อุทัย ชุณหะจันทน

อุทัย ชุณหะจันทน เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สมัย

อุทัย ชุณหะจันทน
ป.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
17 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 20 เมษายน พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรคการเมือง สังคมชาตินิยม

ประวัติแก้ไข

อุทัย ชุณหะจันทน เป็นชาวอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดในตระกูลดั้งเดิมมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง มีที่นาให้เช่าเป็นจำนวนมาก ต่อมาเขาได้ประกอบธุรกิจร้านอาหารศรแดง ย่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[1]

อุทัย ชุณหะจันทน ได้สร้างถาวรวัตถุหลายแห่ง เช่น โรงเรียน วัด โดยได้บริจาคเงินสร้างโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) ในปี พ.ศ. 2509 จึงตั้งชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์[2]

งานการเมืองแก้ไข

อุทัย ชุณหะจันทน เป็นนักการเมืองชาวไทย เป็นนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารศรแดง กรุงเทพมหานคร[3] ต่อมาได้รับการชักชวนจาก ประเสริฐ บุญสม ให้เข้ามาทำงานการเมือง จึงลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคสังคมชาตินิยม จนได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 และเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข