วิทย์ รายนานนท์

นายวิทย์ รายนานนท์ (2 มีนาคม 2485 -) อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน และอดีตเอกอัคราชทูตชาวไทย

วิทย์ รายนานนท์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
17 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 13 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ถัดไป ธวัช วิชัยดิษฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มีนาคม พ.ศ. 2485 (79 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงนันทนา รายนานนท์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายวิทย์ รายนานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2485 (79 ปี) เป็นบุตร พลเรือเอกถวิล รายนานนท์กับหม่อมหลวงเพ็ญศรี รายนานนท์ สมรสกับคุณหญิงนันทนา รายนานนท์ มีบุตรสาว 2 คนคือ สุวินชา รายนานนท์ และนาขวัญ รายนานนท์

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

นายวิทย์ รายนานนท์ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง นายเวร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2510 จากนั้นในปี พ.ศ. 2514 จึงได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนได้รับตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในปี พ.ศ. 2531 จากนั้นจึงได้ลาออกจากราชการไปดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

ในปี พ.ศ. 2534 นายวิทย์ รายนานนท์ ได้รับตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2535[1] ในรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน

ต่อมาในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2535 จึงได้กลับเข้ามารับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบร์น ในปี พ.ศ. 2536 และเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พ.ศ. 2537[2] และได้รับรางวัลครุฑทองคำ ในปี พ.ศ. 2539 ต่อมาปี พ.ศ. 2547 เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2550 เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นหนึ่งในกรรมการ ป.ป.ท. ที่มีความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข