ชาญชัย กายสิทธิ์

ชาญชัย กายสิทธิ์ ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่องเจเคเอ็น 18

ชาญชัย กายสิทธิ์
ชื่อเล่นโก้
เกิด4 สิงหาคม พ.ศ. 2517 (47 ปี)
การศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพผู้ประกาศข่าว
องค์การเจเคเอ็น 18
ศาสนาพุทธ

การศึกษาแก้ไข

ชาญชัย กายสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ที่จังหวัดตราด จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 35) ในปี พ.ศ. 2551 ชาญชัย ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยทุนของมหาวิทยาลัย[1]

ผลงานข่าวในปัจจุบันแก้ไข

  • รายการ ข่าวเช้าเล่าชัด,ข่าวเช้า JKN 18 คู่กับ กนกนวล จรัสกุณโฮง,นภัส ธีรดิษฐากุล,ณัฏฐื บุณยสิริยานนท์,พิชชาพัทธ อาจพงษา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 04:30 - 08:00 น. ทางช่องเจเคเอ็น 18
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ ตีข่าวเล่าใหญ่ คู่กับ กนกนวล จรัสกุณโฮง วันอาทิตย์ เวลา 16:10 - 17:00 น. ทางช่องเจเคเอ็น 18

ผลงานข่าวในอดีตแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข