พรรคแนวรัฐธรรมนูญ

พรรคแนวรัฐธรรมนูญ เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย เกิดขึ้นหลังการสลายตัวของ ขบวนการเสรีไทย หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ในขบวนการเสรีไทยและบุคคลในคณะราษฎร พ.ศ. 2475 ที่สนับสนุน นายปรีดี พนมยงค์ อาทิ

พรรคแนวรัฐธรรมนูญ
หัวหน้าพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
เลขาธิการทองเปลว ชลภูมิ
นายกรัฐมนตรีพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (2489–2490)
ก่อตั้งพ.ศ. 2488
ถูกยุบ29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ก่อนหน้าขบวนการเสรีไทย
อุดมการณ์ชาตินิยม
สังคมนิยม
สภาผู้แทนราษฎร ส.ค. 2489
28 / 82
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

โดยมี พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าพรรค และ นายทองเปลว ชลภูมิ เป็นเลขาธิการพรรค

รายชื่อนายกรัฐมนตรี แก้

 

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (วาระ: 2489–2490)

ประวัติ แก้

ภายหลัง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเพิ่มเติม สิงหาคม พ.ศ. 2489 พรรคแนวรัฐธรรมนูญมี สส. ในสภาทั้งสิ้น 28 คน ภายหลังจากที่ ควง อภัยวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พรรคได้สนับสนุน ปรีดี พนมยงค์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนเมื่อหลังสิงหาคม พ.ศ. 2489 ปรีดีลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ พรรคแนวรัฐธรรมนูญจึงเสนอชื่อพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และด้วยเสียงสนับสนุนจากพรรคสหชีพและพรรคอิสระ ทำให้ถวัลย์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา

ถูกยุบพรรค แก้

พรรคแนวรัฐธรรมนูญถูกยุบพรรคหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2494 ตามคำสั่งของคณะรัฐประหารที่ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2492 ที่ใช้อยู่ขณะนั้น และนำรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2475 กลับมาใช้อีกครั้ง

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้