ซูการ์โน

ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ซูการ์โน (อินโดนีเซีย: Soekarno, Sukarno; 6 มิถุนายน พ.ศ. 2444 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2513) เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย เขามีส่วนสำคัญในการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียต่อเนเธอร์แลนด์ และดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างปี พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2510 ซูการ์โนถูกบีบให้ลงจากอำนาจโดยอดีตลูกน้องของเขาคือนายพลซูฮาร์โต ซึ่งรับตำแหน่งประธานาธิบดีในปี พ.ศ. 2510

ซูการ์โน
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
18 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2510
นายกรัฐมนตรี ซูตัน ชะฮ์รีร์
อามีร์ ชารีฟุดดิน
โมฮัมมัด ฮัตตา
อับดุล ฮาลิม
โมฮัมมัด นัตซีร์
ซูกีมัน วีร์โยซันโจโย
วีโลโป
อาลี ซัซโตรอามีโจโย
บูร์ฮันอุดดิน ฮาราฮัป
จูวันดา การ์ตาวีจายา
ก่อนหน้า ตำแหน่งที่จัดตั้งขึ้น
ถัดไป ซูฮาร์โต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2444
สุราบายา ดัตช์อีสต์อินดีส
เสียชีวิต 21 มิถุนายนพ.ศ. 2513 (69 ปี)
จาการ์ตา อินโดนีเซีย
พรรค พรรคชาติอินโดนีเซีย (1927–1931)
คู่สมรส 4 คน
บุตร
From Inggit
    • Ratna Juami (บุญธรรม)
    • Kartika (บุญธรรม)
With Haryati
    • Ayu Gembirowati
With Kartini
    • Totok Suryawan
ศาสนา อิสลาม
ลายมือชื่อ Sukarno Signature.svg
บทความนี้เกี่ยวกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ซูการ์โน (แก้ความกำกวม)

ลูกสาวของเขาคือ เมกาวาตี ซูการ์โนปูตรี ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 5 ของอินโดนีเซีย

ชื่อแก้ไข

ชื่อ "ซูการ์โน" นั้นถอดสะกดเป็นอักษรโรมันตามระบบใหม่ของอินโดนีเซียว่า "Sukarno" เริ่มใช้ในปี 1947 ก่อนหน้านั้นสะกดว่า "Soekarno" ตามอักขรวิธีของภาษาดัตช์ ชื่อ ซูการ์โน เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตในภาษาชวา "สุกรฺโณ" มีความหมายว่า กรรณะผู้ประเสริฐ ชาวอินโดนีเซียจะจดจำเขาในนาม บุงการ์โน (Bung Karno) หรือ ปะก์การ์โน (Pak Karno) เขามีเพียงชื่อเดียวเฉกเช่นชาวชวาทั่วไปที่ไม่ใช้นามสกุล เขามีชื่อทางศาสนาคือ อัคมัด ซูการ์โน[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • ธีรพร พรหมมาศ. “ซูการ์โน: ผู้สร้างเอกภาพของอินโดนีเซีย.” ใน อรพินท์ คำสอน และคนอื่นๆ (บก.), ย้อนพินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1. น. 201–29. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัย “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สกว.), 2557.
  • ประดิษฐ์ คุณสนอง. “ซูการ์โนกับการสร้างอำนาจทางการเมือง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518.

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ซูการ์โน ถัดไป
ได้รับเอกราชจาก
เนเธอร์แลนด์
   
ประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย
(18 สิงหาคม พ.ศ. 2488 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2510)
  ซูฮาร์โต