80 (แปดสิบ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 79 (เจ็ดสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 81 (แปดสิบเอ็ด)

79 80 81
จำนวนเชิงการนับแปดสิบ
จำนวนเชิงอันดับที่80 (ที่แปดสิบ)
ตัวประกอบ24· 5
เลขไทย๘๐
เลขโรมันLXXX
เลขจีน八十
ฐานสอง1010000
ฐานสาม2222
ฐานสี่1100
ฐานห้า310
ฐานหก212
ฐานแปด120
ฐานสิบสอง68
ฐานสิบหก50
ฐานยี่สิบ40
ฐานสามสิบหก28

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้