รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
Flag of Thailand.svg
Emblem of the Ministry of Defence of Thailand.svg
ตราราชการของกระทรวงกลาโหม
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล

ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผ่านทาง นายกรัฐมนตรี
วาระไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงพรหมโยธี
สถาปนาพ.ศ. 2482
เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแก้ไข