ปืน เป็นอาวุธประเภทระยะไกลที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้หลอดท่อยิง(กระบอกปืน) เพื่อยิงวัตถุทีเรียกว่า โปรเจ็กไทล์(projectiles)[1] โปรเจ็กไทล์โดยทั่วไปจะเป็นของแข็ง แต่ก็สามารถที่จะเป็นของเหลวที่มีแรงดันอากาศได้ (ตัวอย่างเช่น ในปืนฉีดน้ำหรือปืนใหญ่ฉีดน้ำ ปืนสเปร์ยสำหรับการพ่นสีหรือการลบล้างสีด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องยิงทำลายระเบิดด้วยน้ำ(projected water disruptors) และในทางเทคนิคแล้ว เครื่องพ่นไฟก็อยู่ในประเภทนี้เช่นกัน) แก๊ส (เช่น ปืนแก๊สเบา (Light-gas gun)) หรือแม้แต่อนุภาคที่มีประจุ(เช่น ปืนพลาสม่า) โปรเจ็กไทล์ที่เป็นของแข็งอาจจะบินได้อย่างอิสระ (เช่นเดียวกับลูกกระสุนปืนหรือลูกกระสุนปืนใหญ่) หรือแบบมีเชือกผูกโยงไว้กับตัวปืน (เช่นเดียวกับปืนช็อตไฟฟ้า ปืนยิงหอก(spearguns) และปืนยิงฉมวก(harpoon guns)) ปืนลำกล้องขนาดใหญ่ยังถูกเรียกว่า ปืนใหญ่(cannon)

SIG Pro ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ
ยูเอสเอส ไอโอว่า ยิงปืนขณะทำการฝึกยิงใกล้เกาะวีคูส์ เปอร์โต ริโค เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1984

วิธีการของแรงขับเคลื่อนของโปรเจ็กไทล์ซึ่งแตกต่างกันไปตามการออกแบบ แต่โดยปกติแล้ว ผลกระทบทางนิวแมติกโดยแรงดันแก็สสูงที่ถูกบรรจุอยู่ภายในหลอดท่อปืน ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการเผาไหม้แบบคายความร้อนอย่างรวดเร็วของสารขับดัน(Propellant)(เช่นเดียวกับอาวุธปืน) หรือการบีบอัดทางเชิงกล(เช่นเดียวกับปืนลม) แก๊สแรงดันสูงจะถูกนำไปใส่ด้านหลังของโปรเจ็กไทล์ ทำการผลักดันและเร่งความเร็วไปตามความยาวของหลอดท่อ ทำให้มีความเร็วที่เพียงพอเพื่อให้มันเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายที่อยู่ห่างไกล เมื่อแก๊สที่เป็นตัวขับดันจะหยุดทำงานภายหลังจากที่มันออกมาจากปากกระบอกปืน อีกทางเลือกหนึ่ง อาวุธแบบมอเตอร์แนวราบที่เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะใช้สนามเหล็กไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการเร่งความเร็ว ซึ่งในกรณีของกระบอกปืนอาจถูกแทนที่ด้วยรางนำทาง(guide rails) (เช่น ปืนรางไฟฟ้า) หรือห่อหุ้มด้วยขดลวดแม่เหล็ก(เช่น ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบขดลวดเหนี่ยวนำ)

อุปกรณ์ชิ้นแรกที่ถูกระบุว่าเป็นปืนหรือปืนแบบโบราณ(Proto-gun) ซึ่งปรากฏในประเทศจีน ตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 1000[2] เมื่อถึงปลายทศวรรษที่ 13 พวกมันได้กลายเป็น "ปืนที่แท้จริง" อาวุธปืนที่มีปากกระบอกซึ่งถูกทำขึ้นด้วยโลหะ จะทำการยิงโปรเจ็กไทล์เพียงครั้งเดียวซึ่งถูกอุดลงไปในปากกระบอกปืน[3][4] ดินปืนและเทคโนโลยีปืนได้ถูกแพร่กระจายไปทั่วทวีปยูเรเชียในศตวรรษที่ 14[5][6][7]

ชนิดของปืน แก้

ปืนของเล่น แก้

ของเล่นที่มีรูปร่างและการทำงานเหมือนปืน

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. The Chambers Dictionary, Allied Chambers – 199, page 717
  2. Andrade 2016, p. 51.
  3. Needham 1986, p. 10.
  4. Andrade 2016, p. 104.
  5. Needham 1986, p. 307.
  6. Nicolle 1983, p. 18.
  7. Andrade 2016, p. 75.