พรรคสุจริตชน พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๓๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในชื่อ พรรคพลังไทสร้างชาติ มีนาย ณภัคธร ชัยสงคราม นาย บุญปลูก เอนสาร และนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แอ๊ด สุรชัย สมบัติเจริญ เป็น หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และ โฆษกพรรค โดยมีที่ทำการพรรคอยู่ที่ 96 หมู่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี [1]

พรรคสุจริตชน
หัวหน้าพรรคกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
นายทะเบียนพรรควรถ เจริญศตพร
ผู้ช่วยนายทะเบียนพรรคชาติชาย ชวนชื่น
เลขาธิการพรรคนาวาอากาศตรี อัครวัฒน์ อังกูรปภารัชต์
โฆษกพรรคเทวินทร์ มีสระ
ก่อตั้ง26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ในชื่อ พรรคพลังไทสร้างชาติ)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ที่ทำการพรรค96 หมู่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รองหัวหน้าพรรคบุญปลูก เอนสาร
พัฐจักร เทพษร
เหรัญญิกพรรคธิติพร ชวนชื่น
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พรรคพลังไทสร้างชาติได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้แม้แต่ที่นั่งเดียว

เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคแก้ไข

กระทั่งวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายณภัคธรได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค [2] จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจากเดิม พรรคพลังไทสร้างชาติ เป็น พรรคสุจริตชน เปลี่ยนแปลงชื่อย่อพรรค นโยบายพรรค คำประกาศอุดมการณ์พรรค และ ข้อบังคับพรรค แต่ยังคงใช้ที่ทำการพรรคเดิมจากสมัยเป็นพรรคพลังไทสร้างชาติ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ อดีตรองหัวหน้า พรรคภราดรภาพ [3] และ นาวาอากาศตรี อัครวัฒน์ อังกูรปภารัชต์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ [4]

บุคลากรแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข