บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
เกาะลิฟูกา

ปาไง (ตองงา: Pangai) เป็นศูนย์กลางการบริหารของเขตการปกครองฮาอะไป ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะลิฟูกา มีประชากรประมาณ 2000 คน [1] ปังไกเป็นสถานที่ที่เชอร์ลีย์ แวลดิมาร์ เบเกอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีชาวต่างชาติเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ตองงาเสียชีวิต

อ้างอิงแก้ไข