ซูการ์โน

ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ซูการ์โน (อินโดนีเซีย: Soekarno, Sukarno; 6 มิถุนายน พ.ศ. 2444 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2513) เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย เขามีส่วนสำคัญในการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียต่อเนเธอร์แลนด์ และดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างปี พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2510 ซูการ์โนถูกบีบให้ลงจากอำนาจโดยอดีตลูกน้องของเขาคือนายพลซูฮาร์โต ซึ่งรับตำแหน่งประธานาธิบดีในปี พ.ศ. 2510

ซูการ์โน
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
18 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2510
นายกรัฐมนตรีซูตัน ชะฮ์รีร์
อามีร์ ชารีฟุดดิน
โมฮัมมัด ฮัตตา
อับดุล ฮาลิม
โมฮัมมัด นัตซีร์
ซูกีมัน วีร์โยซันโจโย
วีโลโป
อาลี ซัซโตรอามีโจโย
บูร์ฮันอุดดิน ฮาราฮัป
จูวันดา การ์ตาวีจายา
ก่อนหน้า ตำแหน่งที่จัดตั้งขึ้น
ถัดไปซูฮาร์โต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด6 มิถุนายน พ.ศ. 2444
สุราบายา ดัตช์อีสต์อินดีส
เสียชีวิต21 มิถุนายนพ.ศ. 2513 (69 ปี)
จาการ์ตา อินโดนีเซีย
ศาสนาอิสลาม
พรรคการเมืองพรรคชาติอินโดนีเซีย (1927–1931)
คู่สมรส4 คน
บุตร
From Inggit
    • Ratna Juami (บุญธรรม)
    • Kartika (บุญธรรม)
With Haryati
    • Ayu Gembirowati
With Kartini
    • Totok Suryawan
ลายมือชื่อ

ลูกสาวของเขาคือ เมกาวาตี ซูการ์โนปูตรี ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 5 ของอินโดนีเซีย

ชื่อ แก้

ชื่อ "ซูการ์โน" นั้นถอดสะกดเป็นอักษรโรมันตามระบบใหม่ของอินโดนีเซียว่า "Sukarno" เริ่มใช้ในปี 1947 ก่อนหน้านั้นสะกดว่า "Soekarno" ตามอักขรวิธีของภาษาดัตช์ ชื่อ ซูการ์โน เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตในภาษาชวา "สุกรฺโณ" มีความหมายว่า กรรณะผู้ประเสริฐ ชาวอินโดนีเซียจะจดจำเขาในนาม บุงการ์โน (Bung Karno) หรือ ปะก์การ์โน (Pak Karno) เขามีเพียงชื่อเดียวเฉกเช่นชาวชวาทั่วไปที่ไม่ใช้นามสกุล เขามีชื่อทางศาสนาคือ อัคมัด ซูการ์โน[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • ธีรพร พรหมมาศ. “ซูการ์โน: ผู้สร้างเอกภาพของอินโดนีเซีย.” ใน อรพินท์ คำสอน และคนอื่นๆ (บก.), ย้อนพินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1. น. 201–29. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัย “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สกว.), 2557.
  • ประดิษฐ์ คุณสนอง. “ซูการ์โนกับการสร้างอำนาจทางการเมือง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518.

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า ซูการ์โน ถัดไป
ได้รับเอกราชจาก
เนเธอร์แลนด์
   
ประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย
(18 สิงหาคม พ.ศ. 2488 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2510)
  ซูฮาร์โต