ที่หยุดรถไฟเขาพลึง

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟเขาพลึง)

ที่หยุดรถไฟเขาพลึง เป็นที่หยุดรถไฟ อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 521.02 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ [1] ที่หยุดรถไฟเขาพลึงตั้งอยู่บริเวณปากทางอุโมงค์เขาพลึง ห่างจากปากอุโมงค์เพียง 250 เมตร

เขาพลึง
Khao Phlung
กิโลเมตรที่ 517.02
ปางต้นผึ้ง
Pang Ton Phung
-7.66 กม.
ห้วยไร่
Huai Rai
+4.46 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ
ที่หยุดรถไฟเขาพลึง
ที่หยุดรถไฟเขาพลึง.jpg
ข้อมูลสถานี
ที่ตั้งอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
เส้นทางทางรถไฟสายเหนือ
รูปแบบสถานีระดับดิน
ชานชาลา1
ระบบอาณัติสัญญาณป้ายเขตสถานี
ข้อมูลอื่น ๆ
เจ้าของรฟท.

เมื่อเดินทางจากสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง มายังที่หยุดรถไฟเขาพลึง จะต้องผ่านอุโมงค์ 2 อุโมงค์ คือ อุโมงค์ปางตูมขอบ ความยาว 120.09 เมตร ที่กิโลเมตรที่ 513.72 ถึง 513.84 และอุโมงค์เขาพลึง ความยาว 362.44 เมตร ที่กิโลเมตรที่ 516.41 ถึง 516.77

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง เขาพลึง ออก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท407 นครสวรรค์ 05.00 09:56 เชียงใหม่ 14.35
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง เขาพลึง ออก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท408 เชียงใหม่ 09.30 14:35 นครสวรรค์ 19.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข