การเมืองสายกลาง

คำอธิบายถึงมุมมองทางการเมืองหรือตำแหน่งเฉพาะ

ในทางการเมือง สายกลาง (อังกฤษ: Centrism) เป็นมุมมองทางการเมืองหรือตำแหน่งเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับหรือการสนับสนุนความสมดุลของระดับความเท่าเทียมกันทางสังคมและระดับการจัดช่วงชั้นทางสังคม ในขณะเดียวกันยังต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งจะส่งผลให้สังคมเปลี่ยนไปทางซ้ายหรือทางขวาอย่างรุนแรง[1]

ทั้งการเมืองฝ่ายซ้ายกลางและขวากลางเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ทั่วไปกับการเมืองสายกลาง ซึ่งรวมเข้ากับการเอนเอียงไปด้านข้างของพิสัยมโนคติทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ เช่น ประชาธิปไตยแบบคริสเตียน สามารถจัดได้ว่าเป็นการเมืองสายกลาง[2]

การใช้ของพรรคการเมืองในประเทศไทย

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Oliver H. Woshinsky. Explaining Politics: Culture, Institutions, and Political Behavior. Oxon, England; New York, New York, USA: Routledge, 2008. Pp. 141, 161.
  2. Boswell, Jonathan (2013). Community and the Economy: The Theory of Public Co-operation. Routledge. p. 160. ISBN 9781136159015.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้