บัวเขียว รังคสิริ

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ 2 สมัย[1]

คุณหญิง
บัวเขียว รังคสิริ
ท.ช., ท.ม., ต.จ.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
เสียชีวิต 4 ตุลาคม พ.ศ. 2531 (75 ปี)
คู่สมรส สถิตย์ รังคสิริ

ประวัติแก้ไข

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นธิดาของรองอำมาตย์ตรีเผือก (พ่อเจ้าเผือก ไชยประวัติ) และเจ้าแม่สุคันธา ไชยประวัติ (สกุลเดิม แสนศิริพันธุ์ ธิดาพระวิไชยราชา (เจ้าขัติ แสนศิริพันธุ์) พระวิไชยราชานครแพร่)[1] เป็นหลานลุงของเจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่คนแรก สมรสกับนายสถิตย์ รังคสิริ มีบุตรชาย 2 คน คือ นายแพทย์สุขุม รังคสิริ และ นายดุสิต รังคสิริ [2]

คุณหญิงถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2531 รวมอายุ 75 ปี

การศึกษาแก้ไข

คุณหญิงบัวเขียวจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 จากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2475 และสอบได้วิชาครูมัธยม (ป.ม.) เมื่อ พ.ศ. 2478 ต่อมา ได้รับปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงานแก้ไข

คุณหญิงบัวเขียว เริ่มรับราชการครู ในตำแหน่งครูจัตวาโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ. 2476 ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยครูใหญ่โท โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จนกระทั่งได้เป็นครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2517

งานการเมืองแก้ไข

คุณหญิงบัวเขียว ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 2 ครั้ง ต่อมาได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2520

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดแพร่ สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดแพร่ สังกัดพรรคชาติไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข