เปิดเมนูหลัก

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
Flag of Thailand.svg
Emblem of the Ministry of Defence of Thailand.svg
ตราราชการของกระทรวงกลาโหม
พลเอก-ชัยชาญ-ช้างมงคล.png
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล

ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผ่านทาง นายกรัฐมนตรี
วาระไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงพรหมโยธี
สถาปนาพ.ศ. 2482
เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแก้ไข