บุญชู จันทรุเบกษา

พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา (11 พฤศจิกายน 2456 - 28 มกราคม 2519) เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 6 และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายพจน์ สารสิน และรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร

พลอากาศเอก
บุญชู จันทรุเบกษา
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
2503–2517
ก่อนหน้า จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
ถัดไป พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 พฤศจิกายน 2456
เสียชีวิต 28 มกราคม พ.ศ. 2519 (62 ปี)
คู่สมรส คุณหญิง อนงค์ จันทรุเบกษา
บุตร บุตรชาย 1 คนคือ พลอากาศเอก ชนินทร์ จันทรุเบกษา มีบุตรสาว 5 คนคือ นางชนิดา จันทรุเบกษา นางอัชนี วิเศษกุล นางชื่นจิต ทัพพะรังสี นางพิศมัย จันทรุเบกษา และ นางอุไรรัช เชี่ยวสกุล
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา กองทัพอากาศไทย

ประวัติแก้ไข

พลอากาศเอก บุญชู เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 สมรสกับ คุณหญิง อนงค์ จันทรุเบกษา มีบุตรชาย 1 คนคือ พลอากาศเอก ชนินทร์ จันทรุเบกษา มีบุตรสาว 5 คน คือ นางชนิดา จันทรุเบกษา นางอัชนี วิเศษกุล นางชื่นจิต ทัพพะรังสี นางพิศมัย จันทรุเบกษา และ นางอุไรรัช เชี่ยวสกุล

การศึกษาแก้ไข

พลอากาศเอก บุญชู จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อปี 2476

การทำงานแก้ไข

พลอากาศเอก บุญชู รับพระราชทานยศ ร้อยตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477[1] ก่อนจะโอนย้ายมาเป็นทหารอากาศและรับพระราชทานยศ เรืออากาศตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2479 [2] และได้รับพระราชทานยศ พลอากาศเอก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 [3]

พลอากาศเอก บุญชู ได้ดำรงตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2499 และได้ขึ้นเป็น เสนาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2500[4] ก่อนจะก้าวขึ้นเป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2503 [5] แทนพลอากาศโทเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ที่ถึงแก่อสัญกรรมจากเหตุการณ์เครื่องบินตก

งานการเมืองแก้ไข

พลอากาศเอกบุญชู ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนาย พจน์ สารสิน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2500[6][7] ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนี้อีกครั้งหนึ่งในรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 [8] และ 18 ธันวาคม 2515[9]

การก่อตั้งโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์แก้ไข

พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา ได้มอบเงินทุนสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกให้กับโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ในปี พ.ศ. 2508 เพื่อทำการเรียนการสอน ต่อมาได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา สืบมา[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศพระราชทานยศทหาร
 2. ประกาศพระราชทานยศทหารอากาศ
 3. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 4. ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งข้าราชการ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๒๙ ราย)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๒๙ ราย)
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
 10. ประวัติโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์[ลิงก์เสีย]
 11. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 12. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 13. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอน 40ง วันที่ 9 พฤษภาคม 2504
 14. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 51 หน้า 2172 วันที่ 17 ตุลาคม 2477
 15. สำนักนายกรัฐมนตรี (26 มิถุนายน 2505). "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. พระนคร: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 79 (58ง ฉบับพิเศษ): 1473. สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)