ชวา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย มีถิ่นฐานอยู่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของเกาะชวา

ชวา
Wong Jawa

พ่อค้าขายเงาะชาวชวา
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
อินโดนีเซีย: 83.2 ล้าน

ชวากลาง: 30.6 ล้าน
ชวาตะวันออก: 27.5 ล้าน
ลัมปุง: 4.2 ล้าน
ชวาตะวันตก: 3.9 ล้าน
สุมาตราเหนือ: 3.7 ล้าน
ยกยาการ์ตา: 3 ล้าน
จาการ์ตา: 2.9 ล้าน
สุมาตราใต้: 1.9 ล้าน
หมู่เกาะเรียว: 1.2 ล้าน
บันเติน: 1.0 ล้าน
กาลีมันตันตะวันออก: 0.7 ล้าน
จัมบี: 0.7 ล้าน
อาเจะฮ์: 0.6 ล้าน
กาลีมันตันใต้: 0.4 ล้าน
เบิงกูลู: 0.3 ล้าน
กาลีมันตันกลาง: 0.3 ล้าน
ปาปัว: 0.3 ล้าน

มาเลเซีย: 1 ล้าน
ไต้หวัน: 190,000
ฮ่องกง: 151,021
สหรัฐ: 90,000
ซูรินาม: 75,000
นิวแคลิโดเนีย: 5,000
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: 500,000
ซาอุดีอาระเบีย: 300,000
มาเก๊า: 16,000
เยอรมนี: 2,400

เนเธอร์แลนด์: 150,000-300,000[ต้องการอ้างอิง]
ภาษา
ชวา อินโดนีเซีย มลายู มาดูรา ดัตช์ ฝรั่งเศส อังกฤษ ภาษาจีนต่างๆ ภาษาอินเดียต่างๆ และอื่นๆ
ศาสนา
Kejawen อิสลาม คริสต์ ฮินดู ไม่เชื่อในพระเจ้า และพุทธ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
ซุนดา มาดูรา บาหลี มลายู

ชาวชวาที่มีชื่อเสียง แก้