พรรคสังคมชาตินิยม

พรรคสังคมชาตินิยม เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนาย ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย ฉันท์ จันทชุม เป็นเลขาธิการพรรค[4] ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งอาทิ ประเสริฐ บุญสม อดีต ส.ส.อยุธยา นิยม วรปัญญา อดีต ส.ส.ลพบุรี ธเนตร เอียสกุล อดีต ส.ส.หนองคาย ร.ต.อ.เปี่ยม บุณยะโชติ เกตุ วงศ์กาไสย อดีต ส.ส.มหาสารคาม[5]

พรรคสังคมชาตินิยม
หัวหน้าประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
เลขาธิการฉันท์ จันทชุม
ก่อตั้ง19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ถูกยุบพ.ศ. 2522
อุดมการณ์สังคมนิยม[1][2]
ชาตินิยมใหม่[3]
จุดยืนกลางค่อนซ้ายกลาง
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสังคมชาตินิยมลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 ก่อนจะถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งของ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ก่อนจะฟื้นพรรคพรรคขึ้นมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2522 โดยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมเพื่อลงรับสมัครเลือกตั้งในปีนั้น แต่ทางพรรคมิได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งและได้ทำการยุบพรรคไปเองในที่สุด

บทบาทของพรรค

แก้

หลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518

แก้

หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 พรรคสังคมชาตินิยม มี ส.ส. จำนวน 16 คน[6] ได้เข้าร่วมในฐานะฝ่ายค้าน ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช แต่เนื่องจากคณะรัฐบาลชุดดังกล่าวไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร จึงทำให้อายุการทำงานของรัฐบาลต้องสิ้นสุดลง แต่นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ หัวหน้าพรรค ได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

ต่อมากลุ่มรวมชาติ ประกอบด้วย พรรคกิจสังคม พรรคธรรมสังคม พรรคชาติไทย และพรรคสังคมชาตินิยม ได้ประกาศร่วมจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่ โดยสนับสนุนให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 36[7] ซึ่งในรัฐบาลชุดนี้สมาชิกของพรรคสังคมชาตินิยมได้มีส่วนร่วมดำรงตำแหน่งสำคัญทางการการเมืองด้วย คือ ประเสริฐ บุญสม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อุทัย ชุณหะจันทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และในการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 จึงมีสมาชิกได้รับแต่งตั้ง คือ ธเนตร เอียสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[8]

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2519

แก้

ก่อนการเลือกตั้ง จรูญ กุวานนท์ รองหัวหน้าพรรค กับสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกจำนวน 3 คน ได้แก่ บรรลือ น้อยมณี ประเสริฐ บุญสม คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ และกรรมการอำนวยการพรรคอีก 2 คนคือ วิมพ์ วิมลมาลย์ และล้วน เวกชาลิกานน ได้ยื่นใบลาออกจากพรรค โดยให้เหตุผลเรื่องอุดมการณ์ที่ต่างกัน ซึ่งมีการแถลงเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2519 ส่งผลให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ พรรคสังคมชาตินิยมได้รับเลือกตั้งเพียง 8 ที่นั่ง จากเดิม 16 ที่นั่ง

หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 ปรากฏว่า พรรคประชาธิปัตย์ ชนะการเลือกตั้งได้จำนวน ส.ส. มากที่สุดจึงได้ทำการจัดตั้งรัฐบาลผสม 4 พรรคซึ่ง พรรคสังคมชาตินิยม ได้เข้าร่วมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับ พรรคชาติไทย และ พรรคธรรมสังคม โดยมีประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรัฐบาลผสมชุดนี้ได้บริหารประเทศอยู่ 6 เดือนก่อนจะถูก คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน รัฐประหารเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศแต่งตั้งพรรค" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2014-12-22.
  2. ฐานข้อมูลพรรค
  3. ฐานข้อมูลพรรค
  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  5. '40 ปี 14 ตุลา'กับทุนจีนภูธร : มนุษย์สองหน้า โดยแคน สาริกา
  6. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  7. กนก วงษ์ตระหง่าน คู่มือการเมืองไทย : ๒๔๗๕-๒๕๒๕ ข้อมูลพื้นฐานทางการเมืองไทย หนังสืออ้างอิงไม่ทราบปีและสถานที่พิมพ์ น.72
  8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)