ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์

ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์ ผู้ประกาศข่าวทางช่องททบ.5 เอชดี

ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์
เกิด3 สิงหาคม พ.ศ. 2527 (39 ปี)
ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์
ผลงานเด่นพิธีกร สนามเป้าเล่าข่าว
(พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
ผู้ประกาศข่าวททบ.5 เอชดี
(พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)

ประวัติ แก้

ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์ มีชื่อเล่นว่า เป้ เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2527 จบการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ด้านชีวิตส่วนตัว ปัจจุบันสมรสแล้วกับแฟนสาวนอกวงการเมื่อกลางปี พ.ศ. 2556 มีบุตรสาว 1 คน

ผลงานข่าว แก้

ผลงานข่าวในปัจจุบัน แก้

  • ผู้ประกาศข่าวรายการ ช่อง 5 ข่าวเด่นเช้านี้ คู่กับ อัษฎาพร เขียวอ่อน หรือ นภาพร ช่างกล วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 05:30 - 06:30 น. ทางช่องททบ.5 เอชดี
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ ช่อง 5 เที่ยงวันทันข่าว คู่กับ ธนัญญา พิพิธวณิชการ หรือ อภิญญา ขาวสบาย วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 12:00 - 13:35 น. ทางช่องททบ.5 เอชดี
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ ช่อง 5 ข่าวเด่นทันสถานการณ์ คู่กับ ธนัญญา พิพิธวณิชการ หรือ อภิญญา ขาวสบาย หรือ ศลิลนา ภู่เอี่ยม วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18:00 - 19:30 น. ทางช่องททบ.5 เอชดี

ผลงานข่าวในอดีต แก้

  • ผู้ประกาศข่าวกีฬารายการ วงจรกีฬา ทางช่องททบ.5 เอชดี
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ ข่าว 5 หน้าหนึ่ง ทางช่องททบ.5 เอชดี
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ สนามเป้าเล่าข่าว ทางช่องททบ.5 เอชดี
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ ข่าวภาคค่ำ ทางช่องททบ.5 เอชดี
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ คุยข่าว 10 โมง ทางช่องททบ.5 เอชดี
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ ข่าวเช้า ททบ.5 ทางช่องททบ.5 เอชดี
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ ข่าวค่ำ ททบ.5 ทางช่องททบ.5 เอชดี