81 (แปดสิบเอ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 80 (แปดสิบ) และอยู่ก่อนหน้า 82 (แปดสิบสอง)

80 81 82
จำนวนเชิงการนับแปดสิบเอ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่81 (ที่แปดสิบเอ็ด)
ตัวประกอบ34
เลขไทย๘๑
เลขโรมันLXXXI
เลขจีน八十一
ฐานสอง1010001
ฐานสาม10000
ฐานสี่1101
ฐานห้า311
ฐานหก213
ฐานแปด121
ฐานสิบสอง69
ฐานสิบหก51
ฐานยี่สิบ41
ฐานสามสิบหก29

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข