รถโดยสารประจำทางในประเทศไทย

รถโดยสารประจำทางในประเทศไทย มีเรียกกันหลายชื่อในประเทศไทยเช่น รถเมล์ รถทัวร์ รถสองแถว รถสองแถวใหญ่ หรือ รถสองแถวเล็ก หรือเรียกชื่อเฉพาะตามพื้นที่ เช่น รถสี่ล้อแดง เป็นชื่อเรียกทั้งรถโดยสารและรถรับจ้างในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ รถโพถ้อง เป็นชื่อเรียกรถโดยสารในจังหวัดภูเก็ต รถสองแถว ก็จัดเป็นรถสาธารณะด้วยเช่นกัน

รถเมล์ ขสมก. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ให้บริการโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด

การแบ่งหมวดรถโดยสารในประเทศไทย แก้

กรมการขนส่งทางบกได้มีการแบ่งหมวดรถโดยสารไว้ 4 หมวดดังนี้[1]

 • หมวด 1 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในเขต กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเส้นทางต่อเนื่อง
 • หมวด 2 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก กรุงเทพมหานครไปยังส่วนภูมิภาค
 • หมวด 3 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีเส้นทางระหว่าง จังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค
 • หมวด 4 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งอาจประกอบด้วย เส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยัง อำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน

แบ่งตามจังหวัด แก้

ในกรุงเทพและปริมณฑลให้บริการโดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัทเอกชนอื่น ๆ มีหลายเส้นทางและหลายประเภท ส่วนในเขตต่างจังหวัดให้บริการโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และบริษัทเอกชนอื่น ๆ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้

รถโดยสารประจำทางสายแรกของไทย คือ รถเมล์นายเลิศ โดยพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) พ.ศ. 2450 นายเลิศทดลองกิจการรถเมล์ขั้นต้น โดยใช้ม้าลากรถโดยสารจากสะพานยศเส (กษัตริย์ศึก) ถึงประตูน้ำ จากนั้น พ.ศ. 2453 ได้สั่งรถบรรทุกยี่ห้อฟอร์ดจากต่างประเทศ และได้ขยับขยายเส้นทางวิ่งให้ไกลขึ้น คือจากประตูน้ำสระไปจนถึงบางลำพู (ประตูใหม่ตลาดยอด) รถเมล์ยุคแรกยาวประมาณ 1 ใน 3 ของรถเมล์ปัจจุบัน นั่งได้ 10 คน ตัวรถทาสีขาว มีเครื่องหมายกากบาทสีแดงในวงกลมแดง คนทั่วไปเรียกรถเมล์นี้ว่า รถเมล์ขาว[2] ภายหลังมีผู้ลงทุนกิจการรถเมล์ตามแบบนายเลิศเกิดขึ้นอีก 28 ราย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรถเมล์ขาวทั้งสิ้น 800 คัน มีการกำหนดสายติดหน้ารถไว้ เช่น หลักเมือง-ถนนตก เป็นสายที่ 1 ก็มีเบอร์ 1 ติดหน้ารถ

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2518 มีคำสั่งให้รวมรถโดยสารประจำทางทุกสายในกรุงเทพฯ มาเป็นบริษัทเดียวกัน เรียกว่า บริษัท มหานครขนส่ง จำกัด ดำเนินกิจการในรูปรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด ต่อมาในสมัยรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จนเกิดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจ[3]

นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารของบริษัทเอกชนอื่นๆ ให้บริการควบคู่ไปด้วย โดยแบ่งเป็นรถร่วมบริการ ขสมก. และรถเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบก โดยมีผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2526 และให้โอนการกำกับดูแลการเดินรถขนส่งสาธารณะจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไปอยู่ภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบก ส่งผลให้ ขสมก. มีสถานะเป็นเพียงผู้เดินรถรายหนึ่งเท่านั้น[ต้องการอ้างอิง]

สำหรับรถสองแถวที่ให้บริการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งรถประจำทางบางสาย (เช่น 1009 1013) ถือเป็นรถหมวด 4 ซึ่งจะแตกต่างกับรถหมวด 1 ที่ให้บริการในพื้นที่เป็นหลัก

จังหวัดนครปฐม แก้

สำหรับการเดินรถของ ขสมก. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 6 เฉพาะอำเภอพุทธมณฑล และอำเภอสามพราน

ต่อไปนี้คือเส้นทางรถประจำทางในจังหวัดนครปฐม[4][5]

หมวด 1
 • 84 อ้อมใหญ่ - BTS กรุงธนบุรี​ (ขสมก.) (รถธรรมดา)
 • 84 (4-46) วัดไร่ขิง - BTS กรุงธนบุรี​ (ขสมก. / รถไทยสมายล์บัส) (รถปรับอากาศ)
 • 84ก หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - วงเวียนใหญ่ (ขสมก.)
 • 91ก สนามหลวง 2 - เลียบคลองทวีวัฒนา - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (ขสมก.) #
 • 123 (4-50) อ้อมใหญ่ - ท่าราชวรดิฐ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 124 (4-51) หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - สนามหลวง (รถไทยสมายล์บัส)
 • 157 (4-54E) อ้อมใหญ่ - ทางด่วน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 515 (4-61) เซ็นทรัล ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก. / รถไทยสมายล์บัส)
 • 539 (4-62) อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถเอกชน)
 • 556 วัดไร่ขิง - ตลาดโบ๊เบ๊ - สถานีมักกะสัน (ขสมก.) #
 • 4-45 (81) พุทธมณฑล สาย 5 - ท่าราชวรดิฐ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 4-55 (163) ศาลายา - BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 4-63 (547) หมู่บ้านเอี้ออาทรศาลายา 3 - ถนนตก (รถไทยสมายล์บัส)
 • 4-67 (387 (เทียบเคียง)) ศาลายา - กระทรวงพาณิชย์ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 4-70E (Y70E) เซ็นทรัล ศาลายา - ทางด่วน - BTS หมอชิต (ขสมก.) #
หมวด 2
หมวด 3
 • 369 อ้อมน้อย - วัดไร่ขิง
 • 382 วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมุ่บ้านสินสมบูรณ์
 • 384 บิ๊กซีอ้อมใหญ่ - วัดนครชื่นชุ่ม
 • 402 นครปฐม - สมุทรสาคร
 • 405 นครปฐม - บ้านโป่ง
 • 409 นครปฐม - หัวหิน
 • 478 นครปฐม - บ้านแพ้ว
 • 498 อ้อมน้อย - สถานีรถไฟศาลายา
 • 712 นครปฐม - วัดไผ่โรงวัว
 • 725 แยกวัดเทียนดัด - วัดนครชื่นชุ่ม
 • 737 นครปฐม - บางเลน - ลาดบัวหลวง
 • 755 อ้อมน้อย - ซอยโรมันฯ - ดงเกตุ - รร.ภัทรนุสรณ์
 • 756 อ้อมน้อย - บางประแดง
 • 756 อ้อมน้อย - วัดท่าข้าม
 • 786 นครปฐม - ชลบุรี - พัทยา
 • 793 รังสิต - นครปฐม
หมวด 4
 • 1701 นครปฐม - นครชัยศรี - ดอนตูม
 • 1704 นครปฐม - เกาะแรต - บางเลน
 • 1705 นครปฐม - วัดปรีดาราม
 • 6147 นครปฐม - หอมเกร็ด - ศาลายา
 • 8138 นครปฐม - ตลาดหมู่บ้านสามพราน
 • 8139 นครปฐม - นิคมทหารอากาศ
 • 8229 วัดลำพญา - วัดมะเกลือ - ปากทางพุทธมณฑลสาย 4
 • 8235 นครปฐม - วัดบ้านหลวง
 • 8239 นครปฐม - ท่าเรือวัดปรีดาราม
 • 8268 ตลาดศาลายา - หมู่บ้านพฤกษา 4 (ซอย 51) - บ้านห้วยพลู
 • 8271 นครปฐม - บ้านหนองกระโดน - บ้านมะเกลือ
 • 8273 วงกลมนครชัยศรี - บ้านท่าพระยา
 • 8335 วัดไร่ขิง - อ้อมน้อย ​
 • 8335 วัดไร่ขิง - ไวไว 2 - อ้อมน้อย ​
 • 8335 วัดไร่ขิง - ​สามพราน​
 • 8413 สามพราน - บ้านคลองจินดา
 • 8348 สามพราน - อ้อมน้อย
 • 8480 นครปฐม - สำนักงานขนส่งนครปฐม
 • 8481 วัดธรรมศาลา - นครปฐม
 • 8482 นครปฐม - พะเนียงแตก - มาบแค
 • 8483 นครปฐม - บางแขม - วัดดอนเสาเกียด
 • 8500 สถานีรถไฟงิ้วราย - หมู่บ้านพฤกษา 4 (ซอย 51) ตลาดศาลายา

จังหวัดนนทบุรี แก้

จังหวัดนนทบุรีมีระบบรถโดยสารสมาร์ทบัสของจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) โดยร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยสายแรกที่เปิดให้บริการ คือสาย 6028 วงกลมราชพฤกษ์-ติวานนท์ เชื่อมต่อกับสถานีบางพลู สถานีบางรักใหญ่ สถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ และสถานีกระทรวงสาธารณสุข ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เก็บค่าโดยสาร 24 บาทตลอดสาย และสามารถใช้บัตรแรบบิทในการชำระค่าโดยสารได้[6]

ในอนาคต บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) มีแผนที่จะเปิดให้บริการรถสายอื่นอีก 6 สาย ได้แก่[7]

 • R1 บางใหญ่ - นครอินทร์ - พิบูลสงคราม
 • R2 วงกลมบางใหญ่ - บางบัวทอง
 • R3 บางพลู - การไฟฟ้าบางใหญ่ - พระนั่งเกล้า
 • R4 ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์
 • R5 ท่าน้ำนนทบุรี - พระนั่งเกล้า
 • R6 วงกลมพระนั่งเกล้า - สนามบินน้ำ - แคราย

(ปัจจุบันรถโดยสาร RTC นนทบุรีงดให้บริการ)

สำหรับการเดินรถของ ขสมก. ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 7 ครอบคลุมทั้งจังหวัด (ยกเว้นสาย 114 522 543 ที่เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 1, สาย 179 เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 4, สาย 79 เสริมพิเศษ เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 6, สาย 117 191 เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 8)

# หมายถึง มีรถให้บริการน้อย

 • 18 (2-3) ท่าอิฐ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก. / รถไทยสมายล์บัส)
 • 24 ประชานิเวศน์ 3 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.)
 • 32 ปากเกร็ด - วัดโพธิ์ (ขสมก.)
 • 50 สะพานพระราม 7 - สวนลุมพินี (ขสมก.)
 • 63 MRT-ท่าเรือพระนั่งเกล้า - ท่าน้ำนนทบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.)
 • 64 กระทรวงพาณิชย์ - สะพานพระปิ่นเกล้า (ขสมก.) #
 • 64 (2-11) กระทรวงสาธารณสุข - สนามหลวง (รถไทยสมายล์บัส)
 • 65 วัดปากน้ำ นนทบุรี - สนามหลวง (ขสมก.)
 • 66 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 - สายใต้ใหม่ (ขสมก.)
 • 69E (2-18E) ท่าอิฐ - ทางด่วน - ม.รามคำแหง (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 70 ประชานิเวศน์ 3 - สนามหลวง (ขสมก.)
 • 79 อู่บรมราชชนนี - สถานีบางบำหรุ - สายใต้ปิ่นเกล้า (ขสมก.) #
 • 90 (1-27) ปทุมธานี - BTS หมอชิต (รถเอกชน) #
 • 97 (2-15) กระทรวงสาธารณสุข - โรงพยาบาลสงฆ์ (ขสมก. / รถไทยสมายล์บัส)
 • 104 (2-16) ปากเกร็ด - ถ.พหลโยธิน - หมอชิต 2 (รถไทยสมายล์บัส)
 • 114 MRT-ท่าเรือพระนั่งเกล้า - ท่าน้ำนนทบุรี - แยกลำลูกกา (ขสมก.)
 • 117 ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) - ท่าน้ำนนทบุรี (ขสมก.)
 • 134 (2-20) บัวทองเคหะ - หมอชิต 2 (ขสมก.)
 • 134 บัวทองเคหะ - สถานีชุมทางบางซื่อ (ขสมก.) #
 • 166 เมืองทองธานี - ปากเกร็ด - ทางด่วน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.)
 • 166 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 - ทางด่วน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.) #
 • 175 (2-22) ท่าน้ำนนทบุรี - ถนนตก (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 179 (3-49) พระราม 9 - พระราม 7 (ขสมก.)
 • 191 เคหะคลองจั่น - กระทรวงพาณิชย์ - สถานีสะพานพระนั่งเกล้า (ขสมก.)
 • 191 ซอยโพธิ์แก้ว - กระทรวงพาณิชย์ - สถานีสะพานพระนั่งเกล้า (ขสมก.) #
 • 203 (2-23) ท่าอิฐ - สนามหลวง (รถเอกชน)
 • 505 ปากเกร็ด - สวนลุมพินี (ขสมก.)
 • 516 บัวทองเคหะ - เทเวศร์ (ขสมก.)
 • 522 (1-22E) รังสิต - ทางด่วน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.)
 • 543 บางเขน - ท่าน้ำนนทบุรี (ขสมก.) #
 • 545 (2-26) ท่าน้ำนนทบุรี - พัฒนาการ 25 (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 1-6 (52) ปากเกร็ด - ถ.วิภาวดีรังสิต - หมอชิต 2 (รถไทยสมายล์บัส)
 • 1-15 (150) ปากเกร็ด - มีนบุรี (รถไทยสมายล์บัส)
 • 1-62 มีนบุรี - กระทรวงพาณิชย์ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 2-2 (16) ปากเกร็ด - ท่าเรือสี่พระยา (ขสมก.)
 • 2-4 (30) วัดปากน้ำ (นนทบุรี) - สายใต้ปิ่นเกล้า (รถไทยสมายล์บัส)) #
 • 2-6 (33) ปทุมธานี - เทเวศร์ (รถเอกชน)
 • 2-8 (51) วัดปรางค์หลวง - บางเขน (รถไทยสมายล์บัส)
 • 2-13 (69) ท่าอิฐ - ม.รามคำแหง (รถไทยสมายล์บัส)
 • 2-19 (127) ตลาดบางบัวทอง - ราชพฤกษ์ - บางลำพู (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 2-27 (210) เมืองทองธานี - สถานีบางหว้า (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 2-35 (110) หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 - เทเวศร์ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 2-36 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 - ตลาดน้ำไทรน้อย (ขสมก.)
 • 3-55 ท่าเรือคลองเตย - พระราม 7 (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 4-67 (387 (เทียบเคียง)) ศาลายา - กระทรวงพาณิชย์ (รถไทยสมายล์บัส) #

จังหวัดปทุมธานี แก้

สำหรับการเดินรถของ ขสมก. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 1 เฉพาะพื้นที่อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา (ยกเว้นสาย 520 ที่เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 2) ส่วนอำเภอเมืองปทุมธานีมีเพียงรถเอกชนในสาย 33 90

ต่อไปนี้คือรายชื่อรถประจำทางในจังหวัดปทุมธานี (เฉพาะรถโดยสารหมวด 1 กทม. ที่มีเส้นทางต่อเนื่อง)

# หมายถึง มีรถให้บริการน้อย

 • 34 รังสิต - BTS แยก คปอ. (รถธรรมดา) (รถไทยสมายล์บัส)
 • 34 รังสิต - สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) (รถปรับอากาศ) (รถไทยสมายล์บัส)
 • 34 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รถร่วม ขสมก.)
 • 34E (1-2E) รังสิต - ทางด่วน - หัวลำโพง (รถไทยสมายล์บัส)
 • 39 ตลาดไท - สะพานใหม่ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 39 (1-5) รังสิต - สะพานใหม่ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 39A (1-4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - บางเขน (รถไทยสมายล์บัส)
 • 59 (1-8) รังสิต - ดอนเมือง - สนามหลวง (ขสมก.)
 • 59 รังสิต - สวนหลวงพระราม 8 (ขสมก.) #
 • 59 รังสิต - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ขสมก.) #
 • 90 (1-27) ปทุมธานี - BTS หมอชิต (รถเอกชน) #
 • 95ก รังสิต - บางกะปิ (ขสมก.)
 • 114 MRT-ท่าเรือพระนั่งเกล้า - ท่าน้ำนนทบุรี - แยกลำลูกกา (ขสมก.)
 • 185 รังสิต - คลองเตย (ขสมก.)
 • 503 รังสิต - สะพานใหม่ - สนามหลวง (ขสมก.)
 • 510 (1-19) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - ดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.)
 • 510 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - ดอนเมือง - ARL พญาไท (ขสมก.) #
 • 520 (1-68) ตลาดไท - มีนบุรี (ขสมก.)
 • 520 ตลาดไท - รังสิต (ขสมก.)
 • 522 (1-22E) รังสิต - ทางด่วน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.)
 • 522 สถานีรังสิต - BTS แยก คปอ. (ขสมก.) #
 • 525 (1-58) สวนสยาม - ลำลูกกา คลอง 12 (ลำไทร) (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 543 บางเขน - ตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 (ขสมก.) #
 • 543 บางเขน - กรมการปกครอง คลอง 9 (ขสมก.) #
 • 554 (S2) รังสิต - กม.8 - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 555 รังสิต - การบินไทย - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ขสมก.)
 • 1-9E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - ทางด่วน - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 1-17 (187) ธัญบุรีคลอง 3 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 1-18E (504) รังสิต - ทางด่วน - บางรัก (รถไทยสมายล์บัส)
 • 1-24E (538) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ทางด่วน - โรงพยาบาลสงฆ์ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 1-25 (543) บางเขน - แยกลำลูกกา (ขสมก.) #
 • 1-31 (523 (เทียบเคียง)) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 - คลองหลวง คลอง 5 (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 2-6 (33) ปทุมธานี - เทเวศร์ (รถเอกชน)
 • S3 (559) รังสิต - สวนสยาม - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไทยสมายล์บัส) #

จังหวัดสมุทรปราการ แก้

ข้อมูลจากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ระบุว่ามีบริษัทผู้ประกอบอยู่ 23 บริษัท[8] หมวด 1 มี 7 เส้นทาง มีจำนวนรถในบัญชี 147 คัน และหมวด 4 มี 34 เส้นทาง มีจำนวนรถในบัญชี 1,921 คัน[9]

สำหรับการเดินรถของ ขสมก. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 3 ในฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการ (ยกเว้นสาย 129 ที่เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 1 และสาย 20(เสริม) ที่เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 5) อำเภอบางพลี (ยกเว้นสาย 555 ที่เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 1) และอำเภอบางเสาธง ส่วนพื้นที่อำเภอพระประแดง (ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา) และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 5

หมวด 1
 • 1 วงกลมอำเภอบางพลี – หมู่บ้านลิขิต 7
 • 1 วงกลม (วนซ้าย) อำเภอบางบ่อ - โรงเรียนวัดบางบ่อ (ย้อนกลับเส้นทางเดิม)
 • 2 ปากน้ำ – หาดอมรา
 • 2 สำโรง - ปากคลองตลาด (ขสมก. / รถร่วม ขสมก.)
 • 2 (3-1) ปากน้ำ - สะพานพุทธ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 2 เมกาบางนา - แยกอโศกมนตรี (ขสมก.) #
 • 2E (3-2E) ท่าน้ำปู่เจ้าสมิงพราย - ทางด่วน - สะพานพุทธ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 5 ปากน้ำ – บ้านพร้อมมิตร
 • 6 ปากน้ำ – หลังหมู่บ้านทิพวัล
 • 6 (4-1) ท่าน้ำพระประแดง - บางลำพู (รถไทยสมายล์บัส)
 • 7 ปากน้ำ – ซอยเจริญทรัพย์
 • 8 ปากน้ำ – ซอยสมาคมฟอกหนัง (กม.30)
 • 11 เมกาบางนา - มาบุญครอง (ขสมก.) (รถปรับอากาศ) #
 • 17 (4-3) บิ๊กซีพระประแดง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 20 ท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์ - ท่าน้ำท่าดินแดง (ขสมก.)
 • 20 ป้อมพระจุลจอมเกล้า - ท่าน้ำท่าดินแดง (ขสมก.) #
 • 20 ท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์ - ทางด่วน - ปากน้ำ (ขสมก.)
 • 20 บิ๊กซีพระประแดง - ท่าน้ำท่าดินแดง (รถร่วม ขสมก.)
 • 21 วัดคู่สร้าง - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขสมก.)
 • 21E (4-7E) วัดคู่สร้าง - ทางด่วน - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขสมก.)
 • 23 (3-5) สำโรง - เทเวศร์ (ขสมก.) (รถธรรมดา)
 • 23 สำโรง - ทางด่วน - เทเวศร์ (ขสมก.) (รถปรับอากาศ)
 • 23 เมกาบางนา - เทเวศร์ (ขสมก.) (รถธรรมดา) #
 • 25 ปากน้ำ - ท่าช้าง (ขสมก.)
 • 25 ปากน้ำ - ทางด่วน - ท่าช้าง (ขสมก.)
 • 25 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ - พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ขสมก.)
 • 25 (3-6) โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ - วัดธาตุทอง (รถไทยสมายล์บัส)
 • 38 (3-8) ม.รามคำแหง 2 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 38 ม.รามคำแหง 2 - แยกอโศก (รถร่วม ขสมก.)
 • 45 สำโรง - สี่พระยา (ขสมก.)
 • 82 (4-15) ท่าน้ำพระประแดง - สนามหลวง (ขสมก. / รถไทยสมายล์บัส)
 • 82 ท่าน้ำพระประแดง - พาหุรัด (รถร่วม ขสมก.)
 • 88 มจธ.บางขุนเทียน - ลาดหญ้า (ขสมก.) #
 • 102 ปากน้ำ - ทางด่วน - สาธุประดิษฐ์ (ขสมก.)
 • 129 (1-14E) บางเขน - ทางด่วน - สำโรง (ขสมก.)
 • 132 เคหะบางพลี - พระโขนง (ขสมก.)
 • 133 เคหะบางพลี - เอกมัย (รถไทยสมายล์บัส)
 • 138 ท่าน้ำพระประแดง - ทางด่วน - หมอชิต 2 (ขสมก.)
 • 138 (4-22E) ราชประชา - ทางด่วน - หมอชิต 2 (ขสมก.)
 • 142 (3-17E) ปากน้ำ - ทางด่วน - แสมดำ (ขสมก.)
 • 145 (3-18) ปากน้ำ - หมอชิต 2 (ขสมก.)
 • 145 เมกาบางนา - หมอชิต 2 (ขสมก.) #
 • 180 เมกาบางนา - ทางด่วน - สาธุประดิษฐ์ (ขสมก.)
 • 206 เมกาบางนา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขสมก.)
 • 508 ปากน้ำ - ท่าราชวรดิฐ (ขสมก.) #
 • 511 ปากน้ำ - สายใต้ใหม่ (ขสมก.)
 • 511 ปากน้ำ - ทางด่วน - สายใต้ใหม่ (ขสมก.)
 • 536 ปากน้ำ - ทางด่วน - หมอชิต 2 (ขสมก.)
 • 552 (3-25E) ปากน้ำ - ทางด่วน - นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 554 (S2) รังสิต - กม.8 - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 555 รังสิต - การบินไทย - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ขสมก.)
 • 558 (S7) เคหะธนบุรี - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 3-9E (45E (เทียบเคียง)) หนามแดง - ทางด่วน - สี่พระยา (ขสมก.) #
 • 3-10 (46) ม.รามคำแหง 2 - สี่พระยา (รถเอกชน)
 • 3-11 (48) ม.รามคำแหง 2 - อุดมสุข - วัดโพธิ์ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 3-13 (507) สำโรง - สายใต้ใหม่ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 3-14 (132) เคหะบางพลี - BTS อุดมสุข (รถไทยสมายล์บัส)
 • 3-16E (139) ม.รามคำแหง 2 - ทางด่วน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถเอกชน)
 • 3-21 (207) ม.รามคำแหง 2 - ม.รามคำแหง (ขสมก.) #
 • 3-23E (513) สำโรง - ทางด่วน - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 3-26E (R26E (เทียบเคียง)) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ - ทางด่วน - โรงพยาบาลรามาธิบดี (ขสมก.)
 • 3-27 (207A (เทียบเคียง)) ปู่เจ้าสมิงพราย - สวนสยาม (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 3-32 (545A (เทียบเคียง)) สำโรง - สวนสยาม (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 4-16 (85) บิ๊กซีพระประแดง - สถานีรถไฟธนบุรี (รถไทยสมายล์บัส)
 • 4-17 (88) มจธ.บางขุนเทียน - BTS ตลาดพลู (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 4-34 วงกลมเคหะธนบุรี - พระประแดง (รถไทยสมายล์บัส) #
 • S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอเตอร์เวย์ - สนามหลวง (ขสมก.) #
 • S3 (559) รังสิต - สวนสยาม - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • S4 (549) มีนบุรี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • S5 (550) แฮปปี้แลนด์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • S6 (555) หมอชิต 2 - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไทยสมายล์บัส) #
หมวด 3
หมวด 4
 • 1011 พระประแดง – บางกอบัว
 • 1012 วัดครุใน – คลองนา
 • 1140 สำโรง – คลองด่าน
 • 1141 ปากน้ำ – มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
 • 1142 สำโรง – บ้านตาเจี่ย (ฝั่งถนนสุขุมวิท)
 • 1144 ท่าน้ำปู่เจ้าสมิงพราย – สำโรง
 • 1145 บางนา – บางบ่อ
 • 1146 ท่าน้ำพระประแดง – ท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์
 • 1196 ปากน้ำ - กม.4 ศรีเอี่ยม (ถ.บางนา-ตราด)
 • 1197 บางพลี – ตลาดหัวตะเข้
 • 1198 บางบ่อ – บ้านคลองสวน (อำเภอบางบ่อ)
 • 1199 ถนนบางนาตราด (กิโลเมตรที่ 23) – วัดเสาธงกลาง
 • 1200 วัดบางหัวเสือ – ตลาดสำโรง
 • 1204 ปากซอยวัดใหญ่ (ด้านถนนสุขสวัสดิ์) – วัดแหลมฟ้าผ่า
 • 1205 วงกลม ถนนกิ่งแก้ว – ถนนบางนาตราด
 • 1206 เคหะบางพลี – โรงเรียนละมูลรอดศิริ
 • 1208 คลองด่าน – บางพลีน้อย
 • 1209 สำโรง - ซอยเทศบาล 17 (นารถสุนทร)
 • 1217 สุขุมวิท – บางนาตราด กม.13
 • 1221 โรงพยาบาลบางบ่อ – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • 1236 สุขุมวิท – โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฏร์อุทิศ
 • 1237 โรงจักรพระนครใต้ – สำโรง
 • 1239 สมุทรปราการ – องค์การแก้ว
 • 1241 เคหะเมืองใหม่บางพลี - ปากทางแยกลาดกระบัง – เทพราช
 • 1267 ซอยวัดแหลมฟ้าผ่า – ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์
 • 1275 ปากน้ำ – บางพลี
 • 1281 สุขุมวิท (สำโรง) – ซอยวัดมหาวงษ์
 • 1285 บางบ่อ (ด้าน ถ.บางนา-ตราด กม.27) – คลองด่าน
 • 1286 สมุทรปราการ – ท่าน้ำพระประแดง
 • 1288 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 – ถนนสุขาภิบาล 2
 • 1289 สุขสวัสดิ์ 76 – สุขสวัสดิ์ 78
 • 1290 สาขลา (นาเกลือ) – ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์
 • 1291 ท่าน้ำพระประแดง - ถนนเทศบาลสำโรงใต้ 21 (ซอยวัดบางหญ้าแพรก)
 • 6008 ปากน้ำ - คลองเก้า

จังหวัดสมุทรสาคร แก้

สำหรับการเดินรถของ ขสมก. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 5 เฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 6

ต่อไปนี้คือเส้นทางรถประจำทาง เฉพาะหมวด 1 และ 4[10]

หมวด 1
 • 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร – บางปลา - สามแยกพัฒนา
 • 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร – วัดบ้านขอม
 • 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร – คลองท่อ
 • 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร – โรงแก๊ส
 • 6 วงกลมสมุทรสาคร – คลองบางหญ้า
 • 7 วงกลมเคหะชุมชนมหาชัย – ตลาดทะเลไทย
 • 7 (4-36) เอกชัย (วัดราษฎร์รังสรรค์) - สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) (รถไทยสมายล์บัส)
 • 8 รอบเมือง ก.
 • 68 สมุทรสาคร - บางลำพู (ขสมก.)
 • 80ก หมู่บ้านวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 11 (วปอ.11) - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (ขสมก.)
 • 84 อ้อมใหญ่ - BTS กรุงธนบุรี (ขสมก.) (รถธรรมดา)
 • 84 (4-46) วัดไร่ขิง - BTS กรุงธนบุรี (ขสมก. / รถไทยสมายล์บัส) (รถปรับอากาศ)
 • 84ก หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - วงเวียนใหญ่ (ขสมก.)
 • 120 (4-21) สมุทรสาคร - แยกบ้านแขก (รถไทยสมายล์บัส)
 • 123 (4-50) อ้อมใหญ่ - ท่าราชวรดิฐ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 157 (4-54E) อ้อมใหญ่ - ทางด่วน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 189 วัดบางยาง - สนามหลวง (ขสมก.) #
 • 529 (4-28) วัดพันท้ายนรสิงห์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 529E (4-29E) วัดพันท้ายนรสิงห์ - ทางด่วน - หมอชิต 2 (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 539 (4-62) อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถเอกชน)
 • 4-18 (105) สมุทรสาคร - BTS กรุงธนบุรี (ขสมก.)
 • 4-44 (80A) หมู่บ้านวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 11 (วปอ.11) - สวนหลวงพระราม 8 (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 4-45 (81) ซอยไร่ขิง 36 - พุทธมณฑลสาย 5 - สนามหลวง (รถไทยสมายล์บัส)
 • 4-55 (163) ​ศาลายา - BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (รถไทยสมายล์บัส) #
 • 4-63 (547) หมู่บ้านเอื้ออาทร​ศาลายา - ถนนตก (รถไทยสมายล์บัส)
หมวด 4
 • 1169 สมุทรสาคร – บางโทรัด
 • 6011 รพ.กระทุ่มแบน – หมู่บ้านวรรณวิจิตร
 • 6013 สมุทรสาคร – บ้านหัวโพง
 • 6016 บ้านแพ้ว – วัดประสาทสิทธิ์
 • 6017 บ้านแพ้ว – วัดหนองสองห้อง
 • 6026 สมุทรสาคร – วัดเจ็ดริ้ว
 • 6027 ปากทางสาย 4 (ถนนเพชรเกษม) – วัดหนองแขม
 • 6033 (วงกลม) รพ.กระทุ่มแบน – อ้อมน้อย - ถนนพุทธสาคร
 • 6034 กระทุ่มแบน – สมุทรสาคร
 • 6035 สมุทรสาคร – หมู่บ้านสินสมบูรณ์
 • 6055 กระทุ่มแบน – ท่าเรืออ่างทอง
 • 6056 บ้านแพ้ว - วัดหนองนกไข่
 • 6057 กระทุ่มแบน – วัดพันธุวงษ์
 • 6058 กระทุ่มแบน - ศาลเจ้าตึก
 • 6059 สมุทรสาคร – ท่าทราย
 • 6060 กระทุ่มแบน – ประตูน้ำบางยาง
 • 6108 กระทุ่มแบน – โรงงานสุรากระทิงแดง​
 • 6109 สมุทรสาคร – สามแยกวัดบางปลา
 • 8179 สมุทรสาคร – บ้านแพ้ว
 • 8183 สมุทรสาคร – ตลาดปิ่นทอง
 • 8185 สมุทรสาคร – วัดสุวรรณรัตนาราม
 • 8188 สมุทรสาคร - หลักสี่
 • 8221 สมุทรสาคร - วัดกาหลง
 • 8221 สมุทรสาคร – วัดปัจจันตาราม
 • 8222 สมุทรสาคร – ประตูน้ำบางยาง – บ้านเกษตรพัฒนา
 • 8246 สมุทรสาคร – วัดกระซ้าขาว
 • 8250 สมุทรสาคร – ดอนไก่ดี
 • 8257 สมุทรสาคร – วัดหนองสองห้อง
 • 8275 กระทุ่มแบน – หนองแขม
 • 8276 สมุทรสาคร – นิคมสหกรณ์บ้านไร่
 • 8277 กระทุ่มแบน – บ้านแพ้ว
 • 8281 สมุทรสาคร – ชัยมงคล
 • 8287 ด่านชั่ง – หมู่บ้านหรรษาอ้อมน้อย
 • 8288 วัดอ่างทอง – บิ๊กซีอ้อมใหญ่
 • 8295 กระทุ่มแบน - สมุทรสาคร
 • 8325 สมุทรสาคร – บ้านโกรกกรากใน
 • 8327 สมุทรสาคร – แคราย - โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด
 • 8328 สมุทรสาคร – เคหะธนบุรี (มีหลายช่วงการเดินรถ)
 • 8342 กระทุ่มแบน – เกษตรพัฒนา
 • 8343 (วงกลม) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน - วัดใหม่คลองมะเดื่อ
 • 8375 กระทุ่มแบน – บ้านสวนหลวง – วัดหนองแขม
 • 8376 บ้านแพ้ว - วัดศรีเพชรพัฒนา
 • 8387 สมุทรสาคร – บางกระเจ้า
 • 8388 สมุทรสาคร – คลองซื่อ
 • 8389 (วงกลม) กระทุ่มแบน – วัดหนองนกไข่

ปล. บางสายของหมวด 4 ไม่ได้เดินรถแล้ว

ภาคเหนือ แก้

จังหวัดเชียงราย แก้

บริษัท ธนภณ 888 จำกัด ได้เปิดเดินรถโดยสาร เชียงรายซิตี้บัส โดยวิ่งระหว่าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 - สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย[11] และยุติการเดินรถไปเมื่อปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุดในปี 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้ทำการเปิดคัดเลือกผู้เดินรถรายใหม่ เพื่อทดแทนรายเดิม (บจก.ธณภณ 888) ที่หยุดเดินรถไปตั้งแต่ช่วงโควิดปี พ.ศ.2564 และขอยกเลิกประกอบการขนส่ง ทำให้เส้นทางดังกล่าวว่างผู้ประกอบการลง[12]

ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัท เคเอ็มเอ็ม ซีอาร์ จำกัด ได้นำเชียงรายซิตี้บัสกลับมาให้บริการอีกครั้งแทนผู้เดินรถรายเดิม เก็บค่าโดยสาร 28 บาทตลอดสาย[13]

หมวด 2
 • 3 กรุงเทพฯ – เชียงแสน
 • 90 กรุงเทพฯ – เชียงราย (สายเก่า)
 • 909 กรุงเทพฯ – เชียงราย (สายใหม่)
 • 962 กรุงเทพฯ – เชียงของ

เทศบาลนครเชียงใหม่ แก้

บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) ซึ่งเป็นกลุ่มทุนพัฒนาเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเดินรถโดยสารขนส่งมวลชน(เชียงใหม่สมาร์ทบัส) ดังนี้

 • สาย R1 สวนสัตว์เชียงใหม่ - เซ็นทรัลเฟสติวัล เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.30 น. โดยรถจะมี 2 สี คือ สายสีเขียวและสีม่วง
 • สาย R1(พิเศษ) สวนสัตว์เชียงใหม่ - ตลาดจริงใจ - เซ็นทรัลเฟสติวัล เริ่มทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์[14]
 • สาย R2 ประตูท่าแพ - หนองหอย - ห้างฯ พรอมเมนาดา เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
 • สาย R3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ถนนนิมมานเหมินท์ - คูเมืองเชียงใหม่ โดยมี 2 สาย คือ สายสีเหลือง(วนซ้าย)และสายสีแดง(วนขวา) เวลาให้บริการ 6.00 - 24.00 น.[15] เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561
 • สาย R3(พิเศษ) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เริ่มทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562[16]
 • สาย B4 สนามบินเชียงใหม่ - ถนนมหิดล - ขนส่งอาเขต เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ ทุกสายเก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย[17] การชำระค่าโดยสารสามารถเลือกชำระด้วยเงินสด (จ่ายให้พนักงานขับรถ) หรือใช้บัตรแรบบิท

(ปัจจุบันรถโดยสาร RTC เชียงใหม่กลับมาให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 หลังจากที่งดให้บริการชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยให้บริการในเส้นทางสาย R3)

นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้บริการในเส้นทางต่อไปนี้[18]

รถสองแถวภายในจังหวัดแบ่งเป็นสี ได้แก่[19]

 • รถสองแถวสีเหลือง ป้ายสีขาว สายเชียงใหม่ - แม่วาง และสายแม่วาง - บ้านกาด
 • รถสองแถวสีเหลือง ป้ายสีแดง สายเชียงใหม่ - จอมทอง
 • รถสองแถวสีเหลือง ป้ายสีน้ำเงิน สายเชียงใหม่ - แม่ริม สายเชียงใหม่ - สะเมิงใต้ และสายเชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว - เวียงป่าเป้า
 • รถสองแถวสีเหลือง ป้ายสีเขียว สายเชียงใหม่ - ทุ่งเสี้ยว - สันป่าตอง
 • รถสองแถวสีเหลือง ป้ายหน้ารถสีขาว สายป่าป้อง - แม่โป่ง - น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด
 • รถสองแถวสีเขียว ป้ายสีน้ำเงิน สายเชียงใหม่ - แม่โจ้ - แม่แฝก (สายเก่า)
 • รถสองแถวสีเขียว ป้ายสีแดง สายเชียงใหม่ - แม่โจ้ - แม่แฝก (สายใหม่)
 • รถสองแถวสีขาว ป้ายสีน้ำเงิน สายเชียงใหม่ - สันกำแพง และสายเชียงใหม่ - แม่แตง
 • รถสองแถวสีขาว ป้ายสีแดง สายบ่อสร้าง - แม่ก๊ะ - ดอยสะเก็ด
 • รถสองแถวสีส้ม ป้ายสีน้ำเงิน สายเชียงใหม่ - ฝาง
 • รถสองแถวสีแดง ป้ายสีน้ำเงิน สายเชียงใหม่ - พร้าวสายเหนือ
 • รถสองแถวสีฟ้า ป้ายสีฟ้า สายเชียงใหม่ - สารภี - ลำพูน
หมวด 2
 • 13 กรุงเทพฯ – บ้านท่าตอน
 • 18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ข)
 • 964 กรุงเทพฯ – จอมทอง

จังหวัดลำปาง แก้

มีรถประจำทางที่ให้บริการโดย สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีสายที่ให้บริการในเส้นทางหมวด 1 หมวด 3 และหมวด 4 จำนวน 18 สาย ประกอบด้วย[20]

หมวด 1
 • 5 วงกลม - โรงเรียนวัดนาก่วมใต้
 • 6 วงกลม - สถานีขนส่ง
 • 7 วงกลม - ประตูชัย
หมวด 3
 • 103 ลำปาง - ลี้
 • 614 ลำปาง - แพร่
หมวด 4
 • 1203 ลำปาง - แม่ทะ - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • 1205 ลำปาง - งาว
 • 1206 ลำปาง - ห้างฉัตร - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
 • 2387 ลำปาง - แม่พริก
 • 2390 ลำปาง - บ้านทาน (แม่เมาะ)
 • 2391 ลำปาง - เมืองปาน
 • 2392 ลำปาง - ห้างฉัตร - เมืองยาว
 • 2458 วงกลมอำเภอเถิน - อำเภอแม่พริก
 • 2459 ลำปาง - แพะหนองแดง
 • 2460 บ้านห้วยอูม - บ้านแม่ตีบ
 • 2461 ลำปาง - ปางมะโอ
 • 2462 ลำปาง - นาไผ่ - แม่ผึ้ง (เกาะคา - เสริมงาม)
 • 2523 ลำปาง - กิ่วลม

ภาคอีสาน แก้

จังหวัดกาฬสินธุ์ แก้

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดกาฬสินธุ์ [21][22][23][24]

หมวด 1
 • 1 บ้านดงสวาง - บ้านห้วยสีทน
 • 2 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา - บ้านท่าลำดวน
 • 3 วงกลมบ้านคำเม็ก - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำเม็ก
หมวด 2
 • 26 กรุงเทพฯ - นครพนม
 • 27 กรุงเทพฯ - สกลนคร - เรณูนคร
 • 30 กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์
 • 34 กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ - บ้านแพง
 • 927 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร
หมวด 3
 • 209 กาฬสินธุ์ - โพธิ์ชัย
 • 237 สกลนคร - กาฬสินธุ์
 • 238 สกลนคร - มหาสารคาม
 • 242 กาฬสินธุ์ - มหาสารคาม
 • 264 ขอนแก่น - กาฬสินธุ์
 • 276 กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด
 • 277 กาฬสินธุ์ - กระนวน
 • 278 ขอนแก่น - มุกดาหาร
 • 289 ขอนแก่น - อำนาจเจริญ
 • 501 ขอนแก่น - ท่าคันโท
 • 518 เสลภูมิ - นาแก
 • 538 พันดอน - ห้วยเม็ก
 • 544 สกลนคร - กุฉินารายณ์
 • 557 เชียงยืน - หนองกุงศรี
 • 562 อุดรธานี - กาฬสินธุ์
 • 576 กระนวน - ท่าคันโท
 • 577 กาฬสินธุ์ - วังสามหมอ
 • 586 ขอนแก่น - นครพนม
 • 591 กาฬสินธุ์ - บ.ท่าแห่ - มหาสารคาม
 • 807 กระนวน - บ.ห้วยยางดง
 • 815 มุกดาหาร - ระยอง
 • 817 ขอนแก่น - คำม่วง - วังสามหมอ
 • 818 กาฬสินธุ์ - บ.บ่อ - โพธิ์ชัย
 • 827 นครพนม - ระยอง
 • 829 มุกดาหาร - แม่สอด
 • 837 นครพนม - นครศรีธรรมราช
หมวด 4
 • 1411 กาฬสินธุ์ - สมเด็จ
 • 1412 กาฬสินธุ์ - บ.ธนบุรี - ร่องคำ
 • 1413 กาฬสินธุ์ - บ.หนองตอกแป้น
 • 1414 กาฬสินธุ์ - กุฉินารายณ์
 • 4358 กาฬสินธุ์ - คำม่วง
 • 4359 กาฬสินธุ์ - นามน - กุฉินารายณ์
 • 4392 กาฬสินธุ์ - บ.นาคู - เขาวง
 • 4473 ร.ร.คณาสวัสดิ์เทคโนโลยี - บ.เสียว
 • 4480 กาฬสินธุ์ - ห้วยเม็ก
 • 4516 สมเด็จ - คำม่วง
 • 4521 กาฬสินธุ์ - บ.บึงวิชัย
 • 4600 สมเด็จ - นามน - บ.หนองบัวใน
 • 4606 บ.บอนเขียว - บ.หนองเม็ก
 • 4610 สมเด็จ - บ.หลักเหลี่ยม
 • 4626 กุฉินารายณ์ - บ.หนองเม็ก
 • 4627 ห้วยผึ้ง - เขาวง - กุฉินารายณ์
 • 4628 สมเด็จ - บ.เหล่าภูพาน
 • 4708 กาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ - หนองกุงศรี

เทศบาลนครขอนแก่น แก้

ขอนแก่นซิตี้บัส (Khon Kaen City Bus) เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 มีเส้นทางให้บริการทั้งสิ้น 3 สาย(ทั้งหมดใช้เลขสาย ปอ.24) ประกอบด้วย

 • สายสีเขียว (ท่าอากาศยานขอนแก่น - รอบเมือง - สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3)
 • สายสีแดง (วงกลมรอบเมือง - สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 (วนขวา))
 • สายสีน้ำเงิน (วงกลมรอบเมือง - สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 (วนซ้าย))

อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 15 บาท เด็ก/นักเรียน 10 บาท ตลอดสาย[25]

ขอนแก่นซิตี้บัสเคยยุติการให้บริการมาแล้วครั้งหนึ่ง เนื่องจากในช่วงหลังมีการลดเที่ยววิ่งลง ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ผ่านมา และพฤติกรรมการเดินทางของคนในท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้โดยสารมีจำนวนน้อยลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับบริษัทที่เป็นหัวเรือใหญ่ ที่มีส่วนร่วมในโครงการจำพวก city bus หลายๆ จังหวัด มีการลดบทบาทในส่วนของการเดินรถประจำทางลง เพื่อเน้นในธุรกิจด้านอื่นๆ แทน[26]

ล่าสุดขอนแก่นซิตี้บัสกลับมาให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

ต่อไปนี้คือรายชื่อเส้นทางรถประจำทางสองแถวและรถตู้โดยสารในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น[27][28]

 • 2 บ้านโคกฟันโปง - บ้านโคกน้อย
 • 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 - บ้านพรหมนิมิตร
 • 4 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 - บ้านหนองน้ำเกลี้ยง
 • 5 ตลาดหนองไผ่ล้อม - บ้านทุ่ม
 • 6 ตลาดเทศบาล 1 - บ้านเหล่านกชุม
 • 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - บ้านดอนบม
 • 9 บ้านสามเหลี่ยม - บ้านดอนสะอาด
 • 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สนามม้า
 • 11 บ้านโนนสวรรค์ - บ้านขามเจริญ
 • 12 พิพิธภัณฑ์ - รร.ท่าพระวิทยายน
 • 13 บ้านน้อยเวศน์ - บ้านสว่างมรรคา
 • 14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประตูมอดินแดง) - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
 • 16 บ้านโนนทัน - วัดป่าอดุลยาราม
 • 17 บ้านโนนทัน - บ้านโคกท่า
 • 18 รร.กัลยาณวัตร - บ้านโนนพอง
 • 19 ตลาดหนองไผ่ล้อม - บ้านโนนเรือง
 • 20 ตลาดหนองไผ่ล้อม - บ้านกลางฮุบ
 • 21 บ้านโนนเขวา - บ้านดอนยาง
 • 22 บ้านหนองไฮ - บ้านดอนหญ้านาง
 • 23 ตลาดเทศบาล 1 - บ้านห้วยเตย
หมวด 1 อำเภอพล[29]
 • 4 พล - บ้านชาด
หมวด 1 อำเภอบ้านไผ่[30]
 • 1 บ้านไผ่ - บ้านเกิ้ง
 • 2 บ้านไผ่ - บ้านหนองแวงไร่
หมวด 1 อำเภอชุมแพ[31]
 • 1 บ้านหนองสังข์ - บ้านแห่
 • 2 บ้านหนองไผ่ใต้ - บ้านไผ่กุดหิน
หมวด 2[32]
 • 20 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น
 • 22 กรุงเทพฯ - อุดรธานี
 • 23 กรุงเทพฯ - หนองคาย
 • 33 กรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพง
 • 79 กรุงเทพฯ - กุมภวาปี - บึงกาฬ
 • 97 กรุงเทพฯ - พังโคน
 • 930 กรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม
 • 933 กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่
 • 938 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น - เลย
 • 943 กรุงเทพฯ - บุ่งคล้า
หมวด 3[33]
 • 175 ขอนแก่น - เชียงใหม่
 • 210 ขอนแก่น - นครราชสีมา
 • 211 นครราชสีมา - อุดรธานี
 • 216 ขอนแก่น - หนองเรือ - แก้งคร้อ
 • 217 ขอนแก่น - เมืองเลย
 • 218 ขอนแก่น - ภูเขียว
 • 219 ขอนแก่น - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
 • 226 ขอนแก่น - อุดรธานี
 • 227 บ้านไผ่ - อุดรธานี
 • 233 อุดรธานี - ร้อยเอ็ด
 • 245 บ้านไผ่ - วาปีปทุม
 • 260 ชัยภูมิ - ชุมแพ
 • 261 พล - พยัคฆภูมิพิสัย
 • 262 นครราชสีมา - ศรีเชียงใหม่
 • 264 ขอนแก่น - กาฬสินธุ์
 • 268 อุดรธานี - อุบลราชธานี
 • 270 ขอนแก่น - บัวใหญ่
 • 272 ขอนแก่น - บ้านแท่น - ภูเขียว
 • 278 ขอนแก่น - มุกดาหาร
 • 281 ขอนแก่น - สุรินทร์
 • 282 ขอนแก่น - อุบลราชธานี
 • 283 บ้านไผ่ - แก้งคร้อ
 • 289 ขอนแก่น - อำนาจเจริญ
 • 295 ชุมแพ - ศรีบุญเรือง
 • 297 มหาสารคาม - โกสุมพิสัย - บ้านไผ่
 • 299 ขอนแก่น - คอนสาร - หล่มสัก
 • 501 ขอนแก่น - ท่าคันโท
 • 508 ชัยภูมิ - อำเภอพล
 • 509 ขอนแก่น - ชัยภูมิ
 • 513 ชุมแพ - เขื่อนจุฬาภรณ์
 • 532 อุดรธานี - ชุมแพ
 • 534 อุดรธานี - ขอนแก่น - ร้อยเอ็ด
 • 546 ขอนแก่น - มหาสารคาม - มุกดาหาร
 • 551 มัญจาคีรี - ภูเขียว
 • 552 ขอนแก่น - บ้านดอนโมง - คอนสวรรค์
 • 566 ขอนแก่น - นครสวรรค์
 • 570 นครราชสีมา - บ้านแพง
 • 574 ชุมแพ - บ้านโนนคูณ - คอนสาร
 • 575 ชุมแพ - หนองบัวแดง
 • 576 กระนวน - ท่าคันโท
 • 586 ขอนแก่น - นครพนม
 • 590 บึงกาฬ - หนองคาย - ระยอง
 • 595 ชุมแพ - บ้านสันติสุข - บ้านหินลับ
 • 596 ขอนแก่น - นากลาง
 • 633 ขอนแก่น - เชียงใหม่ (ข)
 • 637 ขอนแก่น - เชียงราย
 • 776 ภูเก็ต - หนองคาย
 • 784 ขอนแก่น - ภูเก็ต
 • 802 ขอนแก่น - อุบลรัตน์ - หนองบัวลำภู
 • 805 ขอนแก่น - ศรีบุญเรือง - หนองบัวลำภู
 • 817 ขอนแก่น - วังสามหมอ
 • 825 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย
 • 827 นครพนม - ระยอง
 • 829 มุกดาหาร - แม่สอด
 • 833 อุบลราชธานี - หนองคาย
 • 837 นครพนม - นครศรีธรรมราช
 • 838 หนองคาย - กาญจนบุรี
 • 840 บึงกาฬ - ด่านนอก
 • 841 บึงกาฬ - แม่สาย
 • 843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
 • 874 เชียงใหม่ - ขอนแก่น - อุบลราชธานี
หมวด 4[34]
 • 1352 ขอนแก่น - พล
 • 1353 ขอนแก่น - น้ำพอง
 • 1354 ขอนแก่น - บ้านไผ่
 • 1358 ขอนแก่น - มัญจาคีรี
 • 4174 ขอนแก่น - เขื่อนอุบลรัตน์
 • 4175 ขอนแก่น - น้ำพอง (ข)
 • 4176 อำเภอพล - บ้านโนนข่า
 • 4177 ขอนแก่น - บ้านหนองเซียงซุย
 • 4180 ภูเวียง - บ้านหนองขาม
 • 4201 พล - บ้านท่านางแมว - บ้านนาโพธิ์
 • 4208 บ้านไผ่ - หนองสองห้อง
 • 4227 ขอนแก่น - กระนวน
 • 4267 บ้านไผ่ - บ้านก้านเหลือง - แวงน้อย
 • 4269 ขอนแก่น - บ้านบึงเป่ง - น้ำพอง
 • 4270 ชื่อเส้นทาง ภูเวียง - ชุมแพ
 • 4275 น้ำพอง - เขื่อนอุบลรัตน์
 • 4290 ภูเวียง - บ้านโนนอุดม
 • 4355 น้ำพอง - บ้านดง - เขื่อนอุบลรัตน์
 • 4370 บ้านฝาง - บ้านหนองเซียงซุย
 • 4371 บ้านฝาง - บ้านป่าหม้อ
 • 4373 บ้านไผ่ - ชนบท
 • 4377 บ้านไผ่ - บ้านมาบตากล้า
 • 4378 บ้านไผ่ - บ้านม่วง
 • 4386 อำเภอพล - บ้านหนองหญ้าปล้อง
 • 4387 อำเภอพล - บ้านโคกล่าม
 • 4422 ขอนแก่น - บ้านโนนสมบูรณ์ - พระยืน
 • 4427 ขอนแก่น - บ้านวังถั่ว - เขาสวนกวาง
 • 4431 บ้านไผ่ - บ้านสร้างเอี่ยน
 • 4435 บ้านไผ่ - บ้านป่าแดง
 • 4436 บ้านไผ่ - บ้านหนองกุง - บ้านดอนปอแดง
 • 4439 ชุมแพ - บ้านหนองเขียด - บ้านวังสวาป
 • 4440 ชุมแพ - บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 • 4446 ชุมแพ - บ้านวังสวาป
 • 4501 บ้านไผ่ - บ้านปอแดง
 • 4510 ชุมแพ - บ้านหนองกุงเซิน
 • 4532 ขอนแก่น - บ้านโต้น
 • 4534 ขอนแก่น - บ้านทองหลาง - มัญจาคีรี
 • 4586 ชุมแพ - บ้านท่าเดื่อ
 • 4665 พล - บ้านฮ่องหอย
 • 4666 น้ำพอง - เขาสวนกวาง
 • 4667 น้ำพอง - บ้านโคกกลาง
 • 4668 กระนวน - บ้านท่าลาด
 • 4669 บ้านไผ่ - บ้านป่าม่วง
 • 4672 บ้านไผ่ - บ้านนาโน
 • 4707 พล - หนองสองห้อง
 • 4713 ขอนแก่น - หนองสองห้อง
 • 4714 ขอนแก่น - แวงน้อย

จังหวัดนครพนม แก้

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดนครพนม[35][36]

หมวด 2
 • 26 กรุงเทพฯ - นครพนม
 • 27 กรุงเทพฯ - สกลนคร - เรณูนคร
 • 33 กรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพง
 • 34 กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ - บ้านแพง
 • 930 กรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม
หมวด 3
 • 224 อุดรธานี - นครพนม
 • 231 อุดรธานี - นครพนม
 • 235 อุบลราชธานี - อุดรธานี
 • 241 อุบลราชธานี - สกลนคร
 • 256 อุบลราชธานี - นครพนม
 • 518 เสลภูมิ - นาแก
 • 555 นครพนม - มุกดาหาร
 • 586 ขอนแก่น - นครพนม
 • 661 นครพนม - เชียงราย
 • 827 นครพนม - ระยอง
 • 837 นครพนม - นครศรีธรรมราช
 • 876 เชียงใหม่ - นครพนม
หมวด 4
 • 1431 นครพนม - ท่าอุเทน - ศรีสงคราม - นาหว้า

จังหวัดนครราชสีมา แก้

ต่อไปนี้คือเส้นทางรถประจำทางในจังหวัดนครราชสีมา[37][38]

หมวด 1
 • 1 30 กันยา – สุรนารีวิลเลจ
 • 1 มหาชัย – สุรนารีวิลเลจ
 • 2 รร.บุญวัฒนา – ศีรษะละเลิง
 • 3 วัดสระแก้ว – บ้านเดื่อ
 • 4 สนามม้า – โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
 • 5 วัดพายัพ – เขตอุตสาหกรรมสุรนารี
 • 6 จอหอ – สามแยกปักฯ
 • 6 บ้านเก่า – การเคหะ
 • 7 หัวทะเล – ประโดก
 • 8 วัดป่าสาละวัน – ทุ่งสว่าง
 • 9 กองบิน 1 – วัดศาลาลอย
 • 10 ค่ายสุรนารี – บขส.ใหม่
 • 11 วัดพายัพ – บชร.2
 • 11 วัดพายัพ – ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
 • 12 พะไล – วัดเลียบ
 • 13 หนองไผ่ล้อม (กองบิน 1) – ทุ่งสว่าง
 • 14 ทุ่งสว่าง – ประกันสังคม
 • 15 บขส.ใหม่ – แม่กิมเฮง
 • 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - บขส.ใหม่
 • 18 หัวรถไฟ – สนามบิน (หนองเต็ง)
 • 20 ตลาดสุรนคร – สนามกีฬาค่ายสุรนารี
หมวด 2
 • 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา
หมวด 3
 • 108 นครราชสีมา - ลพบุรี
 • 121 นครราชสีมา - นครสวรรค์
 • 141 นครราชสีมา - เพชรบูรณ์
 • 201 นครราชสีมา - พระนครศรีอยุธยา
 • 204 นครราชสีมา - ชัยภูมิ
 • 208 นครราชสีมา - บำเหน็จณรงค์
 • 210 นครราชสีมา - ขอนแก่น
 • 211 นครราชสีมา - อุดรธานี
 • 262 นครราชสีมา - ศรีเชียงใหม่
 • 265 นครราชสีมา - ชลบุรี
 • 273 นครราชสีมา - บุรีรัมย์
 • 502 นครราชสีมา - พยัคฆภูมิพิสัย
 • 571 นครราชสีมา - ครบุรี - สระแก้ว
 • 635 นครราชสีมา - เชียงใหม่
 • 651 นครราชสีมา - แม่สาย
 • 782 นครราชสีมา - ด่านนอก
หมวด 4
 • 1301 นครราชสีมา - สูงเนิน
 • 1302 นครราชสีมา - ปากช่อง
 • 1303 นครราชสีมา - ปักธงชัย
 • 1305 นครราชสีมา - ชุมพวง
 • 1306 นครราชสีมา - โนนไทย
 • 1307 นครราชสีมา - โชคชัย
 • 1308 นครราชสีมา - บัวใหญ่
 • 1310 นครราชสีมา - สีคิ้ว
 • 1311 นครราชสีมา - ขามสะแกแสง
 • 1313 นครราชสีมา - บ้านกุดปลาเข็ง
 • 1317 ปากช่อง - เขาใหญ่
 • 1318 บัวใหญ่ - ชุมพวง
 • 4129 นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
 • 4131 นครราชสีมา - สูงเนิน (ข)
 • 4132 สีคิ้ว - ปากทางบ้านคลองไผ่
 • 4139 นครราชสีมา - บ้านโพธิ์
 • 4140 นครราชสีมา - บ้านหนองงูเหลือม
 • 4141 นครราชสีมา - ด่านทองหลาง
 • 4142 นครราชสีมา - บ้านบิง
 • 4144 นครราชสีมา - บ้านสัมฤทธิ์
 • 4145 วงกลมบัวใหญ่ - บ้านหนองบัวลาย
 • 4152 โนนสูง - ขามสะแกแสง - บ้านหนองหัวฟาน
 • 4154 นครราชสีมา - บ้านเหลื่อม
 • 4155 นครราชสีมา - โครงการพระราชดำริลำปลายมาศ (หาดชมตะวัน)
 • 4156 พิมาย - ห้วยแถลง
 • 4182 โนนไทย - หนองหัวฟาน
 • 4197 นครราชสีมา - ด่านขุนทด
 • 4198 นครราชสีมา - บ้านท่าตะแบก
 • 4202 บัวใหญ่ - บ้านโต้น
 • 4226 ครบุรี - กุดโบสถ์
 • 4229 พิมาย - บ้านใหม่เกษมเหนือ
 • 4234 นครราชสีมา - บ้านท่าช้าง
 • 4260 บัวใหญ่ - บ้านทำนบพัฒนา
 • 4265 โนนไทย - บ้านตลาดแค
 • 4266 ปักธงชัย - บ้านวังตะเคียน
 • 4277 ปักธงชัย - โชคชัย
 • 4287 นครราชสีมา - ดอนกระทิง - ขามทะเลสอ
 • 4289 โชคชัย - บ้านด่านกอโจด
 • 4294 โนนไทย - อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
 • 4300 อำเภอโนนไทย - บ้านหนองสรวง
 • 4327 ปักธงชัย - ครบุรี
 • 4345 นครราชสีมา - บ้านหนองหัวฟาน
 • 4391 นครราชสีมา - ด่านขุนทด
 • 4404 นครราชสีมา - บ้านหนองแวง
 • 4406 ประทาย - บ้านหนองบัววง
 • 4412 นครราชสีมา - บ้านพะไล - เขตอุตสาหกรรมสุรนารี
 • 4415 นครราชสีมา - บ้านหนองประดู่
 • 4416 นครราชสีมา - บ้านหนองกก
 • 4419 เสิงสาง - บ้านทรัพย์เจริญ
 • 4420 สีคิ้ว - บ้านชุมสาม
 • 4421 ด่านขุนทด - บ้านห้วยบง
 • 4423 ปักธงชัย - บ้านลำพระโคนหนือ
 • 4424 นครราชสีมา - บ้านหัวสระ
 • 4426 นครราชสีมา - บ้านนาตม
 • 4432 ขามสะแกแสง - บ้านสระสี่เหลี่ยม - บ้านเหลื่อม
 • 4437 ตลาดแค - บ้านมะค่า
 • 4438 บัวใหญ่ - โนนแดง
 • 4441 ชุมพวง - บ้านกระเบื้องนอก
 • 4442 ปากช่อง - บ้านหนองจอก
 • 4443 ปากช่อง - บ้านไร่
 • 4444 กม.79 - บ้านวังหมี
 • 4449 นครราชสีมา - บ้านปะคำ
 • 4452 ปากช่อง - บ้านเขาวงศ์
 • 4453 นครราชสีมา - บ้านระงมพัฒนา
 • 4454 นครราชสีมา - ทางแยกเข้าสวนสัตว์
 • 4455 พิมาย - บ้านมะกอก
 • 4456 พิมาย - บ้านหนองใหญ่ - จักราช
 • 4460 นครราชสีมา - บ้านหนองบง
 • 4463 สีคิ้ว - บ้านปางโก
 • 4465 บัวใหญ่ - บ้านแหล่งหิน
 • 4493 ปักธงชัย - บ้านป่าโจด
 • 4498 ปักธงชัย - บ้านหนองปล้อง
 • 4499 ปักธงชัย - บ้านขี้เหล็ก
 • 4511 ปากช่อง - บ้านวังกะทะ
 • 4512 สีคิ้ว - บ้านใหม่พัฒนา
 • 4513 ปักธงชัย - บ้านศาลเจ้าพ่อ (กม.79)
 • 4514 ปักธงชัย - บ้านหนองแวง
 • 4515 ปักธงชัย - บ้านทุ่งเสาธง
 • 4542 นครราชสีมา - บ้านสีสุก - พิมาย
 • 4544 ครบุรี - บ้านดอนแขวน
 • 4545 ครบุรี - บ้านมาบกราด
 • 4564 หนองบุญมาก - บ้านพระ
 • 4566 ขามสะแกแสง - บ้านโนนผักซี
 • 4568 พิมาย - บ้านประสุข
 • 4577 พิมาย - บ้านตะปัน
 • 4579 นครราชสีมา - บ้านหนองไผ่
 • 4593 สีคิ้ว - บ้านตะแคงเหนือ
 • 4594 ด่านขุนทด - เทพารักษ์ - บ้านมาบพลวง
 • 4595 นครราชสีมา - บ้านมะเกลือใหม่
 • 4615 ปากช่อง - บ้านวังสีสด
 • 4619 นครราชสีมา - ปักธงชัย - บ้านศาลเจ้าพ่อ
 • 4629 สูงเนิน - บ้านเขาปืนแตก - บ้านตะขบ
 • 4630 พิมาย - จักราช
 • 4635 ห้วยแถลง - บ้านใหม่พุทไธจารย์
 • 4637 จักราช - บ้านสีสุก
 • 4638 จักราช - บ้านนกคุ้ม
 • 4639 ปักธงชัย - บ้านมูลบน
 • 4643 สูงเนิน - บ้านโคกมะกอก
 • 4644 วงกลมริมทางรถไฟ - บ้านทะเล
 • 4646 สีคิ้ว - บ้านวะภูแก้ว
 • 4647 สีคิ้ว - บ้านเลิศนิมิตร
 • 4648 ปักธงชัย - บ้านโกรกละลาย
 • 4698 นครราชสีมา - บ้านลองตอง (ก)
 • 4699 นครราชสีมา - บ้านลองตอง (ข)
 • 4710 โชคชัย - บ้านใหญ่
 • 4712 ด่านขุนทด - บ้านปางโก

จังหวัดมหาสารคาม แก้

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดมหาสารคาม

หมวด 1
 • 1 วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม - เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
 • 2 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ใหม่)
 • 3 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม - เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
 • 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เก่า) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ใหม่)
 • 5 ปากทางบ้านดอนยม - โกลบอลเฮ้าส์
หมวด 2
 • 24 กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด - ดอนตาล
 • 25 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
 • 26 กรุงเทพฯ - นครพนม
 • 27 กรุงเทพฯ - สกลนคร - เรณูนคร
 • 30 กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์
 • 34 กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ - บ้านแพง
 • 927 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร
 • 932 กรุงเทพฯ - มหาสารคาม
 • 939 กรุงเทพฯ - พยัคฆภูมิพิสัย
หมวด 3
 • 219 ขอนแก่น - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
 • 233 อุดรธานี - ร้อยเอ็ด
 • 238 สกลนคร - มหาสารคาม
 • 242 กาฬสินธุ์ - มหาสารคาม
 • 245 บ้านไผ่ - วาปีปทุม
 • 251 มหาสารคาม - อุบลราชธานี
 • 253 มหาสารคาม - อุบลราชธานี
 • 261 พล - พยัคฆภูมิพิสัย
 • 268 อุดรธานี - อุบลราชธานี
 • 281 ขอนแก่น - สุรินทร์
 • 282 ขอนแก่น - อุบลราชธานี
 • 297 มหาสารคาม - โกสุมพิสัย - บ้านไผ่
 • 534 อุดรธานี - ขอนแก่น - ร้อยเอ็ด
 • 546 ขอนแก่น - มหาสารคาม - มุกดาหาร
 • 554 เชียงยืน - กระนวน
 • 557 เชียงยืน - หนองกุงศรี
 • 591 กาฬสินธุ์ - บ.ท่าแห่ - มหาสารคาม
 • 815 มุกดาหาร - ระยอง
 • 833 อุบลราชธานี - หนองคาย
 • 843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
 • 874 เชียงใหม่ - ขอนแก่น - อุบลราชธานี
หมวด 4
 • 1406 บรบือ - วาปีปทุม
 • 1408 มหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย
 • 4303 โกสุมพิสัย - บ้านโนนทัน
 • 4363 วงกลมเชียงยืน - บ้านดอนโพธิ์
 • 4447 บรบือ - บ้านบ่อแก
 • 4475 วาปีปทุม - นาเชือก
 • 4481 พยัคฆภูมิพิสัย - นาดูน
 • 4535 วงกลมวาปีปทุม - บ้านโพธิ์ชัย
 • 4536 บรบือ - โกสุมพิสัย
 • 4539 โกสุมพิสัย - ฝายมหาสารคาม
 • 4570 พยัคฆภูมิพิสัย - บ้านเมืองเตา
 • 4654 มหาสารคาม - แกดํา - วาปีปทุม
 • 4655 มหาสารคาม - บ้านม่วง
 • 4656 มหาสารคาม - บ้านหนองข่า
 • 4657 มหาสารคาม - บ้านหนองแปบ
 • 4658 มหาสารคาม - บ้านโคกก่อ - บ้านดอนหว่าน
 • 4659 บรบือ - บ้านนาข่า - ทางแยกนาดูน
 • 4660 มหาสารคาม - บ้านหนองอุ่ม - เชียงยืน
 • 4661 มหาสารคาม - บ้านเขวา - แกดํา
 • 4662 มหาสารคาม - บ้านหนองกุงเต่า
 • 4663 มหาสารคาม - บ้านโนนขี้เหล็ก
 • 4664 โกสุมพิสัย - บ้านหินแห่
 • 4716 โกสุมพิสัย - บ้านโคกกลาง

จังหวัดร้อยเอ็ด แก้

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดร้อยเอ็ด

หมวด 1
 • 1 บ้านแคน - บ้านหนองผักแว่น
 • 3 บ้านหนองนาสร้าง - บ้านหนองหญ้าม้า
หมวด 2
 • 24 กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด - ดอนตาล
 • 25 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
 • 927 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร
 • 928 กรุงเทพมหานคร - เกษตรวิสัย - มุกดาหาร
 • 931 กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี
 • 934 กรุงเทพมหานคร - พนมไพร
 • 935 กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ
หมวด 3
 • 219 ขอนแก่น - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
 • 233 อุดรธานี - ร้อยเอ็ด
 • 252 ร้อยเอ็ด - สุรินทร์
 • 268 อุดรธานี - อุบลราชธานี
 • 275 ร้อยเอ็ด - บุรีรัมย์
 • 282 ขอนแก่น - อุบลราชธานี
 • 291 ศรีสะเกษ - ร้อยเอ็ด
 • 518 เสลภูมิ - นาแก
 • 534 อุดรธานี - ขอนแก่น - ร้อยเอ็ด
 • 546 ขอนแก่น - มหาสารคาม - มุกดาหาร
 • 550 สุรินทร์ - เมืองสรวง - ร้อยเอ็ด
 • 831 มุกดาหาร - หัวหิน
 • 833 อุบลราชธานี - หนองคาย
 • 843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
 • 874 เชียงใหม่ - ขอนแก่น - อุบลราชธานี
หมวด 4
 • 4120 ร้อยเอ็ด - อาจสามารถ - พนมไพร
 • 4124 ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ
 • 4151 ร้อยเอ็ด - ปทุมรัตต์
 • 4206 ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ (ข)
 • 4210 ร้อยเอ็ด - บ้านหนองคูโคก
 • 4241 ร้อยเอ็ด - บ้านม่วงลาด
 • 4242 ร้อยเอ็ด - ศรีสมเด็จ
 • 4243 ร้อยเอ็ด - โพนทอง
 • 4469 เกษตรวิสัย - บ้านตาหยวก
 • 4470 เกษตรวิสัย - บ้านเขวาหรดี
 • 4540 ร้อยเอ็ด - โพธิ์ชัย - โพนทอง
 • 4555 โพนทอง - เมยวดี - หนองพอก
 • 4556 โพนทอง - บ้านนาศรีนวล
 • 4557 โพนทอง - หนองพอก
 • 4584 ร้อยเอ็ด - บ้านหัววัว
 • 4585 โพนทอง - บ้านปากช่อง
 • 4243 ร้อยเอ็ด - โพนทอง
 • 4557 โพนทอง - หนองพอก
 • 4676 ร้อยเอ็ด - บ้านภูเขาทอง


เทศบาลนครอุดรธานี แก้

บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด เป็นผู้จัดหารถโดยสาร Smart Bus รถเมล์ปรับอากาศแบบชานต่ำ จำนวน 30 ที่นั่ง พร้อมระบบ Free WiFi, CCTV, GPS, APP สามารถเช็คตำแหน่งรถได้[39] ในโครงการอุดรซิตี้บัส จำนวน 3 เส้นทางประกอบด้วย

 • สาย 10 สถานีรถไฟ - รอบเมือง (วิ่งวนซ้าย - ขวา) ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ
 • สาย 20 (สายสีแดง) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอุดรธานี - ท่าอากาศยานอุดรธานี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562[40]
 • สาย 21 (สายสีน้ำเงิน) สี่แยกตลาดรังษิณา - สี่แยกบ้านจั่น เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562[40]

โดยเก็บอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

จังหวัดอุบลราชธานี แก้

บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด ได้เปิดเดินรถขนส่งมวลชนเมืองอุบลราชธานี Ubon Smart Bus (รถบัสโดยประจำทางสายที่ 15) เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Mobility ของจังหวัดอุบลราชธานี ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี - ทุ่งศรีเมือง - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ (จำนวน 1 เส้นทาง) โดยนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและบริการ เช่น Free Wifi, GPS, Wheelchair, CCTV, USB Charger และ E-wallet โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 โดยเก็บอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

ภาคกลาง แก้

จังหวัดนครนายก แก้

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดนครนายก[41][42][43]

หมวด 2
หมวด 3
 • 321 ฉะเชิงเทรา - องครักษ์ - บางอ้อ
 • 323 สระบุรี - นครนายก
 • 354 รังสิต - บ้านนา
หมวด 4

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก้

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[44][45][46][47][48]

หมวด 1
หมวด 2
 • 901 กรุงเทพฯ - อยุธยา
 • 960 กรุงเทพฯ - เสนา - ผักไห่
หมวด 3
 • 101 อยุธยา - ป่าโมก - อ่างทอง
 • 349 เสนา - รังสิต
 • 358 อยุธยา - สระบุรี
 • 607 อยุธยา - ลพบุรี
 • 697 โรจนะ - นวนคร
 • 703 อยุธยา - สุพรรณบุรี
หมวด 4
 • 1001 อยุธยา - วังน้อย
 • 1002 อยุธยา - บางปะหัน - มหาราช (สายใน)
 • 1002 อยุธยา - บางปะหัน - มหาราช (สายเอเชีย)
 • 1004 อยุธยา - อุทัย - ภาชี
 • 2212 อยุธยา - บางบาล - เสนา (รถสองแถว)
 • 2212 อยุธยา - เสนา (รถตู้)
 • 2213 อยุธยา - ท่าเรือ
 • 2297 อยุธยา - เกาะเรียน - บางปะอิน
 • 2323 อยุธยา - วัดจอมเกษ
 • 2333 อยุธยา - วัดท่าสุทธาวาส - บางบาล
 • 2397 อยุธยา - ผักไห่
 • 2400 อยุธยา - บางเดื่อ
 • 2435 อยุธยา - บ้านชุ้ง - บ้านไร่
 • 2457 สถานีขนส่ง (ท่ารถตลาดเจ้าพรหม) - วัดไก่เตี้ย

จังหวัดพิษณุโลก แก้

เคยมีรถประจำทางของบริษัทเอกชนที่ชาวพิษณุโลกนิยมเรียกกันว่า รถเมล์บ้านเรา (ปัจจุบันได้ยุติการให้บริการแล้ว)

ปัจจุบัน บริษัท คิงค้อม ออโต้คาร์ พิษณุโลก จำกัด ได้เข้ามารับสัมปทานต่อ โดยเป็นผู้รับสัมปทานหลักในการบริการรถสองแถวรอบเมืองพิษณุโลก และให้บริการวิ่งรอบเมืองพิษณุโลกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ รถสองแถวสีม่วงแบบโอเพ่นคาร์ เหมือนกับรถสองแถวทั่วไปที่มีหลังคาสูง ติดพัดลม และในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงรถสองแถวด้วยการติดแอร์ที่ห้องผู้โดยสาร ทำเบาะและพื้นให้ดูหรูหราทันสมัย สะอาด น่านั่ง[49]

จังหวัดสมุทรสงคราม แก้

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดสมุทรสงคราม[50][51][52][53]

# หมายถึง มีรถให้บริการน้อย

หมวด 1
 • 3 รอบเมืองสมุทรสงคราม
หมวด 2
 • 972 กรุงเทพฯ (หมอชิต) - สมุทรสงคราม
 • 976 กรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) - สมุทรสงคราม
หมวด 3
หมวด 4

จังหวัดสระบุรี แก้

สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด (SBCD) และพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้จัดทำการศึกษาความเหมาะสมและทดลองเส้นทางเดินรถ ตามโครงการ Saraburi Smart Bus[54]

โดยจะมีการทดลองเดินรถโดยสาร 2 เส้นทาง ได้แก่

 • รถสองแถว สาย 9 สถานีขนส่งสระบุรี - ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
 • มินิบัส สาย 10 (วงกลม) สถานีขนส่งสระบุรี - ศาลจังหวัดสระบุรี

โดยได้เริ่มเดินรถวันที่ 29 เมษายน 2562 ต่อมาปรากฏว่าเส้นทางสาย 9 มีผู้ใช้บริการน้อยมาก จึงได้ยุติการทดลองเดินรถไป คงเหลือแค่สาย 10 เพียงสายเดียว และเมื่อการทดลองเดินรถสาย 10 ผ่านไปสักระยะหนึ่ง และได้ผลตอบรับที่ดี สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จึงได้มีการยื่นขอกำหนดเส้นทางในสัมปทานอย่างเป็นทางการ และเปลี่ยนมาใช้เลขสาย 9 แทน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563[55]

ปัจจุบันสาย​ 9​ ให้บริการด้วยรถโดยสารไฟฟ้า​ เดินรถโดยบริษัท​ เอสบี​ ทรานซิท จำกัด​ อัตราค่าโดยสาร​ 20​ บาทตลอดสาย​ สามารถชำระค่าโดยสารได้ทั้งเงินสดและ​ผ่าน​แอพลิเคชั่นทรูมันนี่​ วอลเลท

สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี และบริษัท วิหารแดงขนส่ง จำกัด ได้แจ้งเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเมล์สระบุรี สาย 2 (จากเดิม "แก่งขนุน - วัดหนองบัว") เป็น "บขส.สระบุรี - วัดหนองบัว" โดยจะขยายเส้นทางช่วงบายพาสสระบุรี แทนการวิ่งออกถนนมิตรภาพ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป[56]

ต่อไปนี้คือเส้นทางรถประจำทางในจังหวัดสระบุรี[57][58]

หมวด 1
 • 2 บขส.สระบุรี - วัดหนองบัว (รอบเมืองสระบุรี)
 • 3 วัดหนองท่าวัว - บ้านหนองเขื่อนช้าง
 • 5 ศูนย์การทหารม้า - วัดบ้านบึง
 • 8 หมู่บ้านจัดสรรหมู่ที่ 3 - วัดป่าสัก
หมวด 2
 • 904 กรุงเทพฯ - สระบุรี
หมวด 3
 • 102 สระบุรี - ปราจีนบุรี
 • 104 สระบุรี - ลพบุรี
 • 201 สระบุรี - นครราชสีมา
 • 323 สระบุรี - นครนายก
 • 341 สระบุรี - จันทบุรี
 • 358 สระบุรี - อยุธยา
 • 464 สระบุรี - สุพรรณบุรี
หมวด 4
 • 1023 สระบุรี - หนองแซง (ก)
 • 1023 สระบุรี - หนองแซง (ข)
 • 1024 สระบุรี - ท่าลาน - บ้านหมอ
 • 1029 สระบุรี - วิหารแดง
 • 1030 พระพุทธบาท - หนองโดน - วัดสุวรรณคีรีบ้านกลับ
 • 2150 สระบุรี - บ้านโคกกรุง
 • 2161 สระบุรี - บ้านชุ้ง
 • 2230 สระบุรี - หน้าพระลาน
 • 2287 สระบุรี - อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
 • 2357 สระบุรี - บ้านซับน้อยเหนือ
 • 2547 บขส.สระบุรี - พระพุทธฉาย - หมู่บ้านป่าไม้
 • 2596 สระบุรี - หนองแค
 • 6150 สระบุรี - หินดาด
 • 6156 พระพุทธบาท - พุแค

ภาคตะวันตก แก้

จังหวัดกาญจนบุรี แก้

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดกาญจนบุรี[59][60]

หมวดที่ 1
 • 1 ศาลาสองแคว - โรงเรียนวัดท่าล้อ
 • 2 ศาลาสองแคว - เชิงสะพานแก่งเสี้ยน
 • 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี - แยกแก่งเสี้ยน
 • 4 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี - โรงเรียนวัดท่าล้อ
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
 • 325 กาญจนบุรี - ด่านช้าง
 • 327 บ่อพลอย - อู่ทอง
 • 334 กาญจนบุรี - บ้านโป่ง
 • 396 สมุทรสาคร - บ้านพุน้ำร้อน
 • 411 กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี
 • 461 กาญจนบุรี - ราชบุรี
 • 707 อู่ทอง - บ้านลำอีซู
 • 709 ด่านช้าง - บ้านกล้วย
 • 711 อู่ทอง - เลาขวัญ
 • 786 กาญจนบุรี - ระยอง
 • 838 หนองคาย - กาญจนบุรี
 • 875 เชียงใหม่ - กาญจนบุรี
หมวดที่ 4
 • 1722 กาญจนบุรี - ลาดหญ้า
 • 1724 ท่าเรือ -พนมทวน
 • 1726 กาญจนบุรี - บ้านลำทราย
 • 6179 ตลาดเขต - บ้านหนองปรือ
 • 6181 บ้านหนองโพธิ์ - บ้านหนองมะสัง
 • 6183 กาญจนบุรี - บ้านพังตรุ
 • 6192 ท่าม่วง - บ้านหนองตากยา
 • 8170 กาญจนบุรี - น้ำตกเอราวัณ - ศรีสวัสดิ์
 • 8172 กาญจนบุรี - บ้านห้วยน้ำขาว
 • 8190 ท่ามะกา - ด่านมะขามเตี้ย
 • 8191 กาญจนบุรี - บ้านตะเคียนงาม
 • 8203 กาญจนบุรี - สังขละบุรี
 • 8204 กาญจนบุรี - ลุ่มสุ่ม
 • 8252 กาญจนบุรี - ทองผาภูมิ
 • 8263 กาญจนบุรี - เลาขวัญ - บ้านหนองฝ้าย
 • 8278 ทองผาภูมิ - บ้านห้วยเสือ
 • 8280 ทองผาภูมิ - บ้านอีต่อง
 • 8284 ทองผาภูมิ - บ้านหินแหลม - บ้านสะพานลาว
 • 8331 กาญจนบุรี - บ้านห้วยกระเจา
 • 8520 กาญจนบุรี - ค่ายกองพลที่ 9

ภาคตะวันออก แก้

จังหวัดฉะเชิงเทรา แก้

มีรถประจำทางที่ให้บริการโดย บริษัท ชุมพลรุ่งเรือง จำกัด ให้บริการในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยสายที่ให้บริการ มีจำนวน 3 สาย[61] ประกอบด้วย

 • สาย 2 ตลาดทรัพย์สิน - วัดผาณิตาราม **ปัจจุบันวิ่งเฉพาะเช้า - เย็น
 • สาย 5 สถานีขนส่ง - ตลาดทรัพย์สิน
 • สาย 6 สถานีขนส่ง - ตะวันออกคอมเพล็กซ์

นอกจากนี้ทางบริษัทได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในการนำเครื่อง EDC แบบพกพา ให้พนักงานเก็บค่าโดยสารใช้งาน เพื่อรองรับการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามโครงการฉะเชิงเทรา Smart City - Smart Mobility" ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อพัฒนาระบบรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด[62] โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าโดยสาร โดยการแตะบัตรเดบิตหรือเครดิตแบบ contactless (paywave)​ หรือการสแกน QR CODE ของแอปธนาคารใดก็ได้ สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สะดวกในการชำระค่าโดยสารในแบบดังกล่าว สามารถจ่ายเงินสดกับพนักงานได้ตามปกติ

รถสองแถวภายในจังหวัดแบ่งเป็นสี ได้แก่[63]

 • รถสองแถวสีเหลือง (สาย 10) สถานีขนส่งใหม่ – วัดหลวงพ่อโสธร
 • รถสองแถวสีขาวคาดเหลือง (สาย 8) สถานีขนส่งใหม่ – วัดสายชล
 • รถสองแถวสีขาว (สาย 7) สถานีขนส่งใหม่ – คลองขุดใหม่
 • รถสองแถวสีน้ำเงิน วัดหลวงพ่อโสธร – วัดแหลมใต้
 • รถสองแถวสีส้มแดง (สาย 1614) สถานีขนส่งใหม่ – บางคล้า
 • รถสองแถวสีฟ้าแถบขาว สถานีขนส่งใหม่ – บางปะกง – เกาะไร่
 • รถสองแถวสีส้มแถบเหลือง (สาย 1618) สถานีขนส่งใหม่ – บางปะกง (ตลาดล่าง)
 • รถสองแถวสีขาวแถบน้ำเงิน (สาย 6265) สถานีขนส่งใหม่ – วัดสมานรัตนาราม
 • รถสองแถวสีเขียว สถานีขนส่งใหม่ – บางน้ำเปรี้ยว – คลองหกวา

จังหวัดชลบุรี แก้

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดชลบุรี[64][65]

หมวดที่ 1
หมวด 2
 • 36 กรุงเทพฯ - สัตหีบ
 • 37 กรุงเทพฯ - ศรีราชา
 • 38 กรุงเทพฯ (เอกมัย) - ชลบุรี
 • 48 กรุงเทพฯ (เอกมัย) - พัทยา
 • 49 กรุงเทพฯ - มหาวิทยาลัยบูรพา - บางแสน
 • 970 กรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) - แหลมฉบัง
 • 9904 กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - ชลบุรี
 • 9905 กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - พัทยา
 • 9909 กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - แหลมฉบัง
หมวด 3
หมวด 4
 • 1631ค ชลบุรี - แหลมฉบัง
 • 1631ค ศรีราชา - หนองมน
 • 1631จ ชลบุรี - พัทยา - สัตหีบ
 • 1631จ นาเกลือ - ศรีราชา
 • 1631จ นาเกลือ - สัตหีบ
 • 1633ก ชลบุรี - พานทอง - หัวไผ่
 • 1633ข ชลบุรี - พนัสนิคม - ปรกฟ้า
 • 1633ข ชลบุรี - หนองตำลึง
 • 1633ข ชลบุรี - สัตพงษ์ - ดอนหัวฬ่อ
 • 1633ข ชลบุรี - หนองยายรัก
 • 6021 วัดหนองเกตุน้อย - ตลาดนาเกลือ
 • 6024 ตลาดนาเกลือ - แยกบ้านโป่ง
 • 6078 ชลบุรี - หนองรี - วัดนาเขื่อน
 • 6079 นาเกลือ - สยามคันทรีคลับ
 • 6084 สัตหีบ - ช่องแสมสาร
 • 6088 ชลบุรี - หนองมน - บางแสน
 • 6088 หนองมน - บางแสน - เขาสามมุข
 • 6127 พนัสนิคม - บ้านเขาชะอางค์
 • 6128 พนัสนิคม - บ้านบึง
 • 6131 ศรีราชา - เขาไม้แก้ว
 • 6132 ศรีราชา - มาบปู
 • 6138 ชลบุรี - คลองตาเพ็ชร
 • 6139 พนัสนิคม - บ้านหนองชุมเห็ด
 • 6224 ศรีราชา - บ้านหนองคล้า
 • 6227 อำเภอบ้านบึง - สี่แยกปูนเท่าม้า
 • 6228 สัตหีบ - บ้านเขาบายศรี
 • 6229 สัตหีบ - สี่แยกเกษมพล
 • 6235 ชลบุรี - พานทอง
 • 6243 บ้านหัวกุญแจ - บ้านหมื่นจิต

จังหวัดระยอง แก้

บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด วางแผนจัดหารถโดยสารประจำทางมาวิ่งรองรับผู้โดยสารจากสถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภาของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินกับศูนย์เศรษฐกิจใหม่ 7 แห่งในเมืองระยอง โดยมีเส้นทางนำร่องระยะทาง 15 กิโลเมตร[66]

ภาคใต้ แก้

จังหวัดภูเก็ต แก้

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PCKD) ได้เปิดเดินรถโดยสาร ภูเก็ตสมาร์ทบัส โดยวิ่งระหว่าง ท่าอากาศยานภูเก็ต - หาดราไวย์ (ค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่ 50 - 170 บาท)[67] ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 โดยการชำระค่าโดยสารต้องชำระด้วยบัตรแรบบิทเท่านั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้บริการรถโพถ้องสีชมพู ให้บริการในเส้นทางดังนี้[68]

 • สาย 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี - วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 • สาย 2 (เส้นทางที่ 1) ตลาดสี่มุมเมือง - ซุปเปอร์ชีป
 • สาย 2 (เส้นทางที่ 2) สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 - วงเวียนสุริยเดช (ตลาดสดดาวน์ทาวน์)
 • สาย 3 สะพานหิน - เกาะสิเหร่

อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ยกเลิกรถโพถ้อง และปรับเปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า (EV) จำนวน 24 คัน เพื่อส่งเสริมภูเก็ตให้เป็นกรีนซิตี้ โดยได้เริ่มเปลี่ยนรถที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 [69]

แบ่งตามภูมิภาค แก้

 
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

รถโดยสารในภูมิภาคส่วนใหญ่ให้บริการโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารของบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ได้รับสัมปทานร่วมเดินรถกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (เรียกกันว่า รถร่วม บขส.) หรือได้รับสัมปทานโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก

กรุงเทพมหานคร แก้

สำหรับรถโดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดต่างๆ ให้บริการโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัท โดยมีสถานีรถโดยสารในกรุงเทพมหานคร สามแห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) (สายเหนือและสายอีสาน) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) (สายใต้) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) (สายตะวันออก)

ภาคเหนือ แก้

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด[70] (เดิมชื่อ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด) ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งภาคอีสานและภาคใต้ที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยมีชื่อทางการตลาดเป็น กรีนบัส (Greenbus) ให้บริการในเส้นทางรถหมวด 3 และ บลูไนน์ (Blue9) สำหรับเส้นทางรถหมวด 2 สาย 1 (กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - เชียงใหม่) สาย 957 (กรุงเทพฯ - แม่สาย) สาย 962 (กรุงเทพฯ - เชียงของ) รถหมวด 3 สาย 152 (ลำปาง - เชียงใหม่) และรถหมวด 4 สาย 1241 (เชียงใหม่ - แม่สาย) สาย 1662 (เชียงใหม่ - เวียงป่าเป้า)

บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งภาคอีสานและภาคกลางที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร

ภาคอีสาน แก้

บริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด[71] ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งภาคตะวันออกที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด[72] (ซึ่งแยกตัวออกมาจากบริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด) ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งภาคเหนือที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยมีชื่อทางการตลาดเป็น นครชัยทัวร์ ให้บริการในเส้นทางรถหมวด 3 และ นครชัย 21 (ภายใต้ชื่อบริษัท นครชัย 21 จำกัด) สำหรับเส้นทางรถหมวด 2 สาย 21 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา)

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด[73] ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร

ภาคกลางและภาคตะวันออก แก้

รถโดยสารระหว่างจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกโดยมากจะเป็นรถร่วม บขส. และมีบางส่วนเดินรถโดยผู้ประกอบรายย่อยของแต่ละจังหวัดที่ได้รับสัมปทานโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก

ภาคตะวันตก แก้

บริษัท ศศนันท์ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันตก รวมทั้งภาคเหนือที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร

ภาคใต้ แก้

บริษัท ปิยะชัยพัฒนา จำกัด ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งภาคเหนือที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยเป็นผู้ให้บริการรถประจำทางหมวด 3 สาย 877 (แม่สาย - ด่านนอก) ซึ่งเป็นรถประจำทางที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีระยะทางถึง 1,888 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 26 ชั่วโมง 30 นาที[74]

บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งภาคอีสานและภาคตะวันออกที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร

แบ่งตามประเภทอื่น ๆ แก้

รถโดยสารระหว่างประเทศ แก้

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นอกจากจะให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดภายในประเทศแล้ว ยังมีบริการรถโดยสารระหว่างประเทศ ให้บริการไปถึงประเทศลาว (มีรถจากในประเทศลาวให้บริการร่วมด้วยในบางเส้นทาง) และประเทศกัมพูชา (มีรถจากในประเทศกัมพูชาให้บริการร่วมด้วยในบางเส้นทาง) โดยในปัจจุบัน บขส. เปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศแล้ว 15 เส้นทาง ดังนี้[75]

 1. จังหวัดหนองคายนครหลวงเวียงจันทน์
 2. จังหวัดอุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
 3. จังหวัดอุบลราชธานี - ปากเซ
 4. จังหวัดมุกดาหาร - สะหวันนะเขต
 5. จังหวัดขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์
 6. กรุงเทพมหานคร – นครหลวงเวียงจันทน์
 7. จังหวัดนครพนมเมืองท่าแขก
 8. จังหวัดเชียงใหม่แขวงหลวงพระบาง
 9. จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง
 10. กรุงเทพมหานคร – ปากเซ
 11. จังหวัดเชียงราย - แขวงบ่อแก้ว
 12. กรุงเทพมหานคร – เสียมราฐ
 13. กรุงเทพมหานคร – พนมเปญ
 14. จังหวัดเลย - แขวงหลวงพระบาง
 15. จังหวัดน่านไชยะบุรี – แขวงหลวงพระบาง

รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ แก้

ที่กรุงเทพมหานครมีบริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีลักษณะคล้ายกับรถประจำทาง แต่การเดินของรถนั้นแยกออกจากถนนปกติ ปัจจุบันเปิดให้บริการ 1 เส้นทาง คือ รถโดยสารด่วนพิเศษ สายสาทร-ราชพฤกษ์ (ในสัมปทานใช้เลขสาย 402[76]) ระยะทาง 15.9 กิโลเมตร

แบ่งตามเส้นทางรถโดยสารประจำทางแต่ละหมวด แก้

หมวดที่ 1 แก้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้

ดูบทความหลักที่:รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล / รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดนนทบุรี (หมวด 1, 3, 4)
สายที่ เส้นทาง
1 รอบเมืองบางบ่อ (วนซ้าย)
รอบเมืองบางพลี - หมู่บ้านลิขิต 7
2 ปากน้ำ - หาดอมรา
ปากน้ำ - สายลวด
5 ปากน้ำ - บุญศิริ
6 ปากน้ำ - อุดมเดช
7 ปากน้ำ - ปากซอยเจริญทรัพย์
8 ปากน้ำ - กม.30

ภาคเหนือ แก้

สายที่ เส้นทาง
1 รอบเวียง
บขส.แม่สาย - ชายแดนแม่สาย
รอบเวียง - รพ.แพร่
บขส.พิจิตร - ตลาดพิจิตร - รพ.พิจิตร
2 บขส.เชียงรายเก่า - บขส.เชียงรายใหม่
3 บขส.เชียงรายเก่า - ม.ราชภัฏเชียงราย
5 บขส.ใหม่ตะเคียนคู่ - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
วงกลม - รร.นาก่วมใต้
6 วงกลม - บขส.ลําปาง - ท่าอากาศยานลำปาง
10 บ้านขวัญเวียง - รอบเมือง
B1 อาเขต - สถานีรถไฟเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานเชียงใหม่
B2 อาเขต - ท่าแพ - ท่าอากาศยานเชียงใหม่
B3 อาเขต - ศูนย์ราชการเชียงใหม่
B6/1 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - บขส.ช้างเผือก
R3 (24A) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าแพ - บขส.ช้างเผือก
R3 (24B) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - นิมมานเหมินทร์ - บขส.ช้างเผือก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

สายที่ เส้นทาง
1 บ.ดงสวาง - บ.ห้วยสีทน
บ้านไผ่ - บ.เกิ้ง
คิวรถเชียงคาน - แก่งคุดคู้
รอบเมืองวังสะพุง
บขส.ยโสธร - รพ.ยโสธร
2 รร.โคกกลางราษฏร์พัฒนา - บ.ท่าลำดวน
บ.โคกฟันโปง - บ.โคกน้อย
บ้านไผ่ - หนองแวงไร่
นายม - สี่แยกแสงเพชร
สลักได - นาเกา
3 วงกลม บ.คำเม็ก - บขส.กาฬสินธุ์
บขส.ขอนแก่น 3 - บ.พรหมนิมิตร
4 ม.มหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) - ม.มหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
บขส.ขอนแก่น 3 - บ.หนองน้ำเกลี้ยง
บขส.ขอนแก่น 3 - รพ.ศรีนครินทร์
5 หนองไผ่ล้อม - บ.ทุ่ง
หนองไผ่ล้อม - กรมทหารราบที่ 8
6 ตลาดสดเทศบาล 1 - หนองหญ้าแพรก - เหล่านกชุม
8 ม.ขอนแก่น - การเคหะขอนแก่น - บขส.ขอนแก่น 3 (สายเก่า)
ม.ขอนแก่น - การเคหะขอนแก่น - บขส.ขอนแก่น 3 (สายใหม่)
10 ม.ขอนแก่น - บะขาม/ชาตะผดุง - บขส.ขอนแก่น 3
11 หนองใหญ่ - บ.สะอาด
12 ตลาดสดเทศบาล 1 - รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
13 ดอนบม - บ.น้อยนิเวศน์
14 ม.ขอนแก่น - เซ็นทรัลขอนแก่น - บขส.ขอนแก่น 3 (สายเก่า)
15 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - เซ็นทรัลอุบลราชธานี
17 โคกท่า - โนนทัน
20 หนองไผ่ล้อม - บ.อัมพวัน
21 ดอนยาง - โนนเขวา
22 บ.หนองไฮ - บ.ดอนหญ้านาง
23 ตลาดสดเทศบาล 1 – บ.ห้วยเตย
24 วงกลมแก่นนคร - เซ็นทรัลขอนแก่น
24 วงกลม บขส.ขอนแก่น 3
24 ท่าอากาศยานขอนแก่น - บขส.ขอนแก่น 3

ภาคกลาง แก้

สายที่ เส้นทาง
1 ศาลาสองแคว - ท่าล้อ
กองบิน 4 - วัดตาคลีใหญ่
2 ศาลาสองแคว - แก่งเสี้ยน
ศาลาสองแคว - ท่าน้ำตื้น
บขส.สระบุรี - วัดหนองบัว (รอบเมืองสระบุรี)
3 รอบเมืองแม่กลอง
ตลาดนครชุม - บขส.กำแพงเพชร - รพ.กำแพงเพชร
รอบเมืองอุทัยธานี
9 บขส.สระบุรี - ศาลจังหวัดสระบุรี

ภาคตะวันออก แก้

สายที่ เส้นทาง
1 เฉลิมไทย - วัดบุญญราศรี - การเคหะ
บขส.ตราด - ท่าเรือตราด
2 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ - หนองชะอม
บขส.ตราด - สวนรุกขชาติ
4 บางละมุง - ท่าเรือแหลมบาลีฮาย
5 บ.เจริญรัตน์พัฒนา - นาจอมเทียน
6 เฉลิมไทย - อ่างศิลา
วงกลมพัทยา
7 พัทยาเหนือ - พัทยากลาง
8 เฉลิมไทย - เมืองใหม่ - หนองมน
หาดตาแหวน - หาดเทียน (บนเกาะล้าน)

ภาคใต้ แก้

สายที่ เส้นทาง
1 ในเมือง - โลตัสกระบี่
รอบเมืองสตูล
2 รอบเมืองชุมพร (สายนอก)
ท่าแพ - หัวถนน
บขส.พัทลุง - สถานีรถไฟพัทลุง
เทคนัคสตูล - นาแค
3 รอบเมืองชุมพร (สายใน)
สตูล - ดำมะลัง
4 สงขลา - เขาแก้ว
ตลาดนัดเกาะหมี - เนินพิชัย
5 ตลาดปากน้ำชุมพร - ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
หัวถนน - สนามกีฬา จ.นครศรีธรรมราช
บขส.หาดใหญ่ - เกาะหมี
6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง - บ.นาตาล่วง
ท่าแพ - ท่าวัง
7 วงกลม บขส.ตรัง - ถ.ห้วยยอด
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - บขส.หัวอิฐ
บขส.หาดใหญ่ - หน้าควน
8 บขส.ตรัง - ท่าอากาศยานตรัง
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - แยกนาหลวง
9 รร.ตรังวิทยา - สถานีรถไฟตรัง - ท่าอากาศยานตรัง

หมวดที่ 2 (ภูมิภาค / ระหว่างประเทศ) แก้

ภูมิภาค แก้

สายที่ เส้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่
2 กรุงเทพมหานคร - ลําปาง
3 กรุงเทพมหานคร - เชียงแสน
4 กรุงเทพมหานคร - กันทรลักษ์
5 กรุงเทพมหานคร - โนนสัง - บ้านผือ - หนองบัวลำภู
6 กรุงเทพมหานคร - สุโขทัย
7 กรุงเทพมหานคร - ช่องเม็ก
8 กรุงเทพมหานคร - สรรคบุรี - ชัยนาท
9 กรุงเทพมหานคร - คลองลาน
10 กรุงเทพมหานคร - หล่มสัก (สายเก่า)
11 กรุงเทพมหานคร - สิงห์บุรี
12 กรุงเทพมหานคร - ลพบุรี
13 กรุงเทพมหานคร - บ้านท่าตอน
14 กรุงเทพมหานคร - หล่มสัก - หล่มเก่า
กรุงเทพมหานคร - หล่มสัก - ภูเรือ
15 กรุงเทพมหานคร - อ่างทอง
16 กรุงเทพมหานคร - บางปะอิน - บางไทร
17 กรุงเทพมหานคร - บางปะอิน - อยุธยา
18 กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ (ข)
19 กรุงเทพมหานคร - อุทัยธานี (ข)
20 กรุงเทพมหานคร - ขอนแก่น
21 กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร - ปักธงชัย
กรุงเทพมหานคร - ปากช่อง
กรุงเทพมหานคร - มวกเหล็ก
กรุงเทพมหานคร - แก่งคอย
กรุงเทพมหานคร - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก - บุณฑริก
22 กรุงเทพมหานคร - อุดรธานี
23 กรุงเทพมหานคร - หนองคาย
24 กรุงเทพมหานคร - ร้อยเอ็ด - ดอนตาล
25 กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี
26 กรุงเทพมหานคร - นครพนม
27 กรุงเทพมหานคร - สกลนคร - เรณูนคร
28 กรุงเทพมหานคร - ชัยภูมิ
29 กรุงเทพมหานคร - เชียงคาน
30 กรุงเทพมหานคร - กาฬสินธุ์
31 กรุงเทพมหานคร - สุรินทร์
32 กรุงเทพมหานคร - บุรีรัมย์
33 กรุงเทพมหานคร - กระนวน- บ้านแพง
34 กรุงเทพมหานคร - สหัสขันธ์ - บ้านแพง
35 กรุงเทพมหานคร - มาบตาพุด - ระยอง
36 กรุงเทพมหานคร - บ้านมาบตาพุด
37 กรุงเทพมหานคร - ศรีราชา (ข)
38 กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี (ข)
39 กรุงเทพมหานคร - บางคล้า
40 กรุงเทพมหานคร - ฉะเชิงเทรา (ข)
41 กรุงเทพมหานคร - ตราด (ก)
42 กรุงเทพมหานคร - จันทบุรี (ก)
43 กรุงเทพมหานคร - แกลง
44 กรุงเทพมหานคร - ประแสร์
45 กรุงเทพมหานคร - บ้านค่าย
46 กรุงเทพมหานคร - พัทยา - ระยอง
47 กรุงเทพมหานคร - ทุ่งช้าง
48 กรุงเทพมหานคร - เอกมัย - พัทยา
49 กรุงเทพมหานคร - บางแสน
50 กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี (ก)
51 กรุงเทพมหานคร - บ้านบึง
52 กรุงเทพมหานคร - พนัสนิคม
53 กรุงเทพมหานคร - ฉะเชิงเทรา (ก)
54 กรุงเทพมหานคร - ฉะเชิงเทรา (ค)
55 กรุงเทพมหานคร - ฉะเชิงเทรา - บางคล้า
56 กรุงเทพมหานคร - พนมสารคาม
57 กรุงเทพมหานคร - ระยอง (ค)
58 กรุงเทพมหานคร - นครนายก
กรุงเทพมหานคร - บ้านนา
59 กรุงเทพมหานคร - ปราจีนบุรี
60 กรุงเทพมหานคร - อรัญประเทศ
61 กรุงเทพมหานคร - บ้านเขาต่อ - พังงา
62 กรุงเทพมหานคร - สุราษฎร์ธานี - ขนอม
63 กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
64 กรุงเทพมหานคร - ระนอง
65 กรุงเทพมหานคร - ชุมพร
66 กรุงเทพมหานคร - บางสะพาน
67 กรุงเทพมหานคร - ประจวบคีรีขันธ์
68 กรุงเทพมหานคร - วัดไผ่โรงวัว - สองพี่น้อง
69 กรุงเทพมหานคร - บางบัวทอง - ดอนเจดีย์
70 กรุงเทพมหานคร - ปราณบุรี
71 กรุงเทพมหานคร - หัวหิน
72 กรุงเทพมหานคร - ท่ายาง
73 กรุงเทพมหานคร - เพชรบุรี
74 กรุงเทพมหานคร - บ้านแหลม
75 กรุงเทพมหานคร - ปากท่อ
76 กรุงเทพมหานคร - ราชบุรี
77 กรุงเทพมหานคร - โพธาราม
78 กรุงเทพมหานคร - ดำเนินสะดวก
79 กรุงเทพมหานคร - กุมภวาปี - บึงกาฬ
80 กรุงเทพมหานคร - สองพี่น้อง
81 กรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี
82 กรุงเทพมหานคร - บ้านโป่ง
83 กรุงเทพมหานคร - นครปฐม
84 กรุงเทพมหานคร - สามพราน
85 กรุงเทพมหานคร - สมุทรสาคร
86 กรุงเทพมหานคร - กุดชุม - ธาตุพนม
87 กรุงเทพมหานคร - ท่าช้าง (ข)
88 กรุงเทพมหานคร - สุพรรณบุรี
89 กรุงเทพมหานคร - หลังสวน - ละแม
90 กรุงเทพมหานคร - เชียงราย (สายเก่า)
91 กรุงเทพมหานคร - ลําปาง (ข)
92 กรุงเทพมหานคร - ตาก
กรุงเทพมหานคร - เขื่อนภูมิพลอดุลยเดช
93 กรุงเทพมหานคร - ตาก (ข)
94 กรุงเทพมหานคร - กําแพงเพชร (ข)
95 กรุงเทพมหานคร - นครสวรรค์
96 กรุงเทพมหานคร - น่าน
97 กรุงเทพมหานคร - พังโคน
98 กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี
99 กรุงเทพมหานคร - พังงา
100 กรุงเทพมหานคร - อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
901 กรุงเทพมหานคร - พระนครศรีอยุธยา
รังสิต - พระนครศรีอยุธยา
902 กรุงเทพมหานคร - อ่างทอง (ข)
903 กรุงเทพมหานคร - อุทัยธานี (ค)
904 กรุงเทพมหานคร - สระบุรี
905 กรุงเทพมหานคร - สิงห์บุรี (ข)
906 กรุงเทพมหานคร - ชัยนาท
907 กรุงเทพมหานคร - ฉะเชิงเทรา (ง)
908 กรุงเทพมหานคร - หันคา
909 กรุงเทพมหานคร - เชียงราย (สายใหม่)
910 กรุงเทพมหานคร - น่าน (ข)
911 กรุงเทพมหานคร - พิจิตร
912 กรุงเทพมหานคร - อุตรดิตถ์ (ข)
913 กรุงเทพมหานคร - พิษณุโลก (ข)
914 กรุงเทพมหานคร - จันทบุรี (ค)
915 กรุงเทพมหานคร - บ้านเพ
916 กรุงเทพมหานคร - แกลง - แหลมแม่พิมพ์
917 กรุงเทพมหานคร - แหลมงอบ
918 กรุงเทพมหานคร - ตาคลี
919 กรุงเทพมหานคร - บ้านหมี่
920 กรุงเทพมหานคร - ปราจีนบุรี
921 กรุงเทพมหานคร - ตลาดโรงเกลือ
กรุงเทพมหานคร - ประจันตคาม
กรุงเทพมหานคร - กบินทร์บุรี
กรุงเทพมหานคร - กบินทร์บุรี - บ้านโคกอุดม
กรุงเทพมหานคร - ปักธงชัย
กรุงเทพมหานคร - สระแก้ว
กรุงเทพมหานคร - วังสมบูรณฺ์
กรุงเทพมหานคร - อรัญประเทศ
922 กรุงเทพมหานคร - พะเยา
923 กรุงเทพมหานคร - แพร่
924 กรุงเทพมหานคร - ลําพูน
925 กรุงเทพมหานคร - สวรรคโลก
926 กรุงเทพมหานคร - ศรีสะเกษ
927 กรุงเทพมหานคร - มุกดาหาร
928 กรุงเทพมหานคร - เกษตรวิสัย - มุกดาหาร
929 กรุงเทพมหานคร - อํานาจเจริญ
กรุงเทพมหานคร - เขมราฐ
930 กรุงเทพมหานคร - นครพนม
931 กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี
932 กรุงเทพมหานคร - มหาสารคาม
933 กรุงเทพมหานคร - อุดรธานี - ศรีเชียงใหม่
934 กรุงเทพมหานคร - พนมไพร
935 กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ
936 กรุงเทพมหานคร - จักราช - บุรีรัมย์
937 กรุงเทพมหานคร - จักราช - สุรินทร์
938 กรุงเทพมหานคร - ขอนแก่น - เลย
939 กรุงเทพมหานคร - พยัคฆภูมิพิสัย
940 กรุงเทพมหานคร - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ
941 กรุงเทพมหานคร - พิมาย - พนมไพร
942 กรุงเทพมหานคร - จักราช - ศรีสะเกษ
943 กรุงเทพมหานคร - บึงกาฬ - บุ่งคล้า
944 กรุงเทพมหานคร - รัตนบุรี
945 กรุงเทพมหานคร - ราษีไศล
946 กรุงเทพมหานคร - ม่วนสามสิบ
947 กรุงเทพมหานคร - บุรีรัมย์ - อุบลราชธานี
948 กรุงเทพมหานคร - เขาใหญ่
949 กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต (ข)
950 กรุงเทพมหานคร - กระบี่
951 กรุงเทพมหานคร - วิเศษชัยชาญ - สุพรรณบุรี
952 กรุงเทพมหานคร - สุพรรณบุรี (ค)
953 กรุงเทพมหานคร - ท่าช้าง (ค)
954 กรุงเทพมหานคร - เดิมบางนางบวช
955 กรุงเทพมหานคร - โขงเจียม
956 กรุงเทพมหานคร - แม่สอด
957 กรุงเทพมหานคร - แม่สาย
958 กรุงเทพมหานคร - พิจิตร (ข)
959 กรุงเทพมหานคร - ตะพานหิน
960 กรุงเทพมหานคร - ผักไห่
961 กรุงเทพมหานคร - แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน
962 กรุงเทพมหานคร - เชียงคำ
กรุงเทพมหานคร - เชียงของ
963 กรุงเทพมหานคร - เขาค้อ
964 กรุงเทพมหานคร - ลี้ - ดอยเต่า - จอมทอง
965 กรุงเทพมหานคร - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
966 กรุงเทพมหานคร - บางเลน - รร.การบินฯ
967 กรุงเทพมหานคร - น้ำตกนางรอง
กรุงเทพมหานคร - เขื่อนขุนด่านปราการชล
968 กรุงเทพมหานคร - ยโสธร
969 กรุงเทพมหานคร - แกลง - ประแสร์
970 กรุงเทพมหานคร - แหลมฉบัง
971 กรุงเทพมหานคร - ชะอำ
972 กรุงเทพมหานคร - สมุทรสงคราม
973 กรุงเทพมหานคร - สงขลา
974 กรุงเทพมหานคร - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี
975 กรุงเทพมหานคร - บางบัวทอง - ท่าช้าง
976 กรุงเทพมหานคร - สมุทรสงคราม (ข)
977 กรุงเทพมหานคร - เพชรบุรี (ข)
978 กรุงเทพมหานคร - หัวหิน (ข)
979 กรุงเทพมหานคร - ประจวบคีรีขันธ์ (ข)
981 กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช - หัวไทร
982 กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ (ข)
983 กรุงเทพมหานคร - กระบี่ (ข)
984 กรุงเทพมหานคร - ตรัง - สตูล
985 กรุงเทพมหานคร - ปราณบุรี (ข)
986 กรุงเทพมหานคร - สุไหงโกลก
987 กรุงเทพมหานคร - เบตง
988 กรุงเทพมหานคร - สตูล
989 กรุงเทพมหานคร - ทุ่งสง - พัทลุง
990 กรุงเทพมหานคร - ชุมพร
991 กรุงเทพมหานคร - ดอนสัก - เกาะสมุย
กรุงเทพมหานคร - ดอนสัก - เกาะพะงัน
992 กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่
993 กรุงเทพมหานคร - สุราษฎร์ธานี
994 กรุงเทพมหานคร - ด่านช้าง - บ้านไร่
995 กรุงเทพมหานคร - ตะกั่วป่า
996 กรุงเทพมหานคร - ดําเนินสะดวก
997 กรุงเทพมหานคร - นครปฐม (ข)
998 กรุงเทพมหานคร - ทุ่งสง - เชียรใหญ่
9903 กรุงเทพมหานคร - เทพสถิต - ชัยภูมิ
9904 กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี (ค)
9905 กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา (ค)
9906 กรุงเทพมหานคร - มอเตอร์เวย์ - ระยอง
9907 กรุงเทพมหานคร - จันทบุรี
9908 กรุงเทพมหานคร - ตราด
9909 กรุงเทพมหานคร - แหลมฉบัง
9910 กรุงเทพมหานคร - ฉะเชิงเทรา - บางคล้า
9911 กรุงเทพมหานคร - ลี้ - ลําพูน
9912 กรุงเทพมหานคร - คลองท่อม - กระบี่
9913 กรุงเทพมหานคร - นาเชือก - ร้อยเอ็ด
9914 กรุงเทพมหานคร - นาทวี
9915 กรุงเทพมหานคร - จอมบึง
9916 กรุงเทพมหานคร - อรัญประเทศ - ตลาดโรงเกลือ
กรุงเทพมหานคร - นิคมฯ304
9917 กรุงเทพมหานคร - สุไหงโก-ลก
9918 กรุงเทพมหานคร - ด่านเจดีย์สามองค์
9919 กรุงเทพมหานคร - พระนครศรีอยุธยา
9920 กรุงเทพมหานคร - บ้านสร้าง - ปราจีนบุรี

ระหว่างประเทศ แก้

สายที่ เส้นทาง
1 หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์
2 อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
3 อุบลราชธานี - ปากเซ
4 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
6 กรุงเทพมหานคร - นครหลวงเวียงจันทน์
7 นครพนม - เมืองท่าแขก
8 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง
9 อุดรธานี - ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี - วังเวียง
10 กรุงเทพมหานคร - ปากเซ
11 เชียงราย - บ่อแก้ว
12 กรุงเทพมหานคร - เสียมราฐ
13 กรุงเทพมหานคร - พนมเปญ
14 เลย - หลวงพระบาง
15 น่าน - หลวงพระบาง

หมวดที่ 3 (ระหว่างภูมิภาค) แก้

ดูบทความหลักที่:รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดปทุมธานี (หมวด 3, 4) / รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดนนทบุรี (หมวด 1, 3, 4)

สายที่ เส้นทาง
101 อยุธยา - อ่างทอง
102 สระบุรี - ปราจีนบุรี
103 ลำปาง - ลี้
104 ลพบุรี - สระบุรี
105 ลพบุรี - สิงห์บุรี
106 ลพบุรี - นครราชสีมา
ลพบุรี - ตาคลี
107 แพร่ - เถิน
108 ลพบุรี - นครราชสีมา
109 ลพบุรี - หล่มสัก
110 ชัยนาท - สิงห์บุรี
111 อุทัยธานี - ตาคลี
112 นครสวรรค์ - ชัยนาท
113 เชียงใหม่ - พะเยา - น่าน
114 นครสวรรค์ - กําแพงเพชร
115 นครสวรรค์ - ตาก
116 นครสวรรค์ - เขื่อนภูมิพล
119 นครสวรรค์ - คลองขลุง
120 นครสวรรค์ - พรานกระต่าย
121 นครสวรรค์ - นครราชสีมา
122 อ่างทอง - มหาราช
123 อ่างทอง - บ้านหันสัง
124 ตาก - เถิน
128 พิษณุโลก - แม่สอด
130 กําแพงเพชร - อุตรดิตถ์
131 สุโขทัย - พิษณุโลก
132 พิษณุโลก - เชียงใหม่ (ข)
133 พิษณุโลก - ลําปาง
134 พิษณุโลก - อุตรดิตถ์
135 พิษณุโลก - แพร่
136 พิษณุโลก - เพชรบูรณ์
137 พิษณุโลก - หล่มสัก
138 ระยอง - หล่มสัก
139 ตะพานหิน - วิเชียรบุรี
140 ตะพานหิน - หล่มสัก
142 แพร่ - สุโขทัย
143 เด่นชัย - เฉลิมพระเกียรติ
144 แพร่ - เชียงราย
146 ลำปาง - พะเยา - เชียงราย
148 เชียงใหม่ - เชียงราย
149 เชียงใหม่ - แม่สาย
150 เชียงใหม่ - สามเหลี่ยมทองคำ (ก)
151 ปาย - บ้านวัดจันทร์
152 เชียงใหม่ - ดอยติ - ลําปาง
155 พิษณุโลก - เชียงใหม่ (ข)
156 หินกอง - นครหลวง
157 สิงห์บุรี - อุทัยธานี
158 นครสวรรค์ - ตาคลี
159 ลพบุรี - อ่างทอง
161 สระบุรี - บำเหน็จณรงค์
162 สระบุรี - หล่มสัก (ข)
163 เพชรบูรณ์ - พิจิตร
165 อ่างทอง - ตาคลี
166 เชียงใหม่ - เชียงราย
เชียงใหม่ - สามเหลี่ยมทองคำ
167 ลำปาง - เชียงราย
168 นครสวรรค์ - แม่สอด
169 เชียงใหม่ - ทุ่งช้าง
170 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
171 พิษณุโลก - ทุ่งเสลี่ยม
173 พิษณุโลก - ชนแดน
174 สวรรคโลก - บ.แม่พุ
175 เชียงใหม่ - ขอนแก่น
176 วิหารแดง - ชะอม
177 อ่างทอง - ท่าช้าง - แสวงหา
179 สรรคบุรี - บ.ชัณสูตร
181 ลําพูน - เชียงใหม่ (ก)
182 ลําพูน - เชียงใหม่ (ข)
185 กำแพงเพชร - พิจิตร
186 สุโขทัย - ศรีนคร - อุตรดิตถ์
187 พิษณุโลก - ชาติตระการ - อุตรดิตถ์
188 ปทุมธานี - บางเลน
192 นครสวรรค์ - อุทัยธานี (ข)
196 พะเยา - จุน - ปง
198 เชียงใหม่ - พะเยา
200 พระพุทธบาท - อ่างทอง
201 พระนครศรีอยุธยา - นครราชสีมา
203 ชัยภูมิ - บัวใหญ่
205 ชัยภูมิ - หนองบัวระเหว - หล่มสัก
207 ด่านขุนทด - หนองโสน
208 นครราชสีมา - บำเหน็จณรงค์
209 กาฬสินธุ์ - โพธิ์ชัย
210 นครราชสีมา - ขอนแก่น
211 นครราชสีมา - อุดรธานี
212 ท่าคันโท - กระนวน
213 ด่านขุนทด - บ.คำปิง
214 อุบลราชธานี - ชานมาน
215 โนนสะอาด - บ.โนนสมบูรณ์
216 ขอนแก่น - หนองเรือ - แก้งคร้อ
217 ขอนแก่น - เลย
218 ขอนแก่น - ภูเขียว
219 ขอนแก่น - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
220 อุดรธานี - เลย
221 อุดรธานี - หนองคาย
222 อุบลราชธานี - อํานาจเจริญ
223 อุดรธานี - ศรีเชียงใหม่
224 อุดรธานี - นครพนม (ข)
225 อุดรธานี - บึงกาฬ (ข)
226 ขอนแก่น - อุดรธานี
227 อุดรธานี - บ้านไผ่
228 อุบลราชธานี - พนา (ก)
229 อุบลราชธานี - พนา (ข)
230 อุดรธานี - สกลนคร
231 อุดรธานี - นครพนม
232 อุบลราชธานี - เขมราฐ
233 อุดรธานี - ร้อยเอ็ด
234 อุบลราชธานี - หัวตะพาน
235 อุดรธานี - อุบลราชธานี (ข)
237 สกลนคร - กาฬสินธุ์
238 สกลนคร - มหาสารคาม
240 สกลนคร - ธาตุพนม
241 อุบลราชธานี - สกลนคร
242 กาฬสินธุ์ - มหาสารคาม
243 อุดรธานี - โนนสัง
245 บ้านไผ่ - วาปีปทุม
246 อุดรธานี - น้ำโสม
247 หนองบัวลำภู - น้ำโสม
248 โนนสัง - บ.หนองวัวซอ
250 มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
251 มหาสารคาม - อุบลราชธานี
252 ร้อยเอ็ด - สุรินทร์
253 มหาสารคาม - อุบลราชธานี
254 อุบลราชธานี - คือวัง
255 อุบลราชธานี - มุกดาหาร
256 อุบลราชธานี - นครพนม
257 สุรินทร์ - ประโคนชัย
258 ประโคนชัย - ปราสาท
260 ชัยภูมิ - ชุมแพ
261 พล - พุทไธสง - พยัคฆภูมิพิสัย
262 นครราชสีมา - ศรีเชียงใหม่
263 สุรินทร์ - บ.เมืองลึง - สตึก
264 ขอนแก่น - กาฬสินธุ์
265 นครราชสีมา - ชลบุรี
267 นครราชสีมา - ระยอง
นครราชสีมา - อ่าวอุดม
268 อุดรธานี - อุบลราชธานี (ค)
269 ร้อยเอ็ด - ดอนตาล
270 ขอนแก่น - บัวใหญ่
272 ขอนแก่น - บ้านแท่น - ภูเขียว
273 นครราชสีมา - อุบลราชธานี
274 นครราชสีมา - สุรินทร์
275 ร้อยเอ็ด - บุรีรัมย์
276 ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์
277 กาฬสินธุ์ - กระนวน
278 ขอนแก่น - มุกดาหาร
279 อุบลราชธานี - ศรีสะเกษ
281 ขอนแก่น - สุรินทร์
282 ขอนแก่น - อุบลราชธานี
283 บ้านไผ่ - แก้งคร้อ
284 โกสุมพิสัย - ทางแยก บ.โนนตุ่น
285 นครราชสีมา - อุบลราชธานี
286 เลย - หล่มสัก
287 สกลนคร - บ้านแพง
288 หนองคาย - บ้านแพง
289 ขอนแก่น - อำนาจเจริญ
290 อุบลราชธานี - มุกดาหาร (ข)
291 ศรีสะเกษ - ร้อยเอ็ด
292 สุรินทร์ - ศรีสะเกษ
293 สุรินทร์ - ยโสธร
294 หนองคาย - บ.นาคำไฮ - หนองบัวลำภู
295 ชุมแพ - ศรีบุญเรือง
296 อุดรธานี - คำตากล้า
297 โกสุมพิสัย - บ้านไผ่
298 พล - สามแยกบ้านนาตูน
299 ขอนแก่น - หล่มสัก
305 รังสิต - ระยอง - บ้านเพ
307 รังสิต - สัตหีบ
313 รังสิต - บางแสน - มหาวิทยาลัยบูรพา
314 รังสิต - ฉะเชิงเทรา
316 รังสิต - บ่อวิน
319 รังสิต - แหลมฉบัง
323 สระบุรี - นครนายก
324 อ่างทอง - วัดพิกุลทอง
325 กาญจนบุรี - ด่านช้าง
326 วิเศษชัยชาญ - ผักไห่
327 บ่อพลอย - อู่ทอง
334 กาญจนบุรี - บ้านโป่ง
338 รังสิต - รร.เชียงรากน้อย
340 นครราชสีมา - ตราด
341 สระบุรี - ตลาดโรงเกลือ
344 ฉะเชิงเทรา - ลาดกระบัง
346 ชลบุรี - บางปะกง
349 เสนา - อยุธยา - รังสิต
354 บ้านนา - รังสิต
358 สระบุรี - อยุธยา
365 สมุทรปราการ - บางปะกง
สำโรง - บางพลี
369 อ้อมน้อย - วัดไร่ขิง
373 ฉะเชิงเทรา - สนามชัยเขต
375 ฉะเชิงเทรา - บ้านสร้าง
379 สมุทรสงคราม - บางตะบูน
สมุทรสงคราม - คลองซ่อง
382 (วงกลม) พุทธมณฑลสาย 5 - พุทธมณฑลสาย 4 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์
384 วัดนครชื่นชุ่ม - สินสมบูรณ์ - อ้อมน้อย
385 ตลาดโรงเกลือ - สระแก้ว - บ้านค่าย - ระยอง
389 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พัทยา
392 ระยอง - ตราด
393 ระยอง - ดอนสัก
396 สมุทรสาคร - บ้านพุน้ำร้อน
398 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา - ตราด
399 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา - ระยอง
400 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา - ชลบุรี
402 นครปฐม - สมุทรสาคร
405 นครปฐม - บ้านโป่ง
411 สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี
415 ราชบุรี - สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม - วัดโคกเกตุ
420 เพชรบุรี - หัวหิน
421
423 เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
426 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร
428 ชุมพร - กระบุรี
429 ชุมพร - ระนอง
430 ระนอง - ภูเก็ต
433 ประจวบคีรีขันธ์ - ระนอง
435 ระนอง - ตะกั่วป่า - กระบี่
436 ตะกั่วป่า - ภูเก็ต
437 ภูเก็ต - พังงา
438 ภูเก็ต - กระบี่
439 นครศรีธรรมราช - ภูเก็ต
440
441 ภูเก็ต - ตรัง
442 ภูเก็ต - สงขลา
443 หาดใหญ่ - ภูเก็ต
444 อ่าวนาง - เขาสก
446 กระบี่ - ตรัง
447 กระบี่ - ทุ่งสง
448 ตรัง - นครศรีธรรมราช
450 ตรัง - หาดใหญ่
452 หาดใหญ่ - สตูล
453 หาดใหญ่ - โคกโพธิ์
455 หาดใหญ่ - ยะลา
456 หาดใหญ่ - นราธิวาส
457 ปัตตานี - สุไหงโกลก
458 ปัตตานี - ยะลา
459 หาดใหญ่ - ยะลา
460 โคกโพธิ์ - ยะลา
461 กาญจนบุรี - ราชบุรี
462 สุพรรณบุรี - โคกสำโรง
464 สุพรรณบุรี - สระบุรี
465 สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต
466 ตรัง - สตูล
467 สมุทรสงคราม - ดำเนินสะดวก
สมุทรสงคราม - วัดจุฬามณี
ดำเนินสะดวก - หลักห้า - วัดประสาทสิทธิ์
468 ยะลา - ปานาเระ
469 ระนอง - สุราษฎร์ธานี
470 หาดใหญ่ - ยะลา
หาดใหญ่ - สะบ้าย้อย
473 สมุทรสงคราม - เพชรบุรี
474 ชุมพร - สุราษฎร์ธานี
476 นครศรีธรรมราช - พัทลุง
477 หาดใหญ่ - นครศรีธรรมราช
478 นครปฐม - บ้านแพ้ว
480 ปัตตานี - ยะลา
481 สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
482 สุราษฎร์ธานี - กระบี่
484 เดิมบางนางบวช - สามง่าม
485 หลังสวน - สุราษฎร์ธานี
486 นครศรีธรรมราช - บ้านส้อง
487 สุพรรณบุรี - นครสวรรค์
488 สุราษฎร์ธานี - ตรัง
489 สายบุรี - รือเสาะ
490 หาดใหญ่ - สุราษฎร์ธานี
491 หาดใหญ่ - ปัตตานี
492 ห้วยกระบอก - ลูกแก
494 หาดใหญ่ - สตูล - ตํามะลัง
495 หาดใหญ่ - ตรัง
496 หาดใหญ่ - พัทลุง
498 อ้อมน้อย - ศาลายา
501 ขอนแก่น - ท่าคันโท
502 นครราชสีมา - ยโสธร
503 อุบลราชธานี - เลิงนกทา
504 อุบลราชธานี - มหาชนะชัย
505 อุบลราชธานี - ยโสธร
506 ยโสธร - อำนาจเจริญ
507 หนองคาย - เลย
508 ชัยภูมิ - พล
509 ขอนแก่น - ชัยภูมิ
510 บุรีรัมย์ - ตาพระยา
511 อุบลราชธานี - กันทรลักษ์
512 เดชอุดม - กันทรลักษณ์
513 ชุมแพ - เขื่อนจุฬาภรณ์
514 เดชอุดม - กันทรลักษณ์
515 เดชอุดม - กันทรลักษณ์
516 นางรอง - ชุมพวง
517 นครราชสีมา - ลำนารายณ์
518 เสลภูมิ - นาแก
519 พุทไธสง - บ้านไผ่
520 ลำปลายมาศ - หนองปรือ
522 บุรีรัมย์ - จันทบุรี
523 ศรีสะเกษ - น้ำยืน
524 สุรินทร์ - สตึก
526 ยโสธร - พนมไพร - สุวรรณภูมิ
527 อุดรธานี - บ.ถิ่น - โพนพิสัย
528 ศรีบุญเรือง - อุบลรัตน์
529 ร้อยเอ็ด - มหาชนะชัย
530 บ้านผือ - ศรีเชียงใหม่
531 ปากช่อง - บ้านซับสนุ่น - ลำนารายณ์
532 อุดรธานี - ชุมแพ
533 พล - ชุมพวง
534 ร้อยเอ็ด - ขอนแก่น - อุดรธานี
535 สกลนคร - เรณูนคร - ธาตุพนม
536 เดชอุดม - นาห่อม - กันทรลักษ์
538 พันดอน - ห้วยเม็ก
543 สกลนคร - เซกา
544 สกลนคร - กุฉินารายณ์
545 แก้งคร้อ - หนองเรือ
546 มหาสารคาม - มุกดาหาร
547 สุวรรณภูมิ - ราษีไศล
549 พังโคน - ศรีสงคราม
550 ร้อยเอ็ด - สุรินทร์
551 มัญจาคีรี - ภูเขียว
552 ขอนแก่น - บ.ดอนโมง - คอนสวรรค์
553 มัญจาคีรี - คอนสวรรค์
554 เชียงยืน - กระนวน
555 นครพนม - มุกดาหาร
556 มุกดาหาร - นาแก
557 เชียงยืน - หนองกุงศรี
558 สุรินทร์ - บ.โคกกระชาย
559 สกลนคร - โซ่พิสัย
560 นครพนม - กุสุมาลย์
561 ปรางค์กู่ - สำโรงทาบ
562 อุดรธานี - กาฬสินธุ์
563 นครราชสีมา - สุรินทร์
564 ลำปลายมาศ - ชุมพวง
566 ขอนแก่น - นครสวรรค์
567 ชัยภูมิ - บึงสามพัน
568 เอราวัณ - หนองหิน
570 นครราชสีมา - บ้านแพง
571 นครราชสีมา - ครบุรี - สระแก้ว
572 นครราชสีมา - นครสวรรค์ - พิษณุโลก
574 ชุมแพ - บ.โนนคูณ - คอนสาร
575 ชุมแพ - หนองบัวแดง
576 กระนวน - ท่าคันโท
577 กาฬสินธุ์ - วังสามหมอ
578 นาด้วง - ศรีบุญเรือง
579 นครราชสีมา - ละหานทราย
580 หนองบัวลำภู - สังคม
581 อุดรธานี - บ.ก้อง - ปากชม
582 สกลนคร - ปลาปาก
583 สกลนคร - บ.ท่าแร่ - บ้านแพง
584 บ้านไผ่ - บ.โสกขุ่น - นาเชือก
586 ขอนแก่น - นครพนม
587 อุบลราชธานี - เชียงใหม่
588 ระยอง - พัทยา - อุบลราชธานี
589 พัทยา - อุบลราชธานี
590 หนองคาย - ขอนแก่น - ระยอง
591 กาฬสินธุ์ - บ.ท่าแห่ - มหาสารคาม
592 ยโสธร - โพนทราย
593 สังขะ - ปรางค์กู่
594 ยโสธร - มุกดาหาร
595 ชุมแพ - บ.สันติสุข - บ.หินลับ
596 ขอนแก่น - นากลาง
598 เขาสวนกวาง - บ.หนองโก
599 สุรินทร์ - ลำชี - กระสัง
600 เลย - วังสะพุง - หล่มสัก
601 ลพบุรี - วังม่วง
602 แม่สอด - แม่สะเรียง
603 พระพุทธบาท - ลำนารายณ์
604 ชัยนาท - หูช้าง
605 ชัยนาท - สิงห์บุรี
606 สากเหล็ก - วังโป่ง
607 ลพบุรี - อยุธยา
608 นครสวรรค์ - ลานกระบือ
609 สวรรคโลก - บ้านดารา
610 พิษณุโลก - ด่านซ้าย
611 เชียงราย - น่าน
612 เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน
613 พิษณุโลก - น่าน - ทุ่งช้าง
614 ลําปาง - แพร่
615 นครสวรรค์ - พิษณุโลก
นครสวรรค์ - ม.นเรศวร
นครสวรรค์ - เก้าเลี้ยว
616 นครสวรรค์ - เพชรบูรณ์
618 พิษณุโลก - พิจิตร (ข)
619 เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่สาย
620 เชียงราย - เทิง - เชียงคำ
621 พะเยา - เชียงราย
622 พิษณุโลก - เชียงราย - แม่สาย
623 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ (ค)
624 นครสวรรค์ - หนองฉาง
625 เชียงใหม่ - ลี้
626 นครสวรรค์ - ขาณุวรลักษบุรี
627 นครสวรรค์ - ตะพานหิน
628 สิงห์บุรี - บางระจัน - แสวงหา
629 บางมูลนาก - บึงสามพัน
630 เพชรบูรณ์ - ลำนารายณ์
631 วิเชียรบุรี - หนองม่วง
632 นครสวรรค์ - ซับสมอทอด
633 ขอนแก่น - เชียงใหม่ (ข)
634 พิษณุโลก - พิชัย - อุตรดิตถ์
635 นครราชสีมา - เชียงใหม่
636 เชียงใหม่ - อุดรธานี - หนองคาย
637 ขอนแก่น - เชียงราย
638 แม่สอด - บ่อไร่
639 บ้านท่าตอน - บ้านแม่สลอง
640 วิเชียรบุรี - ลำนารายณ์
641 ลพบุรี - บ้านแพรก - อ่างทอง
642 กำแพงเพชร - วังเจ้า - ตาก
643 พะเยา - ป่าแดด
644 พิษณุโลก - อุดรธานี
647 นครสวรรค์ - บ้านตาขีด - ขาณุวรลักษบุรี
648 สิงห์บุรี - แสวงหา
649 ตาคลี - บ้านหนองโพ
650 ตะพานหิน - บ.วังกระดาษ
651 แม่สาย - นครราชสีมา
652 ท่าตะโก - ซับสมอทอด
653 ลพบุรี - สุพรรณบุรี
659 เชียงใหม่ - พัทยา - ระยอง
660 ระยอง - เเม่สาย
661 นครพนม - เชียงใหม่
672 แม่สาย - แม่สอด
679 เชียงใหม่ - แม่สาย
เชียงราย - ป่าแดด - จุน
697 วังน้อย (โรจนะ) - นวนคร
700 ประตูน้ำพระอินทร์ - นวนคร
701 ราชบุรี - วัดโบสถ์
703 อยุธยา - สุพรรณบุรี
704 หาดใหญ่ - ปากพะยูน
หาดใหญ่ - ปากพะยอม
705 พุนพิน - ทุ่งใหญ่
706 กำแพงแสน - พนมทวน
707 อู่ทอง - บ้านลำอีซู
708 พังงา - สุราษฎร์
709 ด่านช้าง - บ้านกล้วย
710 สุราษฎร์ - กระบี่
711 อู่ทอง - เลาขวัญ
712 นครปฐม - วัดไผ่ฯ
713 ยะลา - สงขลา
714 หาดใหญ่ - นราธิวาส
หาดใหญ่ - สุไหงโกลก
715 ยะลา - สายบุรี
716 หาดใหญ่ - ปากพะยูน
717 สุราษฎร์ธานี - ขนอม
718 นครปฐม - บ้านท่าเรือ
719 สามพราน - บ้านคลองตัน
720 ด่านช้าง - บ้านหูช้าง
721 หาดใหญ่ - ชุมพร
722 ยะลา - บ้านปาลัส
723 รามัน - บ้านปาลัส
724 ยะลา - บ้านท่าเรือ
725 ปากซอยหมอศรี - พุทธมณฑลสาย 4
726 สุพรรณบุรี - วัดไผ่ล้อม
727 สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต
728 สุพรรณบุรี - นครสวรรค์
729 หาดใหญ่ - เกาะสมุย
730 ยะลา - สะบ้าย้อย
731 ปัตตานี - สะบ้าย้อย
732 หาดใหญ่ - ปากบารา
733 นครศรีธรรมราช - กระบี่
734 สตูล - ภูเก็ต
735 ภูเก็ต - สตูล
หาดใหญ่ - ปากพะยูน
736 หาดใหญ่ - ทุ่งสง
737 นครปฐม - บางเลน - ลาดบัวหลวง
738 ชุมพร - นิคมปากจั่น
739 ภูเก็ต - นครศรีธรรมราช
740 หาดใหญ่ - นครศรีธรรมราช
741 หาดใหญ่ - เบตง
742 ยะลา - สุไหงโกลก
743 นครศรีธรรมราช - กระบี่ - ภูเก็ต
744 ยะลา - ยะหริ่ง
745 ยะลา - นราธิวาส
746 ภูเก็ต - สุไหงโก-ลก
747 ยะลา - ปาโล๊ะบูเก๊ะ
748 บ่อพลอย - สองพี่น้อง
749 ชุมพร - บางสะพาน
750 หาดใหญ่ - ระนอง
751 วังวิเศษ - บางขัน
752 หาดใหญ่ - ปากพะยูน
753 ภูเก็ต - ชุมพร
754 หนองปรือ - ห้วยองคต
755 อ้อมน้อย - โรมัน - ดงเกตุ
756 อ้อมน้อย - วัดท่าข้าม
อ้อมน้อย - บางประแดง
757 ตรัง - เกาะลันตา
758 พุนพิน - ทับปุด
759 กระบี่ - เกาะสมุย
760 ภูเก็ต - เกาะสมุย
761 กระบี่ - ปากพนัง
762 เกาะสมุย - หาดใหญ่ - สุไหงโกลก
763 นครศรี - สุไหงโกลก
764 หาดใหญ่ - ทะเลน้อย
765 หาดใหญ่ - เบตง
766 ปัตตานี - ด่านนอก
767 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - สุราษฎร์ธานี
768 พัทลุง - ระโนด
769 หาดใหญ่ - ปากพนัง
770 ภูเก็ต - เกาะลันตา
771 นครศรีธรรมราช - ขนอม
773 หาดใหญ่ - กงหรา
774 หัวหิน - มหาชัยเมืองใหม่
775 เบตง - หาดใหญ่ - ภูเก็ต
776 หนองคาย - ภูเก็ต
777 ภูเก็ต - พัทยา
779 ภูเก็ต - เชียงใหม่
780 ภูเก็ต - แม่สาย
781 เกาะลันตา - เกาะสมุย
782 นครราชสีมา - ด่านนอก
783 ระยอง - ด่านนอก
784 ขอนแก่น - ภูเก็ต
785 ภูเก็ต - หัวหิน
786 ระยอง - กาญจนบุรี
787 ด่านนอก - หาดใหญ่ - ภูเก็ต
788 หัวหิน-บางแสน
789 หัวหิน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พัทยา
790 นครศรีธรรมราช - กาญจนดิษฐ์
791 ภูเก็ต - ระนอง - แม่สอด
792 รังสิต - กาญจนบุรี - ลาดหญ้า
793 รังสิต - นครปฐม - ม.ศิลปากร
807 กระนวน - บ.ห้วยยางดง
809 ชัยภูมิ - หนองบัวลำภู - อุดรธานี - หนองคาย
815 มุกดาหาร - ระยอง
817 ขอนแก่น - คำม่วง - วังสามหมอ
818 กาฬสินธุ์ - บ.บ่อ - โพธิ์ชัย
824 ระยอง - เลย
825 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย
827 นครพนม - ระยอง
829 แม่สอด - มุกดาหาร
832 อุบลราชธานี - ภูเก็ต
833 อุบลราชธานี - หนองคาย
837 นครพนม - นครศรีธรรมราช
841 บึงกาฬ - แม่สาย
843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
871 เชียงใหม่ - หัวหิน
872 พิษณุโลก - เกาะสมุย
874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี
876 เชียงใหม่ - นครพนม
877 แม่สาย - ด่านนอก

หมวดที่ 4 แก้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้

ดูบทความหลักที่:รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล / รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดปทุมธานี (หมวด 3, 4) / รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดนนทบุรี (หมวด 1, 3, 4)

สายที่ เส้นทาง
1011 พระประแดง - บางกอบัว
1140 ปากน้ำ - สุขุมวิท กม.46
ปากน้ำ - วัดศรีจันทร์
1141 ปากน้ำ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
ปากน้ำ - สวนหลวง ร.9
1142 ขจรวิทย์ - แพรกษา
1144 สําโรง - พระประแดง
1145 สําโรง - บางบ่อ
บางนา - สําโรง - หนามแดง
บางนา - สําโรง - พรสว่าง
1146 พระประแดง - พระสมุทรเจดีย์
1196 ปากน้ำ - ศรีเอี่ยม
ปากน้ำ - ทรัพย์บุญชัย
1197 บางพลี - รร.ราชวินิตบางแก้ว
1200 สําโรง - บางหัวเสือ
1209 สําโรง - วัดไตรสามัคคี - พร้อมมิตร
1217 บางพลี - ด่านสําโรง
วัดหนามแดง - ด่านสำโรง
หมอโฮม - ด่านสำโรง
1237 สําโรง - บางโปรง
1239 สําโรง - บางด้วน
สําโรง - ผูกมิตร
สําโรง - ปากน้ำ
1267 พระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุล
พระสมุทรเจดีย์ - วัดแหลมฟ้าผ่า
1286 สําโรง - สลักภัณฑ์
1290 พระสมุทรเจดีย์ - สาขลา

ภาคเหนือ แก้

สายที่ เส้นทาง
1203 ลําปาง - แม่ทะ
1207 ลําปาง - แจ้ห่ม
ลําปาง - วังเหนือ
1231ก เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - บ้านท่าตอน
เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - ฝาง
1231ต เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - พร้าว
1232ก เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - ฮอด - ดอยเต่า
1234ข เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - สันทราย
1241 เชียงราย - แม่จัน - แม่สาย
1245 เชียงราย - เชียงแสน
1246 เชียงราย - แม่ขะจาน
1662 เชียงใหม่ - แม่ขะจาน - เวียงป่าเป้า
2160 พะเยา - เชียงคำ
2243 เชียงราย - เชียงของ
2387 ลําปาง - เถิน - แม่พริก
2428 เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - แม่ริม
2429 จอมทอง - ดอยอินทนนท์
2462 ลำปาง - เกาะคา - นาไผ่
2552 เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - ดอยสะเก็ด
2553 เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - บ้านกาด
เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - สันป่าตอง - นํ้าบ่อหลวง
เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - สันป่าตอง - หางดง
เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - จอมทอง
2555 เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - แม่แจ่ม
2556 เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - ดอยสะเก็ด - เวียงป่าเป้า
2587 เชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) - แม่แตง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

สายที่ เส้นทาง
1301 นครราชสีมา - สูงเนิน
1303 นครราชสีมา - ปักธงชัย
1308 นครราชสีมา - บัวใหญ่
1313 นครราชสีมา - ขามทะเลสอ
1408 มหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย
1411 กาฬสินธุ์ - สมเด็จ
1412 กาฬสินธุ์ - บ.ธนบุรี - ร่องคำ
1413 กาฬสินธุ์ - บ.หนองตอกแป้น
1414 กาฬสินธุ์ - กุฉินารายณ์
1460 อุบลราชธานี - เดชอุดม
1485 สุรินทร์ - ปราสาท - ช่องจอม
1490 ปราสาท - กันตวจระมวล
4155 นครราชสีมา - หาดชมตะวัน
4174 ขอนแก่น - อุบลรัตน์
4329 อุบลราชธานี - ศรีเมืองใหม่
4358 กาฬสินธุ์ - คำม่วง
4359 กาฬสินธุ์ - นามน - กุฉินารายณ์
4365 อุบลราชธานี - บุณฑริก
4392 กาฬสินธุ์ - นาคู - เขาววง
4473 รร.คณาสวัสดิ์เทคโนโลยี - บ.เสียว
4480 กาฬสินธุ์ - ห้วยเม็ก
4516 สมเด็จ - คำม่วง
4521 กาฬสินธุ์ - บ.บึงวิชัย
4600 สมเด็จ - บ.หนองบัวใน
4606 บ.บอนเขียว - บ.หนองเม็ก
4610 สมเด็จ - บ.หลักเหลี่ยม
4619 นครราชสีมา - วังน้ำเขียว
4626 กุฉินารายณ์ - บ.หนองเม็ก
4627 ห้วยผึ้ง - เขาวง - กุฉินารายณ์
4628 สมเด็จ - บ.เหล่าภูพาน
4657 มหาสารคาม - ม.ใหม่ - บ.ขามเรียง
4660 มหาสารคาม - ม.ใหม่ - บ.ขามเรียง
4708 กาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ - หนองกุงศรี
4713 ขอนแก่น - บ้านไผ่ - หนองสองห้อง

ภาคกลาง แก้

สายที่ เส้นทาง
1001 อยุธยา - วังน้อย
1022 สระบุรี - แก่งคอย
1023 สระบุรี - หนองแซง (ข)
1028 สระบุรี - หนองแซง (ก)
1030 พระพุทธบาท - หนองโดน - บ้านกลับ
1169 สมุทรสาคร - บางโทรัด
1681ค นครนายก - รร.จปร. - เขาชะโงก
1685ข บ้านนา - เขาส่องกล้อง - บึงไม้
1685ค บ้านนา - ชะอม
2121 ลพบุรี - ลํานารายณ์
2189 ลพบุรี - ท้องคุ้ง
6011 รพ.กระทุ่มแบน - บ.วรรณวิจิตร
6013 สมุทรสาคร - หัวโพง
6015 โรงเรียนเตรียมทหาร - บ้านนา (- รังสิต)
6026 สมุทรสาคร - เจ็ดริ้ว
6033 (วงกลม) รพ.กระทุ่มแบน - พุทธมณฑลสาย 4
6034 สมุทรสาคร - กระทุ่มแบน
6035 สมุทรสาคร - หมู่บ้านสินสมบูรณ์
6059 ตลาดมหาชัย - ท่าทราย - วัดศิริมงคล
6074 สมุทรสาคร - วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
6109 สมุทรสาคร - บางปลาใน
6163 นครนายก - วัดสุตธรรมาราม
6167 ลพบุรี - บ้านเบิก
6185 องครักษ์ - วัดพลอยกระจ่างศรี
6189 ลพบุรี - รร.วัดใต้ใหญ่
8148 สมุทรสงคราม - คลองกก
สมุทรสงคราม - วัดปัจจันตาราม
8179 สมุทรสาคร - บ้านแพ้ว
8183 สมุทรสาคร - ปิ่นทอง
8185 สมุทรสาคร - วัดสุวรรณรัตนาราม
8188 สมุทรสาคร - บางพลี
สมุทรสาคร - หลักสี่
สมุทรสาคร - บางน้ำวน
8221 สมุทรสาคร - กาหลง
สมุทรสาคร - วัดปัจจันตาราม
8222 สมุทรสาคร - บางยาง
8233 สมุทรสาคร - บ้านบ่อ
8235 สมุทรสาคร - คลองครุ
8246 สมุทรสาคร - กระช้าขาว
8250 สมุทรสาคร - บ.ดอนไก่ดี
สมุทรสาคร - พันธุวงษ์
สมุทรสาคร - หมู่ 4
สมุทรสาคร - วัดทองธรรมิการาม
8257 สมุทรสาคร - หลักห้า - หนองสองห้อง
8275 กระทุ่มแบน - หนองสองห้อง
8277 กระทุ่มแบน - บ้านแพ้ว
8281 ตลาดมหาชัย - ชัยมงคล - ปากบ่อ - วัดน่วมกานนท์
8288 รพ.กระทุ่มแบน - บิ๊กซีอ้อมใหญ่
8295 กระทุ่มแบน - มหาชัยเมืองใหม่
8325 สมุทรสาคร - โกรกกราก
8328 สมุทรสาคร - เคหะธนบุรี
8328 เคหะธนบุรี - วัดพันท้ายนรสิงห์ - วิเศษสุข
8328 เคหะธนบุรี - วัดพันท้ายนรสิงห์ - กานดาพาร์ค
8328 เคหะธนบุรี - วัดพันท้ายนรสิงห์ - ซ.บางน้ำจืด
8342 กระทุ่มแบน - เกษตรพัฒนา
8343 (วงกลม) กระทุ่มแบน - คลองมะเดื่อ
8376 บ้านแพ้ว - วัดศรีเพชร - หลักห้า
8387 สมุทรสาคร - บางกระเจ้า
8388 สมุทรสาคร - คลองซื่อ
8389 (วงกลม) รพ.กระทุ่มแบน - หนองนกไข่

ภาคตะวันออก แก้

สายที่ เส้นทาง
1615 ฉะเชิงเทรา - บางคล้า
1616 ฉะเชิงเทรา - แปลงยาว
1618 ฉะเชิงเทรา - บางปะกง
1633 ชลบุรี - หนองตําลึง
1671ก ปราจีนบุรี - เนินหอม
1674ข ปราจีนบุรี - คลองรั้ง
ปราจีนบุรี - ท่าประชุม
1675 สระแก้ว - อรัญประเทศ
1677ง กบินทร์บุรี - ทุ่งโพธิ์ - วังมืด
1677ฉ บขส.กบินทร์บุรี - โปร่งใหญ่
1971ค กบินทร์บุรี - นาดี - โคกกระจง
6003 ลำลูกกา คลอง 16 - ตลาดหนองจอก (ก)
6022 ลำลูกกา คลอง 16 - ตลาดหนองจอก (ข)
ลำลูกกา คลอง 16 - ฉะเชิงเทรา
6061 บขส.กบินทร์บุรี - คลองรั้ง - หอพักชาวฟ้า
6073 ศรีมหาโพธิ์ - คลองรั้ง - ระเบาะไผ่
6084 สัตหีบ - แสมสาร
6088 ชลบุรี - หนองมน - บางแสน
6125 ระยอง - ปลวกแดง
6267 (วงกลม) บขส.ใหม่ - ศูนย์ราชการปราจีนบุรี

ภาคใต้ แก้

สายที่ เส้นทาง
1827 หาดใหญ่ - สะเดา (ด่านนอก)
1871 หาดใหญ่ - สงขลา (สายใหม่)
8286 หาดใหญ่ - ระโนด
8294 หาดใหญ่ - เกาะใหญ่
8296 หาดใหญ่ - สงขลา (สายเก่า)
8299 หาดใหญ่ - สนามบินสงขลา
8301 หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
8304 หาดใหญ่ - นาทวี (ด่านประกอบ)
8559 หาดใหญ่ - ถํ้าตลอด

แบ่งตามประเภทรถ แก้

ประเภทรถ รายละเอียด จํานวนที่นั่ง ภาพประกอบ
ม1ก รถปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษ (วีไอพี) ไม่เกิน 24 ที่นั่ง
 
ม1ก (15 เมตร) 33 ที่นั่ง
 
ม4ก ไม่เกิน 32 ที่นั่ง
 
ม1พ รถปรับอากาศชั้น 1 พิเศษ (ป.1 พิเศษ)
 
ม1พ (15 เมตร) 44 ที่นั่ง
 
ม4พ ไม่เกิน 42 ที่นั่ง
 
ม1ข รถปรับอากาศชั้น 1 ธรรมดา (ป.1) ไม่เกิน 40 ที่นั่ง
 
ม1ข พิเศษ 32 ที่นั่ง
 
ม1ข (15 เมตร) 44 ที่นั่ง
 
ม4ข ไม่เกิน 50 ที่นั่ง
 
ม1กข รถปรับอากาศชั้น 1 ธรรมดา (ป.1)

รถปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษ (วีไอพี)

ไม่เกิน 47 ที่นั่ง
 
ม1กพ รถปรับอากาศชั้น 1 ธรรมดา (ป.1)

รถปรับอากาศชั้น 1 พิเศษ (ป.1 พิเศษ)

ม2ข รถปรับอากาศชั้น 2 (ป.2) เกิน 30 ที่นั่ง
 
ม2ค ไม่เกิน 30 ที่นั่ง
 
ม2ง
 
ม2จ ไม่เกิน 20 ที่นั่ง
 
ม2ช
 
ม2ต
 
ม21จ
 
ม4ค ไม่เกิน 55 ที่นั่ง
 
ม3ก รถธรรมดา เกิน 30 ที่นั่ง
 
ม3ค ไม่เกิน 30 ที่นั่ง
 
ม3จ ไม่เกิน 24 ที่นั่ง
 

ระเบียงภาพ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "หมวดรถโดยสารทั้ง 4 หมวด" (PDF).[ลิงก์เสีย]
 2. นิพัทธ์ ทองเล็ก. "อดีตที่หอมหวาน-ตำนานรถเมล์ขาว โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก". มติชน.
 3. "ประวัติศาสตร์ รถเมล์ไทย จากรถเทียมม้า รถอ้ายโกร่ง สู่ ขสมก". สนุก.
 4. "เส้นทางเดินรถประจำทาง จ.นครปฐม (เฉพาะหมวด 3)".[ลิงก์เสีย]
 5. "เส้นทางเดินรถประจำทาง จ.นครปฐม (เฉพาะหมวด 4)".[ลิงก์เสีย]
 6. ดีเดย์ 19 เม.ย. เปิดวิ่งสมาร์ทบัสสาย 6028 ติวานนท์-ราชพฤกษ์
 7. รายละเอียดโครงข่ายเส้นทางเดินรถ RTC Nonthaburi City Bus , bangkokbusclub
 8. "ตารางค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง". สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-13. สืบค้นเมื่อ 2022-03-24.
 9. "ประกอบการขนส่งประจำทาง หมวด 1 และหมวด 4 จังหวัดสมุทรปราการ". สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ.[ลิงก์เสีย]
 10. "เส้นทางเดินรถประจำทาง จ.สมุทรสาคร (เฉพาะหมวด 1 และหมวด 4)".
 11. “เชียงรายซิตี้บัส CR BUS” , topchiangrai.com
 12. "ขนส่งเชียงราย เปิดคัดเลือกผู้เดินรถ สาย 5 บขส.เชียงราย 2 - สนามบินแม่ฟ้าหลวง แทนบริษัทเดิมที่หยุดวิ่งตั้งแต่ช่วงโควิด". Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 13. "สาย 5 เชียงราย Return". Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 14. ทดลองให้บริการสาย R1 พิเศษ , RTC Chiang Mai City Bus
 15. วันนี้เปิดตัว "รถเมล์เชียงใหม่" สาย R3 สนามบิน-นิมมาน-เมืองเก่า -Pantip
 16. 1 พ.ค.นี้ เริ่มทดลองเพิ่มเที่ยวให้บริการในสาย R3 พิเศษ , RTC Chiang Mai City Bus
 17. Review : "รถเมล์เชียงใหม่" RTC Chiang Mai City Bus บินจากกรุงเทพฯ ขึ้นตรงไหน?
 18. ส่องเส้นทาง รถเมล์ขาว น่ารัก ราคาประหยัด , topchiangmai.com
 19. "เส้นทางเดินรถเชียงใหม่".
 20. "เส้นทางเดินรถของสหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด". coopthai.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-09-13. สืบค้นเมื่อ 2022-04-02.
 21. "bus4 - รถหมวด 1 จังหวัดต่าง ๆ". sites.google.com.
 22. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 23. "bus4 - รถหมวด 3". sites.google.com.
 24. "bus4 - กาฬสินธุ์". sites.google.com.
 25. เส้นทางเดินรถและตารางเดินรถ ขอนแก่นซิตี้บัส
 26. "ขอนแก่นซิตี้บัส สาย 24 ประกาศหยุดให้บริการ ตั้งแต่ 7 มกราคม 2566 เป็นต้นไป". Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 27. "เส้นทางการเดินรถสองแถวในตัวอำเภอเมืองขอนแก่น". suwavan.com.
 28. "กรมการขนส่งทางบก". kkn.dlt.go.th.
 29. "กรมการขนส่งทางบก". kkn.dlt.go.th.
 30. "กรมการขนส่งทางบก". kkn.dlt.go.th.
 31. "กรมการขนส่งทางบก". kkn.dlt.go.th.
 32. "กรมการขนส่งทางบก". kkn.dlt.go.th.
 33. "กรมการขนส่งทางบก". kkn.dlt.go.th.
 34. "กรมการขนส่งทางบก". kkn.dlt.go.th.
 35. "เส้นทางเดินรถจังหวัดนครพนม". sites.google.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-02. สืบค้นเมื่อ 2022-04-02.
 36. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 37. "รถสองแถวโคราช". urban-bamboo.com.
 38. "ระบบสืบค้นสายรถประจำทางสถานีขนส่งนครราชสีมา แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2". สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา.[ลิงก์เสีย]
 39. เอกชนอุดรลงขันถอย ‘รถเมล์แอร์’ 6 คัน วิ่ง พ.ย.นี้ หวังสร้างศักยภาพเมืองไม่เน้นกำไร
 40. 40.0 40.1 รีวิวอุดรวันนี้ ตอน รถเมล์แอร์อุดร udontoday.co
 41. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 42. "bus4 - รถหมวด 3". sites.google.com.
 43. "bus4 - นครนายก". sites.google.com.
 44. "Ayutthaya Bus Map". ayutthayabusmap.com.
 45. "bus4 - รถหมวด 1 จังหวัดต่าง ๆ". sites.google.com.
 46. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 47. "bus4 - รถหมวด 3". sites.google.com.
 48. "bus4 - พระนครศรีอยุธยา". sites.google.com.
 49. หรูหรา!! สองแถวรอบเมือง “พิษณุโลก” ปรับโฉมใหม่ ติดแอร์-เบาะกำมะหยี่ , ประชาชาติธุรกิจ
 50. "bus4 - รถหมวด 1 จังหวัดต่าง ๆ". sites.google.com.
 51. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 52. "bus4 - รถหมวด 3". sites.google.com.
 53. "bus4 - สมุทรสงคราม". sites.google.com.
 54. สระบุรีเตรียมเปิดเดินรถโดยสารเส้นทางใหม่ 2 สาย 29 เมษายนนี้ !! , bangkokbusclub
 55. Saraburi Smart Bus เปลี่ยนเลขสายเป็น "สาย 9" ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป , bangkokbusclub
 56. "รถเมล์สระบุรี สาย 2 เปลี่ยนเส้นทางเดินรถเป็น "บขส.สระบุรี - วัดหนองบัว" ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป". Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 57. "เส้นทางเดินรถประจำทาง จ.สระบุรี (เฉพาะหมวด 1 และหมวด 4)".
 58. "เส้นทางรถตู้ จ.สระบุรี (เฉพาะหมวด 3)".
 59. "เส้นทางเดินรถจังหวัดกาญจนบุรี". สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี.[ลิงก์เสีย]
 60. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 61. "รถเมล์ฉะเชิงเทรา" บ.ชุมพลรุ่งเรือง เช็คตำแหน่งรถผ่านแอป ViaBus ได้แล้ว !, bangkokbusclub
 62. ผลักดัน'ฉะเชิงเทรา'เมืองอัจฉริยะ จ่ายค่าโดยสาร-ซื้อสินค้าแบบไร้เงินสด , ไทยโพสต์
 63. "การเดินทางด้วยรถโดยสารในจังหวัด".
 64. "อัตราค่าโดยสารรถประจำทางในจังหวัดชลบุรี (หมวด 1)". สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี.[ลิงก์เสีย]
 65. "อัตราค่าโดยสารรถประจำทางในจังหวัดชลบุรี (หมวด 4)". สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี.[ลิงก์เสีย]
 66. ดันคมนาคมระบบรองระยอง เชื่อมไฮสปีดเทรนหนุนพื้นที่เศรษฐกิจ
 67. "เปิดตัว "ภูเก็ตสมาร์ทบัส" รถบัสโดยสารสาธารณะ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-25. สืบค้นเมื่อ 2023-10-14.
 68. แจกเส้นทางรถโพถ้อง 10 บาทตลอดสาย พร้อมพิกัดที่เที่ยวภูเก็ต , wongnai.com
 69. ปิดตำนานรถโพถ้องภูเก็ต อบจ.เริ่มให้บริการรถ EV พลังงานไฟฟ้า แทนรถโพถ้องสีชมพูเริ่ม 1 ต.ค.นี้ , Phuketandamannews
 70. "Greenbus".
 71. "นครชัยขนส่ง".[ลิงก์เสีย]
 72. "นครชัยทัวร์".
 73. "นครชัยแอร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-06-18. สืบค้นเมื่อ 2022-03-26.
 74. “รถทัวร์ข้ามภาค” เหนือ-อีสานจรดใต้ ทางเลือกใหม่หลังเกิด AEC , ผู้จัดการออนไลน์
 75. เส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ , บริษัท ขนส่ง จำกัด
 76. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ ๑๕๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๘) : กำหนดเส้นทางสาย 401-402 , ราชกิจจานุเบกษา