ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์

พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ (พ.ศ. 2439 - พ.ศ. 2531) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรี

พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(0 ปี 44 วัน)
ก่อนหน้า พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน
ถัดไป พลโท จิร วิชิตสงคราม
ดำรงตำแหน่ง
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(0 ปี 22 วัน)
ก่อนหน้า พลโท จิร วิชิตสงคราม
ถัดไป พลโท จิร วิชิตสงคราม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2439
เสียชีวิต พ.ศ. 2531
คู่สมรส สนอง สินาดโยธารักษ์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2439 สมรสกับสนอง สินาดโยธารักษ์ มีบุตร-ธิดา 5 คนคือ นางสนิท สืบแสง, นางวรพรรณ อมาตยกุล, นางสินี โคล, พลโท อนุชิต สินาดโยธารักษ์,และ นางสาวสุนง สินาดโยธารักษ์

พลโท ชิต มั่นศิลป์ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก แล้วเข้ารับราชการในกองทัพบก ขณะมียศ พันตรี ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสินาดโยธารักษ์ รับราชการจนมียศสูงสุดที่ พลโท

พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2531 สิริอายุ 92 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2532[1]

การทำงานแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2487 พลโท ชิต มั่นศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ประจำกระทรวงในรัฐบาลพันตรี ควง อภัยวงศ์[2] ต่อมาได้ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม[3] และลาออกพร้อมคณะรัฐมนตรี[4]

ในพ.ศ. 2488 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายทวี บุณยเกตุ[5][6] และได้ดำรงตำแหน่งต่อมาในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[7] ก่อนจะลาออกไปเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 เนื่องจากสุขภาพไม่ดี[8] เมื่อพ.ศ. 2489 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้งในรัฐบาลพันตรี ควง อภัยวงศ์[9] และลาออกพร้อมคณะรัฐมนตรี[10]

เมื่อพ.ศ. 2490 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และลาออกพร้อมคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2491[11]

นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 2[12]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ ปช., ปม.
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๒ ราย)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลโท ชิต มั่นสิลป์ สินาถโยธารักษ์)
 4. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 11 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๙ ราย)
 6. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 12 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๒ ราย)
 8. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 13 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๑ ราย)
 10. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 14 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 11. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 12. วุฒิสภา ชุดที่ ๒ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, (ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 8) เล่ม 57, 1 ตุลาคม พ.ศ. 2483, หน้า 1897.