บัวเขียว รังคสิริ

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ 2 สมัย[1]

บัวเขียว รังคสิริ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
เสียชีวิต4 ตุลาคม พ.ศ. 2531 (75 ปี)
คู่สมรสสถิตย์ รังคสิริ

ประวัติ แก้

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นธิดาของรองอำมาตย์ตรีเผือก (พ่อเจ้าเผือก ไชยประวัติ) และเจ้าแม่สุคันธา ไชยประวัติ (สกุลเดิม แสนศิริพันธุ์ ธิดาพระวิไชยราชา (เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์) พระวิไชยราชานครแพร่)[1] เป็นหลานน้าของเจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่คนแรก สมรสกับนายสถิตย์ รังคสิริ มีบุตรชาย 2 คน คือ นายแพทย์สุขุม รังคสิริ และ นายดุสิต รังคสิริ [2]

การศึกษา แก้

คุณหญิงบัวเขียวจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 จากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2475 และสอบได้วิชาครูมัธยม (ป.ม.) เมื่อ พ.ศ. 2478 ต่อมา ได้รับปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงาน แก้

คุณหญิงบัวเขียว เริ่มรับราชการครู ในตำแหน่งครูจัตวาโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ. 2476 ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยครูใหญ่โท โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จนกระทั่งได้เป็นครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2517

งานการเมือง แก้

คุณหญิงบัวเขียว ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 2 ครั้ง ต่อมาได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2520

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดแพร่ สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดแพร่ สังกัดพรรคชาติไทย

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

คุณหญิงถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2531 รวมอายุ 75 ปี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2532 ณ สุสานประตูมาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ลำดับสาแหรก แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 สถาบันพระปกเกล้า. นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่ กรุงเทพ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555
  2. "คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-09. สืบค้นเมื่อ 2013-06-15.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๒๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๗๖, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๗๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-06-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๙, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒