รายนามประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซีย ตำแหน่งประธานาธิบดีนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นในช่วงของการก่อตั้งประเทศอันเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมการสืบสวนเพื่องานเตรียมความพร้อมสำหรับเอกราช (เบเปอูเปกา) ซึ่งเป็นธรรมนูญฉบับร่างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย เคยใช้ในปี พ.ศ. 2488 จากนั้นในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2488 รัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเอกราชอินโดนีเซีย (เปเปกาอี) อันเป็นฉบับที่ถูกร่างขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ก็ได้ถูกนำมาใช้อย่างถาวรแทนที่ฉบับเดิม โดยในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้เลือกซูการ์โนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นคนแรกของประเทศ

ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Joko Widodo 2014 official portrait.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
โจโก วีโดโด

ตั้งแต่ พ.ศ. 2557
ผู้ประเดิมตำแหน่งซูการ์โน
สถาปนา18 สิงหาคม พ.ศ. 2488

พรรคการเมืองแก้ไข

      ไม่สังกัด       โกลการ์       พรรคการตื่นตัวแห่งชาติ       พรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซีย-การต่อสู้       พรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซีย

รายนามประธานาธิบดีอินโดนีเซียแก้ไข

- ประธานาธิบดี รับตำแหน่ง พ้นตำแหน่ง พรรค
1   ซูการ์โน 18 สิงหาคม 2488 12 มีนาคม 2510 -
2   ซูฮาร์โต 12 มีนาคม 2510 21 พฤษภาคม 2541 โกลการ์
3   บาคา ยูซุฟ 21 พฤษภาคม 2541 20 ตุลาคม 2542 โกลการ์
4   อับดูร์ วาฮิด 20 ตุลาคม 2542 23 กรกฎาคม 2544 ตื่นตัวแห่งชาติ
5   เมกา ปูตรี 23 กรกฎาคม 2544 20 ตุลาคม 2547 อินโดนีเซีย

การต่อสู้

6   ซูซีโล บัมบัง 20 ตุลาคม 2547 20 ตุลาคม 2557 ประชาธิปไตยอินโดนีเซีย
7   โจโก วีโดโด 20 ตุลาคม 2557 ดำรงตำแหน่ง อินโดนีเซีย

การต่อสู้

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข