สนทนาประสาสมัคร

สนทนาประสาสมัคร เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสนทนา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลไทย ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30-09.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์-7 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้ดำเนินรายการ

สนทนาประสาสมัคร
รายการสนทนาประสาสมัคร
ประเภทรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล
พัฒนาโดยส่วนผลิตรายการ
สทท.เอ็นบีที
เสนอโดยสมัคร สุนทรเวช
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
สุนทราภรณ์
(โลกหมุนเวียน, โชคมนุษย์)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอน31
การผลิต
สถานที่ถ่ายทำห้องส่ง สทท.เอ็นบีที
ความยาวตอน1 ชั่วโมง
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องเอ็นบีที
การออกอากาศแรก10 กุมภาพันธ์ – 7 กันยายน พ.ศ. 2551
ลำดับเวลา
เกี่ยวข้องนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน
เปิดบ้านพิษณุโลก
รัฐบาลของประชาชน

เกี่ยวกับรายการแก้ไข

เพลงประกอบรายการแก้ไข

ในส่วนเพลงประกอบรายการนั้น ส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในขณะนั้น จัดเพลง โลกหมุนเวียน ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ เป็นเพลงเปิดรายการ และเพลง โชคมนุษย์ ของสุนทราภรณ์เช่นกัน เป็นเพลงปิดรายการ ซึ่งทั้งสองเพลง มีเนื้อหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย์ และแสดงให้ผู้ฟังได้เห็นว่าเป็นเพียงสัจธรรมในชีวิต

เมื่อนายสมัครได้ฟังทั้งสองเพลง จึงกล่าวถึงไว้ในรายการว่า ตนชอบความหมายของเพลงนี้ เนื่องจากคล้ายคลึงกับชีวิตของตนในเวลานั้น ทั้งนี้ ในรายการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นายสมัครได้ขอให้ผู้ควบคุมการออกอากาศ เปิดเพลงโชคมนุษย์ในการปิดรายการวันนั้นให้ยาวขึ้น เนื่องจากตนต้องการร้องตาม เพราะในรายการครั้งก่อนหน้า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ตนก็ร้องตามอยู่ด้วยเช่นกัน แต่ถูกสื่อมวลชนค่อนแคะถึงเรื่องนี้ ทั้งสองเพลงดังกล่าว จึงกลายเป็นเพลงสัญลักษณ์ ที่ทำให้ผู้คนนึกถึงนายสมัคร นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา[ต้องการอ้างอิง]

การสิ้นสุดของรายการแก้ไข

เนื่องจาก คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้นายสมัคร พ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรี ในข้อหาเป็นผู้รับจ้างทำงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน รายการฯ ครั้งที่ 31 ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 กันยายน จึงเป็นการออกอากาศครั้งสุดท้าย