โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: ทรท., ทีวีพูล; อังกฤษ: The Television Pool of Thailand - TPT., T.V.Pool) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2511 โดยสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย 6 ช่องคือ ช่อง 5 เอชดี ช่อง 7 เอชดี ช่อง 3 เอชดี ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี เอ็นบีที และไทยพีบีเอส เพื่อทำงานร่วมกันในการจัดรายการสดที่ไม่ใช่รายการข่าวและการจัดรายงานข่าวสดเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษเช่นพระราชพิธี กิจกรรมภาครัฐบาล คำประกาศ แถลงการณ์ คำปราศรัยในโอกาสต่าง ๆ และการแข่งขันกีฬาเช่นโอลิมปิกเกมส์ เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และฟุตบอลโลก[1][2][3]

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
ก่อตั้ง20 ธันวาคม ค.ศ. 1968 (53 ปี)
สถานีโทรทัศน์
พื้นที่ฉาย
ประเทศไทย
ประเทศประเทศไทย

การก่อตั้งแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ในขณะนั้น ได้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ของอสมท ในปัจจุบัน), สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของกองทัพบก ได้ประชุมร่วมกันและมีมติว่าควรจะได้รวมตัวกันขึ้น เพื่อปรึกษาหารือ และดำเนินการจัดการในเรื่องต่าง ๆ อันจะเกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกสถานีฯ จึงก่อตั้งองค์กรชื่อว่า โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปีดังกล่าว โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยผู้อำนวยการของช่องโทรทัศน์ทั้ง 4 เป็นกรรมการ และมอบให้ผู้อำนวยการของ ททบ.5 เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่ก่อตั้ง ต่อมาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวร นับแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 ต่อมามีช่องโทรทัศน์เข้าเป็นสมาชิกสมทบคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และไทยพีบีเอส (เดิมคือสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี) และต่อมามีสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอีก 21 ช่อง รวมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่เข้ามาในภายหลัง รวมเป็น 28 ช่อง ก่อนจะลดลงเหลือ 19 ช่องในเวลาต่อมาจากการคืนใบอนุญาตและปิดสถานีลง

วัตถุประสงค์แก้ไข

 1. ร่วมมือในการถ่ายทอด และรับการถ่ายทอด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายการสำคัญระดับชาติ เช่น พระราชพิธี พิธีสำคัญทางศาสนา พิธีสำคัญทางทหาร กิจกรรมสำคัญของภาครัฐบาล หรืองานสำคัญระหว่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันกีฬานัดสำคัญ อาจจะถ่ายทอดออกอากาศทุกสถานี หรือถ่ายทอดบางสถานีเท่านั้น แล้วแต่จะเห็นควร
 2. เป็นผู้ประสานงาน ในการตกลงค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ จากการถ่ายทอดตามข้อ 1 เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมการถ่ายทอด (กีฬา) ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ และระดับราคาที่เหมาะสม
 3. เป็นสื่อกลางระหว่างสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 4. พิจารณาขจัดปัญหา และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ของแต่ละสถานี โดยจะไม่ก้าวก่ายการบริหารภายในของแต่ละสถานี
 5. ร่วมมือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานีโทรทัศน์ โดยพยายามยกระดับมาตรฐานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกแก้ไข

ในปัจจุบันแก้ไข

 1. เอ็นบีที 2 เอชดี
 2. ไทยพีบีเอส
 3. เอแอลทีวี
 4. ททบ.5 เอชดี
 5. ทีสปอร์ต 7
 6. สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 7. ทีเอ็นเอ็น 16
 8. เจเคเอ็น 18
 9. เนชั่นทีวี
 10. ช่องเวิร์คพอยท์
 11. ทรูโฟร์ยู
 12. จีเอ็มเอ็ม 25
 13. ช่อง 8
 14. โมโน 29
 15. ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
 16. ช่องวัน 31
 17. ไทยรัฐทีวี
 18. ช่อง 3 เอชดี
 19. อมรินทร์ทีวี
 20. ช่อง 7HD
 21. พีพีทีวี
 22. ท็อปนิวส์
 23. นิวส์วัน
 24. ฟ้าวันใหม่
 25. ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก
 26. เอ็นบีทีเวิลด์
 27. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 28. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในอดีตแก้ไข

รายชื่อผู้บรรยายแก้ไข

ปัจจุบันแก้ไข

 1. วรวุฒิ พงษ์ธีระพล (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 2. พ.อ.ทพ.ฤทธิกร การะเวก (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 3. กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 4. อุรัสยาน์ เพชรสดศิลป์
 5. ประพาศ ศกุนตนาค
 6. ณิศารัช อมะรักษ์
 7. ยงยุทธ มัยลาภ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 8. กฤษดา นวลมี
 9. เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์
 10. ช่อฟ้า เหล่าอารยะ
 11. เกียรติยา ธรรมวิภัชน์
 12. สิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน

ในอดีตแก้ไข

 1. อภิญญา เจริญวงศ์
 2. ชาญชัย กายสิทธิ์
 3. ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์
 4. สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
 5. ธัญญะ วงศ์นาค (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 6. สาธิต กรีกุล (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 7. อภิสรา เกิดชูชื่น (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 8. ญาดา ยมกานนท์
 9. ประภัทร์ ศรลัมพ์
 10. ปาริชาติ ไวกวี กมลอาสน์
 11. ทวินันท์ คงคราญ
 12. ชลรัศมี งาทวีสุข (ภาคภาษาอังกฤษ)
 13. ธราวุธ นพจินดา (เสียชีวิตแล้ว)
 14. ประไพพัสร์ โขมพัตร
 15. ศุภรัตน์ นาคบุญนำ
 16. จักรพันธุ์ ยมจินดา
 17. ศศินา วิมุตตานนท์
 18. ศตกมล วรกุล
 19. จิรนันท์ เขตพงศ์
 20. นิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง
 21. เอกชัย นพจินดา (เสียชีวิตแล้ว)
 22. พิษณุ นิลกลัด
 23. อาคม มกรานนท์
 24. พลากร สมสุวรรณ
 25. วีรศักดิ์ นิลกลัด (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 26. สุนทรี อรรถสุข
 27. กรรณิกา ธรรมเกษร
 28. นาวาเอกพาสุกรี วิลัยรักษ์
 29. นวนันท์ บำรุงพฤกษ์
 30. เมษนี สถาวรินทุ
 31. กิตติ สิงหาปัด
 32. ธีรัตถ์ รัตนเสวี
 33. ชลพรรษา นารูลา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 34. ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา
 35. นนทวัชร์ อนันท์พรจินดา
 36. มนัส ตั้งสุข
 37. ชัยรัตน์ ถมยา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 38. พรอัปสร นิลจินดา
 39. สุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก
 40. ชุติมา พึ่งความสุข
 41. นีรชา หลิมสมบูรณ์
 42. รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย (ภาคภาษาอังกฤษ)
 43. นาวาเอกสุรสันต์ คงสิริ
 44. วินธัย สุวารี
 45. รัตน์มณี กังวาลไกล
 46. เหมือนฝัน ประสานพานิช
 47. ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
 48. แอนดรูว์ บิ๊กส์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://www.thairath.co.th/content/447750
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-02-16. สืบค้นเมื่อ 2020-11-17.
 3. https://www.researchgate.net/publication/27809196_phathnakarlaeasakyphaphkhxngthorthasnrwmkarchephaakichaengprathesthiynikarthaythxdkila