สังวรณ์ สุวรรณชีพ

พลเรือตรี สังวรณ์ สุวรรณชีพ (หลวงสังวรยุทธกิจ) (14 กรกฎาคม 2444–7 ตุลาคม 2515) นักการเมืองและทหารเรือชาวไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม สารวัตรใหญ่ทหาร เจ้ากรมเตรียมการทหาร และหนึ่งในสมาชิก คณะราษฎร

สังวรณ์ สุวรรณชีพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 กรกฎาคม พ.ศ. 2444
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต7 ตุลาคม พ.ศ. 2515 (71 ปี)
คู่สมรสคุณหญิง เฉลิม สุวรรณชีพ
บุพการี
 • สุด สุวรรณชีพ (บิดา)
 • สอน สุวรรณชีพ (มารดา)
ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนนายเรือ
สังวรณ์ สุวรรณชีพ
ประจำการ2464-2490
ชั้นยศ พลเรือตรี
บังคับบัญชากองทัพเรือ
คู่สมรสคุณหญิงเฉลิม สุวรรณชีพ

ประวัติ

แก้

พลเรือตรีสังวรณ์เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 ที่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายของ นายสุด และ นางสอน สุวรรณชีพ จบการศึกษาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ โรงเรียนนายเรือ

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ คุณหญิง เฉลิม สุวรรณชีพ มีบุตร-ธิดา ทั้งสิ้น 12 คน

รับราชการ

แก้
 • พ.ศ. 2487 - กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งสารวัตรใหญ่ทหาร[1]
 • 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 - ควบตำแหน่งเจ้ากรมเตรียมการทหารอีกตำแหน่งหนึ่ง [2]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2489 - พ้นจากตำแหน่งเจ้ากรมเตรียมการทหาร[3]
 • 30 เมษายน พ.ศ. 2490 - สำรองราชการกองบังคับการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและรักษาราชการสารวัตรใหญ่ทหารอีกตำแหน่งหนึ่ง[4]
 • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - พ้นจากสำรองราชการกองบังคับการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการสารวัตรใหญ่ทหาร และออกจากประจำการ[5][6]
 • 24 มีนาคม พ.ศ. 2464 - เรือตรี [7]
 • 19 เมษายน พ.ศ. 2467 - เรือโท[8]
 • - เรือเอก
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2477 - นาวาตรี [9]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2481 - นาวาโท [10]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2483 - นาวาเอก [11]
 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 - พลเรือตรี[12]

บรรดาศักดิ์

แก้
 • 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 - หลวงสังวรยุทธกิจ ศักดินา ๘๐๐[13]

งานการเมือง

แก้
 • 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2[14]
 • 20 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 3. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 4. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 5. คำสั่งทหารแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑/๙๐ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและออกจากประจำการ
 6. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและออกประจำการ
 7. พระราชทานยศทหารเรือ (หน้า ๙)
 8. พระราชทานยศ
 9. ประกาศ เรื่อง พระราชทานยศทหารเรือ (หน้า ๔๐๘)
 10. พระราชทานยศทหาร (หน้า ๔๓๗)
 11. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๕๕๓)
 12. พระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๒๙๐)
 13. พระราชทานบรรดาศักดิ์ (หน้า ๖๓๙)
 14. พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖ (หน้า ๘๒๑)
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (หน้า ๗๑๑)
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2011-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๙๔๖, ๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๔
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๘๐๐, ๒๕ กันยายน ๒๔๘๒
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๕๘ตอนที่ ๐ ง หน้า ๙๑๕, ๒๙ เมษายน ๒๔๘๔
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๓๙, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ, เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๔๗๙, ๒ ธันวาคม ๒๔๗๗
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๓ ง หน้า ๒๕๘๙, ๑๗ สิงหาคม ๒๔๘๖
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาไปพระราชทาน, เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๙๑, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๙
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๖๐๙, ๒๓ มกราคม ๒๔๘๑