บัว ศิริทรัพย์

พลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34 นำโดยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี

พลอากาศเอก
บัว ศิริทรัพย์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคการเมือง พรรคประชาเสรี

ประวัติแก้ไข

พล.อ.อ.บัว ศิริทรัพย์ รับราชการทหารอากาศในสังกัดกองทัพอากาศไทย เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2517[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 4[2]

หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519 พล.อ.อ.บัว ศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน[3] ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 340 คน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ

ในปี พ.ศ. 2525 พล.อ.อ.บัว ได้ร่วมกับ ดร.วัฒนา เขียววิมล อดีตผู้นำขบวนการนวพล ก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อว่า "พรรคประชาเสรี"[4] ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ได้รับเลือกตั้ง 1 ที่นั่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข