หมู่เกาะอะลูเชียน

หมู่เกาะอะลูเชียน (อังกฤษ: Aleutian Islands) เป็นหมู่เกาะในสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมพื้นที่ 6,821 ตร.ไมล์ (17,666 กม²) ทอดตัวไปทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอะแลสกายาว 1,200 ไมล์ (1,931 กม.)

หมู่เกาะอะลูเชียน
Aleutian Islands xrmap.png
ภูมิศาสตร์
Aleuty.png
ที่ตั้ง มหาสมุทรแปซิฟิก, ทะเลเบริง

เกาะทั้งหมด มากกว่า 300 เกาะ
เกาะหลัก Unalaska Island

การปกครอง
 สหรัฐ
รัฐ  รัฐอะแลสกา
เมืองใหญ่สุด Unalaska (4,283 คน)

ประชากรศาสตร์
จำนวนประชากร 8,162 คน (ในปี 2000)

ชนพื้นเมือง ชาวอะลิวต์

สหรัฐอเมริกาซื้อหมู่เกาะนี้จากรัสเซีย เมื่อ ค.ศ. 1867 พร้อมกับรัฐอะแลสกา เป็นเหตุให้สหรัฐอเมริกาอ้างสิทธิเหนือทะเลเบริงว่าเป็นน่านน้ำภายในประเทศของตนเพื่อประโยชน์ในการประมง เป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศและสถานีเรดาร์ของประเทศ