ทวินันท์ คงคราญ

ทวินันท์ คงคราญ ชื่อเล่น จ๊ะโอ๋ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เลขานุการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ที่ปรึกษาพิเศษโครงการประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ที่ปรึกษาพิเศษโครงการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติภารกิจที่ 5 (ศูนย์ 5/กอรมน.) กรณี สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้, ที่ปรึกษาพิเศษหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเสนาธิการทหารทุกเหล่าทัพ และหลักสูตรผู้บังคับการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษาพิเศษโครงการประชาสัมพันธ์สถาบันพระปกเกล้า ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ, และ กรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรรมการประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์ และอดีตนางแบบ, นางงาม, นักร้อง, พิธีกรชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2507

การศึกษาแก้ไข

โฆษก คปค.แก้ไข

ขณะที่มีการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทวินันท์ เป็นสุภาพสตรีคนแรก ที่ทำหน้าที่ประกาศคำสั่งของคณะรัฐประหาร[1] โดยได้ประกาศคำสั่งต่างๆ ดังนี้

 1. คำสั่งคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 3/2549 แต่งตั้งให้แม่ทัพภาค 1 แม่ทัพภาค 2 แม่ทัพภาค 3 และแม่ทัพภาค 4 เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่แต่ละกองทัพภาค
 2. ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 5/2549 เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
 3. ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 6/2549 เรื่อง ความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่
 4. ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 7/2549 เรื่อง ห้ามการเคลื่อนไหวทางการเมือง
 5. ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 8/2549 เรื่อง ห้ามการกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้า
 6. ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 9/2549 เรื่อง เรื่องนโยบายต่างประเทศ
 7. ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 10/2549 เรื่อง การขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสาร

ผลงานแก้ไข

นางงามแก้ไข

ภาพยนตร์แก้ไข

 • กองพันทหารใหม่
  • ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น
  • แสดงร่วมกับ: วีรยุทธ รสโอชา, ล้อต๊อก, บำเรอ ผ่องอินทรีย์ (โน้ต เชิญยิ้ม) , เด๋อ ดอกสะเดา, สุริวิภา กุลตังค์วัฒนา
  • เข้าฉายครั้งแรก: 13 เมษายน พ.ศ. 2528

เพลงแก้ไข

หนังสือแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข