หมู่เกาะอะลูเชียน

หมู่เกาะอะลูเชียน (อังกฤษ: Aleutian Islands) เป็นหมู่เกาะในสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมพื้นที่ 6,821 ตร.ไมล์ (17,666 กม²) ทอดตัวไปทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอะแลสกายาว 1,200 ไมล์ (1,931 กม.)

หมู่เกาะอะลูเชียน
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งมหาสมุทรแปซิฟิก, ทะเลเบริง
การปกครอง
ประชากรศาสตร์
ประชากร8,162 คน

สหรัฐอเมริกาซื้อหมู่เกาะนี้จากรัสเซีย เมื่อ ค.ศ. 1867 พร้อมกับรัฐอะแลสกา เป็นเหตุให้สหรัฐอเมริกาอ้างสิทธิเหนือทะเลเบริงว่าเป็นน่านน้ำภายในประเทศของตนเพื่อประโยชน์ในการประมง เป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศและสถานีเรดาร์ของประเทศ