พรรคแห่งชาติอินโดนีเซีย

พรรคแห่งชาติอินโดนีเซีย (Indonesian National Party; ภาษาอินโดนีเซีย: Partai Nasional Indonesia, PNI) เป็นพรรคการเมืองอินโดนีเซียก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2470

PNI logo
PNI logo

ก่อนได้รับเอกราช แก้

ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ซูการ์โนและสมาชิกของชมรมนักศึกษาบันดุงได้จัดตั้งขบวนการเรียกว่าสมาคมแห่งชาติอินโดนีเซีย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2471 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคแห่งชาติอินโดนีเซีย องค์กรนี้มีแนวคิดที่จะเรียกร้องเอกราชทางเศรษฐกิจและการเมืองให้แก่หมู่เกาะอินโดนีเซีย โดยไม่ร่วมมือกับรัฐบาลอาณานิคมของดัตช์ เมื่อ พ.ศ. 2472 พรรคนี้มีสมาชิกราว 10,000 คน ทำให้พรรคเริ่มถูกปราบปราม ซูการ์โนเป็นหนึ่งในผู้นำพรรค 7 คนที่ถูกจับเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2472 และถูกตัดสินจำคุกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2473 ในที่สุดพรรคได้สลายตัวไปใน พ.ศ. 2474[1][2]

หลังได้รับเอกราช แก้

หลังจากการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 และได้จัดตั้งคณะกรรมการกลางแห่งชาติอินโดนีเซียเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และได้จัดตั้งพรรคแห่งชาติอินโดนีเซียขึ้นอีก แต่ก็ในวันที่ 1 กันยายน ปีเดียวกัน[3]

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2489 ได้ฟื้นฟูพรรคแห่งชาติอินโดนีเซียขึ้นใหม่โดยไม่มีซูการ์โนเนื่องจากขณะนั้นเป็นประธานาธิบดีที่ต้องอยู่เหนือการเมือง[4] พรรคนี้ได้รับการสนับสนุนมากและได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งในอินโดนีเซียเมื่อพ.ศ. 2498 พรรคนี้เน้นแยกศาสนาออกจากการเมืองและแนวคิดชาตินิยม

ฝ่ายซ้ายของพรรคถูกขับออกหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2508 และเหตุการณ์ 30 กันยายนทำให้พรรคอ่อนแอลง ในสมัยของซูฮาร์โต พรรคเข้าร่วมการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2514 แต่ได้คะแนนน้อยกว่า7% ใน พ.ศ. 2516 พรรคได้รวมเข้ากับพรรคแนวชาตินิยมอื่นๆและพรรคของชาวคริสต์ เนื่องจากมีคำสั่งจำกัดจำนวนพรรคการเมือง หลังจากประธานาธิบดีซูฮาร์โตลาออกใน พ.ศ. 2541 พรรคนี้ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่และเข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542[5][6][7]

อ้างอิง แก้

 1. Ricklefs (1982) pp.174-176
 2. Kahin (1970) pp. 90-93
 3. Kahin (1970) p148
 4. Ricklefs (1982) p209
 5. Liddle (1978) p46
 6. Bambang Setiawan & Bestian Nainggolan (Eds) (2004) pp. 25-26
 7. Evans (2003) p23
 • Bambang Setiawan & Bestian Nainggolan (Eds) (2004) Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Political Parties: Ideologies and Programs 2004-2009 Kompas ISBN 979-709-121-X (อินโดนีเซีย)
 • Evans, Kevin Raymond, (2003) The History of Political Parties & General Elections in Indonesia, Arise Consultancies, Jakarta, ISBN 979-97445-0-4
 • Gosnell, Harold F. (1958) Indonesians Go to the Polls: The Parties and their Stand on Constitutional Issues in Midwest Journal of Political Science
 • Kahin, George McTurnan (1970), Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
 • Liddle, R. William, The 1977 Indonesian and New Order Legitimacy, South East Asian Affairs 1978, Translation published in Pemilu-Pemilu Orde Baru, LP3ES, Jakarta, ISBN 979-8015-88-6 (อินโดนีเซีย)
 • Ricklefs, M.C. (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3