โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขนาด 450 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า.jpg
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งเลขที่ 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร, ไทย
หน่วยงาน
ประเภทโรงพยาบาลตติยภูมิ
บริการสุขภาพ
แผนกฉุกเฉินมี
จำนวนเตียง450 เตียง
ประวัติ
เปิดให้บริการ27 มีนาคม พ.ศ. 2500
ลิงก์
เว็บไซต์www.spph.go.th

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ในเนื้อที่จากการเวรคืน จำนวน 181 ไร่ ผู้ริเริ่มสร้างโรงพยาบาล คือ พลเรือเอกหลวงสินธุ์สงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) กับ พลเรือตรีนายแพทย์เล็ก สุมิตร ที่จะรวมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพและกรมแพทย์ทหารเรือที่อยู่ปากคลองมอญไว้ด้วยกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2500 กองทัพเรือได้เปิดอนุมัติให้เปิดโรงพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลทหารเรือบุคคโล[1] ในระยะแรกมีตึกอยู่ 4 ตึก คือ ตึกอำนวยการ ตึกสูตินรีเวชกรรม และตึกผ่าตัด และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ "โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า"[2] เมื่อวันที่ 11 พฤษจิกายน พ.ศ. 2502 ได้สร้างตึก 9 ชั้น (100 ปีกิจการแพทย์ทหารเรือ) เมื่อ พ.ศ. 2532[3]

บริการแก้ไข

ผู้ป่วยนอกแก้ไข

 • บริการแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
 • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
 • บริการแผนกห้องผ่าตัด
 • บริการทันตกรรม
 • บริการโรคตามสาขา

ผู้ป่วยในแก้ไข

 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • จักษุกรรม โสต ศอ นาสิกกรรม
 • สูติ – นรีเวชกรรม
 • กุมารเวชกรรม
 • ศัลยกรรมกระดูก

ศูนย์แก้ไข

 • ศูนย์หัวใจและห้องปฏิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ ทำการฉีดสี ทำบอลลูน ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ ผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ สวนหัวใจเร่งด่วนในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน ชนิด STEMI แบบผ่านทางข้อมือ
 • ศูนย์จักษุกรรม เป็นหน่วยตติยภูมิชั้นสูงที่มีการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ประกอบด้วย ศูนย์จอตาและจุดภาพชัด R-MaC (Retina and Macular Center) ศูนย์รักษาสายตา (Refractive Surgery Center) ศูนย์ต้อหิน (Glaucoma Center) และงานด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาและโพรงเบ้าตา (Oculoplastic Surgery)
 • ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง บำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "'ผบ.ทร.'ปธ.มอบรางวัล "วิ่งการกุศล CVT RUN 2018 ใจมันบอก ให้ออกไปวิ่ง" ช่วยผู้ป่วยยากไร้". มติชน.
 2. "กองทัพเรือร่วมใจ ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์" (PDF). กองปฏิบัติการจิตวิทยา กพร.ทร.
 3. "ประวัติโรงพยาบาล". โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ.