จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 14 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 เขต โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

14 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน2,080,476
ผู้ใช้สิทธิ75.17%
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ เพื่อไทย ภูมิใจไทย
เลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ 8 3
ที่นั่งที่ชนะ 6 4 3
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น6 ลดลง4 Steady0
คะแนนเสียง 388,252 321,172 342,610
% 27.12 22.44 23.93

  Fourth party
 
พรรค ชาติพัฒนา
เลือกตั้งล่าสุด 4
ที่นั่งที่ชนะ 1
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง3
คะแนนเสียง 92,890
% 6.49

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

ภาพรวม แก้

แบ่งตามพรรค แก้

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
พลังประชารัฐ 14 388,252 27.12% 6  6 42.86%
เพื่อไทย 14 321,172 22.44% 4  4 28.57%
ภูมิใจไทย 14 342,610 23.93% 3   21.43%
ชาติพัฒนา 14 92,890 6.49% 1  3 7.14%
อื่น ๆ 454 286,585 20.02% 0   0.00%
ผลรวม 510 1,431,509 100.00% 14  1 100.00%

แบ่งตามเขต แก้

เขตเลือกตั้ง พลังประชารัฐ เพื่อไทย ภูมิใจไทย ชาติพัฒนา อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 25,982 24.39% 15,990 15.01% 11,108 10.43% 15,526 14.57% 37,940 35.60% 106,546 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 2 24,518 21.94% 18,979 16.98% 3,423 3.06% 28,216 25.25% 36,619 32.77% 111,755 100.00% ชาติพัฒนา รักษาที่นั่ง
เขต 3 12,441 11.32% 41,412 37.67% 8,746 7.96% 27,584 25.09% 19,754 17.96% 109,937 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 39,774 38.02% 14,947 14.29% 33,674 32.19% 856 0.82% 15,358 14.68% 104,609 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 5 24,177 25.86% 33,606 35.95% 15,185 16.24% 1,431 1.53% 19,078 20.42% 93,477 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 40,454 46.97% 26,697 31.00% 4,751 5.52% 829 0.96% 13,393 15.55% 86,124 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 7 35,983 36.58% 23,385 23.77% 21,086 21.44% 552 0.56% 17,357 17.65% 98,363 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 8 36,473 36.06% 12,986 12.84% 34,817 34.42% 823 0.81% 16,060 15.87% 101,159 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 9 30,795 28.21% 13,542 12.40% 38,632 35.39% 4,102 3.76% 22,104 20.24% 109,175 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
เขต 10 28,778 27.72% 9,933 9.57% 51,728 49.83% 766 0.74% 12,956 12.14% 103,801 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 11 41,918 39.68% 14,414 13.64% 27,780 26.29% 2,560 2.42% 18,979 20.67% 105,651 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 12 14,726 15.00% 33,729 34.35% 25,788 26.26% 1,814 1.85% 22,143 22.54% 98,200 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 13 10,697 9.88% 33,983 31.39% 39,161 36.17% 6,531 6.03% 18,803 16.53% 109,175 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
เขต 14 21,536 22.80% 27,569 29.19% 26,731 28.30% 1,300 1.38% 17,315 18.33% 94,451 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 388,252 27.12% 321,172 22.44% 342,610 23.93% 92,890 6.49% 286,585 20.02% 1,431,509 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10เขต 11เขต 12เขต 13เขต 14

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลโพธิ์กลางและตำบลหนองจะบก)

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายเกษม ศุภรานนท์ ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยในเวลาต่อมา [2] และคาดว่าถูกขับออกจากพรรคหลังจากพบว่ากลับมาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่ง[3]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ เกษม ศุภรานนท์ (17) 25,982 24.39
อนาคตใหม่ วรพงศ์ โสมัจฉา (9) 23,855 22.39
เพื่อไทย ร้อยตำรวจเอก สุปชัย อินทรักษา (11) 15,990 15.01
ชาติพัฒนา ธงชัย ลืออดุลย์ (6) 15,526 14.57
ภูมิใจไทย อดุลย์ อยู่ยืน (7) 11,108 10.43
ประชาธิปัตย์ ชุบ ชัยฤทธิไชย (13) 3,202 3.01
เศรษฐกิจใหม่ อมร แก้วสุข (12) 3,090 2.90
เสรีรวมไทย วารินทร์ทิพย์ ธีรดนย์ศิริกุล (5) 2,421 2.27
รวมพลังประชาชาติไทย กฤศกร จิตดนัย (8) 1,062 1.00
ชาติไทยพัฒนา ญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ (21) 528 0.50
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อนุชิต คำพิรานนท์ (1) 517 0.49
เพื่อชาติ นัฐพล ประสาทไทย (4) 387 0.36
ประชานิยม วราวุฒิ แท่นแก้ว (14) 315 0.30
ประชาชาติ อัคคชา พรหมสูตร (2) 302 0.28
ประชาภิวัฒน์ ธวัศชา เดชสุภา (3) 273 0.26
ไทยศรีวิไลย์ นรินทร์ นพสูงเนิน (23) 258 0.24
ประชาชนปฏิรูป พลตรี ภูสิษฐ์ หล่อประเสริฐ (15) 252 0.24
ภราดรภาพ พลโท ยศวัฒน์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ (31) 145 0.14
พลังไทยรักไทย พันตรี ประชิด ชีไธสง (28) 141 0.13
ไทยธรรม จักรวุธ ไตรวัลลภ (10) 140 0.13
พลังประชาธิปไตย พันโท พิษณุ ประจิตร (36) 115 0.11
พลังท้องถิ่นไท ดาบตำรวจ บัวผิน ม่วงดี (19) 107 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน ร้อยตำรวจเอก อรุณธร บุญนพวรรณ (25) 103 0.10
ผึ้งหลวง พฤกษ์ สธนเสาวภาคย์ (41) 101 0.09
กรีน เทือง ลาภประเสริฐ (24) 81 0.08
พลังสังคม ร้อยตรี พงศภัค ภูริสิทธิพล (18) 73 0.07
ประชาธรรมไทย ธนัท วัฒนะสิริโชค (32) 73 0.07
พลังชาติไทย ยศธน ศรีธาตุ (30) 71 0.07
ประชาไทย สุนันท์ ทองพูน (26) 69 0.06
พลังไทสร้างชาติ พันตำรวจโท ศุภวัฒน์ รังคะวัต (27) 61 0.06
รวมใจไทย เจมิกา อัครเศรษฐนนท์ (33) 44 0.04
เพื่อแผ่นดิน สมนึก งามสะอาด (20) 43 0.04
ไทรักธรรม พวงชมพู ปะโมนะตา (40) 37 0.03
พลังปวงชนไทย กฤษดา ตะโพวิญญู (29) 26 0.02
พลังแผ่นดินทอง อภิชาติ ทิพยกุล (35) 21 0.02
พลังศรัทธา กิติพัฒน์ รอดอำพันธุ์ (37) 21 0.02
ภาคีเครือข่ายไทย กิตติศักดิ์ กุนอก (38) 6 0.01
เพื่อนไทย ปิยทิพย์ หมั่นมา (16)
ประชาธิปไตยใหม่ ร้อยตรี คณพศ ตระกูลภัทรเวช (22)
ความหวังใหม่ สุวัฒน์ชัย สวัสดี (34)
มหาชน เลี้ยง ลับไธสง (39)
ผลรวม 106,546 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนา

เขต 2 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลหมื่นไวย ตำบลบ้านเกาะ ตำบลตลาด ตำบลมะเริง ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลโคกสูง ตำบลจอหอ ตำบลพุดซา ตำบลพลกรัง ตำบลสีมุม ตำบลปรุใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสุรนารีและตำบลโคกกรวด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติพัฒนา วัชรพล โตมรศักดิ์ (18)* 28,216 25.25
อนาคตใหม่ พัลลภ เสนาดี (3) 25,316 22.65
พลังประชารัฐ ประพิศ นวมโคกสูง (9) 24,518 21.94
เพื่อไทย สุธรรม พรสันเทียะ (7) 18,979 16.98
ภูมิใจไทย ลบพาล ธีระบุตร (8) 3,423 3.06
ประชาธิปัตย์ ณัฐธยาน์ พิพิทฐานนท์ (5) 2,897 2.59
เสรีรวมไทย นันทวัฒน์ กมลวัทน์ (11) 2,808 2.51
ประชาชาติ สมชัย ปล้องพุดซา (6) 564 0.50
รวมพลังประชาชาติไทย ลัดทา ชนะภัย (14) 520 0.47
ชาติไทยพัฒนา รุ่งโรจน์ วรชมพู (26) 458 0.41
พลังไทยรักไทย รุ่งทิวา สกุลศรี (29) 428 0.38
รวมใจไทย นิทรา จารุธำรง (17) 418 0.37
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อารยา รุจิวรรณ์ (19) 355 0.32
ไทยศรีวิไลย์ นิตยา จันทร์กลาง (30) 300 0.27
พลังชาติไทย ดวงใจ ทรงจอหอ (28) 290 0.26
เพื่อชาติ บุญชรัสมิ์ ทินราช (10) 255 0.23
ครูไทยเพื่อประชาชน ดวงนภา จันทร์ลิ้ม (27) 225 0.20
ประชานิยม ร้อยตำรวจเอก อนันต์ มนต์สันเทียะ (12) 213 0.19
ประชาชนปฏิรูป พลตรี ประจักษ์ ประเมศรี (16) 206 0.18
ประชาภิวัฒน์ ไตรรัตน์ ปะหูปะปา (15) 176 0.16
พลังท้องถิ่นไท วาสนา แต้มพุดซา (21) 159 0.14
ความหวังใหม่ อโณทัย พินิจไชย (35) 147 0.13
ไทยธรรม ศักดิ์ฤทธิ์ ปักษา (13) 139 0.12
กรีน เรวัตร์ ดุลย์ขุนทด (23) 131 0.12
ประชาธิปไตยใหม่ สันติ วงษาเกษ (22) 89 0.08
พลังไทสร้างชาติ คีรีบูน เจริญผล (25) 83 0.07
พลังศรัทธา วรเทพ กระจ่างโพธิ์ (36) 79 0.07
ไทรักธรรม รุจิภาส รักษาเขต (37) 79 0.07
พลังประชาธิปไตย สุทัศน์ เลิศกิ่ง (34) 76 0.07
ประชาไทย พิมพ์นิภา ปานเจริญศักดิ์ (24) 73 0.07
พลังแผ่นดินทอง เสนอ จอมเกาะ (31) 68 0.06
เพื่อแผ่นดิน สาทิพย์ ผิวผักแว่น (20) 67 0.06
พลังธรรมใหม่ ประดิษฐ์ ทองจุ่น (1)
เพื่อนไทย จำเนียร จันทร์โพธิ์ (2)
เศรษฐกิจใหม่ จามร คงกระพันธ์ (4)
แทนคุณแผ่นดิน ร้อยโท สุรสิทธิ์ สุวรรณภา (32)
มหาชน เทียน ลับไธสง (33)
ผลรวม 111,755 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาติพัฒนา รักษาที่นั่ง

เขต 3 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนินและอำเภอสีคิ้ว (เฉพาะตำบลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว ตำบลคลองไผ่ ตำบลหนองน้ำใสและตำบลหนองหญ้าขาว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประเสริฐ จันทรรวงทอง (14)* 41,412 37.67
ชาติพัฒนา ประเสริฐ บุญชัยสุข (4)* 27,584 25.09
พลังประชารัฐ จันทิมา โกสินทร์รักษา (12) 12,441 11.32
อนาคตใหม่ สุดาวดี พูลวรสกุล (3) 11,783 10.72
ภูมิใจไทย รักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ (9) 8,746 7.96
ประชาธิปัตย์ เกษม รังสุวรรณ์ (17) 1,363 1.24
เสรีรวมไทย จำเนียร แกล้วกล้า (7) 1,275 1.16
เศรษฐกิจใหม่ ทวีรัช จันทน์เดชา (1) 1,221 1.11
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย อุทัยรัชต์ ปรีชา (24) 701 0.64
ไทยศรีวิไลย์ ราตรี พาพรมราช (32) 438 0.40
ประชากรไทย ร้อยตำรวจโท พลวิรัตน์ แรงสูงเนิน (34) 386 0.35
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมคิด เมธาวิรัตน์ (8) 343 0.31
ประชานิยม ยงยุทธ์ ภูเนาว์นิล (15) 322 0.29
เพื่อชาติ สมศักดิ์ รอดผึ้ง (11) 288 0.26
ไทยธรรม ชัชเวศย์ เหิมหาญ (16) 231 0.21
รวมพลังประชาชาติไทย ฎาริกา เจริญจิตต์ (6) 189 0.17
ประชาชนปฏิรูป นุชจรินทร์ อินทรชัย (5) 154 0.14
พลังสังคม วันเพ็ญ บุญประเสริฐสกุล (21) 151 0.14
ประชาภิวัฒน์ กิตติชัย ผอนนอก (2) 140 0.13
พลังไทยรักไทย ปฏิยุทธ์ ชีไธสง (18) 135 0.12
พลังท้องถิ่นไท สมพร เกตุจันทึก (19) 117 0.11
พลังปวงชนไทย ธันวา อาบสุวรรณ์ (23) 79 0.07
พลังชาติไทย อนันต์ มณีวงษ์ (27) 77 0.07
กรีน จิรพัฒน์ สืบเพ็ง (22) 74 0.07
ประชาไทย เลียม หนูนา (26) 69 0.06
ครูไทยเพื่อประชาชน สมเกียรติ พัจนสุนทร (25) 64 0.06
ประชาธิปไตยใหม่ ชาตรี ไทยทัต (20) 54 0.05
ประชาธรรมไทย สวาท คำเกลี้ยง (31) 40 0.04
ไทรักธรรม วิลาวัลย์ ผลไม้ (33) 36 0.03
พลังไทสร้างชาติ ดาบตำรวจ พิธี ธรรมรัตน์ชัย (28) 24 0.02
ประชาชาติ สมนึก ศรีสันเทียะ (10)
เพื่อนไทย ชนิด จงสูงเนิน (13)
มหาชน สุรชัย สมบัติสนองคุณ (29)
แทนคุณแผ่นดิน สมหมาย จุ้ยเพิ่ม (30)
ผลรวม 109,937 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 4 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอโนนสูง อำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลถนนโพธิ์ ตำบลมะค่า ตำบลด่านจาก ตำบลกำปังและตำบลสำโรง) และอำเภอพิมาย (เฉพาะตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลชีวานและตำบลท่าหลวง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ (9) 39,774 38.02
ภูมิใจไทย สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล (10) 33,674 32.19
เพื่อไทย จักรกฤช ผาสุขมูล (1) 14,947 14.29
อนาคตใหม่ ปรัชญา เพชรวิสิทธิ์ (17) 8,701 8.32
ครูไทยเพื่อประชาชน ชวลิต วัชระสุขโพธิ์ (29) 1,128 1.08
เสรีรวมไทย ถาวร หวังหามกลาง (5) 1,091 1.04
ประชาธิปัตย์ จรัญ เสาวกุล (13) 875 0.84
ชาติพัฒนา สิทธิชัย พุฒกลาง (11) 856 0.82
พลังแผ่นดินทอง สุพัตรา หอมขจร (30) 649 0.62
เศรษฐกิจใหม่ ดาบตำรวจ แดง นกพรมพะเนา (33) 447 0.43
รวมพลังประชาชาติไทย ธนภัทร ชองรัมย์ (8) 421 0.40
เพื่อชาติ ทักษิณ เขื่อนโคกสูง (14) 317 0.30
แผ่นดินธรรม เบญจมินทร์ พิมพา (21) 239 0.23
พลังปวงชนไทย เขมิณทรา ก้านพลูกลาง (2) 200 0.19
ประชาภิวัฒน์ ไพฑูรย์ คงจันทร์ (6) 177 0.17
ประชานิยม สุรินทร์ วาจาสิทธิ์ (12) 137 0.13
ความหวังใหม่ เสริมศักดิ์ ปลั่งประเสริฐ (34) 120 0.11
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สามารถ โปร่งสันเทียะ (7) 119 0.11
ชาติไทยพัฒนา ศตวรรษ แก้วแสนไชย (20) 115 0.11
ประชาธรรมไทย ปรีชา ภูศรี (18) 70 0.07
ไทรักธรรม สุชาดา สีพูน (37) 65 0.06
ประชากรไทย วิชิต ขอชิดกลาง (23) 63 0.06
ประชาชนปฏิรูป พันเอก วิเชียร สามสูงเนิน (15) 50 0.05
พลังประชาธิปไตย กลวัชร เผยกลาง (31) 50 0.05
พลังท้องถิ่นไท สมเกียรติ จันทร์โพธิ์ (22) 48 0.05
พลังชาติไทย กันยา สาระภี (26) 43 0.04
ภราดรภาพ ณิชากมล สิงหกุมพล (28) 42 0.04
ไทยธรรม สนม ปะทักขินัง (16) 38 0.04
พลังสังคม ภัชกุล บุญญาเกื้อกูล (17) 37 0.04
ทางเลือกใหม่ วิชาญชัย มานอกเจริญรุ่งโรจน์ (27) 30 0.03
กรีน วาสนา เดิงขุนทด (24) 29 0.03
พลังศรัทธา วริยา ขานสันเทียะ (36) 29 0.03
พลังไทสร้างชาติ เนรมิต ปากหวาน (25) 18 0.02
ประชาไทย กล้ารบ สิงหกมลศึก (32) 10 0.01
ประชาชาติ นิภาวดี ศรีสันเทียะ (3)
เพื่อนไทย รุณ ทองสุขนอก (4)
แทนคุณแผ่นดิน ร้อยตรี ชุมพล ทวิธารคชา (35)
ผลรวม 104,609 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 5 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลายและอำเภอสีดา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย โกศล ปัทมะ (16)* 33,606 35.95
พลังประชารัฐ อรทัย พลวิเศษ (8) 24,177 25.86
ภูมิใจไทย พิเชฎฐ์ ชัยศรี (5) 15,185 16.24
อนาคตใหม่ ฉัตร เหล่ากำพี้ (17) 10,365 11.09
ประชาธิปัตย์ สิทธิชัย เจริญใจ (2) 1,546 1.65
ชาติพัฒนา ยงยุทธ คำประพันธ์ (13) 1,431 1.53
เศรษฐกิจใหม่ ปรีชา เกษนอก (36) 1,293 1.38
ครูไทยเพื่อประชาชน จีระพงษ์ ถนอมดำรงศักดิ์ (28) 813 0.87
ไทยธรรม สุวรรณรัตน์ อ่อนอิ่ม (1) 704 0.75
ไทยศรีวิไลย์ อดูลย์ พรรณา (25) 568 0.61
พลเมืองไทย อัญชลี การปลูก (27) 402 0.43
เพื่อชาติ จักรพงษ์ รักชาติไทย (9) 321 0.34
รวมพลังประชาชาติไทย จรัส อังศุธรารักษ์ (4) 296 0.32
ประชาชาติ ธำรงศักดิ์ ไสยราม (7) 254 0.27
ประชาธรรมไทย นพรัตน์ แก้วหิน (6) 251 0.27
พลังชาติไทย สมหมาย พัดไธสง (32) 227 0.24
พลังธรรมใหม่ ดอกไม้ กุลนอก (3) 224 0.24
ไทรักธรรม วิกานดา พันธ์ทอง (38) 182 0.19
สังคมประชาธิปไตยไทย ภีรนันต์ สาวิกัน (21) 169 0.18
ทางเลือกใหม่ บุญถม สุนารัตน์ (26) 165 0.18
ประชานิยม บุญธรรม พลศรี (12) 141 0.15
ประชาชนปฏิรูป ธีรศักดิ์ ขำผักแว่น (18) 140 0.15
พลังไทยรักไทย ยงยศ เล็กกลาง (35) 135 0.14
ชาติไทยพัฒนา ภานุมาศ แก้วนอก (20) 118 0.13
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สันติ พรหมกรณ์ (11) 108 0.12
ประชาภิวัฒน์ สมาน ทินราช (14) 94 0.10
พลังท้องถิ่นไท พุฒิสรรค์ อินทรประเสริฐ (24) 93 0.10
ภาคีเครือข่ายไทย นพสิทธิ์ ธรรมปิยะโรจน์ (30) 80 0.09
ประชาธิปไตยใหม่ เชาวลิต หล่าไธสง (23) 66 0.07
ผึ้งหลวง อรทัย ดวดกระโทก (37) 61 0.07
พลังปวงชนไทย ปิยะพงษ์ จินดามุข (19) 58 0.06
แผ่นดินธรรม อำคา พลดงนอก (29) 58 0.06
พลังสังคม ดาบตำรวจ บุญเชิด เดชพร (22) 53 0.06
กรีน มะลิ พบขุนทด (34) 32 0.03
ประชาไทย ทวี รักษ์สิทธิ์ (33) 31 0.03
พลังไทสร้างชาติ บุษริน ขอเหนี่ยวกลาง (31) 30 0.03
เสรีรวมไทย เสรี แสงทองเขียว (10)
เพื่อนไทย ไพรระดี ผายพลพฤกษ์ (15)
ผลรวม 93,477 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอเมืองยาง อำเภอประทาย อำเภอโนนแดงและอำเภอคง (เฉพาะตำบลเทพาลัย ตำบลขามสมบูรณ์และตำบลตาจั่น)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ อธิรัฐ รัตนเศรษฐ (11)* 40,454 46.97
เพื่อไทย สมชาย ภิญโญ (9) 26,697 31.00
อนาคตใหม่ ประธาน คงเรืองราช (8) 7,545 8.76
ภูมิใจไทย ราเมศ เรืองธนานุรักษ์ (10) 4,751 5.52
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท สุนทร สียางนอก (15) 860 1.00
ชาติพัฒนา ประสิทธิ์ ทองนาเมือง (2) 829 0.96
ภาคีเครือข่ายไทย อาชวิน ครุฑกษัตริย์ไทย (31) 824 0.96
เศรษฐกิจใหม่ สมศรี คำคูณ (7) 570 0.66
ประชาธิปัตย์ ประสพ หวังล้อมกลาง (16) 527 0.61
พลังไทสร้างชาติ ธนากร วีรกุลเดชทวี (29) 461 0.54
ประชานิยม บุญเหนือ พุทธบุรี (12) 325 0.38
ประชาภิวัฒน์ จอมศิริ แปกลาง (1) 267 0.31
เพื่อชาติ ทักษิณ จันทรวิจิตร (14) 231 0.27
ประชาชาติ วิโรจน์ วัฒนากลาง (5) 205 0.24
ไทยธรรม เอนก ปักนอก (6) 164 0.19
ประชาธรรมไทย ธนพัฒน์ ปัจจัยโย (24) 155 0.18
ทางเลือกใหม่ ร้อยตรี ทองใบ พันโนราช (21) 146 0.17
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประยูร ลันไธสง (4) 140 0.16
พลังปวงชนไทย ชนิดา พันธุ์ดี (22) 134 0.16
ไทรักธรรม เปรมกมล คำด้วง (34) 118 0.14
พลังชาติไทย ธรรมนูญ พลพิทักษ์ (30) 115 0.13
ชาติไทยพัฒนา คมกฤษณ์ กฤษณ์ตระกูล (19) 88 0.10
รวมพลังประชาชาติไทย เสริมศักดิ์ ถวัลยรัตน์ (3) 82 0.10
พลังท้องถิ่นไท ดำรง เล้าสกุล (17) 72 0.08
ประชาไทย สิรวิชญ์ บาดกลาง (28) 70 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน กิตตินันท์ พิทธยานันท์ (27) 61 0.07
ประชาธิปไตยใหม่ ชานนท พรพันธุ์กุล (23) 55 0.06
พลังไทยรักไทย ผ่องรพี ฤทธิรงค์ (33) 45 0.05
กรีน ประทุม เดิงขุนทด (25) 41 0.05
พลังธรรมใหม่ นัฐพันษ์ ข่าขันมะลี (20) 36 0.04
ประชาชนปฏิรูป ใจกลาง แก้วเกิด (18) 28 0.03
พลังสังคม นัฏฐพล เนินสวัสดิ์ (26) 28 0.03
เพื่อนไทย ล่ำซำ ขวาเมือง (13)
แทนคุณแผ่นดิน ชุติมณฑน์ เนียมสูงเนิน (32)
ผลรวม 86,124 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 7 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อำเภอชุมพวงและอำเภอพิมาย (ยกเว้นตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลชีวานและตำบลท่าหลวง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 7
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ทัศนียา รัตนเศรษฐ (15)* 35,983 36.58
เพื่อไทย จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร (8)* 23,385 23.77
ภูมิใจไทย กลวัชร อึ้งสวัสดิ์ (10) 21,086 21.44
อนาคตใหม่ ทิพงษ์ รักษ์ศรี (2) 9,822 9.99
ประชาธิปัตย์ วันชัย ก้องเจริญพาณิชย์ (5) 1,840 1.87
เสรีรวมไทย กมลพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา (13) 1,139 1.16
เศรษฐกิจใหม่ จันทิภากานต์ คงกระพันธ์ (28) 808 0.82
รวมพลังประชาชาติไทย วิทยา ดวงใจ (9) 614 0.62
ชาติพัฒนา นิรันดร ชัยศรี (6) 552 0.56
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย แสง โชตินอก (14) 394 0.40
ชาติไทยพัฒนา จิรยุทธ บุญแต่ง (16) 360 0.37
พลเมืองไทย สมใจ พูลขวัญ (30) 334 0.34
เพื่อชาติ ทักษิณ เชื้อจันอัด (17) 310 0.32
ประชาภิวัฒน์ สุริยันต์ กลิ่นดอน (7) 262 0.27
พลังท้องถิ่นไท ธีรพร กลางพิมาย (18) 234 0.24
พลังชาติไทย รุ่งเรือง จรรยา (25) 190 0.19
ไทยศรีวิไลย์ ยุพิน ศรีจันทึก (21) 161 0.16
ไทยธรรม ริญญา ปะทักขินัง (11) 137 0.14
ประชานิยม พันตำรวจเอก สถาพร นิยะโมสถ (4) 102 0.10
ประชาชนปฏิรูป ฐานันดร นาคนกแก้ว (12) 99 0.10
ไทรักธรรม ณัฐชา พันธ์ทอง (32) 97 0.10
ประชาชาติ เวโรจน์ โชติศิวะพลบุญชู (3) 78 0.08
พลังปวงชนไทย สุเมธ พันธุ์ดี (20) 74 0.08
พลังไทยรักไทย ภัทราพร วัฒนะสุข (31) 59 0.06
กรีน พยอม ดาขุนทด (22) 58 0.06
ครูไทยเพื่อประชาชน บุญเวช พิทธยานันท์ (23) 46 0.05
ประชาไทย ประทวน วัชรประทีป (29) 41 0.04
พลังสังคม บรรพต โกมุทกลาง (26) 38 0.04
ประชาธรรมไทย อำนาจ เหลานาคำ (19) 34 0.03
พลังไทสร้างชาติ ณัฐชานันท์ เจริญกิตติสกุล (24) 26 0.03
เพื่อนไทย วิชัย ขอหมั่นกลาง (1)
มหาชน เปรียว คำแก้ว (27)
ผลรวม 98,363 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 8 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย อำเภอห้วยแถลง อำเภอจักราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ได้รับเลือกตั้ง นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยในเวลาต่อมา [4] และคาดว่าถูกขับออกจากพรรคหลังจากพบว่ากลับมาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่ง[5]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 8
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ทัศนาพร เกษเมธีการุณ (16) 36,473 36.06
ภูมิใจไทย พลพีร์ สุวรรณฉวี (1)* 34,817 34.42
เพื่อไทย ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก (9)✔ 12,986 12.84
อนาคตใหม่ หนูแดง คุ้มกัน (15) 8,556 8.46
ไทยศรีวิไลย์ พอเจต เวียงจันทึก (21) 997 0.99
เสรีรวมไทย แทนคุณ สนศักดิ์ (3) 933 0.92
ประชาธิปัตย์ นิธิศ บุญมีศิริทิพงศ์ (10) 879 0.87
ผึ้งหลวง บุญส่ง แปลงไธสง (36) 851 0.84
ชาติพัฒนา เกริกฤทธิ์ โชติธาพิพัฒน์ (11) 823 0.81
เพื่อชาติ ธฤทธิ์ ดอกไธสง (8) 714 0.71
ชาติไทยพัฒนา นิตย์ เจ็กพิมาย (33) 467 0.46
รวมพลังประชาชาติไทย สุพจน์ จันทร์พรม (5) 306 0.30
พลังธรรมใหม่ ซีมอน ชินวงศ์ (17) 252 0.25
พลังไทยรักไทย สิริกาญจน์ นวะกิจโลหะกูล (29) 252 0.25
ประชาภิวัฒน์ วิทวัส ประสมพล (2) 191 0.19
ไทยธรรม วิชิต สุปะมา (14) 179 0.18
ประชาชนปฏิรูป ล้อม สงไพล (6) 156 0.15
พลังท้องถิ่นไท สนิท ดวงสุนทร (18) 132 0.13
ประชาธิปไตยใหม่ ศุภณัฏฐ์ หงษ์วิจิตปรีชา (19) 120 0.12
พลังไทสร้างชาติ ธณรรธร รัตนะ (26) 117 0.12
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ชัชชวาลย์ ตวยกระโทก (12) 115 0.11
ประชานิยม ชาติตระการ ยอดสง่า (7) 102 0.10
ประชากรไทย ทรงยศ เพลินบุญ (23) 102 0.10
ประชาธรรมไทย วัชรินทร์ วิชิตยุทธภูมิ (4) 99 0.10
ไทรักธรรม สมทรง ตาลไธสง (38) 77 0.08
ประชาไทย ประสิทธิ์ ทวยมีฤทธิ์ (35) 73 0.07
ทางเลือกใหม่ ทองพูน ประโพทานัง (22) 71 0.07
พลังประชาธิปไตย สุเนตร แก่นจันทร์ (32) 51 0.05
พลังชาติไทย ยงยุทธ บุญมา (28) 49 0.05
พลังสังคม ณรงค์ฤทธิ์ มละครบุรี (20) 43 0.04
ครูไทยเพื่อประชาชน ศุภมิตร พิทธยานันท์ (24) 40 0.04
กรีน ชม้าย เดิดขุนทด (25) 33 0.03
ประชาชาติ ณัฐบูรณ์ นาคสุทธิ (30) 26 0.03
พลังปวงชนไทย อมรเทพ เสือรัมย์ (31) 25 0.02
พลังศรัทธา สันติ สีโมรส (37) 21 0.02
พลังแผ่นดินทอง ตรีศักดิ์ เปรมพินิจ (34) 16 0.02
แผ่นดินธรรม ศุภกิจ จิตรช้าง (27) 15 0.01
เพื่อนไทย ชัยรัตน์ ดายดัสกร (13)
ผลรวม 101,159 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนา

เขต 9 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย อำเภอหนองบุญมาก อำเภอโชคชัยและอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลหนองระเวียง ตำบลพะเนา และตำบลหัวทะเล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 9
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย อภิชา เลิศพชรกมล (16) 38,632 35.39
พลังประชารัฐ บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (12)* 30,795 28.21
เพื่อไทย อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด (3) 13,542 12.40
อนาคตใหม่ อนันต์ สินมานนท์ (14) 12,623 11.56
ชาติพัฒนา องอาจ พฤกษ์พนาเวศ (4) 4,102 3.76
ประชาธิปัตย์ จำนงค์ กันสำโรง (1) 1,666 1.53
เสรีรวมไทย อนาวัทย์ ประสาทไทย (18) 1,459 1.34
เศรษฐกิจใหม่ ธนยศ โปร่งกระโทก (13) 1,295 1.19
พลังประชาธิปไตย สมชาย ทมตะขบ (36) 643 0.59
พลังแผ่นดินทอง ร้อยตรี สม แก้วขุนทอง (32) 638 0.58
รวมพลังประชาชาติไทย วุฒิพร ฟักกระโทก (8) 349 0.32
ประชาภิวัฒน์ สุรเนตร ดอกคำ (6) 305 0.28
ประชาธรรมไทย พิเชษฐ์ ปิติเสรีวงศ์ (15) 286 0.26
ประชานิยม สุพจน์ ติสันเทียะ (17) 279 0.26
ประชาชนปฏิรูป พันเอกหญิง รัชฎาบูรณ์ บุตรเนียร (2) 252 0.23
ไทยธรรม ภัทท์ชนก คีรีธนากูล (11) 236 0.22
ไทยศรีวิไลย์ ธง หัดขุนทด (24) 231 0.21
พลังไทยรักไทย จิราพร ดุงศรีแก้ว (22) 205 0.19
เพื่อชาติ ร้อยตำรวจโท อำนวย คร่อมกระโทก (10) 184 0.17
พลังสังคม กมนทัศน์ วรกุล (21) 168 0.15
แผ่นดินธรรม ฉัฐธยาน์ จิตปิยวิศว์ (23) 157 0.14
ประชาชาติ ดาบตำรวจ สามารถ ด้วงตะกั่ว (19) 123 0.11
ชาติไทยพัฒนา มะลิวัลย์ เจ็กพิมาย (35) 118 0.11
พลังท้องถิ่นไท คงศิริ ประไพพงษ์ (5) 111 0.10
พลังปวงชนไทย หนูกร หล่าก่ำ (26) 103 0.09
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประมวล ชุมกว้าง (7) 101 0.09
พลังชาติไทย บุณยกร หอมยาประทุม (27) 69 0.06
ครูไทยเพื่อประชาชน วีรวงศ์ เบ็ญจมาศ (30) 66 0.06
พลังไทสร้างชาติ พันตำรวจโท พลัฏฐ์ เพียรพิทักษ์ (28) 61 0.06
ไทรักธรรม มะลิ เติบโต (40) 52 0.05
มหาชน ธนวรรณ เกษมสุข (33) 51 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุนทร เวียงสีมา (34) 51 0.05
กรีน ณรงค์ศักดิ์ พระขุนทด (25) 47 0.04
เพื่อแผ่นดิน อรอนงค์ วงศ์แสง (20) 41 0.04
ผึ้งหลวง เพชรวัชระ วงษ์อัศวภัทร์ (38) 39 0.04
ภราดรภาพ ธัญญลักษณ์ สิงหกุมพล (29) 37 0.03
พลเมืองไทย ยรรยง ชารัมย์ (37) 32 0.03
ประชาไทย ธนพล แฟกระโทก (39) 26 0.02
เพื่อนไทย นพสิทธิ์ สิโรจน์รัตนกุล (9)
แทนคุณแผ่นดิน ทองสอน พันธ์งาม (31)
ผลรวม 109,175 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขต 10 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรีและอำเภอวังน้ำเขียว (เฉพาะตำบลไทยสามัคคีและตำบลวังน้ำเขียว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 10
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย พรชัย อำนวยทรัพย์ (3) 51,728 49.83
พลังประชารัฐ สุภรณ์ อัตถาวงศ์ (2)✔ 28,778 27.72
เพื่อไทย พันตำรวจเอก ปฏิวัติ นาคำ (6) 9,933 9.57
อนาคตใหม่ พลินภัสส์ พิทักษ์ภูพันธ์ (11) 7,350 7.08
ประชาธิปัตย์ กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ (14) 846 0.82
ทางเลือกใหม่ ร้อยตรี บรรหาร การนอก (23) 819 0.79
ชาติพัฒนา ชยพัทธ์ ธรรมสถิตไพศาล (4) 766 0.74
เสรีรวมไทย ชุติมันต์ ทีปต์กฤติพงศ์ (7) 749 0.72
พลเมืองไทย ปฏิวัติ ปะจะเน (22) 568 0.55
เศรษฐกิจใหม่ ดาบตำรวจ ดุสิต พันธุ์ดี (21) 512 0.49
ประชาธรรมไทย จอน องกระโทก (1) 344 0.33
เพื่อชาติ ยิ่งลักษณ์ เพชรรักษา (13) 131 0.13
เพื่อแผ่นดิน ไชย พงศ์พัทธ์รุจ (17) 118 0.11
ประชาภิวัฒน์ ธีรวิชญ์ วงษ์วีรสุวรรณ (5) 114 0.11
พลังปวงชนไทย ภักดี แข็งการ (26) 112 0.11
ไทยศรีวิไลย์ วัลยา ปัสสาวะโท (20) 101 0.10
รวมพลังประชาชาติไทย วิลาวรรณ ดวงกระโทก (9) 98 0.09
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ทองคูณ ช่างกระโทก (10) 84 0.08
แผ่นดินธรรม บุญเหลียน ผาสุข (16) 83 0.08
ประชานิยม ครรชิต เพิ่มศิริพงศ์พันธ์ (12) 78 0.08
ประชาชนปฏิรูป ธเนศ เจตนาดี (18) 61 0.06
ชาติไทยพัฒนา ธีระชาติ เสยกระโทก (35) 58 0.06
พลังชาติไทย วรวุฒิ ตั้งธนาวิชญะ (30) 48 0.05
ประชาธิปไตยใหม่ รัฐวัจน์ ชอบพิมาย (19) 41 0.04
ผึ้งหลวง เนาวรัตน์ นาสะกาด (39) 40 0.04
ประชาชาติ วรศักดิ์ ค้ำชู (8) 39 0.04
ครูไทยเพื่อประชาชน เรือง หมั่นดี (31) 33 0.03
ไทรักธรรม อทิตยา เพียยา (38) 30 0.03
ประชากรไทย สิริทัศน์ วงค์ครัวกระโทก (25) 23 0.02
พลังศรัทธา ธนากร ดิษบงค์ (37) 23 0.02
กรีน สมพร ดงสันเทียะ (27) 22 0.02
พลังไทยรักไทย ปั่น รั้งกระโทก (29) 22 0.02
พลังไทสร้างชาติ ทองสุข แชกระโทก (32) 22 0.02
ไทยธรรม อริศรา ฤทธิแผลง (24) 19 0.02
ประชาไทย สมจิตร มาศรี (33) 8 0.01
เพื่อนไทย กิทติทัช ประสิทธิ์นอก (15)
ไทยรักษาชาติ ร้อยตำรวจตรี เติมศักดิ์ ฉิมพันธุ์ทวีสุทธิ์ (28)
แทนคุณแผ่นดิน สุนันท์ อ่อนขาว (34)
มหาชน ประพันธ์ ประจิตร (36)
ผลรวม 103,801 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 11 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วยอำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว (ยกเว้นตำบลไทยสามัคคีและตำบลวังน้ำเขียว) อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลไชยมงคลและตำบลหนองบัวศาลา) และอำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลวังกะทะ)

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยในเวลาต่อมา [6]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 11
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สมศักดิ์ พันธ์เกษม (1)✔ 41,918 39.68
ภูมิใจไทย นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล (8) 27,780 26.29
เพื่อไทย วรพล บวรลัทธพล (5) 14,414 13.64
อนาคตใหม่ ภูดิส ทามนตรี (16) 11,436 10.82
ชาติพัฒนา ไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ (3) 2,560 2.42
ประชาธิปัตย์ ฉัตรธบรรจง เพ็ชรจีนพะเนา (7) 1,335 1.26
เสรีรวมไทย เสนีย์ หาญศรี (11) 1,270 1.20
เศรษฐกิจใหม่ ภูวิท พิมพ์ทญากร (15) 1,068 1.01
ไทยศรีวิไลย์ วิจิตร ธรรมสิทธิ์ (21) 1,048 0.99
พลังไทยรักไทย ประทานพร สกุลสีทอง (28) 562 0.53
ประชานิยม กลิ่นผกา ทับทิมธงไชย (12) 355 0.34
ประชาภิวัฒน์ สมาพล พิลาธิวัฒน์ (9) 352 0.33
รวมพลังประชาชาติไทย ไพบูลย์ ธุระพันธ์ (4) 255 0.24
ประชาชนปฏิรูป ชาญชัย เจตนาดี (2) 200 0.19
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พนม คนรู้ (6) 174 0.16
พลังชาติไทย อินท์ธนาฒย์ อนันตโสภณ (29) 123 0.12
ครูไทยเพื่อประชาชน พิบูลย์รัฐ ศรีจันทร์อ่อน (26) 113 0.11
ชาติไทยพัฒนา ชรินทร์ กรีกลาง (31) 103 0.10
เพื่อชาติ สนธยา ชะวาลา (17) 87 0.08
ผึ้งหลวง สมมาต สถาพร (36) 87 0.08
กรีน เด่นชัย ลาภประเสริฐ (22) 62 0.06
พลังไทสร้างชาติ บัญชา ปากหวาน (23) 54 0.05
ไทยธรรม ภูวกร ปัญญาปิติโสภณ (14) 53 0.05
รวมใจไทย ชูเกียรติ เกตุทิม (34) 51 0.05
แผ่นดินธรรม เวียงชัย ปะติเส (27) 42 0.04
ประชาชาติ วิชัย เจียมจิตรธรรม (10) 40 0.04
พลังสังคม ประนอม เต็งผักแว่น (18) 36 0.03
พลังปวงชนไทย ธิดารัตน์ มะละปัทธิ (20) 33 0.03
ประชาธรรมไทย สอาด อันทะเกตุ (19) 22 0.02
ไทรักธรรม ปิยะวัฒน์ ลือโสภา (35) 18 0.02
เพื่อนไทย เสรี ศรีงาม (13)
ไทยรักษาชาติ วัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ (24)
ประชาไทย กฤษฎา สังข์คิด (25)
แทนคุณแผ่นดิน นิศาชน วัฒนการุณวงศ์ (30)
มหาชน อนุสรณ์ วาทา (32)
พลังประชาธิปไตย พันตำรวจโท ชุมพล เพ็งศิริ (33)
ผลรวม 105,651 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขต 12 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วยอำเภอปากช่อง (ยกเว้นตำบลวังกะทะ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 12
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ (5)* 33,729 34.35
ภูมิใจไทย มิชา พงษ์สว่าง (1) 25,788 26.26
พลังประชารัฐ อัฏฐกร อินทร์ศร (13) 14,726 15.00
อนาคตใหม่ ประสงค์ จงกลณี (10) 12,976 13.21
ประชาธิปัตย์ สุชาติ อำนวยมงคลพร (6) 2,665 2.71
ชาติพัฒนา พงษ์ศิริ กุสุมภ์ (12) 1,814 1.85
เสรีรวมไทย สิบเอก ศุภวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ (7) 1,153 1.17
เศรษฐกิจใหม่ สหพล ภูพรหมเจริญ (16) 1,119 1.14
เพื่อชาติ กิตติศักดิ์ ศิลปเปียซื่อ (4) 1,021 1.04
พลังปวงชนไทย ณัฐพศุตม์ ทิพรดารัตนสิริ (20) 389 0.40
รวมพลังประชาชาติไทย สถิดา เซิลแบร์ (11) 376 0.38
ไทยรุ่งเรือง ฉัตรวรุฒม์ เอกะสิริพงษ์ (25) 363 0.37
ชาติไทยพัฒนา นาวาอากาศโท ปริญญา ไอยรารัตน์ (33) 265 0.27
พลังท้องถิ่นไท โชคชัย เลิศสุวรรณกุล (17) 263 0.27
ไทยศรีวิไลย์ อำไพ สมบูรณ์นารี (22) 205 0.21
ประชานิยม สมศรี สัตย์แสง (3) 191 0.19
ประชาภิวัฒน์ อภิสิทธิ์ อริยเดช (14) 187 0.19
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เกสร ปันรัตน์ทน (8) 178 0.18
ไทยธรรม สำเริง เกตุทองคำ (2) 136 0.14
พลังไทยรักไทย อริย์ธัช ศรีภัทรโกสินทร์ (23) 128 0.13
ครูไทยเพื่อประชาชน ธิดารัตน์ แสงปัก (24) 90 0.09
กรีน ศิริ แดขุนทด (31) 84 0.09
ประชาชนปฏิรูป สมานกิจ ชูนาคเขียน (15) 67 0.07
พลังประชาธิปไตย เทอดภูมิ เกียรติการุณพันธ์ (34) 42 0.04
ภราดรภาพ ถาวร ทุมมาสุทธิ์ (19) 41 0.04
ประชาไทย วรชน สังข์คิด (26) 38 0.04
ประชาธรรมไทย ดาบตำรวจ โรจน์ศักดิ์ เรืองรัมย์ (32) 35 0.04
พลังไทสร้างชาติ ร้อยตำรวจโท ณัชพล เปียกระโทก (29) 32 0.03
พลังชาติไทย ประนอม เคียนสระน้อย (28) 29 0.03
พลังสังคม สมบุญ เต็งผักแว่น (18) 26 0.03
แผ่นดินธรรม จีระศักดิ์ หลงทะเล (27) 25 0.03
ไทรักธรรม สมพร พินิจนอก (35) 19 0.02
เพื่อนไทย ภควัตร สิริรุ่งโรจน์วิทยา (9)
ประชาชาติ จีรเดช ทองย้อย (21)
แทนคุณแผ่นดิน เริงณรงค์ มาสิงห์ (30)
ความหวังใหม่ ณปภัส ชดกลาง (36)
ผลรวม 98,200 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 13 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วยอำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์และอำเภอสีคิ้ว (เฉพาะตำบลดอนเมือง ตำบลกฤษณา ตำบลวังโรงใหญ่ ตำบลหนองบัวน้อย ตำบลบ้านหันและตำบลกุดน้อย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 13
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ (11)* 39,161 36.17
เพื่อไทย รชตะ ด่านกุล (8) 33,983 31.39
พลังประชารัฐ จำลอง ครุฑขุนทด (9)✔ 10,697 9.88
อนาคตใหม่ วรพจน์ บุ่นจันทึก (13) 9,407 8.69
ชาติพัฒนา สำเร็จ วงศ์ศักดา (3) 6,531 6.03
ประชาธิปัตย์ จ่าสิบตรี เฉลิม เทียนขุนทด (7) 1,603 1.48
เสรีรวมไทย ชาญชาย ศรีจันทึก (12) 1,486 1.37
ทางเลือกใหม่ พันธกานต์ เหมราช (31) 827 0.76
ครูไทยเพื่อประชาชน ขวัญฤทัย ชัยปัญหา (28) 588 0.54
เศรษฐกิจใหม่ จำลอง บุญเอก (16) 541 0.50
รวมพลังประชาชาติไทย ชาติ พิทยาภักดี (10) 450 0.42
ประชาภิวัฒน์ สุทธิศักดิ์ แก้วดก (1) 367 0.34
พลเมืองไทย สุเทพ แจ่มจันทร์ (23) 269 0.25
เพื่อชาติ บุญมี ถนอมพลกรัง (14) 243 0.22
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุเมธี จันทสิทธิ์ (2) 242 0.22
ไทยศรีวิไลย์ สมควร ดวงจันทึก (21) 221 0.20
ประชานิยม ธีระศักดิ์ เข็มมะลัง (5) 191 0.18
กรีน กินรี ดีขุนทด (26) 178 0.16
ประชาชนปฏิรูป จิตติพร พยัคฆชัยวรกุล (6) 157 0.15
ประชากรไทย ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ หาญณรงค์ (22) 153 0.14
ประชาไทย สิวาลัย ชาญขุนทด (27) 129 0.12
พลังท้องถิ่นไท อธิกะ กายขุนทด (25) 128 0.12
ชาติไทยพัฒนา กิตติมาศักดิ์ โลหณุต (33) 106 0.10
ประชาธรรมไทย สุวรรณ แสงบัว (32) 105 0.10
พลังชาติไทย ญาณวดี ศรีธาตุ (30) 102 0.09
ประชาชาติ จ่าสิบตำรวจ บันลือ เขาโคกกรวด (15) 80 0.07
ภราดรภาพ ก้องเกียรติ สิงหกุมพล (19) 66 0.06
ไทยธรรม วุฒิเทพ จันทรทีประ (20) 55 0.05
ไทรักธรรม วาสนา นาชัยเพชร (35) 52 0.05
พลังปวงชนไทย คนึงนิตย์ วัยสุวรรณ์ (24) 49 0.05
พลังสังคม นพดล ณ ราชสีมา (18) 48 0.04
ผึ้งหลวง มังกร ทรัพย์ปราการ (34) 46 0.04
เพื่อนไทย ธีระศักดิ์ ศรีอภัย (4)
พลังครูไทย สมชาย ทองคำ (17)
พลังไทสร้างชาติ ภูมิพัฒน์ ธรรมเหนือเกล้า (29)
ผลรวม 108,261 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขต 14 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 14 ประกอบด้วย อำเภอขามสะแกแสง อำเภอพระทองคำ อำเภอคง (ยกเว้นตำบลเทพาลัย ตำบลขามสมบูรณ์และตำบลตาจั่น) และอำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลสายออ ตำบลโนนไทย ตำบลค้างพลู ตำบลบ้านวังและตำบลบัลลังก์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 14
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุชาติ ภิญโญ (11)* 27,569 29.19
ภูมิใจไทย ไพศาล เกียรติชัยพัฒน (6) 26,731 28.30
พลังประชารัฐ พจน์ เจริญสันเทียะ (5) 21,536 22.80
อนาคตใหม่ ปิยเมษฐ ปราณีตพลกรัง (8) 9,785 10.36
ชาติพัฒนา อุทัย มิ่งขวัญ (16)✔ 1,300 1.38
ประชาธิปัตย์ สิทธิพงษ์ ระหาญนอก (12) 1,198 1.27
เสรีรวมไทย ชนะพล ศรีแสง (14) 878 0.93
ไทยศรีวิไลย์ จริยา คมวิชายั่งยืน (25) 699 0.74
เพื่อชาติ สมบูรณ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ (4) 590 0.62
ไทยธรรม นพวรรณ รอดพูล (26) 579 0.61
พลังสังคม ฉัตรธรรม หร่ายกลาง (7) 571 0.60
เศรษฐกิจใหม่ จ่าสิบเอก สุพจน์ คุณอุดม (32) 431 0.46
รวมพลังประชาชาติไทย เพ็ญศรี เมี้ยนกลาง (3) 350 0.37
ประชานิยม สมยศ กกขุนทด (1) 295 0.31
ชาติไทยพัฒนา ศศิธิดา อตะศิลา (21) 291 0.31
ประชาชาติ พันตำรวจเอก บดินทร์ เกตุธนสารพิพิธ (10) 268 0.28
พลังธรรมใหม่ จรรยา รัตนรักษ์ (9) 248 0.26
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ธนูชัย อัตตานุชิต (15) 187 0.20
พลังไทยรักไทย เสนอ นันทน์ธนกุล (23) 147 0.16
พลังท้องถิ่นไท ณัฐพงศ์ แถมวัฒนะ (2) 107 0.11
ประชาภิวัฒน์ กุลพิสิฐ สถิตย์ขวาไทย (18) 100 0.11
พลังศรัทธา อรรถกร อุดนอก (34) 97 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน ภัทรพล ถนอมดำรงศักดิ์ (28) 80 0.08
ทางเลือกใหม่ ประเสริฐ บุตรพิมาย (24) 78 0.08
รวมใจไทย อิทธิกร เดสันเทียะ (17) 71 0.08
พลังชาติไทย ณฐพล พร้อมจะบก (30) 70 0.07
ประชาไทย สำราญ ธรรมมานอก (27) 55 0.06
พลังปวงชนไทย กองสิน จิตเจริญทิพย์ (22) 42 0.04
ประชาชนปฏิรูป สมยศ พัดเกาะ (19) 30 0.03
ประชาธรรมไทย สาธิต มะเริงสิทธิ์ (20) 25 0.03
พลังไทสร้างชาติ กัมพล ทบวงษ์ (29) 24 0.03
ไทรักธรรม สุริยัน วงหาจักร (33) 19 0.02
เพื่อนไทย เจริญ ประสิทธิ์นอก (13)
แทนคุณแผ่นดิน ภาสินี เข็มมะลัง (31)
ผลรวม 94,451 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. "พรรคเศรษฐกิจไทย" แจ้ง "สภาฯ" 18ส.ส. ที่ถูก "พปชร." ขับ ย้ายเข้าสังกัดแล้ว
  3. 'ธรรมนัส' หนีบ 11 ส.ส.เศรษฐกิจไทยย่องเงียบสมัคร 'พรรคพลังประชารัฐ' แล้ว https://www.thaipost.net/hi-light/320199/
  4. "พรรคเศรษฐกิจไทย" แจ้ง "สภาฯ" 18ส.ส. ที่ถูก "พปชร." ขับ ย้ายเข้าสังกัดแล้ว
  5. 'ธรรมนัส' หนีบ 11 ส.ส.เศรษฐกิจไทยย่องเงียบสมัคร 'พรรคพลังประชารัฐ' แล้ว https://www.thaipost.net/hi-light/320199/
  6. ภูมิใจไทยเนื้อหอม!! ‘สมศักดิ์ พันธ์เกษม’ สมัครเข้าพรรค บ่าย 3 วันนี้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้