พรรคประชานิยม

พรรคประชานิยม (ชื่อย่อ: ปย.) เป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งในปี พ.ศ. 2561 และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 เคยร่วมรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อมายุบพรรคในปี พ.ศ. 2563

พรรคประชานิยม
PRACHANIYOM PARTY
หัวหน้าพรรคพลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์
เลขาธิการพรรคพลตำรวจตรี วรยุทธ อินทรสุวรรณ
ก่อตั้งก่อตั้ง
2 มีนาคม 2018; 2 ปีก่อน (2018-03-02)
จดทะเบียนจัดตั้ง
7 พฤศจิกายน 2018; 23 เดือนก่อน (2018-11-07)
ยุบพรรค15 กรกฎาคม 2563 (2 ปี 135 วัน)
ที่ทำการพรรค๑ อาคารทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ ชั้น ๑๗ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

พรรคประชานิยม จดจองชื่อพรรคตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นลำดับที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 [1] มี พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ เป็นผู้ยื่นจดจองชื่อพรรค

กระทั่งวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 พรรคประชานิยมได้รับหนังสือรับรองการจดจัดตั้งพรรค หรือ พ.ก. ๗/๒ จาก กกต. จากนั้นทางพรรคประชานิยมจึงได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรกซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ และ พลตรี วรยุทธ อินทรสุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรกหลังจากนั้นจึงได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชานิยมต่อ กกต. อย่างเป็นทางการ

ต่อมาในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กกต. ได้รับรองการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชานิยมพร้อมกับพรรคการเมืองอีก 3 พรรคคือ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจใหม่ และ พรรคไทยรุ่งเรือง [2] โดยได้มีการประกาศไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 22/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 [3]

โดยพรรคประชานิยมได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ ชั้น 25 อาคาร ทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งพรรคประชานิยมถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองที่เป็นนอมินีของพรรคเพื่อไทย แต่พลตำรวจเอก ยงยุทธ ได้ออกมาปฏิเสธพร้อมกับกล่าวว่านโยบายของพรรคตรงกับนโยบายของรัฐบาลเกือบทั้งหมดจึงพร้อมเสนอชื่อพลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม เป็นนายกรัฐมนตรี ตามมติของสมาชิกพรรคประชานิยม [4] ซึ่งพรรคประชานิยมได้เปิดที่ทำการสาขาของพรรคสาขาแรกที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [5]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 พรรคได้รับเลือกตั้งจำนวน 1 ที่นั่ง ในระบบบัญชีรายชื่อ คือ พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์

ในปี พ.ศ. 2563 พรรคประชานิยม ได้ยุติการดำเนินกิจกรรม และมีประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป[6]

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข