สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็นบีที (อังกฤษ: National Broadcasting Television) เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในการกำกับดูแลของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และถือว่าเป็นเคเบิลโทรทัศน์ ที่ทางกรมฯ ได้ว่าจ้างให้ภาคเอกชน หรือระหว่างกรมฯกับเอกชนร่วมผลิต, ก่อตั้งสถานีและออกอากาศกันเอง ออกอากาศในระบบบอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี) มีทั้งสิ้น 9 ช่อง ได้แก่

เอ็นบีทีเวิลด์
ตราสัญลักษณ์ สถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีเวิลด์
ประเทศไทย ไทย
พื้นที่แพร่ภาพไทย ประเทศไทย
เครือข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
สำนักงานใหญ่เลขที่ 90-91 ถนนเพชรบุรี
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
แบบรายการ
ระบบภาพ576ไอ (16:9 คมชัดมาตรฐาน)
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
บุคลากรหลัก
  • สุดฤทัย เลิศเกษม
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
  • ศุภพงษ์ เชาวน์แล่น
    ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  • จริยา ประสพทรัพย์
    ผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ช่องรอง
ประวัติ
เริ่มออกอากาศ1 มกราคม พ.ศ. 2556 (11 ปี)
ชื่อเดิมเอ็นเอ็นที
(ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต:2551-2554)
ลิงก์
เว็บไซต์Live Broadcast

ช่องรายการในปัจจุบัน แก้

ช่องรายการในอดีต แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้