ถวิล รายนานนท์

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ (4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2526) เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร นายสัญญา ธรรมศักดิ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

พลเรือเอก
ถวิล รายนานนท์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ก่อนหน้า ดุสิต ศิริวรรณ
ถัดไป เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์
สวัสดิ์ คำประกอบ
พลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์
พลอากาศโท สิทธิ เศวตศิลา
เกษม จาติกวณิช
ปรีดา กรรณสูต
พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
บุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์
ประมวล กุลมาตย์
พลเอก พร ธนะภูมิ
รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521
นายกรัฐมนตรี จอมพล ถนอม กิตติขจร
สัญญา ธรรมศักดิ์
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ก่อนหน้า พลเอก กฤษณ์ สีวะรา (ครั้งที่ 1)
พลเอก เล็ก แนวมาลี (ครั้งที่ 2)
ถัดไป พลอากาศโท อุสาห์ ชัยนาม (ครั้งที่ 1)
พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ครั้งที่ 2)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454
จังหวัดเพชรบุรี ประเทศสยาม
เสียชีวิต 27 ธันวาคม พ.ศ. 2526 (72 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส หม่อมหลวงเพ็ญศรี รายนานนท์
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพเรือไทย
ประจำการ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2472 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515
ยศ RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก

ประวัติแก้ไข

พลเรือเอกถวิล รายนานนท์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ นายร้อยเอก หลวงพลภัทรพิจารณ์ (ขำ รายนานนท์) และนางจันทร์ พลภัทรพิจารณ์

การศึกษาแก้ไข

ก่อนเข้ารับราชการแก้ไข

หลังเข้ารับราชการแก้ไข

ครอบครัวแก้ไข

พลเรือเอกถวิล รายนานนท์ สมรสกับ หม่อมหลวงเพ็ญศรี รายนานนท์ ธิดาของ มหาอำมาตย์ตรี พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์) และคุณหญิงแฉล้ม อุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์แฉล้ม อาภรณ์กุล) มีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน คือ

 1. นายวีระ รายนานนท์
 2. นายวิทย์ รายนานนท์ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 3. นายวุฒิ รายนานนท์
 4. นางสาววิสาข์ รายนานนท์

ยศทหารแก้ไข

 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2472 ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ
 • 13 มิถุนายน พ.ศ. 2472 เป็นนักเรียนนายเรือ
 • 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 เป็นว่าที่นายเรือตรี
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2477 เป็นนายเรือตรี [1]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2479 เป็นนายเรือโท[2]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2482 เป็นนายเรือเอก[3]
 • 15 กันยายน พ.ศ. 2486 เป็นนาวาตรี[4]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2488 เป็นนาวาโท[5]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2495 เป็นนาวาเอก[6]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2498 เป็นพลเรือจัตวา[7]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2503 เป็นพลเรือตรี [8]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2504 เป็นพลเรือโท[9]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 เป็นพลเรือเอก[10]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ออกจากประจำการ

ตำแหน่งทางทหารแก้ไข

 • 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ
 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2476 สำรองราชการกองเรือรบ (ประจำเรือหลวงสุโขทัย)
 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ (ประจำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ)
 • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2478 สำรองราชการกองเรือรบ
 • 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 ต้นปีนเรือหลวงเสือทยานชล
 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ต้นตอร์ปิโตเรือหลวงตราด
 • 3 เมษายน พ.ศ. 2480 สำรองราชการกองทัพเรือ (เพื่อไปศึกษาหลักสูตรวิชาเรือดำนำ ประเทศญี่ปุ่น)
 • 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 นายทหารประจำเรือหลวงสินสมุทร
 • 26 สิงหาคม พ.ศ. 2483 ต้นเรือเรือหลวงวิรุณ
 • 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 ผู้บังคับการเรือหลวงพรายชุมพล
 • 2 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ผู้บังคับการเรือหลวงมัจฉานุ
 • 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา
 • 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 ผู้บังคับการเรือหลวงสินสมุทร
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2489 เสนาธิการหมวดเรือดำนำ
  • รักษาราชการผู้บังคับการเรือหลวงสินสมุทร
 • 11 สิงหาคม พ.ศ. 2490 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองเรือยุทธการ
 • 15 กันยายน พ.ศ. 2491 สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ (เพื่อไปศึกษาหลักสูตรวิชานายทหารชั้นสูงและการปีน ประเทศอังกฤษ)
 • 13 กันยายน พ.ศ. 2494 ประจำกองบังคับการ กรมเสนาธิการทหารเรือ
 • 18 กันยายน พ.ศ. 2494 รักษาราชการหัวหน้าแผนกที่ 4 กรมเสนาธิการทหารเรือ
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2496 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองเรือยุทธการ
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2498 รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
 • 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 รักษาราชการแทนผู้บังคับการกองเรือปราบเรือดำนำ
 • กันยายน พ.ศ. 2499 ทูตทหารเรือประจำประเทศญี่ปุ่น
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2501 ผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
 • 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ประจำกรมกำลังพลทหารเรือ
 • 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ[11]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2504 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ[12]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 รองเสนาธิการทหารเรือ[13]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 เสนาธิการทหารเรือ[14]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ผู้บัญชาการทหารเรือ[15]

ตำแหน่งทางการเมืองแก้ไข

ตำแหน่งพิเศษแก้ไข

 • 6 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ราชองครักษ์เวร
 • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2503 ราชองครักษ์เวร
 • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ราชองครักษ์พิเศษ[18]
 • 10 เมษายน พ.ศ. 2524 นายทหารพิเศษ ประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
  • ประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน[19]

ราชการสงครามและราชการพิเศษแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

พลเรือเอกถวิล รายนานนท์ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยระบบการทำงานของหัวใจล้มเหลวที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2526 รวมอายุได้ 72 ปี 1 เดือน 24 วัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศ พระราชทานยศทหารเรือ (หน้า ๔๑๒)
 2. ประกาศ พระราชทานยศทหาร (หน้า ๓๖๑)
 3. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องพระราชทานยศทหาร (หน้า ๔๑๐)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหาร (หน้า ๓๒๑๔)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหาร (หน้า ๑๐๙๙)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหาร (หน้า ๕๗)
 7. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหาร (หน้า ๒)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหาร (หน้า ๒)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหาร (หน้า ๒)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร กระทรวงกลาโหม
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๒๒๗๗)
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 17. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (พลเอก เล็ก แนวมาลี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พลเรือเอก อมร ศิริกายะ)
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ (หน้า ๑๑๕๔)
 20. สำนักนายกรัฐมนตรี (31 ธันวาคม 2513). "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2513" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. พระนคร: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 87 (122ง ฉบับพิเศษ): 26. สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 21. สำนักนายกรัฐมนตรี (23 ธันวาคม 2508). "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2508" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. พระนคร: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 82 (111ง ฉบับพิเศษ): 14. สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate=, |year= (help)
 22. สำนักนายกรัฐมนตรี (15 พฤษภาคม 2511). "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2511" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. พระนคร: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 85 (44ง ฉบับพิเศษ): 25. สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate=, |year= (help)
 23. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
 24. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุวัดธาตุทอง วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2527