โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: ทรท.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2511 โดยสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย 6 ช่องคือ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ททบ.5 เอชดี ช่อง 7HD ช่อง 3 เอชดี เอ็นบีที 2 เอชดี และไทยพีบีเอส เพื่อทำงานร่วมกันในการจัดรายการสดที่ไม่ใช่รายการข่าว และการจัดรายงานข่าวสดเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษเช่นพระราชพิธี กิจกรรมภาครัฐบาล คำประกาศ แถลงการณ์ คำปราศรัยในโอกาสต่าง ๆ และการแข่งขันกีฬาเช่นโอลิมปิกเกมส์ เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และฟุตบอลโลก[1][2][3]

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
ก่อตั้ง20 ธันวาคม 2511 (2511-12-20) (55 ปี)
สถานีโทรทัศน์
พื้นที่ฉาย
ประเทศไทย
ประเทศประเทศไทย

การก่อตั้ง

แก้

เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ในขณะนั้น ได้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (ช่อง 9 เอ็มคอต เอชดี ของ บมจ.อสมท ในปัจจุบัน), สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5 เอชดี ในปัจจุบัน) และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (ช่อง 7HD ในปัจจุบัน) ของกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ได้ประชุมร่วมกันและมีมติว่าควรจะได้รวมตัวกันขึ้น เพื่อปรึกษาหารือ และดำเนินการจัดการในเรื่องต่าง ๆ อันจะเกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกสถานีฯ จึงก่อตั้งองค์กรชื่อว่า โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปีดังกล่าว โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยผู้อำนวยการของช่องโทรทัศน์ทั้ง 4 เป็นกรรมการ และมอบให้ผู้อำนวยการของ ททบ.5 เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่ก่อตั้ง ต่อมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 เอชดี ในปัจจุบัน) เข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวร นับแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 ต่อมามีช่องโทรทัศน์เข้าเป็นสมาชิกสมทบคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที 2 เอชดี ในปัจจุบัน) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (เดิมคือสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี) และต่อมามีสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอีก 21 ช่อง รวมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่เข้ามาในภายหลัง รวมเป็น 28 ช่อง ก่อนจะลดลงเหลือ 19 ช่องในเวลาต่อมาจากการคืนใบอนุญาตและปิดสถานีลง

วัตถุประสงค์

แก้
 1. ร่วมมือในการถ่ายทอดสด รับการถ่ายทอดสด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายการสำคัญระดับชาติ เช่น พระราชพิธี พิธีสำคัญทางศาสนา พิธีสำคัญทางทหาร กิจกรรมสำคัญของภาครัฐบาล หรืองานสำคัญระหว่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันกีฬานัดสำคัญ อาจจะถ่ายทอดสดออกอากาศทุกสถานี หรือการถ่ายทอดบางสถานีเท่านั้น แล้วแตจะเห็นควร
 2. เป็นผู้ประสานงาน ในการตกลงค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ จากการถ่ายทอดสดตามข้อ 1 เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมการถ่ายทอดสด (กีฬา) ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ และระดับราคาที่เหมาะสม
 3. เป็นสื่อกลางระหว่างสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 4. พิจารณาขจัดปัญหา และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ของแต่ละสถานี โดยจะไม่ก้าวก่ายการบริหารภายในของแต่ละสถานี
 5. ร่วมมือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานีโทรทัศน์ โดยพยายามยกระดับมาตรฐานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และ รายการพิเศษ ข้อ เทปบันทึกภาพ และใน สารคดี

สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิก

แก้

ในปัจจุบัน

แก้
 1. เอ็นบีที 2 เอชดี
 2. ไทยพีบีเอส
 3. เอแอลทีวี
 4. ททบ.5 เอชดี
 5. ทีสปอร์ต 7
 6. สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 7. ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16
 8. เจเคเอ็น 18
 9. เนชั่นทีวี
 10. ช่องเวิร์คพอยท์
 11. ทรูโฟร์ยู
 12. จีเอ็มเอ็ม 25
 13. ช่อง 8
 14. โมโน 29
 15. ช่อง 9 เอ็มคอต เอชดี
 16. ช่องวัน 31
 17. ไทยรัฐทีวี
 18. ช่อง 3 เอชดี
 19. อมรินทร์ทีวี
 20. ช่อง 7HD
 21. พีพีทีวี
 22. นิวส์วัน
 23. ไทยไทแชนแนล
 24. โปลิศทีวี
 25. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 26. ทรูวิชั่นส์

ในอดีต

แก้

รายชื่อผู้บรรยาย

แก้

ปัจจุบัน

แก้
 1. ปิยณี เทียมอัมพร
 2. กมลวรรณ สุนทรธรรม
 3. อุรัสยาน์ เพชรสดศิลป์
 4. ณิศารัช อมะรักษ์
 5. ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 6. กฤษดา นวลมี
 7. ภาสพล โตหอมบุตร
 8. ศจี วงศ์อำไพ
 9. เปรมสุดา สันติวัฒนา
 10. เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์
 11. จีรนันท์ เขตพงศ์
 12. ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
 13. เกียรติยา ธรรมวิภัชน์
 14. อารยา สุวิเศษศักดิ์
 15. นิศากานต์ กีร์ตะเมคินทร์
 16. กิตติศักดิ์ ชลศึกษ์ (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 17. วรรณชนก สังขเวช
 18. เฌอศานต์ ศรีสัจจัง
 19. พิมพิมล ปัญญานะ
 20. วิริยะ ตันนุกูลกิจ (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 21. ณัฐพล กิติธรรม
 22. ศรันภา จินดาพงษ์
 23. ไชยวุฒิ พงศร (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 24. ศุภชัย จิวะอุดมทรัพย์ (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 25. อภินันท์ อภิบาลศรี (ถ่ายทอดสดกีฬา)

ในอดีต

แก้
 1. เจก รัตนตั้งตระกูล
 2. เอกชัย นพจินดา (เสียชีวิตแล้ว)
 3. ธราวุธ นพจินดา (เสียชีวิตแล้ว)
 4. นายแพทย์อภิชาติ นิราพาธพงศ์พร (เสียชีวิตแล้ว)
 5. ประชา เทพาหุดี (เสียชีวิตแล้ว)
 6. ทรงอภิรัชต์ สิงห์โต (เสียชีวิตแล้ว)
 7. พฤกษ์ อุปถัมภานนท์ (เสียชีวิตแล้ว)
 8. อาคม มกรานนท์
 9. อภิญญา มาลีนนท์
 10. สิทธิชาติ บุญมานนท์
 11. พรพรหม จุลกทัพพะ (เสียชีวิตแล้ว)
 12. จรณชัย ศัลยพงษ์
 13. เอ็นดู ศิลศร
 14. ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์
 15. ธัญญะ วงศ์นาค (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 16. สาธิต กรีกุล (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 17. สมยศ แดงยวน (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 18. อภิสรา เกิดชูชื่น (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 19. ญาดา ยมกานนท์
 20. สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
 21. ประภัทร์ ศรลัมพ์
 22. ปาริชาติ ไวกวี กมลอาสน์
 23. ชลรัศมี งาทวีสุข (ภาคภาษาอังกฤษ)
 24. วรวุฒิ พงษ์ธีระพล (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 25. พ.อ.ทพ.ฤทธิกร การะเวก (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 26. กษิติ กมลนาวิน (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 27. ประไพพัสร์ โขมพัตร
 28. ศุภรัตน์ นาคบุญนำ
 29. จักรพันธุ์ ยมจินดา
 30. ศศินา วิมุตตานนท์
 31. ทวินันท์ คงคราญ
 32. ศตกมล วรกุล
 33. นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง
 34. ช่อฟ้า เหล่าอารยะ
 35. กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 36. ยอดมนู ภมรมนตรี
 37. นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
 38. ศรีอาภา เรือนนาค
 39. วิทวัจน์ สุนทรวิเนตร์
 40. มยุรา เศวตศิลา
 41. ผุสชา โทณะวณิก
 42. สรจักร เกษมสุวรรณ
 43. ชาติชาย ศรีสำอางค์
 44. ดวงกมล เทวพิทักษ์
 45. พิษณุ นิลกลัด
 46. วาทิต ตรีครุธพันธ์ (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 47. พลากร สมสุวรรณ
 48. วีรศักดิ์ นิลกลัด (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 49. อดิสรณ์ พึ่งยา (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 50. สุนทรี อรรถสุข
 51. อรุณโรจน์ เลี่ยมทอง
 52. วิศาล ดิลกวณิช
 53. อภิสมัย ศรีรังสรรค์
 54. จักรพันธุ์ ยมจินดา
 55. อดิศักดิ์ ศรีสม
 56. คารินา โชติรวี
 57. ขนิษฐา สาระจูฑะ
 58. ธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 59. ธนสร อมาตยกุล
 60. เทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 61. จักรภพ เพ็ญแข
 62. ชาญชัย กายสิทธิ์
 63. วราภรณ์ สมพงษ์
 64. กิตติศักดิ์ ตู้ทอง (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 65. อนุวัต เฟื่องทองแดง
 66. โศภณ นวรัตนาพงษ์
 67. อภิญญา ขาวสบาย
 68. สัญลักษณ์ เจริญเปี่ยม
 69. ทพ.พิชัย ปิตุวงศ์ (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 70. กฤษฎิน สุวรรณบุปผา (ถ่ายทอสดกีฬา)
 71. กรรณิกา ธรรมเกษร
 72. ไพโรจน์ กิ่งแก้ว (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 73. พต.หญิง.ศิริลักษณ์ มิ่งโมฬี (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 74. ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 75. อำนวยวิทย์ เสมอวงศ์ (ถ่ายทอสดกีฬา)
 76. นาวาเอกพาสุกรี วิลัยรักษ์
 77. สืบสกุล พันธุ์ดี
 78. ภาษิต อภิญญาวาท
 79. ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์
 80. รวิฌา ทังสุบุตร
 81. นวนันท์ บำรุงพฤกษ์
 82. พัชระ สารพิมพา
 83. เขมสรณ์ หนูขาว
 84. เมษนี สถาวรินทุ
 85. สมเกียรติ อ่อนวิมล
 86. พิสิทธิ์ กีรติการกุล
 87. กิตติ สิงหาปัด
 88. ธีรัตถ์ รัตนเสวี
 89. ชลพรรษา นารูลา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 90. ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา
 91. นนทวัชร์ อนันท์พรจินดา
 92. มนัส ตั้งสุข
 93. ชัยรัตน์ ถมยา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 94. พรอัปสร นิลจินดา
 95. สุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก
 96. ชุติมา พึ่งความสุข
 97. อรชุน รินทรวิฑูรย์
 98. นีรชา หลิมสมบูรณ์
 99. ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย (ภาคภาษาอังกฤษ)
 100. นาวาเอกสุรสันต์ คงสิริ
 101. พันเอกวินธัย สุวารี
 102. รณฤทธิ์ บุญพรหม (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 103. รัตน์มณี กังวาลไกล
 104. เหมือนฝัน ประสานพานิช
 105. ดารากาญจน์ ทองลิ่ม
 106. สิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน
 107. ปาจรีย์ สวนศิลป์พงศ์
 108. วีระศักดิ์ ขอบเขต
 109. สุธาศินี สุทธิบงกช (ถ่ายทอดสดกีฬา)
 110. ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย
 111. ชินดนัย มีชัย
 112. อรนิศวร์ เพชรวงศ์ศิริ
 113. ประพาศ ศกุนตนาค
 114. ณิชารีย์ พัดทอง
 115. อุบลรัตน์ เถาว์น้อย
 116. สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
 117. แอนดรูว์ บิ๊กส์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

อ้างอิง

แก้
 1. https://www.thairath.co.th/content/447750
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-02-16. สืบค้นเมื่อ 2020-11-17.
 3. https://www.researchgate.net/publication/27809196_phathnakarlaeasakyphaphkhxngthorthasnrwmkarchephaakichaengprathesthiynikarthaythxdkila