ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์

พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ (พ.ศ. 2439 - พ.ศ. 2531) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีไม่ได้ประจำกระทรวง

ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(0 ปี 44 วัน)
ก่อนหน้าพลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน
ถัดไปพลโท จิร วิชิตสงคราม
ดำรงตำแหน่ง
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(0 ปี 22 วัน)
ก่อนหน้าพลโท จิร วิชิตสงคราม
ถัดไปพลโท จิร วิชิตสงคราม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดพ.ศ. 2439
เสียชีวิตพ.ศ. 2531 (92 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสสนอง สินาดโยธารักษ์

ประวัติ แก้

พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2439 สมรสกับสนอง สินาดโยธารักษ์ มีบุตร-ธิดา 5 คนคือ นางสนิท สืบแสง, นางวรพรรณ อมาตยกุล, นางสินี โคล, พลโท อนุชิต สินาดโยธารักษ์,และ นางสาวสุนง สินาดโยธารักษ์

พลโท ชิต มั่นศิลป์ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก แล้วเข้ารับราชการในกองทัพบก ขณะมียศ พันตรี ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสินาดโยธารักษ์ รับราชการจนมียศสูงสุดที่ พลโท

พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2531 สิริอายุ 92 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2532[1]

การทำงาน แก้

ในปี พ.ศ. 2487 พลโท ชิต มั่นศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ประจำกระทรวงในรัฐบาลพันตรี ควง อภัยวงศ์[2] ต่อมาได้ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม[3] และลาออกพร้อมคณะรัฐมนตรี[4]

ในพ.ศ. 2488 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนายทวี บุณยเกตุ[5][6] และได้ดำรงตำแหน่งต่อมาในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[7] ก่อนจะลาออกไปเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 เนื่องจากสุขภาพไม่ดี[8] เมื่อพ.ศ. 2489 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้งในรัฐบาลพันตรี ควง อภัยวงศ์[9] และลาออกพร้อมคณะรัฐมนตรี[10]

เมื่อพ.ศ. 2490 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และลาออกพร้อมคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2491[11]

นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 2[12]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ ปช., ปม.
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๒ ราย)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลโท ชิต มั่นสิลป์ สินาถโยธารักษ์)
 4. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 11 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-05.
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๙ ราย)
 6. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 12 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-01-03. สืบค้นเมื่อ 2015-05-05.
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๒ ราย)
 8. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 13 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-05.
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๑ ราย)
 10. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 14 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-05.
 11. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-11-21. สืบค้นเมื่อ 2015-05-05.
 12. "วุฒิสภา ชุดที่ ๒ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-05-05.
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๒๙๒๐, ๑๘ กันยายน ๒๔๘๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๗๔๙, ๑๘ กันยายน ๒๔๘๔
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ, เล่ม ๔๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๒๔, ๑ ธันวาคม ๒๔๗๒
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๖๐๘, ๒๓ มกราคม ๒๔๘๑