พรรคแผ่นดินไทย (พ.ศ. 2517)

พรรคแผ่นดินไทย เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนางสุนีรัตน์ เตลาน เป็นหัวหน้าพรรคและนาย บันเทิง ศรีทรงพล เป็นเลขาธิการพรรค[1]

พรรคแผ่นดินไทย
หัวหน้าสุนีรัตน์ เตลาน
เลขาธิการบันเทิง ศรีทรงพล
คำขวัญหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
ก่อตั้ง21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ถูกยุบ6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคแผ่นดินไทย ลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519

บทบาทของพรรค แก้

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 แก้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 พรรคแผ่นดินไทยได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน[2] คือ สุนีรัตน์ เตลาน จังหวัดร้อยเอ็ด และ มานิต อุทธิเสน จังหวัดศรีสะเกษ

การยุบพรรค แก้

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[3] ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4] แต่พรรคแผ่นดินไทย ก็ไม่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาดำเนินกิจกรรมต่อ แต่อย่างใด

อ้างอิง แก้

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  3. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  4. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524