ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (อังกฤษ: Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) คือการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความสำคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) โดยประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
EleanorRooseveltHumanRights.png
เอลีนอร์ โรสเวลต์แสดงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนภาษาสเปนในปี ค.ศ. 1949
สร้าง1948
ให้สัตยาบัน10 ธันวาคม ค.ศ.1948
ที่ตั้งปาแลเดอชาโย
ผู้เขียนคณะกรรมการร่าง[a]
วัตถุประสงค์สิทธิมนุษยชน
โปสเตอร์
The universal declaration of human rights 10 December 1948.jpg
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ผลิตโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "lower-alpha" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="lower-alpha"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>