ที่หยุดรถไฟวัดคลองปู

ที่หยุดรถไฟวัดคลองปู เป็นที่หยุดรถไฟ อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 475 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองปู ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [1]

วัดคลองปู
Wat Khlong Pu
กิโลเมตรที่ 474.96
คลองมะพลับ
Khlong Maphlap
-4.69 กม.
คลองยาง
Khlong Yang
+4.07 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ
ที่หยุดรถไฟวัดคลองปู
ที่หยุดรถไฟวัดคลองปู.jpg
ข้อมูลสถานี
ที่ตั้งบ้านคลองปู ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เส้นทางทางรถไฟสายเหนือ
รูปแบบสถานีระดับดิน
ชานชาลา1
ข้อมูลอื่น ๆ
ปริมาณการเดินทาง
ผู้โดยสาร0

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข