ประมวล กุลมาตย์

นายประมวล กุลมาตย์ (13 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2527) อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร 5 สมัย

ประมวล กุลมาตย์
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 พฤษภาคม พ.ศ. 2458
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เสียชีวิต26 มิถุนายน พ.ศ. 2527 (69 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
คู่สมรสนางศรีรัตน์ (ไชยาคำ) กุลมาตย์

ประวัติ แก้

นายประมวล กุลมาตย์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 เป็นบุตรของนายวิวัฒน์ (ฮก) และ นาง ขาว กุลมาตย์[1] สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา สาขานิติศาสตร จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สมรสกับนางศรีรัตน์ ไชยาคำ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน

การทำงาน แก้

ประมวล ประกอบอาชีพรับราชการครู ในโรงเรียนสวนศรีวิทยา และ โรงเรียนศรียาภัย ก่อนที่จะลาออกมาเปิดโรงเรียนประมวลวิทยา ซึ่งเป็นกิจการของตนเอง จากนั้น ได้กลับมารับราชการ ในตำแหน่งปลัด โดยดำรงตำแหน่งในหลายอำเภอ อาทิ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา, อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และต่อมา ได้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ซึ่งก็ดำรงตำแหน่งในหลายอำเภอ เช่นกัน

งานการเมือง แก้

ประมวล ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน เดือนมกราคม พ.ศ. 2489 และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2522 รวม 5 สมัย

ประมวล ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2] และได้รับโปรดเกล้าฯ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เมื่อ พ.ศ. 2522[3]

ประมวล เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสยามประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2526 และดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค[4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ประมวล กุลมาตย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 5 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 จังหวัดชุมพร
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคสหประชาไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคธรรมสังคม
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคธรรมสังคม
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดชุมพร ไม่สังกัดพรรคการเมือง

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

ประมวล กุลมาตย์ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2527 สิริอายุรวม 69 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. นักการเมืองถิ่นจังหวัดชุมพร. วัชระ ศิลป์เสวตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2556
 2. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-23. สืบค้นเมื่อ 2019-10-29.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (สยามประชาธิปไตย) เล่ม 100 ตอนที่ 8 วันที่ 20 มกราคม 2526
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2022-07-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๙๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๖, ๓ ตุลาคม ๒๕๐๗