ชวา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ชวา อาจหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้

  • จาวา (Java) สะกดในภาษาอังกฤษเหมือนกับชื่อเกาะชวา