เอ็นบีทีเวิลด์

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็นบีที (อังกฤษ: National Broadcasting Television) เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในการกำกับดูแลของกรมประชาสัมพันธ์ และถือว่าเป็นเคเบิลโทรทัศน์ ที่ทางกรมฯ ได้ว่าจ้างให้ภาคเอกชน หรือระหว่างกรมฯกับเอกชนร่วมผลิต, ก่อตั้งสถานีและออกอากาศกันเอง ออกอากาศในระบบบอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี) มีทั้งสิ้น 9 ช่อง ได้แก่

ช่องรายการในปัจจุบันแก้ไข

เอ็นบีทีเวิลด์
 
ประเทศ  ไทย
พื้นที่แพร่ภาพ  ประเทศไทย
เครือข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
สำนักงานใหญ่เลขที่ 90-91 ถนนเพชรบุรี
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
แบบรายการ
ระบบภาพ576ไอ (16:9 คมชัดมาตรฐาน)
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
บุคลากรหลัก
  • พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
  • จริยา ประสพทรัพย์
    ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  • มุจรินทร์ ทองนวล
    ผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ช่องรอง
ประวัติ
เริ่มออกอากาศ1 มกราคม พ.ศ. 2556 (10 ปี)
ชื่อเดิมเอ็นเอ็นที
(ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต:2551-2554)
ลิงก์
เว็บไซต์NBT World

ช่องรายการในอดีตแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข