ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ (ชื่อเล่น: คลัง) (เกิด 13 กันยายน พ.ศ. 2531) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ โดยลงสมัครรับเลือก เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา[1] ในอดีตได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 4
ดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 20 มีนาคม ​พ.ศ. 2566
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 กันยายน พ.ศ. 2531 (35 ปี)
พรรคการเมืองพลังประชารัฐ (2561–ปัจจุบัน)

ประวัติ แก้

ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 เป็นบุตรของนายวิรัช รัตนเศรษฐ และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ นักการเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master of Public Administration NATIONAL UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา[2]

งานการเมือง แก้

ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเบ่งเขต (อย่างไม่เป็นทางการ ) เขตเลือกตั้งที่ 1-14  จังหวัดนครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-07-11. สืบค้นเมื่อ 2020-01-12. {{cite web}}: no-break space character ใน |title= ที่ตำแหน่ง 54 (help)
  2. นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๔, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๓, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แหล่งข้อมูลอื่น แก้