พรรคเอกภาพ

(เปลี่ยนทางจาก พรรคประชาไทย)

พรรคเอกภาพ (อังกฤษ: Solidarity Party) เป็นพรรคการเมืองของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2526[1][2] ในนาม พรรคประชาไทย โดยมีนายทวี ไกรคุปต์ เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 พรรคประชาไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรครวมไทย[3] และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น พรรคเอกภาพ [4] โดยได้ยุบรวมพรรคการเมืองขนาดเล็ก จำนวน 3 พรรค คือ พรรคกิจประชาคม ของนายบุญชู โรจนเสถียร พรรคก้าวหน้า ของนายอุทัย พิมพ์ใจชน และพรรคประชาชน ของนายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ เข้ามารวมกับพรรครวมไทยและมี ส.ส.จากการรวมตัวในครั้งนี้จำนวน 61 คน และถือเป็นพรรคใหญ่อันดับ 2 ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16 ซึ่งเป็นสภาฯ ในช่วงเวลานั้น

พรรคเอกภาพ
หัวหน้าชาติวัฒน์ ชาติกรกุล
เลขาธิการเสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์
ก่อตั้ง10 มีนาคม พ.ศ. 2526
(ในชื่อพรรคประชาไทย)
ยุบ17 มกราคม พ.ศ. 2545 (อายุ 19 ปี)
ที่ทำการ670/104 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม
สี   
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในช่วงแรกของการจัดตั้งพรรค ได้มีการมอบหมายให้ ณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรครวมไทย ซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมี เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งมีจำนวน ส.ส.เป็นอันดับ 2 เป็นเลขาธิการพรรคคนแรกอีกด้วย โดยภายหลังจากการรวมพรรคกันไม่นาน พรรคก็เข้าร่วมรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน เมื่อได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นสมัยที่ 2

ประวัติ แก้ไข

พรรคประชาไทย แก้ไข

พรรคประชาไทย จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2526 [5] โดยจดทะเบียนเป็นลำดับที่ 15/2526 มีนาย ทวี ไกรคุปต์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย สันติ ชัยวิรัตนะ เป็นเลขาธิการพรรค

ต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 พรรคประชาไทยได้ยื่นเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น "พรรครวมไทย" พร้อมกับเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ [6]

พรรครวมไทย แก้ไข

 
ตราสัญลักษณของพรรครวมไทย

พรรครวมไทย (อังกฤษ: Ruam Thai Party) เปลี่ยนชื่อมาจาก "พรรคประชาไทย" จากการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 พร้อมกับได้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่นำโดยนาย ณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตรองหัวหน้า พรรคชาติไทย ในฐานะหัวหน้าพรรค และนาย ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ เป็นเลขาธิการพรรค

ใน การเลือกตั้ง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 พรรครวมไทยได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 19 คน

ต่อมาใน การเลือกตั้ง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 พรรครวมไทยได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 34 คนก่อนจะประกาศยุบรวมพรรคเข้ากับพรรคการเมืองขนาดเล็ก 3 พรรคคือ พรรคกิจประชาคม พรรคก้าวหน้า และ พรรคประชาชน กลายเป็น พรรคเอกภาพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2532 [7] ทำให้พรรคเอกภาพได้ ส.ส. ในสภาทั้งหมด 61 คนกลายเป็นพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสภามากที่สุดเป็นอันดับ 2 เป็นรองแค่ พรรคชาติไทย ที่มี ส.ส. ในสภามากถึง 87 คน

พรรคเอกภาพ แก้ไข

ต่อมาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น พรรคเอกภาพ [8] โดยได้ยุบรวมพรรคการเมืองขนาดเล็ก จำนวน 3 พรรค คือ พรรคกิจประชาคม ของนายบุญชู โรจนเสถียร พรรคก้าวหน้า ของนายอุทัย พิมพ์ใจชน และพรรคประชาชน ของนายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ เข้ามารวมกับพรรครวมไทยและมี ส.ส.จากการรวมตัวในครั้งนี้จำนวน 61 คน และถือเป็นพรรคใหญ่อันดับ 2 ในสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้น

รายนามผู้บริหารพรรค แก้ไข

พรรคเอกภาพ ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในชื่อพรรคประชาไทย (2526-2529) พรรครวมไทย (2529-2532) และพรรคเอกภาพ (2532-2545) มีผู้บริหารพรรค ดังนี้

หัวหน้าพรรค แก้ไข

 1. นายทวี ไกรคุปต์ (10 มกราคม 2526 - 27 พฤษภาคม 2529)
 2. นายณรงค์ วงศ์วรรณ (5 มิถุนายน 2529[9] - 1 มิถุนายน 2534)
 3. นายบุญชู โรจนเสถียร (27 มิถุนายน 2534 - 20 กรกฎาคม 2535)
 4. นายอุทัย พิมพ์ใจชน (20 กรกฎาคม 2535 - 21 สิงหาคม 2538)
 5. นายไชยยศ สะสมทรัพย์ (29 สิงหาคม 2538 - 13 พฤศจิกายน 2543)
 6. นายชาติวัฒน์ ชาติกรกุล (1 ธันวาคม 2543 - 17 มกราคม 2545)

เลขาธิการพรรค แก้ไข

 1. นายสันติ ชัยวิรัตนะ (10 มกราคม 2526 - 27 พฤษภาคม 2529)
 2. นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ (5 มิถุนายน 2529 - 11 เมษายน 2532)
 3. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (12 เมษายน 2532[10] - 31 พฤษภาคม 2532)
 4. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ (1 มิถุนายน 2532 - 1 มิถุนายน 2534)
 5. นายอุทัย พิมพ์ใจชน (27 มิถุนายน 2534 - 13 กรกฎาคม 2535)
 6. นายไชยยศ สะสมทรัพย์ (20 กรกฎาคม 2535 - 21 สิงหาคม 2538)
 7. นายฉัฐวัสส์ มุตตามระ (29 สิงหาคม 2538 - 28 พฤศจิกายน 2539)
 8. นายเนวิน ชิดชอบ (29 พฤศจิกายน 2539 - 4 ตุลาคม 2543)
 9. นายเสถียรพงษ์ รัตนภิรมย์ (1 ธันวาคม 2543 - 17 มกราคม 2545)

บทบาททางการเมือง แก้ไข

ฝ่ายบริหาร แก้ไข

พรรคเอกภาพ ได้เข้าร่วมรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ในปี 2535 โดยมีสมาชิกพรรคได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลดังกล่าว จำนวน 2 คน คือ อุทัย พิมพ์ใจชน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และไชยยศ สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

การย้ายพรรคของสมาชิกกลุ่มสำคัญ แก้ไข

ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 นายณรงค์ และนายเฉลิมพันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกจำนวนหนึ่งได้ลาออกจากพรรค และย้ายไปอยู่กับพรรคสามัคคีธรรม ส่งผลให้พรรคเอกภาพกลับมาเป็นพรรคขนาดเล็กอีกครั้ง ต่อมานายอุทัย พิมพ์ใจชน ได้รื้อฟื้นพรรคขึ้นมา จนกระทั่งก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2544 สมาชิกพรรคเอกภาพ ได้ลาออกไปร่วมงานการเมืองกับพรรคไทยรักไทยเกือบทั้งหมด อาทิ ไชยยศ สะสมทรัพย์ หัวหน้าพรรค จนเป็นเหตุให้พรรคเอกภาพหมดบทบาททางการเมืองลงไป

การยุบพรรค แก้ไข

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำสั่งที่ 2/2545 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2545 ให้ยุบพรรคเอกภาพ เนื่องจากไม่ดำเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541[2]

อ้างอิง แก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาไทย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-05-01. สืบค้นเมื่อ 2017-12-09.
 2. 2.0 2.1 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรือง การยุบพรรคเอกภาพ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 22ง วันที่ 14 มีนาคม 2545
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาไทย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2017-12-09.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรครวมไทยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคและภาพเครื่องหมายพรรค" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-05-01. สืบค้นเมื่อ 2012-07-24.
 5. ราชกิจจานุเบกษา [ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาไทย)] ฉบับพิเศษ เล่มที่ 100 ตอนที่ 51 ก หน้า 1-9 วันที่ 1 เมษายน 2526
 6. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 92 ก หน้า 3-4 วันที่ 29 พฤษภาคม 2529
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรครวมไทยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคและภาพเครื่องหมายพรรค เก็บถาวร 2018-05-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอน 65 ก หน้า 159 25 เมษายน 2532
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรครวมไทยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคและภาพเครื่องหมายพรรค" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-05-01. สืบค้นเมื่อ 2012-07-24.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรครวมไทย ตามนัยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-05-01. สืบค้นเมื่อ 2017-12-10.
 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรครวมไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค