พรรคพลังชาติไทย

พรรคพลังชาติไทย (อังกฤษ: Thai Nation Power Party) พรรคการเมืองพรรคแรกที่ได้จดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนาง กิ่งฟ้า อรพันธ์ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ [1]

พรรคพลังชาติไทย
Thai Nation Power Party
หัวหน้าพลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
เลขาธิการจิรศักดิ์ นาตะธนภัทร
ผู้ก่อตั้งพลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
คำขวัญคนดี เก่ง กล้า มีจิตอาสา ทำเพื่อชาติและประชาชน
ก่อตั้ง2 มีนาคม 2018; 3 ปีก่อน (2018-03-02)
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
รองหัวหน้าพลตรี พิชิต บุตรวงศ์
พลเรือตรี วิษณุสรรค์ ศรีแก่นจันทร์
พันเอก เด็ดดวง ณ ลำปาง
ปภาดา คชนิล
เหรัญญิกบุญยเกียรติ์ ทิพย์รัตน์
โฆษกวีระพล รักธรรม
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ทาง กกต. ได้ออกหนังสือรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคให้กับพรรคพลังชาติไทยพร้อมกับ พรรคพลังธรรมใหม่ และ พรรคประชาชนปฏิรูป เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อไป [2]

ต่อมาในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2561 ที่โรงแรมโนโวเทลเพื่อรับรองชื่อพรรค ชื่อย่อพรรค เครื่องหมายพรรค ข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค และคำประกาศอุดมการณ์ของพรรคพร้อมกับทำการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคโดยมีสมาชิกพรรคกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมซึ่งหนึ่งในนั้นมี สดใส รุ่งโพธิ์ทอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคด้วยปรากฏว่า พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ อดีตคณะทำงานด้านการปฏิรูปประเทศของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคได้รับเลือกให้ควบตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก นาย สุรพัฒน์ หมื่นศรีรัชต์ เป็นรองหัวหน้าพรรค นาย บุญยเกียรติ์ ทิพย์รัตน์ เป็นเหรัญญิกพรรค นาย โชติวุฒิ เขียนนิลศิริ เป็นนายทะเบียนพรรค และนาย วีระพล รักธรรม เป็นโฆษกพรรค [3] โดยได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แต่ได้ถอนเรื่องออกไปเนื่องจากพลตรีทรงกลดได้ควบทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคซึ่งผิด พ.ร.ป. พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ห้ามผู้บริหารพรรรคดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งจึงได้มีการประชุมพรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมและเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่

กระทั่งวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พลตรีทรงกลดและคณะกรรมการบริหารพรรคได้เดินทางมาจดทะเบียนก่อตั้งพรรคการเมืองที่ กกต. เป็นครั้งที่ 2 แต่ในเวลาต่อมาคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 8 คนได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังชาติไทยเพื่อย้ายไปสังกัด พรรคพลังประชารัฐ ทำให้ต้องมีการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อ กกต. เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ต่อมาในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๑ (๒๑) ที่ประชุมมีมติรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังชาติไทยพร้อมกับพรรคการเมืองอีก 2 พรรคคือ พรรคแผ่นดินธรรม และ พรรคประชาชาติ (พ.ศ. 2561)

คณะกรรมการบริหารพรรคแก้ไข

ชุดปัจจุบันแก้ไข

จากการประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค จำนวน 29 คน ซึ่งมีตำแหน่งสำคัญ อาทิ[4]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค
2. พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรค
3. พลเรือตรี วิษณุสรรค์ ศรีแก่นจันทร์ รองหัวหน้าพรรค
4. พันเอก เด็ดดวง ณ ลำปาง รองหัวหน้าพรรค
5. ปภาดา คชนิล รองหัวหน้าพรรค
6. จิรศักดิ์ นาตะธนภัทร เลขาธิการพรรค
7. บุญเกียรติ์ ทิพย์รัตน์ เหรัญญิกพรรค
8. รังษิมา ทองพันชั่ง นายทะเบียนพรรค
9. วีระพล รักธรรม โฆษกพรรค

การเลือกตั้งแก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 พรรคพลังชาติไทยส่งผู้สมัครในระบบแบ่งเขตทั้งหมด 329 เขต และระบบบัญชีรายชื่อ 77 คน ไม่ได้รับการเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตแม้แต่ที่นั่งเดียว แต่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงจนสามารถได้รับจัดสรร สส. ในระบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 ที่นั่ง คือ พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค[5]

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/794229
  2. http://www.khaosod.co.th/politics/news_927028
  3. http://www.thairath.co.th/content/1278932
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/042/T_0067.PDF
  5. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข