แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561

แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561 แสดงเนื้อหาเฉพาะแผ่นดินไหวขนาด 6 แมกนิจูดขึ้นไป และแผ่นดินไหวที่มีขนาดต่ำกว่า 6 ที่สร้างความเสียหาย มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต หรือมีความโดดเด่นอื่น วันเวลาทั้งหมดแสดงในรูปแบบเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ความรุนแรงสูงสุดแสดงตามมาตราเมร์กัลลี และใช้แหล่งที่มาจากฐานข้อมูล "ShakeMap" ของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐ (USGS)

แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561ตั้งอยู่ในโลก
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2561
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยประมาณใน พ.ศ. 2561
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
8.2 Mw  ฟีจี
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด7.5 Mw อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
เสียชีวิต 4,340 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด5,239
จำนวนตามแมกนิจูด
9.0+0
8.0−8.91
7.0−7.916
6.0−6.9117
5.0−5.91,674
4.0−4.912,760
← 2560

ตารางเทียบรายปี

แก้
จำนวนของแผ่นดินไหวทั่วโลกระหว่าง พ.ศ. 2551–2561[1][2]
แมกนิจูด 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
8.0–9.9 0 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1
7.0–7.9 12 16 21 19 15 17 11 18 16 6 16
6.0–6.9 168 144 151 204 129 125 140 124 128 106 117
5.0–5.9 1,768 1,896 1,963 2,271 1,412 1,402 1,475 1,413 1,502 1,451 1,667
4.0–4.9 12,292 6,805 1,164 1,303 1,990 9,795 1,494 1,239 1,771 1,296 12,277
รวม 14,240 8,862 1,300 1,798 1,548 1,341 1,121 1,795 1,420 1,860 14,078

สังเกตว่าจำนวนแผ่นดินไหวที่ตรวจพบเพิ่มขึ้นนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงว่ามีแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นโดยตัวเอง การเพิ่มขึ้นของประชากร การกระจายถิ่นที่อยู่และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตรวจจับแผ่นดินไหวล้วนเป็นปัจจัยให้มีการบันทึกจำนวนแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นตามกาลทั้งสิ้น[3]

สำหรับประเทศไทย สามารถดูรายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศได้ที่ รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง

สำหรับวันที่แน่นอนและการเกิดแผ่นดินไหวสามารถเข้าชมได้ที่ แผนที่แสดงแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์

แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียง

แก้

ในส่วนนี้แสดงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและใกล้เคียง ในขอบเขตตั้งแต่เส้นเมริเดียนที่ 97 ถึง 106 องศาตะวันออก และตั้งแต่เส้นขนานที่ 5 ถึง 20 องศาเหนือ ซึ่งอาจเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่ไม่ได้แสดงตามแบ่งรายเดือนด้านล่าง โดยเป็นข้อมูลที่รายงานโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
3[4] 23:22:52 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 2.7 3.0 -
4[5] 00:08:52 ประเทศลาว 1.9 4.0 -
4[6] 01:18:58 ประเทศลาว 2.4 3.0 -
5[7] 21:05:09 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1.8 3.0 -
11[8] 04:19:59 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2.1 2.0 -
14[9] 13:36:44 ประเทศลาว 4.8 10.0 -
26[10] 04:16:04 ประเทศพม่า 2.5 10.0 -
26[11] 04:16:04 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอเวียงแหงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 33 กม. 2.2 6.0 -
26[12] 04:16:04 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1.9 2.0 -
27[13] 02:20:14 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2.4 5.0 -
27[14] 14:55:41 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอขุนยวมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 82 กม. 2.3 10.0 -
27[15] 14:55:41 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1.7 4.0 -
31[16] 09:13:29 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 55 กม. 2.5 1.0 -
31[17] 22:10:31 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3.2 3.0 -

กุมภาพันธ์

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
3[18] 08:37:47 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2.1 10.0 -
3[19] 16:23:47 อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 2.1 1.0 -
3[20] 22:29:10 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 42 กม. 5.1 5.0 -
3[21] 22:31:50 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 38 กม. 3.7 5.0 -
3[22] 22:43:39 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 16 กม. 3.3 10.0 -
4[23] 01:14:09 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 41 กม. 4.0 5.0 -
4[24] 04:45:32 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 35 กม. 2.2 4.0 -
4[25] 04:52:37 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 42 กม. 2.3 2.0 -
5[26] 01:31:19 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 39 กม. 3.1 3.0 -
5[27] 13:05:40 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 20 กม. 2.4 5.0 -
5[28] 20:30:08 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอสบเมยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 56 กม. 2.9 1.0 -
5[29] 23:42:34 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงราย 2.0 4.0 -
6[30] 00:51:53 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กม. 2.3 5.0 -
6[31] 16:49:12 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2.3 21.0 -
8[32] 07:46:32 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 35 กม. 2.8 10.0 -
9[33] 17:53:11 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1.2 2.0 -
10[34] 06:46:21 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 38 กม. 2.7 15.0 -
11[35] 06:37:40 ประเทศลาว ห่างจากบ้านน้ำช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 33 กม. 2.4 2.0 -
12[36] 04:20:54 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 34 กม. 2.4 3.0 -
19[37] 09:08:01 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 61 กม. 2.3 5.0 -
19[38] 18:37:04 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 72 กม. 2.3 3.0 -
19[39] 19:01:02 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 68 กม. 2.5 9.0 -
19[40] 19:08:47 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 64 กม. 2.8 6.0 -
19[41] 20:05:38 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 57 กม. 2.3 3.0 -
19[42] 20:32:37 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 75 กม. 1.9 7.0 -
19[43] 20:49:12 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 64 กม. 2.5 10.0 -
19[44] 20:53:08 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 65 กม. 2.2 1.0 -
19[45] 22:20:40 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 69 กม. 2.5 3.0 -
20[46] 02:05:36 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 59 กม. 2.1 2.0 -
20[47] 03:13:55 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 53 กม. 1.9 7.0 -
20[48] 07:51:49 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.1 1.0 -
20[49] 08:57:16 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 72 กม. 2.5 4.0 -
20[50] 08:59:45 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 71 กม. 2.6 4.0 -
20[51] 10:38:07 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 65 กม. 2.3 4.0 -
20[52] 10:40:04 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 63 กม. 2.1 1.0 -
20[53] 12:39:26 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 71 กม. 3.8 4.0 -
20[54] 12:50:44 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 60 กม. 2.5 3.0 -
20[55] 18:57:43 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 66 กม. 2.1 3.0 -
20[56] 22:07:14 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 77 กม. 3.0 5.0 -
20[57] 22:25:16 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 56 กม. 2.1 2.0 -
21[58] 03:03:25 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 60 กม. 2.0 2.0 -
21[59] 04:53:34 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.7 1.0 -
21[60] 07:17:37 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 56 กม. 2.4 3.0 -
22[61] 09:37:08 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2.4 2.0 -
23[62] 18:13:19 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 3.4 6.0 -
23[63] 18:19:27 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 2.0 1.0 -
24[64] 21:58:09 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 52 กม. 2.3 5.0 -
24[65] 22:51:06 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1.7 3.0 -
25[66] 06:39:28 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1.6 2.0 -

มีนาคม

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
3[67] 20:00:11 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 17 กม. 2.9 1.0 -
4[68] 18:55:34 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.4 7.0 -
10[69] 03:28:14 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 38 กม. 2.0 10.0 -
15[70] 22:47:42 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1.7 1.0 -
17[71] 17:33:51 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 17 กม. 2.4 2.0 -
20[72] 11:24:31 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 3.2 18.0 -
21[73] 02:53:18 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2.1 1.0 -
23[74] 07:30:56 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 62 กม. 2.4 10.0 -
27[75] 17:44:44 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 8.1 กม. 2.4 10.0 -
30[76] 00:26:42 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2.0 1.0 -

เมษายน

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
13[77] 21:04:55 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอพบพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 87 กม. 2.7 1.0 -
15[78] 00:40:34 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอเวียงแหงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 86 กม. 2.5 5.0 -
15[79] 02:59:07 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอขุนยวมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 44 กม. 1.8 9.0 -
15[80] 18:34:12 ประเทศพม่า ห่างจากบ้านน้ำช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 152 กม. 3.4 2.0 -
15[81] 21:28:20 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 93 กม. 2.6 26.0 -
17[82] 07:06:46 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2.3 3.0 -
17[83] 23:45:02 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 58 กม. 2.1 3.0 -
18[84] 04:07:26 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.3 2.0 -
20[85] 02:25:05 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2.4 6.0 -
20[86] 23:16:39 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 2.5 2.0 -
21[87] 21:46:48 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 69 กม. 2.6 10.0 -
23[88] 06:20:04 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1.7 2.0 -
27[89] 03:26:09 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2.9 3.0 -

พฤษภาคม

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
3[90] 07:43:12 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2.3 3.0 -
10[91] 17:38:34 อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2.8 2.0 -
11[92] 07:07:10 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 44 กม. 2.0 10.0 -
14[93] 20:10:06 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1.6 1.0 -
20[94] 20:29:54 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1.9 2.0 -
26[95] 13:19:18 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2.3 3.0 -
27[96] 13:19:18 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1.9 2.0 -
28[97] 01:16:01 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอสบเมยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 54 กม. 3.5 5.0 -
29[98] 23:04:48 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 2.7 2.0 -
29[99] 23:45:10 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1.6 3.0 -

มิถุนายน

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
1[100] 09:01:08 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 3.6 1.0 -
2[101] 20:35:22 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1.7 2.0 -
3[102] 21:04:41 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1.6 1.0 -
6[103] 12:16:11 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 52 กม. 2.3 1.0 -
10[104] 22:08:11 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 3.4 1.0 -
12[105] 02:37:15 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 2.1 2.0 -
21[106] 20:14:22 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอสบเมยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 62 กม. 2.9 10.0 -
25[107] 00:00:45 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1.3 3.0 -
26[108] 02:19:27 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2.4 1.0 -
27[109] 22:33:38 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1.3 4.0 -

กรกฎาคม

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
1[110] 08:44:30 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 79 กม. 2.9 3.0 -
1[111] 22:10:35 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 88 กม. 5.0 2.0 -
2[112] 03:42:41 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2.0 1.0 -
2[113] 16:39:55 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2.4 3.0 -
17[114] 04:17:19 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 77 กม. 2.4 5.0 -
18[115] 11:37:30 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอขุนยวมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 32 กม. 2.5 2.0 -
26[116] 00:56:29 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2.4 9.0 -
27[117] 14:45:46 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 72 กม. 2.8 1.0 -
27[118] 17:03:24 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 77 กม. 2.5 3.0 -
29[119] 10:37:36 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2.2 1.0 -
29[120] 23:51:50 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 115 กม. 3.6 4.5 -
30[121] 18:47:16 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 3 กม. 3.3 3.0 -
31[122] 04:01:18 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 59 กม. 2.5 4.0 -
31[123] 15:32:36 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 37 กม. 2.4 1.0 -

สิงหาคม

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
1[124] 07:14:43 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 55 กม. 2.3 10.0 -
2[125] 03:31:42 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 73 กม. 2.7 5.0 -
2[126] 12:52:39 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 88 กม. 2.6 1.0 -
2[127] 14:58:52 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 81 กม. 3.0 10.0 -
2[128] 15:37:45 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 127 กม. 3.9 10.0 -
3[129] 00:59:01 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 66 กม. 2.3 3.0 -
3[130] 06:15:11 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 64 กม. 2.9 1.0 -
7[131] 04:59:12 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 67 กม. 3.2 4.0 -
13[132] 11:35:17 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 108 กม. 3.0 10.0 -
13[133] 23:06:02 ประเทศลาว ห่างจากอำเภอเชียงของไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 28 กม. 1.8 1.0 -
16[134] 06:03:15 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2.3 10.0 -
18[135] 15:41:58 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2.4 4.0 -
18[136] 18:43:02 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 71 กม. 2.4 5.0 -
19[137] 02:39:23 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 23 กม. 3.0 5.0 -
23[138] 06:20:09 อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1.6 3.0 -
31[139] 03:24:31 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 2.0 4.0 -

กันยายน

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
3[140] 13:14:29 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 66 กม. 2.4 10.0 -
4[141] 00:18:11 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอพบพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 85 กม. 3.3 1.0 -
6[142] 22:41:44 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอสบเมยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 30 กม. 2.2 1.0 -
8[143] 18:37:14 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 37 กม. 3.4 21.0 -
9[144] 12:27:54 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2.6 1.0 -
10[145] 03:00:42 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2.1 5.0 -
11[146] 10:41:34 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 97 กม. 2.6 10.0 -
11[147] 20:46:41 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.0 1.0 -
12[148] 22:06:04 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 37 กม. 2.0 1.0 -
14[149] 16:19:41 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 56 กม. 2.2 1.0 -
20[150] 07:43:28 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2.0 5.0 -
20[151] 22:41:26 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอสบเมยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 54 กม. 4.1 2.0 -
25[152] 19:20:03 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอสบเมยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 44 กม. 2.7 1.0 -
26[153] 07:12:59 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1.8 1.0 -
26[154] 08:56:03 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.2 2.0 -
26[155] 18:13:24 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1.8 10.0 -
26[156] 20:44:16 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2.1 3.0 -
27[157] 03:29:55 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1.9 2.0 -
29[158] 07:44:16 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 3.4 3.0 -
30[159] 09:52:45 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 66 กม. 2.5 1.0 -

ตุลาคม

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
2[160] 03:58:02 ประเทศลาว ห่างจากบ้านน้ำช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 39 กม. 3.0 10.0 -
5[161] 12:59:12 ประเทศลาว ห่างจากบ้านน้ำช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 116 กม. 2.9 10.0 -
6[162] 14:02:35 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2.0 3.0 -
7[163] 21:12:51 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2.0 4.0 -
12[164] 08:56:31 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2.8 8.0 -
13[165] 03:09:20 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2.4 2.0 -
13[166] 12:31:32 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1.7 1.0 -
16[167] 02:01:08 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอสบเมยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 66 กม. 2.3 5.0 -
16[168] 03:38:26 ประเทศลาว ห่างจากบ้านน้ำช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 17 กม. 1.9 6.0 -
16[169] 21:29:11 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 2.1 5.0 -
21[170] 03:02:31 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2.6 1.0 -
23[171] 03:31:03 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 99 กม. 2.6 5.0 -
24[172] 11:46:48 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 3.9 1.0 -
25[173] 14:20:04 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2.3 5.0 -
25[174] 14:36:14 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2.4 2.0 -
25[175] 22:51:43 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2.1 5.0 -
27[176] 02:43:18 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 56 กม. 1.7 1.0 -
27[177] 12:48:49 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1.8 1.0 -
27[178] 15:48:34 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2.2 2.0 -
27[179] 23:54:48 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1.4 5.0 -
28[180] 07:10:04 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1.9 2.0 -
28[181] 07:13:55 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1.7 1.0 -
30[182] 18:22:50 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1.3 1.0 -
30[183] 22:52:09 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2.0 3.0 -
31[184] 19:51:40 ประเทศลาว ห่างจากบ้านน้ำช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 101 กม. 3.9 1.0 -

พฤศจิกายน

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
1[185] 19:38:34 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2.9 6.0 -
3[186] 12:26:27 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2.1 1.0 -
5[187] 23:01:16 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 108 กม. 2.3 10.0 -
8[188] 23:56:12 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2.2 3.0 -
9[189] 02:57:47 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 2.9 5.0 -
11[190] 03:56:42 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 61 กม. 2.8 3.0 -
16[191] 08:55:45 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 3.3 1.0 -
16[192] 10:14:20 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 2.0 1.0 -
16[193] 10:37:29 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1.9 1.0 -
18[194] 15:36:40 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 82 กม. 2.6 4.0 -
18[195] 22:30:55 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 30 กม. 2.2 3.0 -
21[196] 00:50:00 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 95 กม. 3.0 2.0 -
24[197] 05:22:42 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 47 กม. 2.2 2.0 -
25[198] 22:00:13 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 77 กม. 2.3 6.0 -
30[199] 15:19:24 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2.1 10.0 -

ธันวาคม

แก้
วันที่ เวลา
(ICT)
สถานที่ ขนาด
(Mw)
ความลึก
(กม.)
หมายเหตุ
2[200] 05:48:27 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอเวียงแหงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 26 กม. 2.0 2.0 -
2[201] 09:52:39 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 2.4 5.0 -
3[202] 22:59:23 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1.9 5.0 -
5[203] 04:13:54 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2.0 2.0 -
9[204] 17:38:56 ประเทศลาว ห่างจากอำเภอเมืองหนองคายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 113 กม. 2.9 10.0 -
16[205] 19:59:26 ประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 51 กม. 2.3 10.0 -
19[206] 23:56:42 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1.2 5.0 -
26[207] 04:01:35 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 2.1 19.0 -
29[208] 04:34:01 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2.2 17.0 -
29[209] 04:34:01 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 2.4 4.0 -
30[210] 20:07:25 ประเทศลาว ห่างจากบ้านน้ำช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 35 กม. 2.4 2.0 -
30[211] 22:39:18 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 4.9 2.0 -
31[212] 00:01:59 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1.6 2.0 -
31[213] 05:02:07 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 3.0 10.0 -

เรียงตามจำนวนผู้เสียชีวิต

แก้
อันดับที่ จำนวนผู้เสียชีวิต แมกนิจูด สถานที่ MMI ความลึก (กม.) วันที่
1 2,256 7.5   อินโดนีเซีย IX (ร้ายแรง) 20.0 28 กันยายน
2 513 6.9   อินโดนีเซีย VIII (รุนแรง) 31.0 5 สิงหาคม
3 160 7.5   ปาปัวนิวกินี IX (ร้ายแรง) 25.4 25 กุมภาพันธ์
4 41 6.6   ญี่ปุ่น IX (ร้ายแรง) 35.0 5 กันยายน
5 25 6.7   ปาปัวนิวกินี VII (แรงมาก) 10.0 6 มีนาคม
6 20 6.4   อินโดนีเซีย VIII (รุนแรง) 6.4 28 กรกฎาคม
7 18 5.9   เฮติ V (ปานกลาง) 24.0 7 ตุลาคม
8 17 6.4   ไต้หวัน VIII (รุนแรง) 17.0 6 กุมภาพันธ์
9 14 7.2   เม็กซิโก VII (แรงมาก) 22.0 16 กุมภาพันธ์
9 14 6.9   อินโดนีเซีย VII (แรงมาก) 25.6 19 สิงหาคม
11 11 6.0   ปาปัวนิวกินี VII (แรงมาก) 10.0 4 มีนาคม

แสดงเฉพาะแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

เรียงตามแมกนิจูด

แก้
อันดับที่ แมกนิจูด จำนวนผู้เสียชีวิต สถานที่ MMI ความลึก (กม.) วันที่
1 8.2 0   ฟิจิ V (ปานกลาง) 600.0 18 สิงหาคม
2 7.9 0   สหรัฐอเมริกา V (ปานกลาง) 14.1 23 มกราคม
2 7.9 0   ฟิจิ IV (เบา) 670.6 6 กันยายน
4 7.5 2,256   อินโดนีเซีย IX (ร้ายแรง) 20.0 28 กันยายน
4 7.5 0   ฮอนดูรัส VII (แรงมาก) 19.0 10 มกราคม
4 7.5 160   ปาปัวนิวกินี IX (ร้ายแรง) 25.4 25 กุมภาพันธ์
4 7.5 0   นิวแคลิโดเนีย VI (แรง) 10.0 5 ธันวาคม
8 7.3 5   เวเนซุเอลา VII (แรงมาก) 154.3 21 สิงหาคม
8 7.3 0   รัสเซีย VII (แรงมาก) 16.6 20 ธันวาคม
10 7.2 14   เม็กซิโก VII (แรงมาก) 22.0 16 กุมภาพันธ์
11 7.1 0   นิวแคลิโดเนีย V (ปานกลาง) 26.7 29 สิงหาคม
11 7.1 2   เปรู VI (แรง) 39.0 14 มกราคม
11 7.1 0   เปรู III (อ่อน) 609.5 24 สิงหาคม
11 7.1 0   เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช V (ปานกลาง) 164.7 11 ธันวาคม
15 7.0 0   ปาปัวนิวกินี VII (แรงมาก) 40.3 10 ตุลาคม
15 7.0 0   สหรัฐ VIII (รุนแรง) 44.1 30 พฤศจิกายน
15 7.0 0   ฟิลิปปินส์ VI (แรง) 60.1 29 ธันวาคม

แสดงเฉพาะแผ่นดินไหวที่มีขนาดตั้งแต่ 7.0 แมกนิจูดขึ้นไป

เรียงตามเดือน

แก้

มกราคม

แก้
มกราคม
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
7.9 Mw   สหรัฐ
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด7.1 Mw   เปรู
2 คน
5.9 Mw   อินโดนีเซีย
2 คน
6.1 Mw   อัฟกานิสถาน
2 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด7
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.93
6.0−6.98
5.0−5.9118
4.0−4.91,077
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

2[214]   แอลจีเรีย ห่างจากเขตอัลอัฟฟรุนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 13 กม. 4.7 9.3 V - 2
4[215]   มอนเตเนโกร ห่างจากเขตเปยา คอซอวอไปทางทิศตะวันตก 33 กม. 5.1 10.0 IV - -
6[216]   อิหร่าน ห่างจากแซร์พอล-เอแซแฮบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 21 กม. 5.0 10.0 VII - 51
10[217] นอกชายฝั่ง   ฮอนดูรัส ห่างจากหมู่เกาะสวานไปทางทิศตะวันออก 44 กม. 7.5 19.0 VII - -
11[218]   อิหร่าน ห่างจากมันดารีไปทางทิศตะวันออก 18 กม. 5.5 10.0 VII - 5
11[219]   พม่า ห่างจากปยูไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 39 กม. 6.0 9.0 VII - - -
14[220]   เปรู ห่างจากอาการิไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 37 กม. 7.1 39.0 VI 2 139
19[221] นอกชายฝั่ง   เม็กซิโก ห่างจากเมืองโลเรโต รัฐบาฮากาลิฟอร์เนียซูร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 77 กม. 6.3 10.0 V - -
21[222]   ชิลี ห่างจากเมืองปูเตรไปทางทิศใต้ 76 กม. 6.3 116.0 V - - -
23[223]   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองบีนัวงัน จังหวัดบันเตินไปทางทิศใต้ 40 กม. 5.9 48.2 V 2 41
23[224] นอกชายฝั่งรัฐอะแลสกา   สหรัฐ ห่างจากเมืองโคดิแอคไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 280 กม. 7.9 14.1 V - -
24[225] นอกชายฝั่ง   ญี่ปุ่น ห่างจากเมืองมุตสึไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 92 กม. 6.3 31.0 V - - -
25[226]   รัสเซีย ห่างจากเมืองชนบทนิโคลสแต ดินแดนคัมชัตคาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 38 กม. 6.2 11.2 VI - - -
26[227]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองมาดังไปทางทิศเหนือ 189 กม. 6.3 10.0 IV - - -
28[228] นอกชายฝั่งเกาะเกาะบูเวของ   นอร์เวย์ 6.6 10.0 I - - -
31[229]   อัฟกานิสถาน ห่างจากเมืองจอร์มไปทางทิศใต้ 35 กม. 6.2 193.7 IV 2 22
31[230]   เอกวาดอร์ ห่างจากแคนทอนปาโลราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 27 กม. 5.2 18.7 IV 1 -

กุมภาพันธ์

แก้
กุมภาพันธ์
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
7.5 Mw   ปาปัวนิวกินี
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด7.5 Mw   ปาปัวนิวกินี
160 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด192
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.92
6.0−6.99
5.0−5.9145
4.0−4.9922
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

1[231] นอกชายฝั่ง   ฟีจี ห่างจากอำเภอซิแกฟ ดินแดนวาลิสและฟูตูนา ฝรั่งเศสไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 272 กม. 6.0 10.0 IV - - -
4[232]   ไต้หวัน ห่างจากเมืองฮวาเหลียนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 21 กม. 6.1 12.0 V - -
6[233]   ไต้หวัน ห่างจากเมืองฮวาเหลียนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 22 กม. 6.4 17.0 VIII 17 277
8[234]   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองเมอเรอดู จังหวัดอาเจะฮ์ไปทางทิศใต้ 51 กม. 5.3 10.0 VII - -
9[235] นอกชายฝั่ง   ฟีจี ห่างจากท่าอากาศยานลาบาซาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 263 กม. 6.0 556.9 II - - -
10[236]   เกาหลีใต้ ห่างจากเมืองฮึงแฮไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 4 กม. 4.7 10.0 VII - 40
11[237] นอกชายฝั่ง   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ห่างจากเกาะโรตาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เยื้องตะวันออก 136 กม. 6.0 10.0 IV - - -
16[238]   เม็กซิโก ห่างจากเมืองปิโนเตปา เด ดอน ลุยซ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 37 กม. 7.2 22.0 VII 14 17
17[239] ประเทศเวลส์   สหราชอาณาจักร ห่างจากเมืองไคลแดกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กม. 4.3 11.6 V - -
25[240]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเหมืองทองคำปอร์เกราไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 81 กม. 7.5 25.4 IX 160 500+
26[241]   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองแอร์บวยยา หมู่เกาะโมลุกกะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 46 กม. 6.1 8.4 V - - -
26[242]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองเมนดิไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 56 กม. 6.3 19.0 VII แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - -
27[243] นอกชายฝั่ง   ออสเตรเลีย ห่างจากเกาะแม็คควอรีไปทางทิศตะวันตก 6.1 10.0 I - -
28[244]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเหมืองทองคำปอร์เกราไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 111 กม. 6.1 16.0 VI 1 -

มีนาคม

แก้
มีนาคม
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
6.9 Mw   ปาปัวนิวกินี
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด6.7 Mw   ปาปัวนิวกินี
25 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด36
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.90
6.0−6.98
5.0−5.9133
4.0−4.9953
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

4[245]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองปอร์เกราไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 116 กม. 6.0 10.0 VII แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 7.5 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 11 คน หลังจากเกิดเหตุการดินถล่มทับหมู่บ้านเล็ก ๆ ในฮูยา[246] 11 -
5[247]   สหรัฐ ห่างจากเมืองอีนิด รัฐโอคลาโฮมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉตะวันออก 15 กม. 4.2 1.9 V - -
6[248]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองปอร์เกราไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 113 กม. 6.7 20.5 VII แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 7.5 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ มีผู้เสียชีวิต 25 คนจากเหตุโคลนถล่ม[249] 25 -
7[250]   อิหร่าน ห่างจากเมืองมีนับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉเหนือ 110 กม. 5.2 35.2 อาคารได้รับความเสียหายบางหลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 คน หนึ่งในนั้นอาการสาหัส 1 คน[251] - 6
8[252]   โมซัมบิก ห่างจากอำเภอ Nsanje ประเทศมาลาวีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 25 กม. 5.5 17.0 V โรงเรียนบางแห่งในจังหวัดแซมบีเซียได้รับความเสียหาย นักเรียนสองคนได้รับบาดเจ็บ[253] Some damage was also reported in neighbouring Malawi.[254] - 2
8[255]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากทารอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉตะวันออก 21 กม. 6.8 22.9 VII - - -
14[256]   นามิเบีย ห่างจากเมืองคอริแซสไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉเหนือ 65 กม. 4.8 11.3 III - -
24[257]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองกิมเบไปทางทิศตะวันออก 150 กม. 6.3 33.0 VI แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวนำของแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ในวันที่ 29 มีนาคม - -
24[258] เทือกเขาในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ 6.0 10.0 I - - -
25[259] นอกชายฝั่ง  อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองซาอุมลากีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 220 กม. 6.4 169.0 IV - - -
26[260]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองกิมเบไปทางทิศตะวันออก 139 กม. 6.7 40.0 VII แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวนำของแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ในวันที่ 29 มีนาคม - -
29[261]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองกิมเบไปทางทิศตะวันออก 150 กม. 6.9 35.0 VII - - -

เมษายน

แก้
เมษายน
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
6.8 Mw   โบลิเวีย
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด6.3 Mw   ปาปัวนิวกินี
4 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด7
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.90
6.0−6.97
5.0−5.990
4.0−4.9917
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

1[262]   อิหร่าน ห่างจากเมืองแซร์พอล-เอแซแฮบไปทางทิศตะวันตก 9 กม. 5.3 10.0 VI ประชาชน 54 คนได้รับบาดเจ็บจากสิ่งของหล่นใส่ แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวในอิหร่าน–อิรัก พ.ศ. 2560[263] - 54
2[264] นอกชายฝั่ง   ตองงา ห่างจากหมู่เกาะฟีจีไปทางทิศใต้ 6.1 92.0 III - - -
2[265]   โบลิเวีย ห่างจากเขตคารันดายตีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉเหนือ 11 กม. 6.8 559.0 III - - -
5[266]   สหรัฐ นอกชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ห่างจากเกาะแซนตาครูซไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 29 กม. 5.3 9.9 V เกิดความเสียหายเล็กน้อยบนเกาะแซนตาครูซ โดยมีฟาร์มปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย[267] - -
5[268] นอกชายฝั่ง   ฟิลิปปินส์ ห่างจากเทศบาลตาร์ราโกนา จังหวัดซีลางังดาเบาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 43 กม. 6.0 34.0 IV - - -
7[269]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองปอร์เกราไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉตะวันตก 84 กม. 6.3 18.1 VI แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 7.5 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ มีความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติม ประชาชนสี่คนเสียชีวิตจากเหตุการบ้านทรุดตัวลงในเมืองตารี[270] 4 -
8[271]   ญี่ปุ่น ห่างจากเมืองโอดะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉเหนือ 9 กม. 5.7 10.3 VI ถนนบางสายและอาคารบางหลังได้รับความเสียหายในเมืองโอดะ ประชาชนจำนวนแปดคนได้รับบาดเจ็บ[272] - 8
10[273]   อิตาลี ห่างจากเทศบาลคาเมริโนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5 กม. 4.7 5.0 V - -
10[274]   ชิลี ห่างเมืองโอวายเยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉใต้ 56 กม. 6.2 66.0 VI - -
10[275]   อินเดีย ห่างจากอำเภอสิงราอูลีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 14 กม. 4.6 10.0 VI - 1
15[276] นอกชายฝั่ง   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองโคตาเตร์นาเตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 88 กม. 6.0 34.0 IV - - -
18[277]   อินโดนีเซีย จังหวัดชวากลาง ห่างจากบูอารันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉใต้ 23 กม. 4.6 2.9 3 21
19[278] นอกชายฝั่ง   แอฟริกาใต้ เขตหมู่เกาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ด 6.0 10.0 I - - -
24[279]   ตุรกี ห่างจากเมืองซัมซัตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กม. 5.2 10.0 VII - 39
27[280]   เวเนซุเอลา ห่างจากเมืองแซนดีเอโกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 4 กม. 4.7 10.0 V - -

พฤษภาคม

แก้
เมษายน
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
6.9 Mw   สหรัฐ
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด2.2 Mw   แอฟริกาใต้
7 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด12
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.90
6.0−6.96
5.0−5.9139
4.0−4.9932
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

2[281]   อิหร่าน ห่างจากเมืองยาซูจไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 11 กม. 5.3 8.0 VI สายไฟฟ้าและสายสื่อสารถูกรบกวน ประชาชน 105 คนได้รับบาดเจ็บ ในจำนวนนั้น 32 คนมีอาการสาหัส อาคารบางหลังได้รับความเสียหาย[282] - 105
2[283] นอกชายฝั่ง   ชิลี เขตเกาะอีสเตอร์ 6.0 10.0 III - -
3[284]   แอฟริกาใต้ เขตโจฮันเนสเบิร์ก 2.2 แผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิดจากถ้ำภายในเหมืองสติลล์วอเตอร์ คนงานเหมืองเจ็ดคนเสียชีวิต (สามคนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล) และคนอื่น ๆ ได้รับบาดเจ็บอีกหกคน 7 6
4[285]   สหรัฐ ห่างจากเขตเลลานีเอสเตทส์ เกาะใหญ่ รัฐฮาวายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 19 กม. 6.9 2.1 VIII แผ่นดินไหวในเกาะฮาวาย พ.ศ. 2561: แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเกาะฮาวายนับตั้งแต่ พ.ศ. 2518 การสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายกับอาคารหลายหลังจากดินถล่ม ถนนเกิดความเสียหายและถูกตัดขาด รวมถึงเกิดการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟคีเลาเวอาขึ้นในเวลาเดียวกันด้วย[286] - -
5[287] นอกชายฝั่ง   ฟิลิปปินส์ ห่างจากเมืองปันดันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉเหนือ 64 กม. 6.1 18.0 IV - - -
5[288]   โปแลนด์ ห่างจากหมู่บ้านเบล์คไปทางทิศใต้ 2 กม. 4.1 10.0 IV แผ่นดินไหวนี้เกิดจากการยุบตัวลงของเหมืองในเหมืองถ่านหินโบเรเนีย-โซเฟียฟ์กา-แยสท์เซเบีย คนงานเหมืองห้าคนเสียชีวิต และอีกสองคนได้รับบาดเจ็บ[289] 5 2
6[290]   เอลซัลวาดอร์ ห่างจากเทศบาลอินติปูกาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉใต้ 12 กม. 5.4 10.0 IV บ้าน 11 หลังถูกทำลาย อีกกว่า 180 หลังได้รับความเสียหาย มีแผ่นดินถล่มเกิดขึ้นบางแห่ง ถูกผู้หญิงอายุ 3 ปีได้รับบาดเจ็บจากกำแพงหล่นทับในลาอูนียง[291][292] - 1
6[293]   อิหร่าน เมืองยาซูจไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 11 กม. 5.3 10.0 VI ประชาชน 82 คนได้รับบาดเจ็บจากอาการหวาดกลัว 11 คนถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 5.3 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม[294] - 82
9[295]   ปากีสถาน ห่างจากเมืองบันนุไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉเหนือ 29 กม. 5.2 19.4 V เด็กเก้าคนได้รับบาดเจ็บ ภายหลังจากที่กระโดดลงมาจากชั้นสามของอาคารด้วยอาการหวาดกลัว[296] - 9
9[297]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองโกโกโปไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉใต้ 117 กม. 6.0 9.0 IV - - -
9[298]   อัฟกานิสถาน ห่างจากเมืองอิชโคชิม ประเทศทาจิกิสถานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 36 กม. 6.2 116.0 IV เด็กเล็กสองคนได้รับบาดเจ็บจากบ้านที่ทรุดตัวลง[299] - 2
15[300] นอกชายฝั่งดินแดนมายอตของ   ฝรั่งเศส ห่างจากคอมมูนปาม็องด์ซีไปทางทิศตะวันออก 33 กม. 5.9 17.0 V แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่บันทึกได้ในมายอต มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวนสามคน[301] - 3
18[302] นอกชายฝั่ง   นิวซีแลนด์ ห่างจากหมู่เกาะเคอร์มาเดกไปทางทิศใต้ 6.1 11.0 II - - -
22[303]   เอกวาดอร์ ห่างจากเมืองโกตากาจีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 26 กม. 5.0 35.1 IV นักเรียนหกคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและ/หรือเกิดอาการหมดสติ อาคารหลายหลังและโรงพยาบาลได้รับความเสียหายในเมืองโกตากาจี[304] - 6
27[305]   จีน ห่างจากเมืองฝูยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉเหนือ 14 กม. 5.3 10.0 V บ้านเรือนในหมู่บ้าน Yamutu จำนวน 1,500 หลังได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ[306] - -

มิถุนายน

แก้
มิถุนายน
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
6.1 Mw   วานูอาตู
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด5.5 Mw   ญี่ปุ่น
4 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด7
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.90
6.0−6.91
5.0−5.9123
4.0−4.9932
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

1[307] นอกชายฝั่งดินแดนมายอตของ   ฝรั่งเศส ห่างจากคอมมูนปาม็องด์ซีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 36 กม. 4.7 10.0 V - 6
5[308]   อาเซอร์ไบจาน ห่างจากเมืองจีนาร์ลิไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 12 กม. 5.3 22.6 VII บ้านเรือนเสียหายและสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมถูกขัดขวาง มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน และอีก 31 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล[309] 1 31
11[310]   อินเดีย ห่างจากเมืองธิงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉตะวันออก 22 กม. 4.9 10.0 V เกิดเหตุโรงเรียนทรุดตัวในเมืองแมงเกิลดอย นักเรียนสองคนได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ภายในห้องเรียน[311] - 2
12[312]   โคลอมเบีย ห่างจากเมืองแทงกวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉตะวันออก 16 กม. 4.9 10.0 VI บ้านมากกว่า 100 หลังที่อยู่ใกล้กับศูนย์เกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดนาริโญได้รับความเสียหายหนัก More than 100 houses were severely damaged near the epicenter in Nariño department. Two people were killed in Pasto, crushed by their house, and 7 others injured.[313][314] 2 7
13[315]   อินโดนีเซีย ห่างจากสุเมเนป ชวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 17 กม. 4.8 12.0 บ้านนับสิบหลังและมัสยิดอีกสองหลังได้รับความเสียหายในสุเมเนป มีผู้ได้รับบาดเจ็บหกคน[316] - 6
17[317]   ญี่ปุ่น ห่างจากเมืองฮิรากาตะ จังหวัดโอซากะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉเหนือ 2 กม. 5.5 13.2 VIII แผ่นดินไหวในโอซากะ พ.ศ. 2561 ทำลายบ้านเรือนและวัดหลายหลังในภูมิภาค ทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง และถนนเสียหาย มีผู้เสียชีวิตจำนวนสี่คนและอีกกว่า 400 คนได้รับบาดเจ็บ[318][319] 4 417
21[320]   วานูวาตู ห่างจากพอร์ตวิลาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉตะวันตก 28 กม. 6.1 28.0 VI เกิดความเสียหายเล็กน้อยกับร้านค้าในพอร์ตวิลา[321] - -
26[322]   อิหร่าน ห่างจากแซร์พอล-เอแซแฮบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 34 กม. 4.7 10.2 II มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสิบสองคน แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวในอิหร่าน–อิรัก พ.ศ. 2560[323] - 12

กรกฎาคม

แก้
กรกฎาคม
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
6.4 Mw   วานูอาตู
6.4 Mw   อินโดนีเซีย
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด6.4 Mw   อินโดนีเซีย
20 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด21
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.90
6.0−6.99
5.0−5.9127
4.0−4.9954
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

6[324] ดินแดนคัมชัตคาของ   รัสเซีย ห่างจากโอเซอร์โนฟสกีไปทางทิศตะวันออก 91 กม. 6.1 45.0 V - - -
7[325] นอกชายฝั่ง   นิวซีแลนด์ ห่างจากลาเอสเปแรนซ์ร็อก หมู่เกาะเคอร์มาเดกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 124 กม. 6.0 35.0 III - - -
13[326]   วานูวาตู ห่างจากเมืองอีซันเกลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 72 กม. 6.4 167.0 IV - - -
15[327] นอกชายฝั่ง   เยเมน ห่างจากเขตไซฮุทไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉใต้ 159 กม. 6.0 10.0 IV - -
15[328] นอกชายฝั่ง   เยเมน ห่างจากเขตไซฮุทไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉใต้ 137 กม. 6.0 10.0 IV - -
17[329]   หมู่เกาะโซโลมอน ห่างจากเมืองเลเต หมู่เกาะแซนตาครูซไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 116 กม. 6.0 38.0 V - - -
17[330]   อิหร่าน ห่างจากเมืองบอจนอดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 29 กม. 4.9 10.0 เกิดความเสียหายกับอาคารที่พักอาศัยบางแห่ง มีผู้บาดเจ็บสองคนอยู่ในอาการตกใจ[331] - 2
19[332]   โคลอมเบีย ห่างจากเมืองโคลอมเบียไปทางทิศตะวันออก 21 กม. 5.1 47.7 VII เกิดความเสียหายเล็กน้อยในโบโกตา บ้านเรือนบางส่วนทรุดตัวลง 21 คนไร้ที่อยู่อาศัย[333] - -
19[334]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากหมู่บ้านคันเดรียนไปทางทิศตะวันตก 91 กม. 6.0 29.6 V - - -
21[335]   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองสิรุกัม สุมาตราไปทางทิศใต้ 8 กม. 5.2 10.0 II บ้านเรือนมากกว่า 10 หลังได้รับความเสียหายในเขตบาตังบารัส มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนจากกำแพงล้มทับ มีผู้บาดเจ็บอีกสองคน[336] 1 2
22[337]   อิหร่าน ห่างจากแซร์พอล-เอแซแฮบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 35 กม. 5.8 12.0 VII บ้านเรือนได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 300 คน ในจำนวนนั้น 8 คนมีอาการสาหัส แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวในอิหร่าน–อิรัก พ.ศ. 2560[338] - 287
22[339]   อิหร่าน ห่างจากเมืองเคอร์มันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉตะวันออก 36 กม. 5.6 10.0 VI มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 95 คน 7 คนถูกนำส่งโรงพยาบาล[340] - 95
28[341] นอกชายฝั่ง   อินโดนีเซีย ห่างจากเกาะปาลูเอไปทางทิศเหนือ 149 กม. 6.0 577.5 II - - -
28[342]   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองโอเบโลเบล เกาะลมบกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 5 กม. 6.4 14.0 VII แผ่นดินไหวในลมบก กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีผู้เสียชีวิต 20 คน และอีกกว่า 400 คนได้รับบาดเจ็บ บ้านเรือนบนเกาะลมบกนับร้อยหลังได้รับความเสียหายและไฟฟ้าถูกตัดขาด แผ่นดินไหวนี้ยังรู้สึกได้ในบาหลีด้วย[343][344] แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวนำของแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ในวันที่ 5 สิงหาคม 20 401

สิงหาคม

แก้
สิงหาคม
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
8.2 Mw   ฟีจี
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด6.9 Mw   อินโดนีเซีย
513 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด543
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.91
7.0−7.93
6.0−6.918
5.0−5.9171
4.0−4.91,311
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

5[345]   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองโลลวน เกาะลมบก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 0 กม. 6.9 31.0 VIII แผ่นดินไหวในลมบก สิงหาคม พ.ศ. 2561 เกิดความเสียหายเพิ่มเติมจากแผ่นดินไหวนำขนาด 6.4 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม อาคารบางส่วนทรุดตัวลง ไฟฟ้าดับทั่วทั้งเกาะลมบก และยังมีความเสียหายบางส่วนจากบาหลีด้วย มีผู้เสียชีวิต 513 คน โดยในบาหลี 2 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่าพันคน[346] 513 1,353
9[347]   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองโตโด เกาะลมบกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3 กม. 5.9 10.0 VII แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวในลมบก สิงหาคม พ.ศ. 2561 อาคารบางส่วนทรุดตัวลง ทำให้มีผู้เสียชีวิตหกคน มีผู้บาดเจ็บ 24 คน และยังมีรายงานการเกิดแผ่นดินถล่มด้วย[348] 6 24
11[349]   แอลเบเนีย ห่างจากหน่วยการปกครองบูร์เรลไปทางทิศตะวันออก 10 กม. 5.1 10.0 V - -
12[350]   สหรัฐ ห่างจากเมืองแคกโตวิก รัฐอะแลสกาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 90 กม. 6.3 2.2 VII - -
12[351]   สหรัฐ ห่างจากเมืองแคกโตวิก รัฐอะแลสกาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉใต้ 65 กม. 6.1 1.7 VII แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 6.3 เมื่อช่วงต้นวัน - -
12[352]   จีน ห่างจากเซียวเจี่ยจือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉตะวันออก 8 กม. 5.0 10.0 IV บ้านเรือนกว่า 6,000 หลังได้รับความเสียหายในเมืองยวี่ซี มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ 24 คน[353] - 24
14[354]   เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช ห่างจากเกาะบริสตอลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 126 กม. 6.1 35.0 IV - - -
15[355]   สหรัฐ ห่างจากภูเขาไฟตานากา รัฐอะแลสกาไปทางทิศใต้ 50 กม. 6.6 20.0 VI - - -
16[356]   อิตาลี ห่างจากคอมมูนปาตาลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5 กม. 5.3 11.8 VI มีรายงายความเสียหายจากบริเวณใกล้ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว[357] - 1
16[358]   ญี่ปุ่น ห่างจากหมู่เกาะคาซันเรตโต อิโอะจิมะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 250 กม. 6.3 20.0 III - - -
17[359] ทะเลโฟลเร็ซ   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองกัมปุงบาโจไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉเหนือ 109 กม. 6.5 538.7 III - - -
17[360]   คอสตาริกา ห่างจากเมืองโกลฟิโตไปทางทิศเหนือ 14 กม. 6.1 15.0 VI - -
19[361]   ฟีจี ห่างจากเกาะโอโนอีลาอูไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉเหนือ 280 กม. 8.2 600.0 V - -
19[362]   ฟีจี ห่างจากเกาะโอโนอีลาอูไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉเหนือ 259 กม. 6.3 561.1 II แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 8.2 เมื่อช่วงต้นวัน - -
19[363]   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองเซมบาลุนลาวัง เกาะลมบกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 6 กม. 6.3 7.9 VII แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวในลมบก สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีอาคารได้รับความเสียหายใหม่ในลมบกตะวันออก และมีแผ่นดินถล่มเกิดขึ้นในภูเขารินจานี มีผู้เสียชีวิตสองคนจากอาการหัวใจวาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสามคน[364][365] 2 3
19[366]   ฟีจี ห่างจากลัมบาซาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 282 กม. 6.8 422.9 III แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 8.2 เมื่อตอนต้นของวัน - -
19[367]   อินโดนีเซีย ห่างจากหมู่บ้านบาลันติง เกาะลมบกไปทางทิศใต้ 2 กม. 6.9 25.6 VII แผ่นดินไหวในลมบก 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เกิดจากรอยเลื่อนใหม่แต่มีความเกี่ยวข้องกับรอยเดิม อาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวหลักเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ทรุดตัวลงเพิ่มและมีความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน และบาดเจ็บอีก 24 คน[368] 14 24
21[369]   เวเนซุเอลา ห่างจากรีโอคาริเบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 30 กม. 7.3 154.3 VII แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา พ.ศ. 2561 เป็นแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งหนึ่งที่โจมตีเวเนซุเอลา แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย และปารามารีโบ ประเทศซูรินาม ในการากัส ผู้คนถูกอพยพออกจากอาคาร[370] 5 -
21[371]   วานูวาตู ห่างจากเมืองลากาโตโรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 78 กม. 6.5 13.4 VII - 1
22[372] นอกชายฝั่ง   สหรัฐ ห่างจากแบนดัน รัฐออริกอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 265 กม. 6.2 10.0 IV - - -
23[373]   สหรัฐ ห่างจากภูเขาไฟตานากา หมู่เกาะอะลูเชียน รัฐอะแลสกาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉใต้ 45 กม. 6.3 43.9 VI แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 6.6 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม - -
24[374]   เปรู ห่างจากเขตไอบีเรียไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 138 กม. 7.1 609.5 III แผ่นดินไหวนี้รู้สึกได้ไกลไปถึงบราซิล หลายส่วนของเปรูและโบลิเวีย และตอนเหนือของชิลี[375] - -
25[376]   อิหร่าน ห่างจากเมืองจาวานรัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 26 กม. 6.0 10.0 VII 3 243
28[377] นอกชายฝั่ง   อินโดนีเซีย ห่างจากกูปังไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 99 กม. 6.2 8.6 IV - - -
28[378] นอกชายฝั่ง   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ห่างจากอานาตาฮานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 136 กม. 6.4 59.9 IV - - -
29[379] นอกชายฝั่ง   นิวแคลิโดเนีย ห่างจากเกาะแมตทิวและเกาะฮันเตอร์ หมู่เกาะลอยัลตีไปทางทิศตะวันตก 209 กม. 7.1 26.7 V เกิดสึนามิขนาดเล็กที่หมู่เกาะลอยัลตี[380] - -

กันยายน

แก้
กันยายน
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
7.9 Mw   ฟีจี
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด7.5 Mw   อินโดนีเซีย
2,256 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด2,300
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.92
6.0−6.910
5.0−5.9162
4.0−4.9635
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

4[381]   รัสเซีย ห่างจากเมืองคาตาฟ-อีวานอฟสก์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 15 กม. 5.4 10.0 III อาคารหลายหลังในเชเลียบินสค์ได้รับความเสียหาย โรงเรียนถูกปิดและสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคทถูกขัดขวาง[382] - -
5[383]   ญี่ปุ่น ห่างจากโทมาโกไม จังหวัดฮกไกโดไปทางทิศตะวันออก 27 กม. 6.6 35.0 IX แผ่นดินไหวในฮกไกโดอิบูริตะวันออก พ.ศ. 2561 อาคารหลายหลังใกล้ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวทรุดตัวลง และเกิดเหตุแผ่นดินถล่มทับบ้านเรือนในเมืองอาสึมะ มีผู้เสียชีวิต 41 คน มีผู้บาดเจ็บ 680 คน แผ่นดินไหวทำให้เกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ทั่วเกาะฮกไกโด[384] 41 680
6[385]   ฟีจี ห่างจากซูวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉตะวันออก 102 กม. 7.9 670.7 IV - - -
7[386]   เอกวาดอร์ ห่างจากอาลาอูซีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉใต้ 17 กม. 6.2 93.5 V เกิดความเสียหายกับโครงสร้างของบางอาคาร และพลังงานถูกตัด มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองคน[387] - 2
7[388]   อิหร่าน ห่างจากบัมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 126 กม. 5.5 10.0 VII บ้านหลายหลังในหลายหมู่บ้านได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งคนและมีผู้บาดเจ็บจำนวนสองคน[389][390] 1 2
8[391]   จีน ห่างจากเหลียนซูไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉตะวันตก 18 กม. 5.6 10.0 VI บ้านเรือนกว่า 29,000 หลังและโรงเรียนอีก 34 แห่งในมณฑลยูนนานได้รับความเสียหาย รวมถึงถนนและสะพาน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 28 คน และอีก 5,000 คนต้องพลัดที่อยู่[392] - 28
8[393]   ฟิลิปปินส์ ห่างจากเมืองมาไนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 9 กม. 6.1 10.0 VI บ้านหลายหลังในเมืองมาไนได้รับความเสียหาย[394] - -
9[395]   หมู่เกาะโซโลมอน ห่างจากเมืองคีราคีราไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 65 กม. 6.5 64.5 VI - - -
10[396] นอกชายฝั่ง   นิวซีแลนด์ ห่างจากลาเอสเปแรนซ์ร็อก หมู่เกาะเคอร์มาเดกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 61 กม. 6.9 111.1 III - - -
10[397] นอกชายฝั่ง   นิวแคลิโดเนีย ห่างจากเกาะแมตทิวและเกาะฮันเตอร์ หมู่เกาะลอยัลตีไปทางทิศตะวันตก 205 กม. 6.3 12.0 IV แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม - -
12[398]   อินเดีย ห่างจากเซปัตกรัมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 7 กม. 5.3 10.0 VI มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งคน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 25 คน[399][400] 1 25
16[401] นอกชายฝั่ง   ตองงา ห่างจากหมู่เกาะฟีจีไปทางใต้ 6.5 570.0 I - - -
18[402] เทือกเขาในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ 6.0 10.0 I - - -
28[403]   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองปาลู ซูลาเวซีไปทางทิศเหนือ 55 กม. 6.1 18.1 VII มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 คน แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวนำของแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น 3 ชั่วโมง มีการแจ้งเตือนสึนามิในขั้นแรก แต่ถูกยกเลิกไปหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมง[404] 1 10
28[405]   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองปาลู ซูลาเวซีไปทางทิศเหนือ 78 กม. 7.5 10.0 IX แผ่นดินไหวในซูลาเวซี พ.ศ. 2561 กรมอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีฟิลิกส์แห่งอินโดนีเซีย (BMKG) ยืนยันว่ามีสึนามิเกิดขึ้นจริง โดยมีความสูงอยู่ระหว่าง 4 ถึง 7 เมตร พัดเข้าชายฝั่งในเมืองปาลู, ดงกาลา และ มามูจู แผ่นดินไหวยังก่อให้เกิดการทรุดตัวของอาคารหลายหลัง มีการยืนยันยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,649 คน และผู้สูญหายอีกกว่าพันคน[406] แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดในปี 2561 2,256 10,679
30[407] นอกชายฝั่ง   ฟีจี ห่างจากเกาะโอโนอีลาอูไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉเหนือ 260 กม. 6.6 551.2 III แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 8.2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - -

ตุลาคม

แก้
ตุลาคม
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
7.0 Mw   ปาปัวนิวกินี
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด5.9 Mw   เฮติ
18 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด22 คน
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.91
6.0−6.916
5.0−5.9171
4.0−4.91,197
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

1[408] นอกชายฝั่ง   อินโดนีเซีย ห่างจากเมือง Nggongi Satu ไปทางทิศใต้ 33 กม. 6.0 29.0 V - - -
6[409]   อิตาลี ห่างจากคอมมูนมิสเตอร์เบียนโก ซิชิลีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉเหนือ 2 กม. 4.6 7.7 IV อาคารและถนนที่อยู่ใกล้กับศูนย์เกิดแผ่นดินไหวได้รับความเสียหาย และยังคงมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 40 คน[410] - 40
7[411]   เฮติ ห่างจากคอมมูนปอร์เดอแปซ์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 19 กม. 5.9 24.0 V ในระหว่างเหตุการณ์ แผ่นดินไหวในประเทศเฮติ พ.ศ. 2561 เกิดความเสียหายขึ้นอย่างร้ายแรงในตอนเหนือของเกาะ อาคารหลายหลังถล่มลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอมมูนปอร์เดอแปซ์ แผ่นดินไหวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 18 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 500 คน แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้จากกรุงปอร์โตแปรงซ์[412] 18 548
9[413] นอกชายฝั่ง หมู่เกาะคูริล   รัสเซีย ห่างจากเมืองซีเวโร-คูรีลสก์ไปทางทิศใต้ 138 กม. 6.0 42.0 IV แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวนำของแผ่นดินไหวขนาด 6.5 ในวันที่ 10 ตุลาคม - -
10[414] นอกชายฝั่งเกาะชวา   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองซูมเบอรันยาร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉเหนือ 40 กม. 6.0 10.4 V ในระหว่างเหตุการณ์ แผ่นดินไหวที่ชวาตะวันออก พ.ศ. 2561 เกิดเหตุอาคารหลายหลังทรุดตัวลงในเกาะมาดูรา มีผู้เสียชีวิตสี่คนติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง และอีก 36 คนได้รับบาดเจ็บ[415] 4 36
10[416]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองกิมเบไปทางทิศตะวันออก 132 กม. 6.1 51.7 V แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวนำของแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ซึ่งเกิดขึ้นถัดมาจากเหตุการณ์นี้ไม่เกิน 3 นาที - -
10[417]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองกิมเบไปทางทิศตะวันออก 124 กม. 7.0 39.5 VII - - -
10[418]   ปาปัวนิวกินี ห่างจากเมืองโกโกโปไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 94 กม. 6.2 124.3 V แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 7.0 เมื่อช่วงต้นวัน - -
10[419] นอกชายฝั่ง หมู่เกาะคูริล   รัสเซีย ห่างจากเมืองซีเวโร-คูรีลสก์ไปทางทิศใต้ 151 กม. 6.5 17.5 IV - - -
13[420] นอกชายฝั่ง คัมชัตคา   รัสเซีย ห่างจากเมืองโอเซอร์นอฟสกีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 262 กม. 6.7 470.1 III - - -
16[421] นอกชายฝั่ง หมู่เกาะลัวแยลที   นิวแคลิโดเนีย ห่างจากเมืองทาดีนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 170 กม. 6.3 10.0 IV แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวนำของแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในช่วงปลายของวัน - -
16[422] นอกชายฝั่ง หมู่เกาะลัวแยลที   นิวแคลิโดเนีย ห่างจากเมืองทาดีนไปทางทิศตะวันออก 167 กม. 6.4 10.0 IV - - -
22[423] นอกชายฝั่ง เกาะแวนคูเวอร์   แคนาดา ห่างจากเทศบาลพอร์ต ฮาร์ดีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 218 กม. 6.6 11.0 IV แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวนำของแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ซึ่งเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีต่อมา - -
22[424] นอกชายฝั่ง เกาะแวนคูเวอร์   แคนาดา ห่างจากเทศบาลพอร์ต ฮาร์ดีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 197 กม. 6.8 10.0 IV - - -
22[425] นอกชายฝั่ง เกาะแวนคูเวอร์   แคนาดา ห่างจากเทศบาลพอร์ต ฮาร์ดีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 223 กม. 6.5 10.0 IV แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ - -
25[426] นอกชายฝั่ง   กรีซ ห่างจากเมืองมูซากีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 33 กม. 6.8 14.0 VII ในระหว่างเหตุการณ์ แผ่นดินไหวในทะเลไอโอเนียน พ.ศ. 2561 อารามในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ได้รับความเสียหาย และปรากฏรอยร้าวขึ้นบนกำแพงในเกาะซาคินทอส มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวนสามคน[427] แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้จากภาคใต้ของอิตาลีซึ่งอยู่ห่างออกไป[428] - 3
27[429]   เปรู ห่างจากหมู่บ้านอายาวีรี แคว้นปูโน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 48 กม. 4.5 16.0 บ้านเรือนสิบสองหลังถูกทำลาย และอีก 45 หลังได้รับความเสียหายในอำเภอโอโกวีรี ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต[430] - -
28[431] นอกชายฝั่ง   เอลซัลวาดอร์ ห่างจากนครอากาโคตลาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 93 กม. 6.1 24.7 IV - - -
29[432] ช่องแคบเดรก 6.3 10.0 IV เป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในเขตรอยแตกแช็คเคิลตัน นับตั้งแต่ปี 2518 - -
30[433]   นิวซีแลนด์ ห่างจากเมืองวาอีตาราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉตะวันออก 64 กม. 6.1 227.3 IV - - -

พฤศจิกายน

แก้
พฤศจิกายน
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
7.0 Mw   สหรัฐ
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด5.6 Mw   อินโดนีเซีย
7 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด8 คน
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.91
6.0−6.912
5.0−5.9104
4.0−4.9721
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

1[434]   ชิลี ห่างจากนครอิกิเกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 89 กม. 6.2 102.0 VI - - -
4[435]   ฟิลิปปินส์ ห่างจากเทศบาลนครซาปัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 6 กม. 6.0 598.1 II - - -
9[436] นอกชายฝั่ง สฟาลบาร์และยานไมเอน ยานไมเอน   นอร์เวย์ ห่างจากเมืองโอลอนคินเบียนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 119 กม. 6.8 10.0 V - - -
10[437]   ตองงา ห่างจากปาไงไปทางทิศทิศตะวันออกเฉียงใต้ 98 กม. 6.2 10.0 IV - - -
11[438] มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ 6.3 10.0 I - - -
14[439] คัมชัตคา   รัสเซีย ห่างจากเมืองอุสต์คัมชัตสก์สตารีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 76 กม. 6.0 58.7 V - -
14[440] เกาะซูลาเวซี   อินโดนีเซีย ห่างจาก Mamasa ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 6 กม. 5.6 8.7 VII ดินถล่มทับบ้านเรือนอย่างน้อยแปดหลังใน Mamasa regency มีผู้เสียชีวิตจำนวนเจ็ดคนในระหว่างการอพยพ และอีกกว่า 8,000 คนต้องพลัดออกจากบ้าน[441] 7 -
15[442]   เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช ห่างจากเกาะวิโซโคยไปทางทิศตะวันออก 111 กม. 6.3 10.0 IV - - -
15[443] เขตรอยแตกเอลตานิน แปซิฟิกตะวันออก 6.3 10.0 I - - -
16[444] นอกชายฝั่ง   หมู่เกาะโซโลมอน ห่างจากเมืองคีราคีราไปทางทิศตะวันออก 132 กม. 6.2 10.6 IV - - -
18[445]   ฟีจี ห่างจากลัมบาซาไปทางทิศตะวันออกเฉีบงใต้ 245 กม. 6.7 533.6 III - - -
20[446] นอกชายฝั่ง   เปรู ใกล้ชายฝั่งของแคว้นอังกัช 5.5 56.0 IV บ้านอิฐดิบได้รับความเสียหายในแคว้นอังกัช มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสิบสองคน ในจำนวนนั้นสามคนเป็นเด็ก[447] - 12
24[448]   เวเนซุเอลา ห่างจากนครวาเลราไปทางทิศตะวันตก 3 กม. 5.1 20.2 V บ้านประมาณสิบหลังได้รับความเสียหายในรัฐตรูฮีโย หนึ่งในนั้นถูกทำลายลงอย่างราบคาบ ทำให้ผู้อาศัยจำนวนสองคนได้รับบาดเจ็บ[449] - 2
25[450] นอกชายฝั่ง จังหวัดซันอันเดรสและโปรบีเดนเซีย   โคลอมเบีย ห่างจากเกาะอีสลาเดอโปรบีเดนเซียไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 32 กม. 6.0 10.0 V - - -
25[451]   อิหร่าน ห่างจากแซร์พอล-เอแซแฮบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 16 กม. 6.3 10.0 VIII แผ่นดินไหวที่แซร์พอล-เอแซแฮบ พ.ศ. 2561 สร้างความเสียหายให้กับบางส่วนของทั้งอิหร่านและอิรัก มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 700 คน และมีผู้เสียชีวิตจากอาการสั่นหนึ่งรายในอิรัก[452] 1 761
28[453]   อัฟกานิสถาน ห่างจากเมืองปูลีคูมรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉใต้ 14 กม. 4.9 22.4 III บ้าน 60 หลังได้รับตวามเสียหายหรือถูกทำลายในจังหวัดแบกฮ์ลัน มีผู้บาดเจ็บจากการสั่นจำนวนเก้าคน[454] - 9
30[455] รัฐอะแลสกา   สหรัฐ ห่างจากเทศบาลแองเคอเรจไปทางทิศเหนือ 13 กม. 7.0 44.1 VIII จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวที่แองเคอเรจ พ.ศ. 2561 มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นหลายอย่างในเขตเทศบาล ท่าอากาศยานได้รับความเสียหาย รวมถึงถนนหลายสายและอาคารหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต[456] - -

ธันวาคม

แก้
ธันวาคม
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
7.5 Mw   นิวแคลิโดเนีย
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด0 คน
จำนวนตามแมกนิจูด
9.0+0
8.0−8.90
7.0−7.94
6.0−6.99
5.0−5.9157
4.0−4.9608
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

1[457] นอกชายฝั่ง   อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองซาอูมลากีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 293 กม. 6.3 140.6 IV - - -
5[458] นอกชายฝั่ง หมู่เกาะลัวแยลที   นิวแคลิโดเนีย ห่างจากเมืองทาดีนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉตะวันออก 155 กม. 6.0 10.0 IV แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวนำของแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ซึ่งเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า - -
5[459] นอกชายฝั่ง หมู่เกาะลัวแยลที   นิวแคลิโดเนีย ห่างจากเมืองทาดีนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉตะวันออก 168 กม. 7.5 10.0 VI มีการเตือนภัยสึนามิในนิวแคลิโดเนีย หลังจากนั้นได้ยกเลิกการเตือนไป มีรายงานคลื่นสูง 72 ซม. ที่ประเทศวานูอาตู[460] - -
5[461] นอกชายฝั่ง หมู่เกาะลัวแยลที   นิวแคลิโดเนีย ห่างจากเมืองทาดีนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉตะวันออก 192 กม. 6.6 10.0 IV แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นวัน - -
6[462] เกาะลมบก   อินโดนีเซีย ห่างจากนครมาตารัมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 10 กม. 5.5 10.0 VI มีความเสียหายเกิดขึ้นบางส่วน มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยสามคน หนึ่งในนั้นถูกกระเบื้องมุงหลังคาหล่นใส่[463] - 3
11[464]   เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช ห่างจากเกาะบริสตอลไปทางทิศเหนือ 48 กม. 7.1 164.7 V - - -
12[465] สันเขาแปซิฟิก-แอนตาร์กติก 6.3 10.0 I - - -
16[466] มณฑลเสฉวน   จีน ห่างจากเมืองจงเจิงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉตะวันตก 24 กม. 5.4 27.3 IV บ้าน 223 หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักในเชตซิงเวิน มีผู้ได้รับบาดเจ็บสิบหกคน[467] - 16
16[468] จังหวัดปาปัว   อินโดนีเซีย ห่างจากนครจายาปูราไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉใต้ 144 กม. 6.1 61.1 V - - -
19[469] นอกชายฝั่ง   ชิลี ห่างจากเกาะอีสเตอร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 6.2 10.0 I - - -
20[470] นอกชายฝั่ง หมู่เกาะคอมมานเดอร์   รัสเซีย ห่างจาก Nikolskoye ไปทางทิศตะวันตก 83 กม. 7.3 16.6 VII - - -
22[471]   โมซัมบิก ห่างจากเมืองชิปินเก ประเทศซิมบับเวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉใต้ 53 กม. 5.5 7.6 VII หลังจากการสั่นสะเทือนบ้านพักประมาณ 40 หลังได้รับผลกระทบในเขตชิปินเก รวมถึงมีอาคารและยุ้งฉางระบุจำนวนไม่ได้ถูกทำลาย[472] - -
22[473] นอกชายฝั่ง   วานูวาตู ห่างจากหมู่บ้านโซลาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 105 กม. 6.0 47.7 V - - -
23[474] นอกชายฝั่ง   ตองงา ห่างจากนูกูอาโลฟาไปทางทิศเหนือ 84 กม. 6.4 100.2 V - - -
24[475] นอกชายฝั่ง หมู่เกาะคอมมานเดอร์   รัสเซีย ห่างจาก Nikolskoye ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 101 กม. 6.1 10.0 IV แผ่นดินไหวนี้เป็นแผ่นดินไหวตามของแผ่นดินไหวขนาด 7.3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม - -
26[476]   อิตาลี ห่างจากเมืองเตรกัสตาญญี ซิซิลี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉตะวันออก 2 กม. 5.0 1.0 VI อาคารต่าง ๆ และโบสถ์ได้รับความเสียหาย มีผู้บาดเจ็บจำนวนยี่สิบแปดคน แผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการปะทุของภูเขาไฟเอตนา[477] - 28
27[478]   เวเนซุเอลา ห่างจากเมืองแซนดีเอโกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉตะวันออก 5 กม. 5.5 10.0 VII ในระหว่าง แผ่นดินไหวในประเทศเวเนซุเอลาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 บ้านบางหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักในรัฐการาโบโบ[479] - -
29[480] นอกชายฝั่ง   ฟิลิปปินส์ ห่างจากเมืองปันดากีตันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉตะวันออก 83 กม. 7.0 60.1 VI - - -

อ้างอิง

แก้
 1. "USGS Real-time Earthquake Map with exact dates and live earthquake reports". United States Geological Survey. สืบค้นเมื่อ May 10, 2017.
 2. "Earthquake Statistics". United States Geological Survey. สืบค้นเมื่อ May 10, 2017.
 3. "USGS Earthquake Myths". United States Geological Survey. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 19, 2016.
 4. "แผ่นดินไหวขนาด 2.7 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 5. "แผ่นดินไหวขนาด 1.9 ประเทศลาว". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 6. "แผ่นดินไหวขนาด 2.4 ประเทศลาว". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 7. "แผ่นดินไหวขนาด 1.8 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 8. "แผ่นดินไหวขนาด 2.1 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 9. "แผ่นดินไหวขนาด 4.8 ประเทศลาว". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 10. "แผ่นดินไหวขนาด 2.5 ประเทศพม่า". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 11. "แผ่นดินไหวขนาด 2.2 ประเทศพม่า". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 12. "แผ่นดินไหวขนาด 1.9 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 13. "แผ่นดินไหวขนาด 2.4 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 14. "แผ่นดินไหวขนาด 2.3 ประเทศพม่า". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.
 15. "แผ่นดินไหวขนาด 1.7 อ.ลี้ จ.ลำพูน". earthquake.tmd.go.th. สืบค้นเมื่อ 2019-01-16.