วิทย์ รายนานนท์

นายวิทย์ รายนานนท์ (2 มีนาคม 2485 -) อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน และอดีตเอกอัคราชทูตชาวไทย

วิทย์ รายนานนท์
ไฟล์:วิทย์ รายนานนท์.jpg
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
17 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 13 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้าโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ถัดไปธวัช วิชัยดิษฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด2 มีนาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงนันทนา รายนานนท์

ประวัติ

แก้

นายวิทย์ รายนานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี) เป็นบุตร พลเรือเอกถวิล รายนานนท์กับหม่อมหลวงเพ็ญศรี รายนานนท์ สมรสกับคุณหญิงนันทนา รายนานนท์ มีบุตรสาว 2 คนคือ สุวินชา รายนานนท์ และนาขวัญ รายนานนท์

การศึกษา

แก้

การทำงาน

แก้

นายวิทย์ รายนานนท์ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง นายเวร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2510 จากนั้นในปี พ.ศ. 2514 จึงได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนได้รับตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในปี พ.ศ. 2531 จากนั้นจึงได้ลาออกจากราชการไปดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

ในปี พ.ศ. 2534 นายวิทย์ รายนานนท์ ได้รับตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2535[1] ในรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน

ต่อมาในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2535 จึงได้กลับเข้ามารับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบร์น ในปี พ.ศ. 2536 และเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พ.ศ. 2537[2] และได้รับรางวัลครุฑทองคำ ในปี พ.ศ. 2539 ต่อมาปี พ.ศ. 2547 เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2550 เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นหนึ่งในกรรมการ ป.ป.ท. ที่มีความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๐/๒๕๓๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิทย์ รายนานนท์)
  2. ประวัติเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[ลิงก์เสีย]
  3. วิทย์ มือปราบบทุจริต[ลิงก์เสีย]จาก กรุงเทพธุรกิจ
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖