นายสุชาติ ภิญโญ (เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2513) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 6 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

สุชาติ ภิญโญ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 14
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2513 (50 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

สุชาติ ภิญโญ เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2513 ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของนายช่อ และนางอ่อนสา ภิญโญ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุตรนอกสมรส 3 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแก้งสนามนาง ปี พ.ศ. 2554 ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับคะแนนกว่า 40,000 คะแนน เอาชนะนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ จากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน และนางอรทัย พลวิเศษ จากพรรคภูมิใจไทย ที่ได้คนละประมาณ 20,000 คะแนน[1]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุชาติ ภิญโญ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข