ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช

ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช เป็นทนายความชาวไทยและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความ เคยเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคู่กับวันชัย สอนศิริ ในรายการ "แจ้งความ" ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 [1] โดยให้ความรู้ด้านกฎหมายในแง่มุมที่เป็นกันเอง สนุกสนาน และจัดรายการทอล์กโชว์คู่กัน เป็นที่รู้จักในชื่อ "สองทนายคู่หู วันชัย-ประมาณ" [2]

ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช

ประวัติ แก้

การศึกษา แก้

 • นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 5 ปี 2521
 • เนติบัณฑิตไทยแห่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 32 พ.ศ. 2522
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่น 1 เนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ปีการศึกษา 2546
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่9 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2552
 • ประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่2 (สนพ.2) หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2556
 • วุฒิบัตรนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่42 คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่7 สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.8) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560

การทำงาน แก้

 • ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความปี (2532 - 2535)
 • นายทะเบียนสภาทนายความปี (2535 - 2538)
 • อุปนายกสภาทนายความปี (2538 - 2541)
 • ผู้ชำนาญการและที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 • อนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • อาจารย์สอนวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ (2532–2541)
 • อาจารย์สอนวิชาว่าความสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (2534 - 2536)
 • อาจารย์สอนวิชาว่าความมหาวิทยาลัยรามคำแหง (2535 -ปัจจุบัน )
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น , วิทยาลัยการปกครองและสถาบันอื่น ๆ
 • สภาผู้แทนราษฎร 2544 – 2548
 • อนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (2545 – 2546)
 • ผู้ดำเนินรายการแจ้งความ ทางสถานีโทรทัศน์ ITV (2545 - 2546)
 • ผู้ดำเนินรายการคนหัวหมอ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 (2546 – 2552)
 • ผู้ดำเนินรายการหัวหมอจ้อข่าว ทางไทยทีวีสีช่อง 3 (2547 – 2548)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วมมือร่วมใจทางสถานีโทรทัศน์ ITV , TITV (2547 - 2551)
 • ผู้ดำเนินรายการเจาะรัฐสภา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 (2548 – 2549)
 • ผู้ดำเนินรายการตีข่าวเล่าความทางสถานีโทรทัศน์ ITV , TITV (2549 - 2551)
 • ก๊วนซ่าประมาณว่า
 • วิทยากรหลักสูตรสืบสวนสอบสวนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง
 • วิทยากรหลักสูตรสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • คณะที่ปรึกษา (ฝ่ายกฎหมาย) ของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ : พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
 • กรรมการบริหารสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปัจจุบัน แก้

 • ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายประสบการณ์เกือบ 40 ปี (ตั้งแต่ 2523 ถึงปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการบริหาร อาณาจักรกรุ๊ป : บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด, บริษัท อาณาจักร อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท สาระ มีเดีย จำกัด และ บริษัท อาณาจักร สุขภาพ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ สอนวิชาว่าความ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยากรโรงเรียนนายอำเภอ คลองหก จังหวัดปทุมธานี
 • วิทยากรหลักสูตรสืบสวนสอบสวนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง
 • รับเชิญเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ของสภาทนายความและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ
 • ผู้ดำเนินรายการช่วง "คุยคดี ตีข่าว" รายการ "คุยข่าว 10โมง" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5
 • ผู้ดำเนินรายการร่วมในรายการ "NBT มีคำตอบ" ประเด็นปัญหากฎหมาย
 • วิทยากรประจำรายการ “สืบจากข่าว” ทางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.
 • วิทยากรทรงคุณวุฒิหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง และ ระดับสูง สำนักงานกิจการยุติธรรม

ผลงานวงการบันเทิง แก้

ละครโทรทัศน์ แก้

ปี เรื่อง บทบาท
2564 ให้รักพิพากษา Dare To Love ทนายอาคม
(รับเชิญ)

รางวัลที่ได้รับ แก้

ทางสังคม แก้

 • ทนายความดีเด่นแห่งสภาทนายความ ปี 2541
 • ผู้ดำเนินรายการ"แจ้งความ" รางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่นเมขลาทองคำ ปี 2545
 • คนดีศรีราม จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2550
 • รางวัลเกียรติยศบุคคลดีเด่น ดี ซี เอส ไป (ประเทศไทย) ครั้งที่1 จากรายการ "ร่วมมือ ร่วมใจ" ปี 2550
 • ประกาศเกียรติคุณและรับมอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2555

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้