ภาษามาดูรา (มาดูรา: Bhâsa Madhurâ; จารากัน: ꦧꦱꦴꦩꦝꦸꦫꦴ; เปโกน: بَهاسَ مَدورا) เป็นที่ใช้พูดบนเกาะมาดูรา ในประเทศอินโดนีเซีย และเกาะอื่นๆ เช่นเกาะกาเงียน เกาะซาปูดี และทางตะวันออกของชวาตะวันออก พบในสิงคโปร์ด้วย อยู่ในกลุ่มย่อยซุนดา ของภาษากลุ่มมาลาโย-โพลีเนเซียตะวันตก ตระกูลอสสโตรนีเซียน เคยเขียนด้วยอักษรชวา ปัจจุบันเขียนด้วยอักษรละติน มีผู้พูด 13,600,000 คนในอินโดนีเซีย (พ.ศ. 2543) ภาษานี้มีรากศัพท์เหมือนกับภาษากาเงียน 75% และเข้าใจกันได้ยาก ภาษานี้มีหลายสำเนียง สำเนียงซูเมเนบ จัดเป็นสำเนียงมาตรฐาน สำเนียงบังกาลนที่พูดในสุราบายา เป็นสำเนียงที่ใช้ทางการค้ามากที่สุด เป็นสำเนียงที่ใช้ในเมืองและได้รับอิทธิพลจากภาษาอินโดนีเซียมาก และผู้พูดภาษานี้ใช้ภาษาอินโดนีเซียด้วย

ภาษามาดูรา
Bhâsa Madhurâ
ꦧꦱꦴꦩꦝꦸꦫꦴ
بَهاسَ مَدورا
ประเทศที่มีการพูดประเทศอินโดนีเซีย
ภูมิภาคเกาะมาดูรา, เกาะซาปูดี, ทางเหนือของชวาตะวันออก, สิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย
ชาติพันธุ์
จำนวนผู้พูด6.7 ล้าน  (2011)
ตระกูลภาษา
ภาษาถิ่น
ระบบการเขียนอักษรลาติน
อักษรจารากัน
อักษรเปโกน
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการแม่แบบ:Country data East Java (กับภาษาชวาและภาษาอินโดนีเซีย)
รหัสภาษา
ISO 639-2mad
ISO 639-3อย่างใดอย่างหนึ่ง:
mad — Madurese proper
kkv — Kangean
ภาษามาดูราเขียนด้วยอักษรชวา

สัทวิทยาแก้ไข

มีการใช้อักษรลาตินตามอักขรวิธีใน ค.ศ. 2008[1]

สระแก้ไข

สระ
หน้า กลาง หลัง
สระปากไม่ห่อ สระปากห่อ
สระปิด i ꦆ ɨ ꦆ u ꦈ
กึ่ง ɛ ꦌ ə ꦄꦼ ɤ ꦄꦼꦴ ɔ ꦎ
สระเปิด a ꦄ

พยัญชนะแก้ไข

Labial Dental/
Alveolar
Retroflex Palatal Velar Glottal
พยัญชนะนาสิก m ꦩ n̪ ꦤ ɳ ꦟ ɲ ꦚ ŋ ꦔ
Plosive voiceless p ꦥ t̪ ꦠ ʈ ꦛ c ꦕ k ꦏ ʔ  
voiced b ꦧ d̪ ꦢ ɖ ꦣ ɟ ꦗ ɡ ꦒ
aspirated pʰ ꦧ t̪ʰ ꦢ ʈʰ ꦣ cʰ ꦗ kʰ ꦒ
Fricative ʂ ꦱ h ꦲ
Trill r ꦫ
Approximant central j ꦪ w ꦮ
lateral l ꦭ

คำทั่วไปแก้ไข

ภาษามาดูรา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย
lalake laki-laki ชาย
babine perempuan หญิง
iya iya ใช่
enja tidak ไม่
aeng air น้ำ
are matahari พระอาทิตย์
matah mata ตา
engko aku/saya ฉัน
be'na kamu/engkau คุณ

ตัวเลขแก้ไข

ภาษามาดูรา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย
settong satu หนึ่ง
dhue' dua สอง
tello tiga สาม
empa' empat สี่
lema' lima ห้า
enem enam หก
petto' tujuh เจ็ด
bellu' delapan แปด
sanga' sembilan เก้า
sapolo sepuluh สิบ

ตัวอย่างประโยคแก้ไข

จากข้อที่ 1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

Sâdhâjâna orèng lahèr mardhika è sarenge dhrâjhât klabân ha'-ha' sè padâ. Sâdhâjâna èparèngè akal sareng nurani bân kodhu areng-sareng akanca kadhi tarètan.

"มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิทธิ ต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ"

อ้างอิงแก้ไข

  1. ดู Davies (2010), p. 59

บรรณานุกรมแก้ไข

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ในภาษามาดูรา

  ภาษามาดูรา ข้อมูลการท่องเที่ยวจาก วิกิท่องเที่ยว

  • Davies, W. D. (2010). A Grammar of Madurese. Berlin: De Gruyter Mouton.
  • Kiliaan, H. N. (1897). Madoereesche Spraakkunst (ภาษาดัตช์). Batavia: Landsdrukkerij.
  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.