เปิดเมนูหลัก

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: ทรท., ทีวีพูล; อังกฤษ: The Television Pool of Thailand - TPT., T.V.Pool) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2511 โดยสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย 4 ช่องคือ ททบ.5 ช่อง 7 เอชดี ไทยทีวีสีช่อง 3 และช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

เนื้อหา

การก่อตั้งแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ในขณะนั้น ได้แก่ไทยทีวีช่อง 4 ของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) และ ททบ.7 (ปัจจุบันคือ ททบ.5) กับช่อง 7 สี ของกองทัพบก ได้ประชุมร่วมกันและมีมติว่า แต่ละสถานีฯ ควรจะได้รวมตัวกันขึ้น เพื่อปรึกษาหารือ และดำเนินการจัดการในเรื่องต่าง ๆ อันจะเกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกสถานีฯ จึงก่อตั้งองค์กรชื่อว่า โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปีดังกล่าว โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยผู้อำนวยการของช่องโทรทัศน์ทั้ง 4 เป็นกรรมการ และมอบให้ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่ก่อตั้ง ซึ่งต่อมาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวร นับแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 ต่อมามีช่องโทรทัศน์ เข้าเป็นสมาชิกสมทบคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และไทยพีบีเอส (เดิมคือสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี)

ในปัจจุบันแก้ไข

ในอดีตแก้ไข

วัตถุประสงค์แก้ไข

 1. ร่วมมือในการถ่ายทอด และรับการถ่ายทอด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายการสำคัญระดับชาติ เช่น พระราชพิธี พิธีสำคัญทางศาสนา พิธีสำคัญทางทหาร กิจกรรมสำคัญของภาครัฐบาล หรืองานสำคัญระหว่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันกีฬานัดสำคัญ อาจจะถ่ายทอดออกอากาศทุกสถานี หรือถ่ายทอดบางสถานีเท่านั้น แล้วแต่จะเห็นควร
 2. เป็นผู้ประสานงาน ในการตกลงค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ จากการถ่ายทอดตามข้อ 1 เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมการถ่ายทอด (กีฬา) ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ และระดับราคาที่เหมาะสม
 3. เป็นสื่อกลางระหว่างสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 4. พิจารณาขจัดปัญหา และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ของแต่ละสถานี โดยจะไม่ก้าวก่ายการบริหารภายในของแต่ละสถานี
 5. ร่วมมือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานีโทรทัศน์ โดยพยายามยกระดับมาตรฐานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกแก้ไข

ในปัจจุบันแก้ไข

 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 ออริจินอล,ช่อง 3 เอชดี,ช่อง 3 เอสดี และช่อง 3 แฟมิลี)
 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 3. สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี
 4. สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 และเอ็มคอตแฟมิลี ช่อง 14
 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 7. วอยซ์ทีวี
 8. TNN24 ช่อง 16
 9. ทรูโฟร์ยู
 10. ช่อง One.31
 11. จีเอ็มเอ็ม 25
 12. อมรินทร์ทีวี
 13. เนชั่นทีวี
 14. สปริงนิวส์
 15. NEW 18
 16. สปริง 26
 17. ไบรต์ทีวี
 18. ไทยรัฐทีวี
 19. ช่อง 8
 20. ช่องเวิร์คพอยท์
 21. โมโน 29
 22. PPTV HD36
 23. ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก
 24. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 25. สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ในอดีตแก้ไข

การดำเนินงานแก้ไข

การถ่ายทอดกีฬาแก้ไข

ก่อนหน้าการก่อตั้ง ทรท.นั้น สถานีไทยโทรทัศน์ช่อง 4 และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ร่วมกันถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติคือ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 5 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก เมื่อวันที่ 920 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และ การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 (ปัจจุบันคือ กีฬาซีเกมส์) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 หลังจากนั้น ทรท. ดำเนินการถ่ายทอด การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน

ภารกิจหลักแก้ไข

หลักเกณฑ์การออกอากาศแก้ไข