ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ (ชื่อเล่น: คลัง) (เกิด 13 กันยายน พ.ศ. 2531) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ โดยลงสมัครรับเลือก เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา[1] ในอดีตได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 4
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 กันยายน พ.ศ. 2531 (33 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ

ประวัติแก้ไข

ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 เป็นบุตรของนายวิรัช รัตนเศรษฐ และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ นักการเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master of Public Administration NATIONAL UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา[2]

งานการเมืองแก้ไข

ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข