จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 16 เขตเลือกตั้ง[1] เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า 2 เขตเลือกตั้ง โดยในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

← พ.ศ. 2562 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครั้งถัดไป →

16 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน2,124,587
ผู้ใช้สิทธิ76.26 % (เพิ่มขึ้น1.09)
  First party Second party Third party
 
Paetongtarn Shinawatra.jpg
Pita Limjaroenrat September 2023.jpg
Prawit Wongsuwan (2018) (cropped).jpg
พรรค เพื่อไทย ก้าวไกล พลังประชารัฐ
เลือกตั้งล่าสุด 4 พรรคใหม่ 6
ที่นั่งก่อนหน้า 4 0 5
ที่นั่งที่ชนะ 12 3 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น8 เพิ่มขึ้น3 ลดลง 6
คะแนนเสียง 593,658 313,758 194,772
% 38.96 20.59 12.78

  Fourth party Fifth party Sixth party
 
Anutin Charnvirakul - 2023 (52638148766) (cropped).jpg
Korn Chatikavanij in 2023.png
Prayut 2022.jpg
พรรค ภูมิใจไทย ชาติพัฒนากล้า รวมไทยสร้างชาติ
เลือกตั้งล่าสุด 3 1 พรรคใหม่
ที่นั่งก่อนหน้า 4 1 0
ที่นั่งที่ชนะ 1 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง2 ลดลง 1 Steady
คะแนนเสียง 192,171 126,090 53,579
% 12.61 8.27 3.52

ผลการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รวมไทยสร้างชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

เศรษฐา ทวีสิน
เพื่อไทย

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา) แก้

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 569,935 37.23%
ก้าวไกล 556,001 36.32%
รวมไทยสร้างชาติ 129,878 8.48%
อื่น ๆ 274,949 17.97%
ผลรวม 1,530,763 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
37.23%
ก้าวไกล
  
36.32%
รวมไทยสร้างชาติ
  
8.48%
อื่น ๆ
  
17.97%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนครราชสีมา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (29) 569,935 37.23
ก้าวไกล (31) 556,001 36.32
รวมไทยสร้างชาติ (22) 129,878 8.48
ชาติพัฒนากล้า (14) 42,377 2.77
ภูมิใจไทย (7) 40,252 2.63
พลังประชารัฐ (37) 23,805 1.56
ใหม่ (1) 17,506 1.14
ประชาธิปัตย์ (26) 12,831 0.84
ประชาธิปไตยใหม่ (2) 10,824 0.71
เสรีรวมไทย (25) 10,502 0.69
เป็นธรรม (3) 10,252 0.67
ท้องที่ไทย (4) 9,295 0.61
ครูไทยเพื่อประชาชน (6) 8,887 0.58
พลังสังคมใหม่ (5) 7,938 0.52
เพื่อชาติไทย (36) 7,335 0.48
ไทยสร้างไทย (32) 5,612 0.37
ไทยพร้อม (28) 4,397 0.29
ทางเลือกใหม่ (30) 3,909 0.26
ชาติไทยพัฒนา (18) 3,291 0.21
ประชากรไทย (63) 3,231 0.21
ไทยภักดี (21) 3,215 0.21
เพื่อไทรวมพลัง (38) 3,144 0.21
แรงงานสร้างชาติ (8) 2,988 0.20
พลัง (9) 2,861 0.19
ภาคีเครือข่ายไทย (19) 2,861 0.19
รวมใจไทย (23) 2,825 0.18
เพื่อชาติ (24) 2,779 0.18
ไทยรวมไทย (12) 2,611 0.17
ประชาชาติ (11) 2,299 0.15
อนาคตไทย (10) 2,211 0.14
เปลี่ยน (20) 1,975 0.13
พลังเพื่อไทย (57) 1,971 0.13
รวมพลัง (35) 1,816 0.12
ไทยชนะ (13) 1,595 0.10
มิติใหม่ (39) 1,539 0.10
พลังธรรมใหม่ (27) 1,496 0.10
ประชาไทย (56) 1,314 0.09
ไทยก้าวหน้า (55) 1,285 0.08
กรีน (15) 999 0.07
เปลี่ยนอนาคต (65) 894 0.06
ประชาภิวัฒน์ (40) 869 0.06
ไทยธรรม (41) 861 0.06
ไทยศรีวิไลย์ (42) 832 0.05
เพื่ออนาคตไทย (48) 630 0.04
พลังสยาม (16) 537 0.04
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) 534 0.03
เสมอภาค (17) 453 0.03
ไทยเป็นหนึ่ง (33) 425 0.03
ความหวังใหม่ (60) 397 0.03
พลังไทรักชาติ (62) 390 0.03
ช่วยชาติ (59) 354 0.02
ไทยสมาร์ท (67) 351 0.02
แผ่นดินธรรม (34) 332 0.02
แนวทางใหม่ (45) 320 0.02
คลองไทย (61) 316 0.02
ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) 313 0.02
เส้นด้าย (64) 272 0.02
สังคมประชาธิปไตยไทย (58) 255 0.02
สามัญชน (51) 249 0.02
พลังประชาธิปไตย (66) 213 0.01
รวมแผ่นดิน (47) 203 0.01
พลังสังคม (53) 198 0.01
พลังปวงชนไทย (50) 173 0.01
พลังสหกรณ์ (43) 170 0.01
ราษฎร์วิถี (44) 168 0.01
ชาติรุ่งเรือง (52) 152 0.009
ภราดรภาพ (54) 86 0.006
บัตรดี 1,530,763 94.66
บัตรเสีย 70,534 4.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,785 0.98
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,617,082 76.29
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,119,544 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10เขต 11เขต 12เขต 13เขต 14เขต 15เขต 16

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองไผ่ล้อม และตำบลโพธิ์กลาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ฉัตร สุภัทรวณิชย์ (3) 37,043 39.39 -
ชาติพัฒนากล้า เทวัญ ลิปตพัลลภ (5)** 29,142 30.99 -
เพื่อไทย ร้อยตำรวจเอก สุปชัย อินทรักษา (9) 9,224 9.81 - 5.20
รวมไทยสร้างชาติ อนันท์ อาบสุวรรณ (8) 7,456 7.92 -
พลังประชารัฐ เกษม ศุภรานนท์ (7)* 5,452 5.79 - 18.60
แนวทางใหม่ ภารดี พจนาภิมล (14) 1,197 1.27 -
ประชาธิปัตย์ สิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ (6) 952 1.01 -
ภูมิใจไทย เดือนดารา อินทรกำแหง (4) 902 0.95 -
ไทยศรีวิไลย์ นะโม สุขปราณี (1) 755 0.8 -
ไทยสร้างไทย อัคคชา พรหมสูตร (2) 597 0.63 + 0.35
เสรีรวมไทย ธัญญพัทธ์ จำปาขีด (10) 475 0.5 -
ไทยภักดี จอห์น ธีฬจิตต์ ศรีสุขา (12) 337 0.35 -
ประชากรไทย สายัณห์ สำนักโนน (11) 261 0.27 -
รักษ์ธรรม เสรี ใจอุ่น (13) 232 0.24 -
ผลรวม 94,025 100.00
บัตรดี 94,025 93.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,820 3.80
บัตรเสีย 2,730 2.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,575 75.43
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,336 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

เขต 2 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหนองระเวียง ตำบลหัวทะเล ตำบลมะเริง ตำบลพะเนา ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลตลาด ตำบลบ้านเกาะ ตำบลจอหอ ตำบลหนองไข่น้ำ และตำบลโคกสูง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ปิยชาติ รุจิพรวศิน (1) 42,401 42.44 -
ชาติพัฒนากล้า วัชรพล โตมรศักดิ์ (6)* 30,062 30.09 + 4.84
พลังประชารัฐ ประพิศ นวมโคกสูง (11) 9,849 9.85 - 12.09
เพื่อไทย สมโภชน์ ประสาทไทย (7) 8,888 8.89 -
รวมไทยสร้างชาติ ธนภัทร ชองรัมย์ (10) 4,345 4.34 + 3.94
เสรีรวมไทย สดใส ศูนย์สำโรง (8) 670 0.67 -
ประชากรไทย ดวน ฤทธิ์จอหอ (12) 646 0.64 -
ไทยสร้างไทย ริพัตร กุมารบุญ (9) 638 0.63 -
ภูมิใจไทย ชูชาติ ประสาทไทย (2) 591 0.59 -
ประชาธิปัตย์ สุพรรณี เชื้อดี (4) 574 0.57 -
เพื่อชาติไทย ชมาร์ท ดีอำมาตย์ (3) 534 0.53 -
ไทยศรีวิไลย์ ชินวัฒน์ ปัญญาปิติโสภณ[a] (5)[2] 444 0.44 + 0.39
ไทยภักดี รัฐธนินท์ อัครวงษ์โอฬาร (13) 254 0.25 -
แนวทางใหม่ ปัญชริญาภรณ์ ศักดิ์สมมนต์ (14)
ผลรวม 99,896 100.00
บัตรดี 99,896 93.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,452 3.22
บัตรเสีย 3,798 3.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 107,146 80.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,799 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนากล้า

เขต 3 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง) และอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลพุดซา ตำบลหมื่นไวย ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลปรุใหญ่ ตำบลสีมุม ตำบลพลกรัง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสุรนารี ตำบลหนองจะบก ตำบลไชยมงคล และตำบลโคกกรวด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ (11) 38,982 39.44 -
ชาติพัฒนากล้า สมศักดิ์ กาญจนวัฒนา (1) 31,768 32.14 -
เพื่อไทย วัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ (10) 15,853 16.03 + 16.03
รวมไทยสร้างชาติ ศักดา ศรีพรหม (9) 5,359 5.42 -
ประชาธิปัตย์ จรัญ เสาวกุล (4) 1,398 1.41 + 0.57
ประชากรไทย พิชิต เคหะสุวรรณ์ (14) 955 0.96 -
พลังประชารัฐ วีระวัฒน์ มิตรสูงเนิน (2) 881 0.89 -
ภูมิใจไทย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ (5) 877 0.88 -
เพื่อชาติไทย สุพจน์ เตียนพลกรัง (3) 748 0.75 -
เสรีรวมไทย ณัฐชา รัตนารักษ์ (6) 618 0.62 -
ไทยสร้างไทย พัลลภ เสนาดี (7) 527 0.53 - 22.12
ไทยภักดี ธนเสฏฐ์ พระเจ้าอวยพร (13) 377 0.38 -
ไทยศรีวิไลย์ จันทร์โท เขาโคกกรวด (8) 215 0.21 -
ทางเลือกใหม่ วิฬารี สว่างพลกรัง (12) 196 0.19 - 2.45
แนวทางใหม่ ปรีดา พจนาภิมล (15) 83 0.08 -
ผลรวม 98,837 100.00
บัตรดี 98,837 93.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,485 3.30
บัตรเสีย 3,154 2.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,476 79.74
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,275 100.00
ก้าวไกล ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขต 4 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอโนนไทย (ยกเว้นตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (6) 37,150 38.59 -
ชาติพัฒนากล้า สมบัติ กาญจนวัฒนา (4) 31,216 32.42 -
ก้าวไกล พันตำรวจโท อัครพงษ์ วรรณพงษ์ (5) 19,683 20.44 -
ภูมิใจไทย มนัส ศรีบงกช (2) 3,707 3.85 -
รวมไทยสร้างชาติ ประยงค์ ดอกสันเทียะ (3) 2,416 2.50 -
พลังประชารัฐ สุธรรม พรสันเทียะ (9) 704 0.73 - 16.25
ประชาธิปัตย์ วรวุฒิ แซ่จึง (7) 552 0.57 -
เสรีรวมไทย เพชรินทร์ บุญคง (1) 515 0.53 -
ไทยสร้างไทย รณฤทธิ์ แน่นหนา (8) 194 0.20 -
ไทยภักดี ณันชนันท์ หลอกลาง (10) 130 0.13 -
ผลรวม 96,267 100.00
บัตรดี 96,267 92.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,588 1.53
บัตรเสีย 5,802 5.60
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,657 79.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,092 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 5 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอโนนสูง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลช้างทองและตำบลท่าช้าง) และอำเภอพิมาย (เฉพาะตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลชีวาน และตำบลท่าหลวง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล (4) 46,479 48.58 + 16.39
พลังประชารัฐ ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ (3)* 29,118 30.43 - 7.59
ก้าวไกล เสนีย์ หาญศรี (1) 15,653 16.36 + 15.16
ภูมิใจไทย จักรกฤช ผาสุขมูล (5) 1,611 1.68 - 12.61
รวมไทยสร้างชาติ อุบลวรรณ์ วิศวนาวิน (6) 1,573 1.64 -
ประชาธิปัตย์ รุ่งโรจน์ วรชมพู (9) 351 0.36 -
ไทยพร้อม วสันติธร วัฒนชัยเวช (7) 310 0.32 -
ประชาไทย พิมนกาลล์ ธีร์ก้านพลูกลาง (11) 159 0.16 -
ประชากรไทย วิชิต ขอชิดกลาง (12) 158 0.16 -
ชาติพัฒนากล้า ปิยเมษฐ ปราณีตพลกรัง (8) 156 0.16 - 10.20
ไทยภักดี บุญหลาย สมศรี (10) 94 0.09 -
เสรีรวมไทย ดิเรก คงสูงเนิน (2)
ผลรวม 95,662 100.00
บัตรดี 95,662 93.67
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,658 1.62
บัตรเสีย 4,805 4.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,125 77.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,509 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

เขต 6 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย โกศล ปัทมะ (6)* 32,136 37.01 + 1.06
พลังประชารัฐ อรทัย พลวิเศษ (7) 19,172 22.07 - 3.79
ก้าวไกล สามารถ ธนกุลชัยสุข (1) 16,857 19.41 -
ภูมิใจไทย สมชาย ภิญโญ (2)     13,126 15.11 - 15.89
รวมไทยสร้างชาติ อรรถพล ชุมศรี (5) 3,287 3.78 -
ชาติพัฒนากล้า ศักดา แสงกันหา (9) 3,287 0.69 -
ไทยสร้างไทย ธีรวีร์ ศรีนา (3) 483 0.55 -
เสรีรวมไทย ประเสริฐ แสงวงค์ (4) 298 0.34 -
ประชาธิปัตย์ สิทธิชัย เจริญใจ (8) 277 0.31 - 1.34
ไทยภักดี เจนวิทย์ เขตร์จัตุรัส (12) 256 0.29 -
คลองไทย แก้ว โพธิ์พันธ์ (11) 193 0.22 -
แนวทางใหม่ ปวศร ลุ่มนอก (13) 140 0.16 -
ประชากรไทย หมายอินทร์ แก้วดอนรี (10)
ผลรวม 86,830 100.00
บัตรดี 86,830 94.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,425 1.55
บัตรเสีย 3,750 4.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,005 68.88
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,573 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 7 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอโนนแดง อำเภอประทาย อำเภอเมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 7
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปิยะนุช ยินดีสุข (1) 51,348 59.00 -
พลังประชารัฐ ทัศนียา รัตนเศรษฐ (3)* 22,130 25.42 - 11.16
ก้าวไกล อุดม เพ็ชรอ่อน (6) 10,291 11.82 -
รวมไทยสร้างชาติ สุรวิช โคตร์คันทา (4) 1,012 1.16 -
ภูมิใจไทย สหรัฐ ชัยพัฒนปรีดากูล (9) 495 0.56 -
คลองไทย แสวง แย้มศรี (11) 495 0.56 -
ประชาธิปัตย์ กันตพงศ์ พรมกมล (7) 454 0.52 -
ชาติพัฒนากล้า สุรพล ดอกไม้ (2) 344 0.39 -
เสรีรวมไทย ณฐมน ฐิติชญานัน (5) 327 0.37 -
ไทยภักดี ภาณุรีษ์ยา หงสกุล (10) 79 0.09 -
ไทยธรรม พวรรณ รอดพูล (8) 54 0.06 -
ผลรวม 87,029 100.00
บัตรดี 87,029 95.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 935 1.02
บัตรเสีย 3,412 3.73
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,376 69.50
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,476 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

เขต 8 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอชุมพวง (ยกเว้นตำบลโนนตูมและตำบลตลาดไทร) และอำเภอพิมาย (ยกเว้นตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลชีวาน และตำบลท่าหลวง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 8
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิกร โสมกลาง (6) 51,320 55.54 -
พลังประชารัฐ อรัชมน รัตนวราหะ (5) 23,578 25.51 -
ก้าวไกล กำพล แจ่มศรี (4) 11,795 12.76 -
ประชาธิปัตย์ ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก (8)✔ 2,112 2.28 - 10.56
รวมไทยสร้างชาติ ปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา (7)✔ 2,004 2.16 -
ชาติพัฒนากล้า ร้อยตำรวจเอก วีระพงษ์ แดนพิมาย (1) 648 0.70 -
เพื่อชาติไทย รุ่งเรือง จรรยา (9) 302 0.32 + 0.13
เสรีรวมไทย สุหลี ศรีแสง (3) 218 0.23 -
ภูมิใจไทย ยตนะ เตียรวัฒนศิริ (2) 211 0.22 -
แนวทางใหม่ เปรี่ยม จงยัง (12) 125 0.13 -
ไทยภักดี โสภา พิมพ์ภักดี (10) 78 0.08 -
คลองไทย มงคล เป็นซอ (11)
ผลรวม 92,391 100.00
บัตรดี 92,391 94.22
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,367 1.39
บัตรเสีย 4,300 4.39
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 98,058 73.84
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,798 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

เขต 9 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยอำเภอจักราช อำเภอห้วยแถลง และอำเภอชุมพวง (เฉพาะตำบลโนนตูมและตำบลตลาดไทร)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 9
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย พลพีร์ สุวรรณฉวี (1)✔ 38,241 40.25 +5.83
เพื่อไทย ธีระยุทธ ตันติกุล (7) 24,527 25.81 -
พลังประชารัฐ ทัศนาพร เกษเมธีการุณ (3)* 18,070 19.02 - 17.04
ก้าวไกล สมศักดิ์ บุญเสริฐ (5) 11,666 12.28 -
รวมไทยสร้างชาติ สง่า จันทร์วิเศษ (4) 1,486 1.56 -
ชาติพัฒนากล้า อํานวย การค้า (2) 328 0.34 -
ไทยภักดี กล้ารบ สิงหกมลศึก (9) 289 0.30 -
ประชาธิปัตย์ ธนกฤต เวฬุวันใน (6) 258 0.27 -
เสรีรวมไทย บรรพต สนศักดิ์ (8) 129 0.13 -
ผลรวม 94,994 100.00
บัตรดี 94,994 94.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 885 0.88
บัตรเสีย 4,312 4.30
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,191 74.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,593 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

เขต 10 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยอำเภอโชคชัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นตำบลช้างทองและตำบลท่าช้าง) และอำเภอครบุรี (ยกเว้นตำบลลำเพียก ตำบลโคกกระชาย ตำบลตะแบกบาน ตำบลสระว่านพระยา และตำบลมาบตะโกเอน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อภิชา เลิศพชรกมล (1)* 51,206 47.02 + 11.63
ภูมิใจไทย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (2)✔ 37,466 34.40 + 6.19
ก้าวไกล วุฒิศักดิ์ พิมพ์พิสาร (3) 15,170 13.92 -
รวมไทยสร้างชาติ ชยุต พงศ์ธนทรัพย์ (5) 3,233 2.96 -
เสรีรวมไทย ธนยศ โปร่งกระโทก (7) 564 0.51 - 0.68
คลองไทย บุญมี ทองจอก (11) 426 0.39 -
ชาติพัฒนากล้า กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ (4) 243 0.22 - 0.60
พลังประชารัฐ ณัฐพล ชวนกระโทก (8) 182 0.16 -
ประชาธิปัตย์ ไผทเทพ ถาวรชาติ (6) 165 0.15 -
ไทยภักดี ภสชร วรรณนนศ์ (9) 152 0.13 -
แนวทางใหม่ อภิชา บัวสรวง (10) 96 0.08 -
ผลรวม 108,903 100.00
บัตรดี 108,903 94.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,503 1.31
บัตรเสีย 4,294 3.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 114,700 84.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,029 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขต 11 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วยอำเภอหนองบุญมาก อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี (เฉพาะตำบลลำเพียก ตำบลโคกกระชาย ตำบลตะแบกบาน ตำบลสระว่านพระยา และตำบลมาบตะโกเอน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 11
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล (4) 60,326 62.18 -
ภูมิใจไทย พรชัย อำนวยทรัพย์ (7)* 20,982 21.62 - 28.21
ก้าวไกล ณฐพงศ์ สอบกิ่ง (2) 12,754 13.14 -
รวมไทยสร้างชาติ ศุภชัย ไพบูลย์วงค์ (6) 1,151 1.18 -
เสรีรวมไทย จอน องกระโทก (3) 453 0.46 + 0.13
ประชาธิปัตย์ สุกิจ อ่อนขาว (1) 358 0.36 -
พลังประชารัฐ พันตำรวจเอก ปริวัฒน์ นาคำ (5) 345 0.35 - 9.22
ชาติพัฒนากล้า นิธิกาน พงทองถวิล (8) 194 0.19 -
ไทยภักดี ธีรพงศ์ แวดไธสง (9) 174 0.17 -
แนวทางใหม่ ภานุวัฒน์ ถนัดไถ (11) 169 0.17 -
คลองไทย สัมฤทธิ์ กลมกลาง (10) 105 0.10 -
ผลรวม 97,011 100.00
บัตรดี 97,011 94.67
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 976 0.95
บัตรเสีย 4,490 4.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,477 78.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,494 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขต 12 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วยอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอปักธงชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 12
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล (3) 44,072 44.52 + 18.23
ภูมิใจไทย สมศักดิ์ พันธ์เกษม (5)* 30,824 31.13 - 8.55
ก้าวไกล ชรินทร์ ทำดี (7) 12,326 12.45 -
รวมไทยสร้างชาติ ประนอม โพธิ์คำ (2)✔ 9,283 9.37 -
พลังประชารัฐ กาญจนา เปรมภิรักษา (6) 906 0.91 -
ไทยสร้างไทย วรพล บวรลัทธพล (1) 524 0.52 - 13.12
ชาติพัฒนากล้า พิบูลย์รัฐ ศรีจันทร์อ่อน (4) 306 0.30 + 0.19
เสรีรวมไทย พลตำรวจตรี อภิชา พิมายกลาง (9) 232 0.23 -
คลองไทย ณรงค์ ฉิพิมาย (12) 224 0.22 -
แนวทางใหม่ อุดร เต็งผักแว่น (11) 117 0.11 -
ประชาธิปัตย์ ธำรงศักดิ์ ไสยราม (8) 104 0.10 - 0.17
ไทยภักดี ประหยัด ปินะกาสา (10) 71 0.07 -
ผลรวม 98,989 100.00
บัตรดี 98,989 94.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,240 1.19
บัตรเสีย 4,219 4.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,448 79.90
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,723 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขต 13 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วยอำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง ตำบลวังกะทะ และตำบลโป่งตาลอง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 13
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พชร จันทรรวงทอง (8) 47,000 53.47 -
ก้าวไกล สิบเอก ศุภวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ (6) 17,398 19.79 + 18.62
พลังประชารัฐ สุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล (7) 16,110 18.33 -
รวมไทยสร้างชาติ พลตำรวจตรี ภูมิรา วัฒนปาณี (2) 3,693 4.20 -
ภูมิใจไทย ตติญารัต ใจสูงเนิน (4) 796 0.90 -
ไทยศรีวิไลย์ ชัชเวศย์ เหิมหาญ (9) 770 0.87 + 0.66
เสรีรวมไทย ธีระรัชต์ ศรีอารยางกูร (1) 566 0.64 -
ไทยสร้างไทย คณะวัฒน์ อังสนานิวัฒน์ (5) 483 0.54 -
ประชาธิปัตย์ รวยเลิศญ์ เลิศสุริยะกุล (3) 389 0.44 -
ชาติพัฒนากล้า วรพจน์ บุ่นจันทึก (10) 293 0.33 - 8.36
คลองไทย ราตรี ลาดจันทึก (12) 213 0.24 -
ไทยภักดี สุกัลยา บุตรเนียร (11) 176 0.20 -
ผลรวม 87,887 100.00
บัตรดี 87,887 93.28
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,645 1.75
บัตรเสีย 4,686 4.97
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,218 73.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 128,118 100.00
เพื่อไทย ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขต 14 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 14 ประกอบด้วยอำเภอปากช่อง (ยกเว้นตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง ตำบลวังกะทะ และตำบลโป่งตาลอง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 14
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ (1)* 32,596 35.96 + 1.61
ก้าวไกล สาธิต ปิติวรา (7) 23,829 26.28 -
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (2)✔ 15,175 16.74 -
พลังประชารัฐ วิรัตน์ วาริชอลังการ (4) 11,998 13.23 -
รวมไทยสร้างชาติ อัฏฐกร อินทร์ศร (5) 4,115 4.53 - 10.47
ภูมิใจไทย มานิธ จันทรวราภร (3) 1,643 1.81 -
ไทยสร้างไทย ภูวดล โรจนเมฆินทร์ (6) 519 0.57 -
เสรีรวมไทย เพ็ญพิศ เกตุใหม่ (9) 380 0.41 -
ชาติพัฒนากล้า ณกรณ์ มหินเรศ (8) 270 0.29 -
ไทยภักดี ร้อยตำรวจตรี ประยงยุทธ์ ศรีสวัสดิ์ (10) 120 0.13 -
ผลรวม 90,645 100.00
บัตรดี 90,645 93.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,924 1.99
บัตรเสีย 3,881 4.02
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,450 75.82
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,209 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 15 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 15 ประกอบด้วยอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด และอำเภอพระทองคำ (เฉพาะตำบลมาบกราดและตำบลทัพรั้ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 15
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย รชตะ ด่านกุล (5) 44,121 43.57 + 12.18
ภูมิใจไทย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ (2)* 27,915 27.56 - 3.83
ก้าวไกล พัชริดา กีรตินพดล (9) 13,329 13.16 -
พลังประชารัฐ พจน์ เจริญสันเทียะ (6) 11,382 11.23 - 11.57
รวมไทยสร้างชาติ ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด (3) 1,991 1.96 -
ประชาธิปัตย์ บุญเลิศ ครุฑขุนทด (7)✔ 508 0.50 -
เพื่อชาติไทย บุญธรรม หิงสันเทียะ (1) 456 0.45 -
ไทยภักดี วนิดา เสริฐครบุรี (12) 449 0.44 -
ชาติพัฒนากล้า อริย์ธัช ศรีภัทรโกสินทร์ (4) 342 0.33 + 0.20
ไทยศรีวิไลย์ ประเวทย์ วิคสันเทียะ (8) 255 0.25 -
เสรีรวมไทย อธิกะ กายขุนทด (11) 239 0.23 + 0.11
คลองไทย รัตนาภรณ์ จันทร (13) 145 0.14 -
ชาติรุ่งเรือง สาธิต วัชรภาสกร (10) 68 0.06 -
ประชากรไทย ศิริพงษ์ แถมวัฒนะ (14) 64 0.06 -
ผลรวม 101,264 100.00
บัตรดี 101,264 95.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 862 0.81
บัตรเสีย 4,326 4.06
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 106,452 77.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,898 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขต 16 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 16 ประกอบด้วยอำเภอคง อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอขามสะแกแสง และอำเภอพระทองคำ (ยกเว้นตำบลทัพรั้งและตำบลมาบกราด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 16
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พรเทพ ศิริโรจนกุล (1) 37,412 40.16 -
พลังประชารัฐ ตติรัฐ รัตนเศรษฐ (3)** 24,895 26.72 -
ก้าวไกล กรฉัตรชัย นาสมใจ (2) 14,581 15.65 -
ภูมิใจไทย สุชาติ ภิญโญ (6)* 12,784 13.72 - 15.47
รวมไทยสร้างชาติ นวกิจ พลวิเศษ (7) 1,175 1.26 -
ประชาธิปัตย์ ทิว ขุนองค์ (10) 1,061 1.13 -
ไทยภักดี ณัฐรินทร์ ประมาพันธ์ (11) 437 0.46 -
เสรีรวมไทย สิริพรชัย ฐิติเจริญวงศ์ (5) 245 0.26 -
ชาติพัฒนากล้า พิเชษฐ์ ปิติเสรีวงศ์ (9) 173 0.18 - 0.08
ไทยสร้างไทย ภานุมาศ แก้วนอก (4) 168 0.18 + 0.05
คลองไทย ธนยศ ปะเสทะกัง (12) 144 0.15 -
ไทยธรรม เอนก ปักนอก (8) 61 0.06 - 0.13
ผลรวม 93,136 100.00
บัตรดี 93,136 95.31
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 822 0.84
บัตรเสีย 3,766 3.85
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,724 72.06
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,615 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. "เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตเลือกตั้งใหม่ กทม.ยังมากสุด 33 คน". workpointTODAY.
  2. ชินวัฒน์ ปัญญาปิติโสภณ (25 March 2019). "แนะนำตัว นาย ภูวกร ปัญญาปิติโสภณ ใน facebook ของ ชินวัตร ปัญญาปิติโสภณ". สืบค้นเมื่อ 29 Aug 2023.

ดูเพิ่ม แก้


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "lower-alpha" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="lower-alpha"/> ที่สอดคล้องกัน