3 (สาม) เป็นจำนวน ตัวเลข และเป็นชื่อของสัญลักษณ์ภาพ เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 2 (สอง) และอยู่ก่อนหน้า 4 (สี่)

2 3 4
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
จำนวนเชิงการนับสาม
จำนวนเชิงอันดับที่3 (ที่สาม)
ตัวประกอบ3
เลขไทย
เลขโรมันIII
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅲ, ⅲ
เลขจีน, , , , , , , 𠫽, 𠬙, 𢦘, 𣬛
ฐานสอง11
ฐานสาม10
ฐานสี่3
ฐานห้า3
ฐานหก3
ฐานแปด3
ฐานสิบสอง3
ฐานสิบหก3
ฐานยี่สิบ3
ฐานสามสิบหก3
โลโก้ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เดิม ตั้งแต่ พ.ศ.2513-พ.ศ.2563

คำเติมนำหน้า

แก้

สามเป็นตัวเลขที่มีชื่อเรียกคล้าย ๆ กันในหลาย ๆ ภาษา เช่น สาม ซาน ทรี ตรี ไตร

ความหมาย

แก้

ชื่อเรียก

แก้

สาม

แก้
พระนามของกษัตริย์ เจ้าฟ้า หรือโอรสองค์ที่สาม
ชื่อเหตุการณ์
ชื่ออื่น ๆ

ไตร หรือ ตรัย

แก้

ตริ หรือ ตรี

แก้

วิวัฒนาการ

แก้

 

ในทางคณิตศาสตร์

แก้

สามเป็นค่าประมาณของ π (ใกล้เคียง 3.14159) เมื่อคาดเดาหรือกะอย่างเร็วในเชิงวิศวกรรม เป็นจริงในกรณีเดียวกันถ้าผู้ใดต้องการประมาณค่า e คร่าว ๆ ซึ่งค่าประมาณที่แท้จริงเท่ากับ 2.71828

สามเป็นจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนคี่จำนวนแรก[2] และเป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดเป็นอันดับสอง สามเป็นจำนวนเฉพาะแฟร์มา (22n + 1) และจำนวนเฉพาะแมร์แซน (2n − 1) จำนวนแรก

จำนวนแรกตามคำกล่าวของลัทธิพีทาโกรัส (Pythagoreanism) และเป็นจำนวนแรกที่เป็นเพศผู้

จำนวนแรกตามคำกล่าวของโพรคลัสที่ว่า n2 มากกว่า 2n

สาม เป็นจำนวนฟิโบนักชีลำดับที่สี่ แต่ในลำดับ Perrin 3 เป็นทั้งจำนวน Perrin ลำดับที่ศูนย์และที่สาม

3 เป็นจำนวนของด้าน (ที่ไม่ตัดกัน) ของรูปหลายเหลี่ยมที่น้อยที่สุด

เกาส์พิสูจน์ว่า จำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นผลบวกของจำนวนสามเหลี่ยมไม่เกินสามตัว

จำนวนใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูป 4n (8m+7) เป็นผลบวกของกำลังสอง 3 จำนวน

3 เป็นจำนวนมิติที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้

ตารางการคำนวณพื้นฐาน

แก้
การคูณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
  3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 150 300 3000
การหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  3 1.5 1 0.75 0.6 0.5   0.375   0.3   0.25     0.2
      1     2     3     4     5
การยกกำลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 59049 177147 531441 1594323
  1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 1331 1728 2197

ในทางวิทยาศาสตร์

แก้

ความเชื่อ

แก้
  • 3 ในความเชื่อของชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นเลขมงคล เพราะการมีเลข 3 นำหน้าตัวเลขใด ๆ จะหมายถึงโชคดีสามครั้ง โดยเป็นความเชื่อที่มีพื้นฐานมาจากพิธีกรรมในพุทธศาสนาที่เข้ามาเผยแผ่ในยุคราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสต์ศักราช–ค.ศ. 220) เช่น การกราบไหว้พระพุทธรูป 3 ครั้ง หรือการเวียนเทียนรอบอุโบสถ 3 ครั้ง[3]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิงและเชิงอรรถ

แก้
  1. เชื่อว่าพระเชษฐาองค์แรกที่ชื่ออ้าย ได้เสียชีวิตไปในวัยเยาว์ ทำให้พระโอรสองค์โตที่ยังพระชนม์ชีพชื่อว่า ยี่
  2. Bryan Bunch, The Kingdom of Infinite Number. New York: W. H. Freeman & Company (2000) : 39
  3. ทัศนะ 8, 'ตัวเลข'กับชีวิตที่'ถูกบงการ' . "อาหารสมอง" โดย วรากรณ์ สามโกเศศ. กรุงเทพธุรกิจปีที่ 30 ฉบับที่ 10358: วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560