พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)

พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522) หรือ กลุ่มเสรีธรรม เป็นพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองของไทยในอดีตที่ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถูกกำหนดขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แต่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองออกมาบังคับใช้ ดังนั้น บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญจึงยกเว้นข้อกำหนดเกี่ยวกับการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นการรวมตัวของนักการเมืองในรูปแบบของ "กลุ่มการเมือง"[1]

พรรคเสรีธรรม
หัวหน้าบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์
ก่อตั้งพ.ศ. 2522
ถูกยุบพ.ศ. 2523
สภาผู้แทนราษฎร
22 / 301
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ใน การเลือกตั้ง 22 เมษายน พ.ศ. 2522 พรรคเสรีธรรมได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 22 คน[2] จากทั้งหมด 301 คน ต่อมาเสียชีวิต 1 คน คือ ไพฑูรย์ โหตระไวศยะ และลาออก 1 คน คือ เนาว์ พฤทธิธรรมกูล

พรรคเสรีธรรมถูกยุบไปเมื่อปี พ.ศ. 2523 ก่อนจะมีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเสรีธรรมขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

อ้างอิง แก้

  1. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.