โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: ทรท., ทีวีพูล; อังกฤษ: The Television Pool of Thailand - TPT., T.V.Pool) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2511 โดยสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย 6 ช่องคือ ททบ.5 ช่อง 7 เอชดี ช่อง 3 เอชดี ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี เอ็นบีที และไทยพีบีเอส เพื่อทำงานร่วมกันในการรายงานข่าวสดเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษเช่นพระราชพิธี กิจกรรมภาครัฐบาล คำประกาศ แถลงการณ์ คำปราศรัยในโอกาสต่างๆ และการแข่งขันกีฬาเช่นโอลิมปิกเกมส์ เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และฟุตบอลโลก[1][2][3]

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
ก่อตั้ง20 ธันวาคม 1968; 52 ปีก่อน (1968-12-20)
สถานีโทรทัศน์
พื้นที่ฉาย
ประเทศไทย
ประเทศประเทศไทย

การก่อตั้งแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2518 ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ในขณะนั้น ได้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ของอสมท ในปัจจุบัน), สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของกองทัพบก ได้ประชุมร่วมกันและมีมติว่าควรจะได้รวมตัวกันขึ้น เพื่อปรึกษาหารือ และดำเนินการจัดการในเรื่องต่าง ๆ อันจะเกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกสถานีฯ จึงก่อตั้งองค์กรชื่อว่า โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปีดังกล่าว โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยผู้อำนวยการของช่องโทรทัศน์ทั้ง 4 เป็นกรรมการ และมอบให้ผู้อำนวยการของ ททบ.5 เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่ก่อตั้ง ต่อมาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวร นับแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 ต่อมามีช่องโทรทัศน์เข้าเป็นสมาชิกสมทบคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และไทยพีบีเอส (เดิมคือสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี) และต่อมามีสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอีก 21 ช่อง รวมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่เข้ามาในภายหลัง รวมเป็น 28 ช่อง ก่อนจะลดลงเหลือ 19 ช่องในเวลาต่อมาจากการคืนใบอนุญาตและปิดสถานีลง

วัตถุประสงค์แก้ไข

 1. ร่วมมือในการถ่ายทอด และรับการถ่ายทอด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายการสำคัญระดับชาติ เช่น พระราชพิธี พิธีสำคัญทางศาสนา พิธีสำคัญทางทหาร กิจกรรมสำคัญของภาครัฐบาล หรืองานสำคัญระหว่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันกีฬานัดสำคัญ อาจจะถ่ายทอดออกอากาศทุกสถานี หรือถ่ายทอดบางสถานีเท่านั้น แล้วแต่จะเห็นควร
 2. เป็นผู้ประสานงาน ในการตกลงค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ จากการถ่ายทอดตามข้อ 1 เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมการถ่ายทอด (กีฬา) ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ และระดับราคาที่เหมาะสม
 3. เป็นสื่อกลางระหว่างสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 4. พิจารณาขจัดปัญหา และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ของแต่ละสถานี โดยจะไม่ก้าวก่ายการบริหารภายในของแต่ละสถานี
 5. ร่วมมือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานีโทรทัศน์ โดยพยายามยกระดับมาตรฐานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกแก้ไข

ในปัจจุบันแก้ไข

 1. สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เอชดี ช่อง 33
 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ช่อง 1
 3. สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี ช่อง 35
 4. สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30
 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 2
 6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่อง 3
 7. ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16
 8. ทรูโฟร์ยู ช่อง 24
 9. ช่องวัน 31
 10. จีเอ็มเอ็ม 25
 11. อมรินทร์ทีวี ช่อง 34
 12. เนชั่นทีวี ช่อง 22
 13. นิว 18
 14. ไทยรัฐทีวี ช่อง 32
 15. ช่อง 8 ช่อง 27
 16. ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง 23
 17. โมโน 29
 18. พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36
 19. สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10
 20. ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก
 21. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 22. เอ็นบีทีเวิลด์
 23. เอแอลทีวี
 24. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 25. สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องต่าง ๆ ในไทย

ในอดีตแก้ไข

รายชื่อผู้บรรยายแก้ไข

ปัจจุบันแก้ไข

 1. สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ถ่ายทอดสดทั่วไป)
 2. สาธิต กรีกุล (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 3. ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย (ภาคภาษาอังกฤษ)
 1. กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 2. อุรัสยาน์ เพชรสดศิลป์ (สกุลเดิม สุขะตุงคะ)
 3. ประพาศ ศกุนตนาค
 4. วินธัย สุวารี
 5. ณิศารัช อมะรักษ์
 6. รัตน์มณี กังวาลไกล
 7. นาวาเอกวสันต์ คงสิริ (ร.น.) (ถ่ายทอดสดทั้งทั่วไปและทหาร)
 8. ยงยุทธ มัยลาภ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 1. กฤษดา นวลมี
 2. ช่อฟ้า เหล่าอารยะ
 3. จิรนันท์ เขตพงศ์
 4. นิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง (สกุลเดิม: ทองไล้)
 1. ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
 2. เกียรติยา ธรรมวิภัชน์
 1. พรอัปสร นิลจินดา
 2. สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค
 3. ริเสาวภา ฤกษนันทน์

ในอดีตแก้ไข

 1. อภิญญา เจริญวงศ์
 2. ชาญชัย กายสิทธิ์
 3. ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ (ชื่อและนามสกุลเดิม: อรปรียา หุ่นศาสตร์)
 4. ญาดา ยมกานนท์
 5. ประภัทร์ ศรลัมพ์
 6. รัตน์มณี กังวาลไพร (สกุลเดิม: มณีรัตน์)
 7. ทวินันท์ คงคราญ
 8. ศุภรัตน์ นาคบุญนำ
 9. ประไพพัสร์ โขมพัตร
 10. ศศินา วิมุตตานนท์
 11. ศตกมล วรกุล
 12. เอกชัย นพจินดา
 13. พิษณุ นิลกลัด
 14. อาคม มกรานนท์
 15. พลากร สมสุวรรณ
 16. สุนทรี อรรถสุข
 17. กรรณิกา ธรรมเกษร
 18. แอนดรูว์ บิ๊กส์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

การดำเนินงานแก้ไข

การถ่ายทอดกีฬาแก้ไข

ก่อนการก่อตั้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนั้น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เคยร่วมกันถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้ว คือเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 5 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 (ปัจจุบันคือซีเกมส์) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 หลังจากนั้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข