สัญลักษณ์ (symbol) โดยพื้นฐานหมายถึง สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ในทางปรัชญามักมีคำนิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ หรือแม้ในจักรวาล สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทั้งสิ้น

สัญลักษณ์นั้นช่วยในการสื่อสาร อาจจะเป็นรูปภาพ การเขียนอักษร การออกเสียง หรือการทำท่าทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกันแม้จะพูดกันคนละภาษา แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายว่า ผู้ส่งสารมีความสามารถใช้สัญลักษณ์ให้สื่อความหมายมากเพียงใด และผู้รับสารมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้มากเพียงใด ดังนั้นภาษามือจึงจัดว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเช่นกัน

ตัวอย่าง

แก้

เทคโนโลยี

แก้
ชื่อ สัญลักษณ์ ยูนิโคด[1][2][3] ISO 7000 / IEC 60417
เล่น   U+23F5 #5107B Normal run; Normal speed
หยุดชั่วคราว   U+23F8 #5111B Pause; Interruption
เล่น/หยุด   U+23EF
Reverse   U+23F4
หยุด   U+23F9 #5110B Stop
กรอกลับ, fast backwards   U+23EA
กรอไปข้างหน้า   U+23E9 #5108B Fast run; fast speed
ย้อนข้าม (เริ่มใหม่หรือไปยังไฟล์/เพลง/บทก่อนหน้า)   U+23EE #5862 Previous; to play previous part
ข้ามไปข้างหน้า (ไปยังไฟล์/เพลง/บทถัดไป)   U+23ED #5861 Next; to play next part,

#1116 Movement with normal speed in direction of arrow to a fixed position

บันทึก   U+23FA #5547 Recording, general
ขับออก   U+23CF #5459 Eject
เล่นสุ่ม   U+1F500 🔀
เล่นซ้ำ   U+1F501 🔁 #0026 Automatic cycle; semi-automatic cycle, #5557 Auto reverse continuously
เล่นซ้ำครั้งเดียว U+1F502 🔂
Information   U+2139 #6222 Information, general; help, general
โหลดใหม่ U+1F503 🔃
Refresh U+1F504 🔄
Replay, Play again, Play from start   #5125A Recapitulate

สัญลักษณ์ไฟฟ้า

แก้

ดาราศาสตร์

แก้

ความปลอดภัย

แก้

ระบบที่สอดคล้องกันทั่วโลก(GHS)

แก้

NFPA 704

แก้

 

ISO 7010 สัญลักษณ์กราฟิก—สีความปลอดภัยและป้ายความปลอดภัย—ป้ายความปลอดภัยจดทะเบียน

แก้

</gallery>

การแยกขยะ

แก้

ศาสนา

แก้

ดนตรี

แก้

ลิขสิทธิ์

แก้
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ
® เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์บันทึกเสียง
  สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
  แสดงที่มา
  อนุญาตแบบเดียวกัน
  ไม่ใช้เพื่อการค้า
  ไม่ดัดแปลง

การดูแลเสื้อผ้า

แก้

ดูเพิ่ม

แก้
  1. "Letterlike Symbols" (PDF). The Unicode Standard, Version 15.0. 2022-09-09. สืบค้นเมื่อ 2022-10-31.
  2. "Miscellaneous Technical" (PDF). The Unicode Standard, Version 15.0. 2022-09-09. สืบค้นเมื่อ 2022-10-31.
  3. "Miscellaneous Symbols and Pictographs" (PDF). The Unicode Standard, Version 15.0. 2022-09-09. สืบค้นเมื่อ 2022-10-31.