หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์

(เปลี่ยนทางจาก ดัตช์อีสต์อินดีส)

หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ (อังกฤษ: Dutch East Indies หรือ Netherlands East Indies; ดัตช์: Nederlands-Indië; อินโดนีเซีย: Hindia-Belanda) คืออาณานิคมซึ่งอยู่ในการควบคุมของอดีตบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งต่อมาอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 และกลายเป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน

หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์

Nederlands-Indië
Hindia-Belanda
1800–1949
ตราแผ่นดินของDutch East Indies
ตราแผ่นดิน
หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ แสดงการขยายดินแดนตั้งแต่ ค.ศ. 1800 - 1942
หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์
แสดงการขยายดินแดนตั้งแต่ ค.ศ. 1800 - 1942
สถานะอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์
เมืองหลวงปัตตาเวีย
ภาษาทั่วไปดัตช์, มลายู, ชวา
ศาสนา
อิสลาม
คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู
พุทธ
ข้าหลวงใหญ่ 
• 1806-1810
หลุยส์ที่ 1
• 1948-1949
ยูเลียนา
ประวัติศาสตร์ 
1603 - 1800
• เนเธอร์แลนด์เข้าปกครองโดยตรงแทนเฟโอเซ
1 มกราคม 1800 1800
มีนาคม 1942 1949
• เนเธอร์แลนด์ยอมรับอธิปไตยของอินโดนีเซีย
27 ธันวาคม 1949
สกุลเงินกิลเดอร์หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์
ก่อนหน้า
ถัดไป
บริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์
รายชื่อพระมหากษัตริย์ของอินโดนีเซีย
บริติชเบนคูเลน
นิคมช่องแคบ
อินโดนีเซียภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย
เนเธอร์แลนด์นิวกินี
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ อินโดนีเซีย
 มาเลเซีย

ภูมิหลัง แก้

บริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ (เฟโอเซ) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 เพื่อขยายเส้นทางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีค.ศ. 1700 บริษัทได้เข้ามาก่อตั้งอาณานิคมและเริ่มมีอำนาจในหมู่เกาะของภูมิภาคนี้ หลังจากบริษัทล้มละลายในปีค.ศ. 1800 รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็ได้เข้ามาบริหารอาณานิคมเอง